Kanteldiensten

Aanbod van
Kantelpunt

Kanteldiensten

Sta jij op een professioneel kantelpunt en ben je klaar om te kantelen onder deskundige en gepersonaliseerde begeleiding van een Kantelaar? Super, welkom!

Klik op het traject dat best bij jouw nood past, of contacteer me als je graag persoonlijk overlegt.

PS: Jouw voorgangers stelden mij vele boeiende vragen waarop je hier het antwoord leest: wellicht heb jij daar ook wat aan...

Wat krijg ik als ik kies voor een loopbaanbegeleidingstraject bij Kantelpunt?
 • Sta je op een professioneel kantelpunt en wil je kantelen?
 • Ben jij in staat te reflecteren over je eigen gedrag onder begeleiding van een coach en gebruik je hoofdzakelijk je hoofd voor je professionele bezigheden? Beschouw je jezelf als creatief, in denken of in doen?
 • Wil jij echt meer bevlogenheid en betrokkenheid, meer plezier op je werk ervaren en daar zelf een actieve rol in opnemen?
 • Zette je al stappen om je carrière te kneden, maar lukt het moeilijk in je eentje om de aangehouden koers vast te houden?
 • Wil je niet alleen denken over kantelen, maar ook echt stappen zetten om er iets aan te doen?
 • Ben jij beroepsactief ambtenaar, werknemer of zelfstandige?

Dan is een loopbaanbegeleidingstraject aangewezen voor jou. Ik bied dergelijk traject aan via samenwerking met Vind, coach en hou talent, afdeling Lier waardoor je jouw coachingstraject onder bepaalde voorwaarden met loopbaancheques kan betalen. Dat is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid met als doel jou te ondersteunen bij het nemen van loopbaankeuzen-en beslissingen waardoor jij zelf in staat bent je loopbaan te beheren.


Dit is wat jij krijgt:
 • 4 of 8 uur individuele coaching door een onafhankelijk arbeidsmarktprofessional met heel veel tevreden klanten
 • aangevuld met zelfreflectie-oefeningen waarmee jij tussen de gesprekken door aan de slag gaat en die een minstens even grote tijdsinvestering van jou vergen als de gesprekken: weet waaraan je begint!
 • 1 uur nazorg telefonisch of via mail, geldig gedurende 1 jaar aansluitend aan je traject
 • individuele gesprekssessies duren 2 uur: zo kunnen we diepgaand werken én hoef jij je minder vaak te verplaatsen naar Lier
 • jij bepaalt het tempo waarin we het traject doorlopen: op het einde van elke sessie maken we de afspraak voor de volgende sessie; zo leer je meteen aan het stuur van je eigen leven te staan
 • je kan bij Kantelpunt terecht overdag, op bepaalde avonden of tijdens zondagvoormiddag: samen vinden we een moment dat past bij het ritme van jouw leven
 • discretie: je werkgever weet niet dat jij loopbaanbegeleiding volgt, er is enkel contact tussen jou, VDAB en je coach

Deze investering doe jij in jezelf:
 • de waarde van een volledig 8 uur durend traject is door de Vlaamse overheid begroot op €1100
 • jij ontvangt van Edenred echter een factuur van 2 x €40 = €80 inclusief 21% BTW voor het volledige traject
 • want de overheid past het verschil - €1100 - €80 = €1020 (*) - immers bij voor jou. Het gaat over €550 - €40 = €510 in het geval je slechts 1 loopbaancheque inzet. Elke 6 jaar heb je recht op 2 cheques van 4 uur. Het staat je vrij om je cheques naar eigen goeddunken in te zetten bij de partner van jouw keuze.
 • Na betaling van €40 euro - je kan slechts 1 cheque tegelijkertijd bestellen - ontvang jij van Edenred een mail met in bijlage een digitaal document, jouw loopbaancheque. Dat document mail jij naar mij voor je traject van start gaat, bij wijze van betaling van je traject.

Heb jij geen recht (meer) op loopbaancheques en wel nood aan loopbaanbegeleiding? Investeer dan €1100 (incl 21% BTW) in jezelf. Waarin kan je beter investeren als je op een kantelpunt staat?


Jouw voordelen met dit traject:

De overheid investeert in jouw persoonlijke groei en nog geen klein beetje ook: jij betaalt 40 of 80 euro, de Vlaamse overheid legt 510 of 1020 euro bij, afhankelijk of je voor een traject van 4 of 8 uur kiest. Die keuze maak je na 4 uur.

