Individuele coaching - anders dan anderen

Jij bent uniek voor mij, dus krijg je individueel maatwerk

Mijn doel is jouw zelfredzaamheid, nu en in de toekomst

Mijn focus ligt op datgene wat jou energie geeft, in plaats van kost, mijn doel is dat je zo snel mogelijk zonder mij verder kan. Zelfinzicht helpt jou om zelf antwoorden te vinden op belangrijke vragen. Je zal merken dat tijdens je eigen ontdekkingsproces je batterijen al opladen, omdat ik focus op wat WEL kan. De nadruk ligt op het nu en de toekomst, diep graven in het verleden en in oud zeer laat ik over aan therapeuten en psychologen.

Ik waak er in ieder geval over dat je ook zonder mij verder kan: jouw zelfredzaamheid is mijn streefdoel.

Maatwerk

Geen standaard coachingstraject bij Kantelpunt, wel maatwerk. Wat voor iemand anders werkt, kan jou net blokkeren. Mijn hele rugzak met middelen en modellen die ik gedurende meer dan 20 jaar professionele ervaring opdeed in verschillende rollen en in uiteenlopende sectoren, aangevuld met 46 jaar levenservaring, is waarmee ik aan de slag ga. Tijdens het intakegesprek luister ik naar jouw noden en stel ik een programma op maat samen. Logisch voor mij, want ieder mens is toch uniek?

Individuele aanpak versus werken in groep

Mensen in groep een loopbaancoachingstraject laten volgen, is een commerciële techniek om op korte termijn meer klanten te kunnen bedienen. Zo'n aanpak gaat echter in veel gevallen ten koste van de individuele interactie tussen klant en coach. Je verhaal doen in een groep vergt bovendien moed en energie, zeker voor introverte, hoogsensitieve klanten of mensen die herstellen na een ziekte of burn-out geen evidentie. De meeste kantelklanten verkiezen tijdens het volledige traject mijn persoonlijke aandacht te ontvangen en die wens respecteer ik.

Blijkt nu dat jij net graag wil sparren met andere mensen, dan vinden we daar een oplossing voor, dat hoort dan weer bij het maatwerk...Ik beschik over een groot netwerk van mensen die graag anderen willen helpen, in alle discretie.

Coaching is mijn specialiteit, mijn vak

Individuele- en organisatiecoaching is een vak, één waarin ik ervaren ben, waarvoor ik permanent bijscholing volg en dat ik uitoefen zonder enige belangenvermenging met andere commerciële activiteiten.

Wel kan ik terugvallen op een persoonlijk netwerk van mensen met wie ik kan samen werk, op wiens expertise ik kan terugvallen indien nodig, naar wie ik met een gerust hart kan doorverwijzen mocht die nood er zijn. Als zelfstandige leef ik uiteraard niet op een eiland...

Schenk me je vertrouwen op basis van gedeelde waarden en een duidelijke missie en visie

De kwaliteit van onze gesprekken hangt af van het vertrouwen dat ik van jou krijg. Ik communiceer open en transparant over de waarden die ik hoog in het vaandel draag bij het in de wereld zetten van mijn missie en visie.  Voel je je goed hierbij, dan is dat een fijne indicatie dat er wellicht een klik kan zijn tussen ons.

Zij gingen jou voor in het kantelen en zijn enthousiast over mijn begeleiding: laat je door hen inspireren, maar blijf altijd trouw aan je eigen gevoel. Dat liegt niet.

Wie je ziet is wie je krijgt: ik neem jouw kantelproces persoonlijk

Als zelfstandig professional verzeker ik mijn klanten van mijn persoonlijke toewijding en volledige aandacht: wie je ziet, is wie je krijgtJe wordt door mij als individu behandeld, niet als klant nummer x. Jouw hele kanteltraject - van vrijblijvend telefonisch gesprek tot lang na de laatste kantelcoachingsessie - ben en blijf ik jouw enige aanspreekpunt.

