Antwoorden vinden op levensvragen

Het verlangen om te kantelen ontstaat op het moment

waarop jouw basisbewustzijn wakker gekust wordt 

door een kantelpunt in je leven

Ilse Schorrewegen

 

Ben jij op zoek naar meer voldoening en zingeving in je leven?

Hoe zou jij het dan vinden om iemand ter beschikking te hebben die:

 

 • écht naar jou luistert, ook naar wat je niet met woorden zegt, zodat jij je gehoord voelt?
 • niet veroordeelt, zodat jij echt helemaal jezelf durft zijn waardoor alles bespreekbaar wordt?
 • rust brengt, zodat je opnieuw kan ontspannen, al tijdens het eerste gesprek?
 • jouw talenten helpt benoemen, zodat jij weer weet wat je waard bent en dat ook luidop durft vertellen?
 • haarfijn jouw principes en waarden in kaart helpt brengen, zodat kiezen nooit meer als verliezen voelt en jij exact weet in welke context jij kan excelleren?
 • jouw zelfvertrouwen versterkt, zodat jij weer opportuniteiten ziet, in plaats van problemen?
 • een gids voor jou is, zodat jij weer richting ziet?
 • jou net datgene aanreikt waar je hier en nu nood aan hebt, zodat jij geen kostbare tijd verliest?
 • je vanuit gelijkwaardigheid begeleidt, zodat wat er in jou aan potentieel verborgen zit aan de oppervlakte komt en jij je op geen enkel moment betutteld voelt? 

Antwoorden vinden op levensvragen: hoe werkt dat?

Als kantelaar & levensloopbaancoach begeleid ik jou bij het vinden van antwoorden op belangrijke levensvragen via maatwerk coachingstrajecten.

Wat is levensloopbaanbegeleiding?

Levensloopbaanbegeleiding betekent dat je een persoonlijk transitieproces doorloopt gradueel opgebouwd door een deskundig levensloopbaancoach, in functie van jouw vraag:

 • Loopbaanbegeleiding is aan de orde als je een professioneel kantelpunt wil ombuigen
 • Lifecoaching is wat je zoekt bij een persoonlijk kantelpunt
 • En de combinatie van die twee heet levensloopbaanbegeleiding of levensloopbaancoaching: best of both worlds...

Dankzij coachingsgesprekken en oefeningen op jouw maat die jou zelfinzicht bezorgen, ben je op het einde van zo'n traject in staat om op een andere manier om te gaan met een situatie die je tot hiertoe blokkeerde. Om te kantelen, in de juiste richting.

Zo komt er weer beweging waar je voorheen vastliep, in je werk en in je leven.

Wat betekent coaching in deze context?

Coaching verschilt van therapie

Levensloopbaanbegeleiding valt onder de noemer coaching. En coaching verschilt van therapie en psycho-analyse. Wie levensloopbaancoaching volgt, komt bij psycholoog noch therapeut terecht, wel bij een levensloopbaancoach.

Jij bent immers zoekend, niet ziek!

Zoals een sportcoach jou helpt om fysieke topprestaties neer te zetten op een gezonde manier, helpt een levensloopbaancoach jou om op efficiënte en actieve wijze te werken aan meer zelfkennis en bewustzijn zodat je meer zingeving in je leven gaat ervaren.

Je verwerft inzicht in bepaalde dynamieken, patronen en systemen van jezelf, van anderen en van het systeem dat wij 'maatschappij' noemen. Of van het systeem 'arbeidsmarkt' in het geval je vooral rond een professioneel kantelpunt werkt.

Jouw zelfsturend vermogen staat centraal

Gedragsverandering zal zeker een resultaat zijn van je coachingstraject, maar enkel omdat jij dat ZELF WIL. Een coach schrijft geen therapie voor, reikt je wel handvaten aan bij wijze van ingrediënten waarmee jij zelf een recept kan schrijven.

De focus ligt dus bij coaching op jouw zelfsturende capaciteiten, zodat er nooit een afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Op het einde van je traject weet jij wat je anders wil doen, hoe en waarom. Je coach heb je dan niet meer nodig: jij wordt je eigen coach.