Dit voordeel geldt trouwens OOK VOOR ZELFSTANDIGEN: hoe cool is dat?

Ja, dit traject wil ik, laat me weten hoe ik  loopbaancheques kan bestellen

Ja, dit traject wil ik, ik investeer in mezelf want heb geen recht op loopbaancheques

Wat maakt dit traject tot Rolls Royce van Kantelpunt ?
 • Ben jij een meerwaardeNzoeker, een klasbak?
 • Neem jij je carrièrepad én je leven liefst van al ZELF in handen?
 • Ben jij theoretisch opgeleid, voer je een functie uit met veel verantwoordelijkheid in een bedrijf, of werk je als solopreneur of zaakvoerder in je eigen bedrijf of managementvennootschap?
 • Heb je veel jaren ervaring op de teller waardoor je in het reguliere circuit van loopbaanbegeleiders op je honger blijft zitten?
 • Is het jou ernst met je wens om te kantelen, heb je dus de moed tijd uit te trekken voor je eigen kantelproces?
 • Is een slachtofferrol niet aan jou besteed? Ben je bereid je eigen aandeel in jouw huidige situatie onder ogen te zien, schuw je de spiegel die een coach je gaat voorhouden niet?

Dan is het persoonlijk leiderschapstraject met de naam KANTEL! echt iets voor jou.


Dit is wat jij krijgt:
 • 5 persoonlijke coachingsgesprekken van 2 uur per sessie, dus 10 uur individuele, gepersonaliseerde begeleiding
 • aangevuld met zelfreflectie-oefeningen waarmee jij tussen de gesprekken zelfstandig aan de slag gaat en die ik je digitaal ter beschikking stel. Voorzie hiervoor nogmaals minstens 15 uur in je agenda. Meer mag, minder is niet aangewezen.
 • je gaat eerst aan de slag met 'de weg naar binnen' en dan met 'de weg naar buiten': pas als je weet waar jij nood aan hebt om zingeving in je (professioneel) leven te kunnen ervaren, kan je aan de wereld vertellen waarvoor je gevraagd wil worden...
 • maatwerk: volgde jij eerder of gelijktijdig elders begeleiding - stijl sollicitatietraining, outplacement, life coaching, leadershiptraining - of werk je samen met een therapeut of psycholoog waar bepaalde onderdelen ook aan bod komen, dan pas ik het traject aan aan jouw noden
 • feedback op en inspiratie bij jouw CV en LinkedIn-profiel: jouw personal branding is tiptop in orde na je KANTEL!traject...
 • inzicht in jouw unieke breinvoorkeur: een uitgebreid rapport met toelichting over jouw favoriete manier van denken boordevol adviezen over hoe je beter kan communiceren, leiding geven, beslissingen nemen en kennis vergaren + tips hoe je beter met andere breinprofielen kan omgaan, waardoor jij beter met conflictsituaties om kan gaan
 • toegang tot de Kantelpuntmediatheek: je krijgt toegang tot alle documenten, testen, waardevolle achtergrondinfo op vlak van persoonlijke groei die ik verzamelde de voorbije jaren. Ze helpen jou bij het vinden van een antwoord op jouw levensloopbaanvraag, ondersteunen je om te gaan DOEN in plaats van te blijven DENKEN over kantelen en doen je veel tijd winnen omdat je niet meer zelf op zoek moet 'from scratch'...
 • lectuurlijsten: ik wijs je de weg in het ruime aanbod aan vakliteratuur en zelfhulpboeken, daarbij rekening houdend met jouw profiel
 • mentoraat - nazorg: gedurende 6 maanden aansluitend aan je traject stemmen wij maandelijks af, hetzij telefonisch, via video of via mail, zodat jij zeker je zelfbepaalde doelstellingen in je persoonlijk ontwikkelingsplan bereikt

Deze investering doe jij in jezelf:

 • jij ontvangt na goedkeuring van de offerte een factuur voor €1815 inclusief 21% BTW voor het volledige traject, inclusief materiaal. Jij betaalt voor we van start gaan: je gaat immers een commitment aan met jezelf én met mij als coach: we voorzien allebei tijd in onze agenda, in ons hoofd en hart.
 • trajecten duren tussen de 6 en 18 maanden, in functie van jouw behoefte: dit is een langetermijnengagement
 • jij bepaalt het tempo en de frequentie van de individuele coachingsgesprekken - die telkens 2 uur duren - en die plaatsvinden in de Kantelpuntpraktijk te Lier; voor de mentoringsgesprekken hoef je je niet meer te verplaatsen
 • Wil jouw werkgever investeren in een coachingstraject voor jou, dan maak ik de factuur op naam van je werkgever: jij zorgt ervoor dat ze goedgekeurd en betaald wordt, we gaan van start van zodra het geld op mijn rekening staat

Jouw voordelen met dit traject:

Alleen het beste is goed genoeg voor jou?