Holistische aanpak: jij, in jouw context

Bij het werken met jou als individu kijk ik breed: naar jou als persoon, maar ook naar de context waarin jij leeft en werkt. Je loopbaan bestrijkt wellicht een groot deel van je levenspad. Tegelijkertijd heeft je levenspad onmiskenbaar invloed op je loopbaan. De mensen om je heen spelen een belangrijke rol in je leven, daarom zullen die relaties ook aan bod komen tijdens gesprekken.

Een kantelpunt beïnvloedt vaak meerdere elementen in je leven en het zou jammer zijn om maar gedeeltelijk naar die realiteit te kijken. Jij, in jouw context dus...

Wie ben jij echt en hoe kan je dat uitdragen op een manier die bij jou past = wat telt

Als levensloop(baan)begeleider vind ik het fijn jou te begeleiden bij het ontdekken van jouw talenten en potentieel, het benoemen en versterken ervan, zodat jij ze zichtbaar kan maken aan de buitenwereld en jij je in de toekomst bezig kan houden met datgene te doen wat jou echt energie geeft en waarvoor je waardering krijgt!

Ik help jou respectvol naar jezelf te kijken, op zoek te gaan naar jouw unieke bijdrage en, mocht dat nodig zijn, je zelfbeeld wat bij te sturen:

 • wie ben jij? (want je bent natuurlijk prima zoals je vandaag bent!)
 • wie wil jij zijn?
 • wat doe je graag, versus
 • wat kan je goed (want dat is niet altijd hetzelfde!)
 • wat wil je nog verder ontwikkelen?
 • en hoe geef je daar woorden aan op zo'n manier dat het duidelijk is voor anderen?

Hoe vertaal je zoiets naar een motivatiebrief, een CV, een LinkedIn-profiel, een missie, maar ook een vlot gesprek in de supermarkt of met je moeder?

Werken aan je persoonlijk merk maakt je bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert jou hoe je dat beeld kan bijstellen, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf morgen weerspiegelt wie jij in je diepste binnenste bent.

Neen, dat is niet fake en ja, dat is nodig, want als jij niet zelf kan aangeven waarvoor je graag gevraagd wordt, hoe zouden anderen dat dan kunnen weten? Als jij werk wil doen dat je echt leuk vindt, dat bij je past, dan moet jij ervoor zorgen hiervoor gevraagd te worden. Je wil toch graag erkenning voor je talent?

Nadat je eenmaal helder hebt wat jouw persoonlijke missie, jouw 'waarom' is in het leven, kan je bewust op zoek naar een plek, een organisatie, een job, een context waarin je jouw missie kan vorm geven: het 'hoe' en het 'wat' volgen dus het 'waarom'. Door te vertrekken vanuit je 'waarom' ga je bewust solliciteren naar werk dat & een context die bij jou past in plaats van te vertrekken van jobs die beschikbaar zijn. Simon Sinek gaf hierover een interessante TED talk. Ik noem het graag jouw UBP, in plaats van USP: unique BEING proposition i.p.v. unique SELLING proposition.

Door jezelf op authentieke wijze te profileren in de wereld, zal je bovendien makkelijker het vertrouwen winnen van mensen. Of je nu introvert, dan eerder extravert bent, maakt niet uit: samen vinden we een manier die bij jou past om jouw imago in lijn te krijgen met jouw zelfbeeld.

Jij vertelt, ik LUISTER (ook naar wat je niet met woorden zegt)

Hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht, empathisch geluisterd wordt naar jouw verhaal? Onbevooroordeeld, niet-oordelend luisteren, is weinig mensen van nature gegeven. Meestal luisteren we vanuit één van volgende perspectieven:

 • wat zal ik zo meteen gaan antwoorden, liefst iets dat zinnig klinkt en mijn kennis hierover in de verf zet (intelligentie)?
 • hoe kan ik dit koppelen aan wat ik zelf heb meegemaakt (sympathie)?
 • hoe kan ik ervoor zorgen dat deze persoon zich seffens beter gaat voelen (troosten)?
 • hoe rond ik dit gesprek zo snel mogelijk af, ik heb wel iets anders te doen (efficiëntie)?