Resultaatgericht, afgebakend in de tijd, blik op de toekomst

Waar therapie een proces van vele jaren kan zijn, is coaching afgebakend in de tijd. Coachingstrajecten zijn bijzonder oplossingsgericht, zodat jij exact weet tegen wanneer je welk resultaat mag verwachten.  Dat gewenste resultaat bepalen, maakt deel uit van het traject.

Jouw gedroomde toekomst is immers waar het bij coaching om gaat en die bepalen we samen, TIJDENS het traject. Graven in oud zeer en op zoek gaan naar de oorzaken van jouw worstelingen hoort eerder bij therapie of psycho-analyse.

Hoe werkt een levensloopbaancoach?

Elke coach werkt met bepaalde modellen en methodes. Als Kantelaar kies ik bewust voor een holistische aanpak, gestoeld op principes van de oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte psychologie, waarderend onderzoek, de narratieve benadering, filosofie, systemische wetten, verbindende communicatie, oosterse en westerse levenskunst.

Wil je daar meer over lezen, dan kan je hier terecht.

Tijd, aandacht, diepgang

Verder werk ik graag diep: ik neem de tijd en geef jou alle aandacht. Daarom duren gesprekken 2 uur, zijn trajecten opgebouwd uit het aantal sessies dat jij nodig hebt en ziet ieder traject er anders uit. 

Bij Kantelpunt kan je enkel terecht voor coachingstrajecten want 'kantelen' is een proces en een proces vraagt tijd. Hoe lang jij over dat proces doet, bepaal jij: sessies worden in onderling overleg gepland want als coach moedig ik jouw zelfsturing aan.

Exclusiviteit

Om elke klant genoeg aandacht en privacy te kunnen geven, zie ik maximum 3 klanten per dag. Behalve mentale voorbereidingstijd op  jouw komst, neem ik ook voldoende tijd voor 'naverwerking'. Na elke sessie krijg jij immers aangepaste oefeningen toegewezen en ik volg jouw voortgang nauwgezet op in een digitaal klantendossier. 

Zeg 'ns eerlijk: hoe vaak geniet jij dit soort persoonlijke aandacht nog?

Wat is het geheim dat levensloopbaanbegeleiding zo succesvol maakt ?

De succesformule van levensloopbaanbegeleiding zit 'm in een krachtige combo van:

diepgaande één op één coachingsgesprekken met een ervaren levensloopbaancoach

+ verdiepende, holistische zelfreflectie-oefeningen waarmee jij op jouw eigen tempo aan de slag gaat

Die combo maakt dat jij niet blijft hangen in 'het er eens over hebben' maar dat je ook gaat DOEN. Waardoor je ook echt ervaart hoe een gedroomde toekomst zou kunnen voelen.

Als je het kan dromen, kan je het realiseren

Als je de eerste, kleinste stap kan zetten, tekent de rest van het pad zich 'vanzelf' voor jou af

Meer dan 25 jaar professionele ervaring van een deskundig coach helpt natuurlijk ook...

Wie is de coach?

Ik!

En behalve levensloopbaancoach ben ik ook kantelaar:

levensloopbaanbegeleiding

Ilse Schorrewegen

Definitie Kantelaar - www.kantelpunt.be

 

Als voormalig HR manager en organisatie-adviseur stond ik in 2014 zelf op een professioneel kantelpunt. Het kriebelde al lang om meer dan 25 jaar professionele ervaring in te zetten om iets anders te doen dan bedrijven begeleiden bij hun groei.

Ik verlangde naar duurzame bloei in plaats van een blind streven naar ongebreidelde groei!

Want ondertussen had ik geleerd hoe je een context kan scheppen waarin mensen zich goed voelen en zichzelf overstijgen. Maar helaas had ik ook veel voorbeelden gezien van hoe het niet moet. En wat de impact daarvan is op ons welzijn én dat van de planeet.


Mijn drijfveren om levensloopbaancoach te worden

Ik droom van een bezielde maatschappij waarin mensen hun eigenbelang overstijgen ten voordele van het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Zo blijft er hopelijk nog een planeet over voor toekomstige generaties. En kan ik op mijn oude dag genieten, in plaats van me zorgen te maken over de toekomst van onze planeet en haar bewoners...

