Wat is een
Kantelpunt?

Wat is een kantelpunt eigenlijk? In een mensenleven ervaren we een kantelpunt als hét moment waarop de nood om te kantelen scherp voelbaar is. Een kantelpunt is een katalysator voor verandering: een systeem - sociaal, mentaal, economisch, maatschappelijk of natuurkundig - kan heel lang stabiel lijken, terwijl het vrijwel onzichtbaar wordt ondergraven. Door die geleidelijke ontwikkeling wordt de veerkracht van het systeem steeds geringer, wordt het systeem steeds fragieler. Veranderingen die gewoonlijk optreden, gaan langer of korter duren en het systeem 'weet' niet meer welke kant het op moet.

Uiteindelijk is een kleine verstoring in deze omstandigheden voldoende om de omslag naar een nieuwe, stabiele toestand te bewerkstelligen.

De 'fatale' verstoring wordt vaak als oorzaak gezien van het kantelen, terwijl de langdurige geleidelijke invloed van externe factoren de echte oorzaak is.

Eigen aan systemen met een kantelpunt is dat het moeilijk is om in de oorspronkelijke toestand terug te komen: teruggaan naar de toestand vlak voor het kantelen, is onvoldoende. 

Omdat tijdens het kantelen zekerheden op losse schroeven komen te staan, ga je wankelen. Persoonlijke en professionele kantelpunten gaan daarom vaak gepaard met tijd voor reflectie, stilstaan, voor het maken van een reis naar binnen, naar de essentie.

Een kantelpunt is een belangrijk moment in het bestaan van een systeem, met een dergelijke impact dat het NA drastisch anders is dan het VOOR.

Sta jij als individu op een kantelpunt?

Als persoon kan je op verschillende momenten in je leven een kantelpunt ervaren. Misschien herken je deze interne aanleidingen:

 • ‘Is dit het nu?’ flikkert geregeld op in je leven
 • Je ontdekt dat je op één of andere manier anders bent dan anderen - of dan hoe je zelf dacht te (moeten) zijn, dat doet je twijfelen over wie je bent, wat je wil, wat je kan, wat anderen van jou verwachten en hoe je daarmee om kan gaan
 • Je krijgt een plots inzicht, er komt iemand of iets nieuws in je leven, je maakt een verre reis - of je ervaart net een knagend verlangen naar één van voorgaande zaken - en dat besef zet je aan het denken

Of je hebt ervaring met deze externe gewaarwordingen:

 • De aankoop van die handtas van € 400, of die nog chiquere firmawagen, maken je niet meer evenredig gelukkiger
 • Je krijgt niet mis te verstane signalen van je lichaam, zoals een burn-out of een ander ziektebeeld
 • Het al dan niet vrijwillig moeten kiezen voor - of verliezen van - een job, van een studierichting, een rol, een andere woonplaats, zet je aan het denken over jouw essentiële waarden
 • Een onverwacht verlies - zoals een plots overlijden, iemand die ziek wordt in je omgeving, een verwachte promotie of een job die aan je neus voorbijgaan, een faillissement, een scheiding - doet je wankelen
 • Een verwacht, maar moeilijk voor te bereiden verlies, stelt je voor nieuwe uitdagingen die een impact op je levensloopbaan hebben: kinderen die het nest verlaten, ouders die hulpbehoevend worden of overlijden, jij zelf die ‘aan den lijve’ ervaart dat je ouder wordt, (brug)pensioen, ...

Gelukkig kan zo'n kantelpunt een fantastische opportuniteit worden voor persoonlijke groei! Jij kan immers heel bewust beslissen om iets te veranderen aan je leven, de zaken op een andere manier aan te pakken, in beweging te komen, om te kantelen. Zij gingen jou voor in het kantelen naar een professioneel leven dat meer voldoening schenkt en delen graag hun ervaringen...laat je door hen inspireren.

Staat jouw bedrijf of organisatie op een kantelpunt?

Organisaties en bedrijven staan geregeld op een kantelpunt. Deze lijst, die absoluut niet volledig is, zou een belletje moeten doen rinkelen omtrent de nood om te kantelen:

 • hoge verzuimcijfers
 • burn-of bore-out
 • presenteïsme - mensen die ziek zijn maar toch komen werken, uit angst
 • gewaardeerde medewerkers die de onderneming verlaten
 • met heel veel moeite de juiste mensen kunnen aantrekken
 • oorverdovende stilte en apathie bij medewerkers
 • cynisme of sarcasme
 • conflictsituaties
 • veelvuldige personeelswissels
 • reorganisaties
 • verandermoeheid

Lees vooral verder op welke manier jij als vertegenwoordiger van/in een bedrijf van een kantelpunt een interessante opportuniteit kan maken voor verandering… Zij gingen jou voor en delen graag hun ervaringen.

 

Share This