Gesprekken over een kantelpunt gaan heel vaak over het gevoelsleven van mensen. Wist je dat het gevoelsleven bepaald wordt door 3 factoren:

 1. affecten: puur fysieke reacties, bv je hart dat sneller gaat kloppen als je bang bent, benen die trillen, droge mond,...; hier heb je weinig impact op want dit wordt gestuurd vanuit je reptielenbrein
 2. emoties: reacties waaraan je woorden geeft, je leert ze benoemen, en je kan ze versterken of verminderen. Een kind dat stelselmatig geen aandacht krijgt van zijn ouders, leert om de behoefte aan erkenning, de emotie die hoort bij 'gebrek aan erkenning' te onderdrukken, terwijl het lichaam wel alle tekenen van spanning vertoont. We onderscheiden 4 basisemoties: bang, boos, blij, verdrietig. Verbazing, minachting, walging werden later aan dat scala toegevoegd door de emotiewetenschap. Een prachtige website die deze emoties visueel in kaart brengt, is deze.
 3. gevoelens: taalkundige omschrijvingen van emoties zonder affecten. Je kan 'een verlangen' naar iets hebben, zonder dat je er lichamelijk iets bij waarneemt. Je kan heel invoelend praten over iets wat je op de TV gezien hebt, terwijl je affectief niet geraakt wordt.

Cognitieve gedragstherapie werkt volgens het principe: leer je gedachten over een emotie te veranderen. Zo kan ik aan iemand die angst heeft om ontslag te nemen uit een situatie waarin hij of zij zich niet goed voelt vragen wat nu echt de risico's zijn die hij of zij neemt door in België ontslag te nemen. De ratio kan in bepaalde gevallen angst ontmantelen, maar niet altijd, omdat die angst dus ook uit een ander deel van het brein kan komen.

In die gevallen is het heel zinvol om te gaan onderzoeken waarom je een bepaalde emotie ervaart en wat ze aan jouw gedachten te vertellen hebben, in plaats van ze rationeel weg proberen te duwen, wat we nogal graag en veel doen in onze westerse maatschappij. Verbindende communicatie is een heel fijne methode om hiermee aan de slag te gaan, ik maak je er graag vertrouwd mee en heb fijne partners in mijn netwerk die je diepgaander kunnen opleiden in die materie.

Blijken diepliggende trauma's aan de basis te liggen van bepaalde patronen in jouw leven, dan verwijs ik je overigens door naar een psycholoog of therapeut die met jouw verleden aan de slag gaat. Dat behoort niet tot het domein van levensloopbaanbegeleiding waarin toch vooral op het nu en de professionele toekomst gefocust wordt.

Het spreekt voor zich dat een aangepaste context en ruimte om op deze manier met emoties om te kunnen gaan, vereist is. Daarover lees je meer in volgend blokje 'alle ruimte voor jouw kantelproces'.

 

Alle ruimte voor jouw kantelproces

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je gehoord en veilig voelt.

Coaching op niveau mag je bij mij ook letterlijk nemen: ik verwelkom je op de 5de verdieping van een gerestaureerde oude bloemmolen, in een warm en licht designinterieur, met een mooi uitzicht over de rivier Nete en stad Lier.

Alle ruimte voor jouw kantelproces - www.kantel.be

Alle ruimte voor jouw kantelproces - www.kantel.be

Al jouw zintuigen worden gerespecteerd dankzij aangepaste gedempte muziek, zachte verlichting & natuurlijke verluchting, noodzakelijk voor sensitief sterke klanten - HSP - en heerlijk rustgevend voor alle andere klanten.

Hier ontsnap je even aan de waan van de dag en ben je omringd door schoonheid: een rustpunt in je drukke leven waardoor je batterijen meteen opladen.

Zij gingen jou voor en zijn zo enthousiast - ook over de coachingsruimte - dat ze graag hun ervaring met jou delen.

 

Bijzondere aandacht voor beelddenken en hooggevoeligheid

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij heel snel kunnen denken en graag vanuit het grote geheel naar de wereld kijken. We leven in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen gebaseerd op herhaling. Dit zijn werkwijzen die in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en bijzonder inefficiënt zijn. Hun talent om de vinger te leggen op fouten en overal verbeteringsmogelijkheden te zien, zorgt er soms voor dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden in een professionele context. Niet zelden worden zij door lineaire denkers of begripsdenkers als een luis in de pels gezien, als een bedreiging, als klokkenluider bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als vogel in de mijn zien die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar lang voor zij dit gevaar zelf zien... Door hun opmerkzaamheid, in combo met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er ook nog eens hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out op de loer.