Met dat verlangen in mijn hoofd en mijn hart schreef ik in 2014 mijn missie en visie uit, schoolde om van adviseur tot coach en wat later werd het bedrijf Kantelpunt geboren. De meeste mensen hebben immers een kantelpunt in hun leven nodig als trigger om in beweging te komen, om te groeien in bewustzijn.

Dat kan een belangrijke wijziging op vlak van carrière zijn, rolveranderingen die een identiteitsvacuüm veroorzaken waardoor we ons de vraag stellen wat we nu echt willen en wie we zijn. Het kan ook een maatschappelijk kantelpunt  zijn - zoals Covid 19 of de bankencrisis - dat existentiële vragen en twijfels oproept. En tenslotte kan het ook een ziekte zijn of een andere verlieservaring - zoals een scheiding, je kinderen die uit huis gaan, of een geliefde die overlijdt - die maken dat jij je eens wil bezinnen over hoe je de rest van je leven wil vormgeven.

Onafhankelijk vakmanschap

Het zelfstandig statuut bleek de enige manier om echt onafhankelijk te kunnen werken en de kwaliteit te kunnen leveren die ik graag wil leveren, ver weg van middelmatigheid en éénheidsworst. Als onafhankelijk levensloopbaancoach werk ik vandaag echt op maat van mijn individuele klant én in lijn met de waarden die ik koester in het leven. Vakmanschap neem ik ernstig, daarom is levensloopbaancoach zijn mijn voltijds hoofdberoep waarin ik continu investeer.

Maatschappelijke transitie voorbereiden

Maatschappelijke transitie komt maar tot stand na individuele transformatie van heel veel mensen

Daaraan bijdragen beschouw ik als mijn roeping in mijn rol als Kantelaar en in mijn functie als Levensloopbaancoach. Al mijn klanten worden trouwens op hun beurt Kantelaar: wat zij geleerd en ervaren hebben, dragen zij over op hun collega's, vrienden en familie...

Zo kantelt er iets in de wereld. Langzaam, maar zeker.


Wil je graag nog meer over mij of mijn professioneel verleden lezen? Klik dan hier.

Antwoorden vinden op levensvragen

Antwoorden vinden op levensvragen - kantelen - is een proces

Zolang het voor jou niet duidelijk is waar je vastloopt zal geen enkele 'oplossing' de juiste zijn. 

Of nog: als je niet weet waarop je je moet richten, schiet je altijd mis.

Daarom is elk kanteltraject opgebouwd volgens het principe 'eerst de weg naar binnen, dan de weg naar buiten'.

Eerst de weg naar binnen
 • waar sta ik vandaag?
 • waar wil ik naartoe?
 • wie ben ik, als individu & als lid van een groter geheel?
 • wat kan ik?
 • wat geeft mij energie, wat kost mij energie?
 • wat wil ik, wat verwacht ik van het leven?
 • wat zijn de principes, mijn waarden volgens dewelke ik wil leven?
 • welk aandeel mag werk dan in mijn leven innemen om me goed te kunnen voelen?
Dan de weg naar buiten

Daarna ga jij jouw verwachtingen en dromen concretiseren:

 • alternatieven in kaart brengen én actief onderzoeken:
  • op zoek gaan naar een professionele invulling die beter bij je past
  • sleutelen aan de huidige taken en rollen in je leven, zodat ze beter passen bij wie je vandaag bent
  • anders leren omgaan met een situatie die jou veel energie kost
  • onderzoeken of van statuut veranderen iets voor jou is
 • jezelf tonen, zichtbaar maken op een wijze die bij jou past - ook als je geen tafelspringer bent - zodat je gevraagd wordt om datgene te doen wat jij graag doet
 • communiceren op een wijze die bij jouw persoonlijkheid past zodat je gehoord en gezien wordt en je waardering ervaart
 • verbinden met mensen die jou energie geven

Kortom: het roer van je levensloopbaanpad in handen nemen, om het nooit uit handen te geven.

