Over loopbaanbegeleiding...

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is de naam voor een individueel reflectietraject waarin jij je loopbaancompetenties aanscherpt, onder waakzaam oog van 'een gids', een loopbaanbegeleider.

Het initiatief tot het volgen van loopbaanbegeleiding vertrekt altijd bij jou als individu:

Enkel jij en jouw loopbaanbegeleider zijn betrokken partij. Jouw huidige werkgever - als je die hebt - wordt enkel betrokken als jij daar uitdrukkelijk zelf voor kiest. Je werkgever heeft dus geen weet van het feit dat jij loopbaanbegeleiding volgt, tenzij je hem of haar dit zelf vertelt.

Je kan in Vlaanderen als beroepsactief persoon kiezen voor gesubsidieerde loopbaanbegeleiding, of je kan je loopbaanbegeleidingstraject volledig zelf financieren;

Een erkend loopbaanbegeleider helpt je bij jouw reflectie over jouw gedroomde professionele leven...

 • Dat KAN bij je huidige werkgever zijn, maar het kan ook elders blijken te zijn...
 • Het KAN in je huidige functie | rol | statuut zijn, maar het kan ook in een andere functie | rol | statuut zijn...
 • Je kan preventief of curatief voor loopbaanbegeleiding kiezen, daarover meer hieronder...

Hoe weet je of je toe bent aan loopbaanbegeleiding?

Curatief?

Curatieve loopbaanbegeleiding is nuttig telkens je het gevoel hebt 'vast te lopen' in je professioneel leven:

 • Als er onzekerheid is over jouw professionele toekomst, om wat voor reden ook...
 • Als je op zoek bent naar een professionele context die beter past bij hoe jij vandaag in het leven wil staan
 • Als je uitdaging en avontuur mist op je werk en jij op zoek bent naar een beter evenwicht
 • Als er teveel uitdaging is en jij op zoek bent naar een beter evenwicht
 • Als je wil uitzoeken welke richtingen jij nog meer uit kan, ook als je niet meer piepjong bent
 • Als jij een gefundeerd antwoord zoekt op de vraag: 'blijf ik, ga ik weg, of leer ik anders omgaan met wat er gebeurt?'
 • Als jij in een gouden kooi zit en ze knelt
 • Als je bang bent te oud te worden voor de arbeidsmarkt
 • Als jij een grote droom koestert die je maar niet gerealiseerd lijkt te krijgen
 • Als jij en jouw partner worstelen met de afstemming van jullie professionele situaties
 • Als je pensioen eraan komt en jij nog zoveel te bieden hebt...
 • Als jij met een onafhankelijk deskundige je huidige situatie wil analyseren zodat je haar kan optimaliseren
 • Als jij goed voorbereid naar een headhunter wil stappen
 • Als jij je evaluatiegesprek op het werk grondig wil voorbereiden zodat jij 'in the lead' bent
 • Als je wel weet wat je niet meer wil, maar niet helder krijgt wat dan wel...

Zit jij in zo'n situatie? Twijfel dan niet, boek meteen je kennismakingsgesprek...

Of preventief?

Wanneer jij jouw professionele keuzes tot hiertoe vooral liet bepalen door:

 • wat anderen vinden dat jij moet doen
 • de grillen van werkgevers en de arbeidsmarkt
 • of een schommelend economisch klimaat

en je daar klaar mee bent, is preventief loopbaanbegeleiding volgen een topidee.

Als jij jouw professionele leven liever zelf controleert - in plaats van dit over te laten aan headhunters, recruiters of mensen van HR - en je liever ZELF het roer van je loopbaan in handen neemt:

 • zal je gevoel van autonomie en eigenwaarde toenemen, waardoor je ook met meer zelfvertrouwen door het leven gaat,
 • 'word jij gevraagd, op basis van je talenten', in plaats van zelf op zoek te moeten naar vacatures,
 • omdat jij jezelf durft positioneren als een waardevolle aanwinst voor die partij die op zoek is naar jouw specifieke talenten...

Kortom: wie op zoek is naar werkgenegenheid, heeft baat bij het volgen van een loopbaanbegeleidingstraject

Wat houdt gesubsidieerde loopbaanbegeleiding in?