Soms is het beelddenken één van de redenen waarom mensen zich op een professioneel kantelpunt bevinden. Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker, dan wel begripsdenker zijn: zij kennen hun eigen breinvoorkeur niet. Een methode die objectief kan vaststellen wat jouw breinvoorkeur is, is NBI® of Neethling Brain Instruments. Wanneer ik vermoed dat inzicht in jouw breinvoorkeur jou kan helpen om een antwoord te formuleren op jouw loopbaanvraag, ga ik hiermee aan de slag, mits jouw goedkeuring.

Als ervaringsdeskundige kan ik beelddenkers zelf heel wat nuttige tips geven om met meer gemak door het professionele leven te gaan en ik verwijs daarnaast ook graag door naar specialisten in mijn netwerk.

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past mensen plaatst. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag. Als er specifieke begeleiding nodig is, verwijs ik opnieuw graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent. Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat in dit artikel heel mooi, zoals een violist zijn viool gebruikt: je voelt (als coach) de snaren, jij bent (als coach) de klankkast.

Het is een kwaliteit die hoort bij het label 'hoogsensitief' waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn werk als Kantelaar, tot grote voldoening van mijn klanten.

Als adviseur of coach ben ik immers geen externe beïnvloeder, ik ben evenzeer een deelnemer, enkel vanuit een ander perspectief. Ieder bouwt vanuit zijn perspectief mee aan het geheel en dat geheel is dynamisch, daarover lees je hier meer in het stukje over sociaal constructionisme en de narratieve benadering.

 

Organisatiecoaching - anders dan anderen

Medewerkers zijn bronnen, geen middelen

Ik stel in mijn aanpak de mens centraal, in plaats van het proces of de structuur, zoals dat in het Taylorisme en bij vele consultingbedrijven de gewoonte is. De mens is volgens mij geen middel dat moet beheerd worden, wel een bron die niets liever wil dan sprankelen, borrelen, groeien en stromen. Die mens verdient dus alle aandacht.

Datgene wat menselijk gedrag bepaalt en niet meteen zichtbaar, niet meetbaar, maar wel voelbaar is en bespreekbaar kan gemaakt worden, is mijn favoriete werkdomein en daarmee ga ik aan de slag. Dat doe ik door goed naar mensen te luisteren en cruciale gesprekken met hen te voeren over:

 • normen & waarden
 • overtuigingen, meningen, aannames, (voor)oordelen
 • behoeften, gevoelens & emoties

Want mensen doen niet altijd wat ze zeggen dat ze doen! Werken op processen, structuren en meer afspraken maken – kortom ‘old school managen‘ – biedt voor dat gegeven zelden een afdoende oplossing. Logisch eigenlijk: ‘management’ is ook maar ‘een technologie’ die stamt uit de 19e eeuw, toen de context helemaal anders was. Vandaag is er daarnaast meer nodig, omdat we andere vaardigheden verwachten van medewerkers, die heel andere taken en rollen opnemen.

Mensen inspireren en motiveren, verbinding maken tussen de eigen doelstellingen en de organisatiemissie en hen op die manier engageren, werkt beter.  Intrinsiek gemotiveerde personen gaan immers uit zichzelf op zoek naar de beste oplossingen en de meest optimale manier van werken of leven. Zorgen voor intrinsiek gemotiveerde medewerkers is dus de beste duurzame investering die je als organisatie kan ondernemen. Daar help ik je graag bij.

Mijn focus op de mens, in plaats van op processen en structuren, zorgt er bovendien voor dat ik vlot kan werken naast andere type adviseurs en experten: ik blijf uit hun vaarwater en werk aanvullend.