Je ontvangt héél veel handvaten

Tijdens dat proces krijg je een heleboel handvaten aangereikt zodat jij leert:

 • piekergedrag omzetten in iets positiefs
 • grenzen aangeven - zonder je als een bullebak te gedragen - zodat mensen niet langer over jou heen lopen
 • anders met stress omgaan
 • pro-actief burn-out, bore-out, burn-in vermijden
 • weer veerkrachtig op te staan, na tegenslag
 • afscheid nemen van wat jou niet meer dient, zonder achter te blijven met gevoelens van wrok of rancune
 • patronen loslaten die je meer belemmeren dan vooruit helpen
 • bewust omgaan met de verhalen die jij jezelf vertelt
En dan zijn er deze specialiteiten van het huis...

Wanneer het voor jou van toepassing is, leer je ook nog 'ns optimaal omgaan met volgende persoonskenmerken:

 1. hoogsensitiviteit
 2. hoogbegaafdheid
 3. creatief generalist zijn
 4. beelddenker zijn
 5. introvertie

zoals:

 1. je staande houden in een zakelijke, professionele context als hoogsensitief persoon (HSP)
 2. frustratie over zoveel middelmatigheid in de wereld om leren buigen
 3. jezelf vol vertrouwen als generalist profileren in een wereld die opkijkt naar specialisten
 4. een gepaste context vinden waar jouw behoefte om alles te verbeteren welkom is
 5. je mondje roeren als niet-tafelspringer in een wereld die niet ophoudt met gehoor te geven aan de hardste roepers

om er een paar te noemen...

Voor hen werd kantelen een schot in de roos

Honderden mensen gingen jou al voor. Allemaal wisten zij hun kantelpunt om te buigen dankzij begeleiding door Kantelpunt.

Dat ze daar zowel in hun professioneel als in hun persoonlijk leven de vruchten van plukken, lees je hier, in hun eigen woorden:

Ik heb Ilse ervaren als een warme coach met een groot hart!

De kantelsessies waren voor mij heel leerrijk, dikwijls ook confrontererend.

Ik heb vooral geleerd om met een opener en warmere blik naar mezelf te kijken en te beseffen wat mijn kwaliteiten zijn en die ook leren te gebruiken. Zowel privé als op de werkvloer.

Want kantelen is zoveel meer dan alleen je loopbaan bekijken en ontdekken, het is ook jezelf herontdekken.

Annelies Lintermans

Verpleegkundige

Dat ik een andere richting uit wou, wist ik al wel even. Maar wat ik dan precies wilde gaan doen, daar kreeg ik moeilijk zicht op.

Op dit kantelpunt in mijn loopbaan heeft Ilse me inzichten aangereikt en een kader gegeven tegen hetwelke ik de mogelijkheden die opdoken kon aftoetsen. Dat die mogelijkheden ook effectief opdoken, is geen toeval.

Ik ben ervan overtuigd dat je zelf een dynamiek teweeg brengt die kansen creëert, bewust en onbewust, eens je aan het kantelen gaat. Bij mij resulteerde dat in een nieuwe kans binnen het bedrijf waar ik met veel goesting al bijna 20 jaar werk.

Marleen Van den Bergh

Director project management, Umicore

...

Ik begrijp nu welk type job het beste bij mij past, wat mijn kwaliteiten maar ook valkuilen zijnhoe ik mezelf het best 'verkoop'.

Ook weet ik nu beter hoe ik het beste in gesprek kan gaan met mijn werkgever om mijn job zelf om te vormen tot wat bij mij het beste past en zo mijn carrière zelf in handen te nemen.

Mijn droomjob heb ik nu nog niet, maar ik weet beter mijn grenzen te bewaken, de richting te bepalen die bij mij past en uiteindelijk geraak ik er wel.

K.S.

Stedenbouwkundig ontwerper en planoloog

... Ik zocht alle oorzaken voor mijn twijfels bij mezelf: ik had vooral geleerd rationeel naar zaken te kijken en verloochende daarbij om mijn gevoelens oprecht te analyseren. Jij voelde direct mijn overmatige focus op oordelen aan en stuurde mij op pad met de juiste reflectietools.