Jij wil maatwerk, één op één begeleiding, op een rustige plek, weg van je werkcontext?

Je wil 'op reis in jezelf', zonder evenwel je dagelijkse verantwoordelijkheden achter te laten?

Het is jou ernst met het kantelen: genoeg gepiekerd, tijd voor actie, NU!

Ja, bezorg mij een offerte voor het persoonlijk leiderschapstraject KANTEL!

Eerste hulp bij keuzestress
 • Wil je aftoetsen of er een klik is tussen jou en mij?
 • Vind je het moeilijk om zelf je keuze te maken uit het Kantelpuntaanbod?

Dan is een telefonisch kennismakingsgesprek ideaal. Een kennismakingsgesprek geeft jou de kans om mijn stem te horen, om vragen te stellen, om je verhaal te doen en af te stemmen of mijn manier van werken als Kantelaar jou ligt. Je hoeft je er niet voor te verplaatsen en dit gesprek verplicht je verder tot niets. Het staat jou vrij om na ons gesprek te kiezen voor mij als jouw begeleider - joepie! -  om met een andere partij in zee te gaan - ik wens je er oprecht heel veel succes bij - of helemaal geen verdere actie te ondernemen. Al zou dat laatste jammer zijn, je bent nu al zo ver...

Ja, bel me voor een vrijblijvend, gratis telefonisch kennismakingsgesprek


 • Hou jij niet zo van bellen?
 • Mag het voor jou net dat ietsje persoonlijker zijn?

Speciaal voor jou organiseer ik af en toe laagdrempelige proeverijen die je, na registratie via de website, kan bijwonen. Als daar deelnamekosten aan verbonden zijn, verneem je dat duidelijk op voorhand. Deelname aan een proeverij verplicht jou evenmin tot latere afname van kantelpuntdiensten: je komt immers proeven en kennismaken.

Ja, hou me op de hoogte van proeverijen

De klik tussen coach en coachee is minstens even belangrijk voor het welslagen van een traject als de inhoud van een traject. Kies je begeleider dus met zorg. Durf voluit 'neen, dank je' zeggen, net zoals je voluit 'JA, graag' durft zeggen.

Geef me meer informatie over een los klankbordgesprek
 • Volgde je al eerder een coachingstraject bij mij en heb je tijdelijk nood aan een sparringpartner?
 • Heb jij nood aan een duidelijk afgebakend, oplossingsgericht coachingsgesprek?
 • Ben je op zoek naar een niet-oordelend luisteraar, naar iemand die jou kan helpen om datgene wat zich in jouw professioneel leven aandient onder woorden te brengen?
 • Wil je een 'lastig' gesprek op je werk voorbereiden, oefenen? 

Dan is een klankbordgesprek voor jou de beste keuze. Klankbordgesprekken duren maximum 2 uur en jij bezorgt mij op voorhand je vraag zodat ik het gesprek kan voorbereiden. Je kan nieuwe klankbordgesprekken boeken zolang je vooruitgang blijft boeken in het vinden van een antwoord op je vraag.


Deze investering doe jij in jezelf:

 • Jij geeft voor we de afspraak maken via mail je akkoord met het tarief van 150 euro inclusief 21% BTW
 • Je ontvangt voor ons gesprek een factuur die je via overschrijving betaalt;  je brengt nooit cash geld mee, zoals je weet is er geen geld aanwezig in mijn praktijk

Jouw voordelen met een klankbordgesprek:

 • Onze vertrouwensband bestaat al: jij hoeft je verhaal niet helemaal opnieuw te doen, ik ken jouw professionele historiek.
 • De begeleiding is beperkt tot het gesprek zelf: er zijn geen extra zelfreflectie-oefeningen aan verbonden. Jouw tijdsinvestering is dus beperkt.

Ja, laten we nog 'ns afspreken, ik heb opnieuw nood aan een klankbord

http://www.kantel.be/ilse-schorrewegen/

Ilse Schorrewegen - Kantelaar bij Kantelpunt

Waarom voor een Kantelaar kiezen als je op een professioneel kantelpunt staat?

 

Wat ook jouw reden is: welkom!

Share This