Holistische aanpak: hoofd, handen, hart en ziel verbinden

De weg naar het gewenste resultaat is minstens even belangrijk als het resultaat. Dat resultaat richt zich bij klassieke adviesverlening op hoofd en handen van de medewerkers, terwijl ik met mijn aanpak ook het hart en de ziel van medewerkers wil beroeren. Zonder goede samenwerkingsrelaties –  waardoor het hart wordt aangesproken  – is er immers geen ruimte voor teamwerk en zonder bezieling is er onvoldoende energie om om te kunnen gaan met voortdurende verandering. In het inspirerende boek ‘Architect van je organisatie’ van Philippe Bailleur lees je daarover meer, ik gebruik het graag als gids.

‘Plan – do – check – act’ vervang ik door ‘doen – observeren (= horen, zien & voelen) – reflecteren – plannen – doen’. Leren voor de toekomst terwijl je deze vormgeeft, goed luisteren - ook naar wat niet met woorden gezegd wordt - rondkijken en voelen wat er echt leeft op de werkvloer is onontbeerlijk bij de uitvoering van mijn werk. In het Engels heeft men het graag over 'prototyping'.

Dat lukt best als ik tussen de mensen mag vertoeven waarmee en waarvoor ik werk, zowel fysiek als digitaal. Adviezen die door ‘experten’ vanuit ivoren torens worden geschreven: ik geloof er niet in…

Ik schrijf in de taal van mijn moeder

Ik hou het graag simpel, bevattelijk en in het Nederlands, zo vaak als kan. Geen consultantlingo dus, geen dikke rapporten bij organisatiecoaching.

Mijn toegevoegde waarde zit hem in de verbinding die ik maak met mensen:

 • tijdens voorbereidingen en naverwerking van projecten
 • tijdens gesprekken, met jou en je medewerkers
 • in de manier waarop ik actief luister en ook hoor wat niet met woorden gezegd wordt
 • door de atypische verbanden die ik als beelddenker geregeld leg
Ik neem jouw organisatietraject persoonlijk

De gesprekken die ik voer met mensen, de verbinding die ik met hen maak: dat is mijn grondstof om mee te werken. De kwaliteit van die gesprekken hangt af van het vertrouwen dat ik van mensen krijg. Ik hecht dan ook zeer veel belang aan bepaalde waarden en waak altijd over een veilige context waarin mensen mij durven hun vertrouwen te geven en hun kwetsbaarheid te tonen.

Als zelfstandig professional verzeker ik mijn klanten van mijn persoonlijke toewijding en volledige aandacht: ik stuur geen junior op jou af... Mijn hele rugzak met middelen en modellen stel ik ter beschikking, naast meer dan 20 jaar professionele ervaring in bedrijven en 46 jaar levenservaring: wie je ziet, is wie je krijgt. Daarnaast zitten er in mijn persoonlijk netwerk mensen met wie ik kan samen werken, als een opdracht dat vereist.

Samen kijken we naar wat energie geeft, naar waar je meer van wil en ik help jou of jouw team graag dromen: want zonder droom kan je niet kantelen. Zij kantelden al naar een waarderende organisatiecultuur en zijn er enthousiast over...

Waarvoor je staat als bedrijf en hoe je dat kan uitdragen op een authentieke wijze = wat telt

Als kantelaar vind ik het fijn een bedrijf of organisatie te begeleiden bij het vertalen van hun missie en visie naar gedragen waarden en op die manier woorden te geven aan gewenst gedrag in het bedrijf, zodat de huidige medewerkers de waarden zichtbaar kunnen maken aan de buitenwereld en op die manier de juiste medewerkers kunnen helpen aantrekken: medewerkers wiens persoonlijke waarden aansluiten bij de bedrijfswaarden.

Werken aan je bedrijfsmerk maakt je bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert je hoe je dat beeld kan bijstellen, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf morgen weerspiegelt waar je echt voor staat. Het is heel verhelderend om een extern persoon te vragen hoe het imago overkomt. Bedrijfsblindheid treedt immers heel snel op in de eigen rangen...

Werken aan de merkenstrategie is nodig, want als je niet kan duidelijk maken naar welk type medewerker of klant je op zoek bent, dan trek je nooit de juiste mensen aan. Je wil toch mensen die voor meer komen dan een loon of een type firmawagen of een functieomschrijving? Je wil toch bevlogenheid en betrokkenheid, intrapreneurschap? Dan is intrinsieke motivatie aan de orde: verbinding op niveau van normen en waarden.