Ook al heb ik al een zak vol leadershipskills, jezelf begeleiden lukt simpelweg niet makkelijk zonder een gedegen gids...

Jij gidste mij op een fijn ritme naar de juiste dingen: op het juiste moment, op een erg gedoseerde wijze. Gepast materiaal om te exploreren, 'spot on' technieken om grondiger te reflecteren. Ik slaag er nu beter in opnieuw rust te vinden, mijn vele gedachten beter te ordenen en vooral emoties een juiste plaats te geven. Op een heel simpele manier gaf jij mij meer zelfvertrouwen...

Topvrouw die liever anoniem blijft

in telecomsector

...

De juiste, onbevooroordeelde vragen, de oefeningen die voor mij soms een enorme openbaring waren en de open gesprekken maakte dat er een heel nieuw scala van mogelijkheden te voorschijn kwam voor mij.

...

Kantelen is hard werken maar dankzij een levensloopbaancoach als Ilse vooral een samenwerk-ing die je enorm rijker maakt, als mens, werknemer, werkgever, partner etc.

Dirk Lambrechts

Voormalig salesmanager, nu student

'No-nonsense' zit in mijn DNA; ik was dan ook bij Ilse binnengestapt met enig scepticisme.
Ilse pikte echter van bij de eerste sessie mijn persoonlijkheid op en polste naar mijn ambitie in dit kanteltraject. Na slechts 4 sessies had ik mezelf helemaal in kaart gebracht. ...

De uitkomst van mijn kanteltraject bij Ilse is een hogere vorm van zelfbewustzijn en de kracht daarvan is enorm. ... Op het einde van de rit heb je een erg duidelijk zelfbeeld dat volledig uitgaat van je eigen sterktes en met tips om je werkpuntjes aan te pakken. ...

Jan Bouckaert

Regional Logistics Director EMEAI, Trinseo

Antwoorden vinden op levensvragen

Groeien in bewustzijn - 'kantelen' - is zoals leren lezen:

van zodra je met letters woorden kan maken, zie je overal tekst, waar je vroeger enkel een verzameling mooie tekens zag.

Ilse Schorrewegen

Is kantelen iets voor jou?

Volgende vragen helpen jou om die vraag te beantwoorden:

Waarom zou je investeren in COACHING?

2 redenen:

 1. je investeert in jezelf, kan jij een waardevoller 'project' bedenken? Er rekening mee houdend dat jij enkel goed voor anderen kan zorgen als je in de eerste plaats goed voor jezelf zorgt?
 2. de waarde van een geslaagd coachingstraject is onbetaalbaar

Al plakken we er in praktijk natuurlijk wel een bedrag op.

Dat bedrag houdt rekening met de kwaliteit van de transitie die jij op heel beperkte tijd realiseert. Het kantelproces faciliteert jouw transitie. Dat proces stel ik als begeleider met veel liefde en zorg op jouw maat samen. Want elk mens is verschillend, zit in een andere levensfase en heeft andere verwachtingen.

Stel jezelf dus 'ns deze vragen:

  1. Hoeveel is het mij waard om verder te kunnen met mijn leven waar ik tot op heden in vastloop?
  2. Hoeveel is het mij waard om op héél korte tijd exact dat resultaat te boeken dat ik op voorhand overeenkom met mijn coach?
  3. Wat zal een geslaagd coachingstraject mij opleveren, op lange termijn, zowel op financieel vlak, als op vlak van tevredenheid, mentale rust, gezondheid én relaties?
  4. Of, omgekeerd: wat zal het mij kosten als ik vandaag GEEN initiatief neem, of opteer voor een minder kwaliteitsvolle begeleiding?
Waarom zou je ALS ERVAREN PROFESSIONAL investeren in levensloopbaanbegeleiding?
 • Ergens tussen je 35e en 55e levensjaar begint het te dagen dat je tot je 67e (!) professioneel actief mag zijn en dat je daar meer vat op wil hebben dan tot nu toe, kortom, dat je je niet langer 'geleefd' wil voelen
 • Er komt immers een beetje meer ruimte vrij voor jouw persoonlijke behoeften, nu je kinderen wat minder afhankelijk worden van jouw zorg, de lening al (deels) is afbetaald en de verbouwingen aan je woning in een vergevorderd stadium of klaar zijn
 • Je wordt je wellicht ook bewust van de eindigheid van je eigen leven, wat de drang om het tweede deel van je leven bewuster vorm te geven dan het eerste doet toenemen
 • Misschien ben je toe aan een carrièreswitch, een carrièreboost of een carrièreomwenteling? Als je daar niet bewust mee aan de slag gaat, is de kans heel groot dat alles bij het oude blijft
 • Op een bepaald moment in je leven verdien je het gewoon om in jezelf te investeren, of voel je je misschien te oud voor de arbeidsmarkt, of om je droom als zelfstandige te realiseren? Die overtuigingen helpen je niet verder, toch? Dan ben je zeker ook coaching toe!
 • Als jij zo'n bijzonder profiel hebt dat maakt dat 'vacatures afschuimen' voor jou niet de juiste weg is, dan heb je er nog meer belang bij om te ontdekken wat dan wel de juiste weg is om je droomjob binnen te halen! En dan bedoel ik NIET je lot in handen geven van headhunters of recruiters, of de RVA of VDAB...

In ieder geval is er véél meer mogelijk dan jij je vandaag realiseert. Geen gebruik maken van die mogelijkheden, is ronduit jammer.

Waarom zou je ZELF investeren in coaching terwijl jouw werkgever coaching of outplacement aanbiedt?"

Als jij een werkgever hebt die voor jou een inhouse coach regelt, is dat geweldig. Toch coach ik geregeld mensen die ook op het werk een coach hebben en al heel veel leiderschapstrajecten hebben gevolgd. Waarom komen zij toch naar mij? Hierom:

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Als zelfstandig en onafhankelijk coach heb ik de vrijheid jou exact dat pad te laten ontdekken waar jij nood aan hebt. En da's niet noodzakelijk het pad dat een werkgever voor jou uitstippelde...

Waardevolle aanvulling bij outplacement

Zo is een levensloopbaancoachingstraject doorlopen ook héél verstandig als je al in outplacement zit. Je krijgt bij Kantelpunt INDIVIDUELE begeleiding, op jouw maat. Zoveel persoonlijke aandacht is bij groepstrajecten simpelweg niet haalbaar, hoe goed het outplacementkantoor ook is.

Bovendien worden introverte of hoogsensitieve klanten niet blij van het groepsgebeuren: zij verkiezen de veiligheid van een één-op-één-relatie.

Waarom zou je investeren in levensloopbaanbegeleiding BIJ KANTELPUNT ?

Als 'werken' een belangrijke rol speelt in jouw leven en dat goed voor jou voelt, is 'het juiste werk' doen, 'in de juiste context' sowieso een noodzaak voor jouw persoonlijk welbevinden. Daarom wil je terecht komen bij een coach die ervaren is als loopbaanbegeleider en die jou kan begeleiden naar jouw droomjob.

Maar niet voor ieder mens geldt dat hij vooral voldoening uit het professionele luik van z'n leven haalt! Misschien beschouw jij de zorg voor je gezin als je belangrijkste levensdoel? Of ben je al met pensioen? In dat geval zit je bij een traditionele loopbaancoach al gauw op je honger. Dan heb je eerder een lifecoach nodig.

Lifecoaching houdt zich bezig met levenskunst. Want tevreden leven - in elke levensfase, ongeacht wat er zich aandient in je leven - kan je wel degelijk leren.

Loopbaanbegeleiding + lifecoaching = levensloopbaanbegeleiding

Best of both worlds dus, een unieke combinatie

Dat is wat je bij Kantelpunt in Lier krijgt.

Waarom zou je NU investeren in levensloopbaanbegeleiding ?

Omdat je enkel op het hier en nu vat hebt...

Uitstel wordt afstel. En wie blijft doen wat hij altijd deed, blijft krijgen wat hij altijd kreeg.

Om het met de woorden van Comil Foo te zeggen: angst is maar voor even, spijt is voor altijd.

