MISSIE

Het is mijn missie om via mijn werk als kantelaar binnen Kantelpunt een bijdrage te leveren aan een bezielde maatschappij, waarin elk individu zich gewaardeerd voelt omwille van zijn of haar unieke bijdrage en daardoor met plezier zijn verantwoordelijkheid opneemt, ieder naar best vermogen.

Ondernemende, gepassioneerde, gedreven kenniswerkers die individueel op een professioneel kantelpunt staan, begeleid ik met levensloopbaanbegeleiding. Dankzij meer zelfkennis, zelfvertrouwen en inzicht in de eigen talenten leer ik hen beter voor zichzelf te zorgen. Zo kunnen ze proactief voor zichzelf een optimale context opzoeken of creëren. Meteen vermijden zij zo het risico om vroegtijdig op te branden.

Organisaties of bedrijven zijn daarnaast - als verzamelingen van individuen - een gedroomde plek om mijn missie te realiseren. Bloeiende, mensgerichte organisaties trekken niet alleen gedreven individuen als medewerkers aan, ze trekken ook meer klanten aan die bewust voor hen kiezen, ambassadeurs worden van de organisatie, waardoor steeds meer mensen zich graag aan de organisatie verbinden.

Gedreven individuen zijn meer dan ooit actief op zoek naar omgevingen waarin ze autonoom, bevlogen en intrinsiek gemotiveerd hun passie mogen uitleven. Zonder die ruimte branden ze immers op of doven ze uit en verlaten ze hun opdrachtgever.

Als kantelaar adviseer ik daarom organisaties hoe ze meer mensgericht en duurzaam kunnen werken aan een context waarin bevlogen werknemers kunnen, mogen en willen excelleren.

Zelfbewuste, gemotiveerde, bevlogen mensen in duurzame, mensgerichte organisaties: het is een magische mix en een toprecept voor de bezielde maatschappij waarvan ik droom.

Ilse Schorrewegen - Kantelaar bij Kantelpunt

VISIE

In mijn visie zijn mensen bronnen – sources – in plaats van middelen – resources. In de juiste omstandigheden borrelen en stromen bronnen. Als de context niet goed zit echter, drogen bronnen op, verdampen ze en kwijnen ze stilletjes weg.

Middelen kan je beheren, mensen moet je echter inspireren: geïnspireerde medemensen beheren zichzelf, hun werk, hun leven, dankzij intrinsieke motivatie.

Door missie, merk en medewerkers te verbinden, inspireer je bevlogenheid. Dit kan je doen op individueel, en / of op organisatieniveau:

  • door naar gedachten, gevoelens, behoeften, normen en waarden, (voor)oordelen te kijken en te willen doorzien
  • door naar elkaar te luisteren en alles te willen horen
  • door zonder oordeel naar gedrag te kijken en te willen onderzoeken waarom we doen wat we doen ipv wat we zeggen dat we zullen doen
  • door te voelen en gevoelens echt bespreekbaar te maken
  • door ruimte voor dialoog en echte verbinding te scheppen tussen persoonlijke, maatschappelijke en organisatiedoelstellingen.

Bevlogen, betrokken individuen moeten we koesteren en ondersteunen, want zij zijn dé onderscheidende factor voor organisaties en onze maatschappij als geheel.

Mens en organisatie preventief handvaten, inspiratie en advies aanreiken ter ondersteuning van bevlogenheid, is daarom cruciaal.

Eén machine kan het werk doen van 50 gewone mensen.
Geen enkele machine kan het werk doen van één bevlogen individu.
Elbert Hubbart

Share This