Als werkgever wil je écht liever medewerkers die heel goed kunnen benoemen wat voor hen belangrijk is en waarom het dat is: met hen kan je immers bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

 

De status quo is er om uitgedaagd te worden

Vandaag lopen teveel individuen en organisaties vast, omdat belangrijke gesprekken niet gevoerd worden. Resultaat: goede medewerkers vertrekken of presteren ondermaats, gewiekste individuen blijven ‘onder de radar’ en verzieken soms de boel voor de anderen.

Medewerkers durven vaak amper de confrontatie met zichzelf aan over wat ze zelf als storende emoties of vervelende signalen van hun lichaam ervaren - lees: frustratie - laat staan dat ze de confrontatie hierover spontaan met hun werkgever zouden aandurven. Werkgevers lijken dan weer bang te zijn ‘iets’ wakker te maken bij medewerkers, wat ze liever laten slapen. Tot beide partijen geconfronteerd worden met de nachtmerries die volgen uit het onbespreekbaar houden van deze belangrijke signalen en het daarbij horende kostenplaatje…

Tijdens één-op-één of groepsgesprekken maak ik daarom verborgen elementen wél bespreekbaar en reik ik zowel de medewerkers als de organisatievertegenwoordigers handvaten aan, met als doel de organisatiecultuurbarometer (opnieuw) op ‘zonnig’ te krijgen & te houden en tegelijkertijd de batterijen van een – of meerdere – individu(en) (opnieuw) opgeladen te krijgen & te houden.

Deze aanpak loont echt en verdient daarom een plaatsje in elk wettelijk verplicht actieplan ter preventie van psychosociale problemen. Dat je medewerkers zich gehoord voelen met deze aanpak, waardoor ze met meer plezier werken en daardoor betere resultaten behalen, is een fraaie bonus die je er gratis bovenop krijgt…

Hokjesdenken overboord

Behalve het aanbieden van individuele coaching op vlak van persoonlijk leiderschap en coaching ter preventie van of herintreden na burn-out en bore-out, werk ik als kantelaar in organisaties ook op de snijlijn tussen algemeen management, communicatie en HRM, met als doel het motiveren en verbinden van (toekomstige) medewerkers. Interne communicatie, arbeidsmarktwerving en verandercommunicatie gaan allemaal over het gedrag, het denken en doen van medewerkers: daarmee kan ik aan de slag, over departements -en functiegrenzen heen. Soms van aan de zijlijn – heel discreet – en soms midden in het operationeel gewoel – erg aanwezig. Altijd in functie van het gewenste resultaat: tevreden, gezonde, gelukkige en gemotiveerde medewerkers die zich scharen achter de organisatiedoelen-en waarden.

Een aanpak op voorhand dicht timmeren is zelden aangewezen: voorspellen hoe een groep mensen gaat reageren, is onmogelijk. Ik heb geen glazen bol en wie beweert die wel te hebben, zou ik met een grove korrel zout nemen. Geen rekening houden met de reacties van mensen op een organisatiecoachingstraject is ronduit dom. Ik krijg daarom graag de flexibiliteit om mijn aanpak bij te sturen tijdens een traject want in het principe ‘één maat past iedereen’ geloof ik niet.

Werken vanuit een helikopterzicht en breed denken vind ik heel belangrijkIk verkies ‘en en’ boven ‘of of’ en ‘ja, en’ boven ‘ja, maar’.

Mijn mosterd haal ik daarom zelf uit HRM en algemeen management, maar ook uit filosofie, psychologie, marketing, de wereld rondom mij, mijn eigen ervaringen met kantelpunten en uit gezond boerenverstand. Dankzij mijn werk als loopbaanbegeleider weet ik heel goed waar medewerkers tegenaan lopen in bedrijven: die kennis neem ik uiteraard mee naar mijn bedrijfsklanten. Kruisbestuiving werkt, ik houd rekening met de hele context waarin organisaties en medewerkers opereren. Hokjesdenken gaat dus overboord

Share This