Antwoorden vinden op levensvragen

Twijfel je nog steeds? Ga dan aan de slag met volgende vragen:

"WIL ik echt kantelen?"
 1. Wil ik aan de slag met mijn EIGEN gedrag, gedachten en gevoelens?
 2. Geloof ik dat ik ZELF impact heb op mijn leven, of wil ik me daar minstens voor openstellen?
 3. Is het mijn EIGEN BESLISSING om hierbij externe begeleiding in te schakelen?
 4. Ben ik bereid om VANUIT VERWONDERING naar de wereld en mezelf te kijken?
 5. Stel ik me OPEN voor wat komen gaat, ook al vind ik het héél spannend?
 6. Verdraag ik een CONFRONTERENDE coachingsstijl van iemand die mij een SPIEGEL voorhoudt?
 7. Ben ik bereid TIJD uit te trekken voor mijn transitie? Realiseer ik me dat dit niet gaat over 'quick wins' maar over een levensveranderende ervaring die gedurende het hele traject mentale- en gevoelsmatige bandbreedte van me vraagt?
"KAN ik kantelen?"
 1. Beschouw ik mezelf als 'fysiek en mentaal gezond' en weet ik dat coaching psychotherapie noch geneeskunde vervangt?
 2. Dat wanneer ik met een burn-out of bore-out kamp, ik eerst stress & burn-outcoaching nodig heb alvorens in een levensloopbaanbegeleidingstraject te stappen?
 3. Ben ik een midlifer of ouder, beschik ik in ieder geval over voldoende jaren ervaring om op terug te kijken?
 4. Hou ik van lange, diepgaande gesprekken, één op één, gezeten in een comfortabele zetel?
 5. Beschik ik over genoeg zelfdiscipline om thuis met de verdiepingsoefeningen aan de slag te gaan?
 6. Heb ik minstens een bachelordiploma behaald, of beschik ik als selfmade persoon minstens over een bachelor denkniveau?
 7. Sta ik positief in het leven, ben ik leergierig, beschouw ik mezelf als een meerwaardeNzoeker?
"Triggeren de specialiteiten van Kantelpunt mij?"
 1. Hoogsensitiviteit
 2. Hoogbegaafdheid
 3. Creatief generalist zijn
 4. Beelddenken of visueel ruimtelijk denken (versus lineair denken)
 5. Introversie
 6. Mensen die zich een buitenbeentje voelen, om wat voor reden dan ook
 7. Loslaten

zijn topics waarvoor ik een boontje heb.

Als jij jezelf in één van die 6 persoonskenmerken herkent, is het wel zo fijn om bij iemand terecht te komen waaraan je niet meer moet uitleggen hoe het voelt om jou te zijn.

De 7e specialiteit van het Kantelpunthuis gaat over 'accepteren'.

Alles om ons heen is opgebouwd uit energie. Om goede dingen in je leven aan te trekken, doe je er goed aan je weerstand op te geven en positieve energie aan het leven te geven

Hoe je dat doet, ervaar je al tijdens het kantelen.

Wie liever in klaagmodus blijft hangen, begint daarom beter niet aan kantelen.

"Durf ik vertrouwen op het vertrouwen van anderen?"

Zoveel tevreden klanten kan geen toevalstreffer zijn

Honderden tevreden klanten waarvan er zoveel ook nog eens hun verhaal delen met de wereld: die kunnen het toch niet allemaal bij het foute eind hebben? Ook op Google, Facebook en LinkedIn schrijven Kantelpuntklanten met plezier referenties over hun ervaringen. Dat doen ze omdat zij héél tevreden zijn. En omdat ze jou willen helpen.

Zij weten hoe moeilijk het is om in het grote aanbod van 'begeleiders' er net diegene uit te pikken die echt bij jou past. Lees hun verhalen en voel of ze resoneren bij jou.

Weet je dat maar liefst 98% van mijn klanten via mond-aan-mond-reclame door bestaande klanten komen? Denk jij echt dat al die mensen hun vrienden, familie en collega's naar mij zouden sturen als ze niet 200% tevreden waren? Dat dacht ik ook niet...

De overheid geeft Kantelpunt haar vertrouwen

Sta jij op een kantelpunt en wil je kantelen? - www.kantel.beKantelpunt is geregistreerd bij het Vlaams gewest voor Opleiding onder de naam Schrijfwerken (Kantelpunt) met als registratienummer DV O. 233 697.

Je weet je verzekerd van het vertrouwen dat de Vlaamse overheid in Kantelpunt stelt, want zo'n erkenning krijg je niet zomaar:

 • bedrijven moeten aan strikte vormvereisten voldoen om een erkenning te krijgen als loopbaancentrum in onderaanneming van VDAB
 • loopbaancentra krijgen regelmatig audits door de overheid
 • wij moeten aantonen dat we continu investeren in onze eigen ontwikkeling

Naast al die tevreden klanten is dit een extra geruststelling, toch?

 

En als dat niet volstaat: wat dacht je van 'no cure, no pay'?

Als begeleider heb ik er alle vertrouwen in dat jij tevreden zal zijn als wij met elkaar in zee gaan. Tenminste, als ons kennismakingsgesprek uitwijst dat ik voor jou de juiste begeleider ben. En jij je aan jouw verantwoordelijkheid houdt tijdens het kantelproces.

Zoveel vertrouwen heb ik daarin dat wanneer jij investeert in een levensloopbaanbegeleidingstraject ik jou een no cure, no pay-garantie aanbied.

Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Toch niet. Ik licht je graag toe hoe het werkt tijdens ons verkennend gesprek.

Vraag dat gesprek aan door hier te klikken.

OK, waar wacht je nog op?

Laat me raden, op de toestemming van jezelf om iets voor jezelf te mogen doen, om eindelijk jezelf eens op het voorplan te durven zetten?

Dan heb je zeker een goede coach nodig!

Ik vat nog even samen voor jou:

 • Op een kantelpunt in je leven heb jij het gevoel vast te zitten, geen kant meer uit te kunnen
 • In realiteit word je uitgenodigd te kantelen, in een richting die jij je vandaag nog niet kan voorstellen
 • In je eentje die richting vinden, is lastig
 • Levensloopbaanbegeleiding faciliteert dat kantelproces, jouw transitie
 • Diepgang, no-nonsense en persoonlijke betrokkenheid is wat ik jou beloof als zelfstandig en onafhankelijk levensloopbaancoach, een beroep waarin ik hart en ziel stop na meer dan 25 jaar professionele ervaring in dienstverband, o.a. als HR manager en organisatie-adviseur
 • Levensloopbaanbegeleiding combineert het beste van loopbaanbegeleiding en life coaching en is een unieke combo die je enkel bij Kantelpunt vindt, specifiek op maat van ervaren zinzoekers die op zoek zijn naar meerwaarde
 • Zij hebben geen tijd te verliezen en investeren graag in een individueel groeitraject met persoonlijke begeleiding zodat zij duurzaam het roer van hun eigen leven in handen kunnen nemen, om het daarna nooit meer uit handen te geven
 • Honderden tevreden klanten gingen jou voor: zij zijn mijn beste ambassadeurs en jouw beste garantie

De bal ligt nu in JOUW kamp...

Ilse Schorrewegen

Kantelaar & Levensloopbaanbegeleider, Kantelpunt

 • Vul hier het mailadres in waarop ik jou mag contacteren
 • Vul hier je telefoonnnummer in als volgt: +32 xxx xx xx xx
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Professioneel kantelpunt

Wel zin maar geen tijd om nu verder te lezen?

Vul hieronder je gegevens in, ik inspireer je verder via mail.

 

Ilse Schorrewegen

Kantelaar

De inspiratie is onderweg. Check je mailbox, ook je spamfolder...

EPC - Evaluatie van je Persoonlijk Contentement

Niet zeker of 'kantelen' is wat jij nodig hebt?

Onderzoek het dan...

Vul je gegevens in en ontvang gratis de EPC-test: maak een Evaluatie van je Persoonlijk Contentement en krijg er tips bij hoe jij kan kantelen in de voor jou juiste richting. Vrijblijvend en zonder enige verplichting.

Aangekomen! Check je mails, ook je SPAM-folder aub