Bij gesubsidieerde loopbaanbegeleiding werkt de Vlaamse overheid - via de organisatie VDAB, Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling - samen met zelfstandige loopbaancentra, verspreid over heel Vlaanderen, om zoveel mogelijk burgers de kans te geven loopbaanbegeleiding te volgen op een financieel laagdrempelige manier.

Dankzij een subsidie met de naam 'loopbaancheque' betaal jij als burger immers slechts een fractie van de waarde van een loopbaanbegeleidingstraject begeleid door een erkend loopbaanbegeleider.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van die subsidie ontdek je via deze link.

Wat valt NIET onder de noemer 'loopbaanbegeleiding'?

Er bestaat soms verwarring rond verschillende disciplines die mensen helpen om hun weg te vinden in de arena die wij 'arbeidsmarkt' noemen.

Loopbaanbegeleiding is iets waar je als individu ZELF ACTIEF voor kiest; het wordt je nooit opgelegd - het is een recht, geen plicht - en er is ook geen enkele uitwisseling over de uitkomst van je loopbaanbegeleidingstraject met andere instanties of je werkgever

Om verwarring met andere disciplines te vermijden, lees je hier wat NIET onder de noemer van loopbaanbegeleiding valt:

GEEN arbeidsbemiddeling

Je loopbaanbegeleider geeft je geen lijstje met concrete vacatures waarop je kan solliciteren. Hij of zij helpt je wél nadenken over jouw competenties, waarden én wat jij belangrijk vindt qua randvoorwaarden, zodat jij ZELF op zoek kan naar jobs die daaraan voldoen.

GEEN outplacement bij ontslag

Outplacement wordt voor jou betaald door je werkgever, wanneer je ontslagen wordt. Loopbaanbegeleiding volg je op je eigen initiatief, zonder dat je werkgever erbij betrokken wordt, tenzij jij het zelf met hem deelt. Je kan wel perfect zowel outplacement als loopbaanbegeleiding volgen: het ene initiatief vertrekt bij je werkgever, het andere vanuit jezelf...

GEEN jobcoaching

Jobcoaching is coaching die je wordt aangeboden door je werkgever, 'on the job', zodat jij beter kan worden in wat je doet. Jobcoaching heeft dan ook niets met loopbaanbegeleiding te maken, je stelt immers je huidige job niet ter discussie bij jobcoaching, je wil er wél beter in worden.

GEEN stress en burn-out coaching

Het doel van stresscoaching is om jou inzicht te geven in hoe stress werkt, zodat je anders leert omgaan met stressoren, stresssymptomen en je in de toekomst ziektebeelden veroorzaakt door negatieve stress kan vermijden.

Burn-outcoaching volg je best wanneer je de diagnose 'opgebrand' kreeg van je huisarts én je 'zo snel als kan' - dat is voor alle duidelijkheid iets anders dan 'zo snel mogelijk' - je leven weer op de rails wil krijgen door zelf anders om te leren gaan met datgene wat maakte dat je in deze zijnsstaat terechtkwam.

Toets altijd af met je begeleiders of je al toe bent aan loopbaanbegeleiding wanneer jij herstellende bent van stress, burn-out, bore-out, brown-out of burn-on. Te vroeg beginnen nadenken over je professionele toekomst kan immers een averechts effect hebben op burn-out...

GEEN 'terug naar het werk-traject'

Dit is een traject onder begeleiding van een 'Terug naar het werk-coördinator'. waarin je ondersteuning krijgt bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt dankzij aangepast werk, ander werk of het volgen van een opleiding 

Tijdens zo'n traject is er een nauwe samenwerking tussen:

 • jou
 • de TNW-coördinator
 • de adviserend arts van je ziekenfonds
 • je behandelend arts
 • je arbeidsarts, als je nog verbonden bent door een arbeidsovereenkomst

Je ziekenfonds kan je hier meer over vertellen.

GEEN quick fix...

Loopbaanbegeleiding impliceert dat jij gaat stilstaan en reflecteren over jezelf én je professionele omgeving. Dat vraagt een actief engagement van jou en kost tijd.

KANTELPUNT is gespecialiseerd in de begeleiding van kenniswerkers, dat zijn theoretisch opgeleide mensen die graag en veel hun hoofd gebruiken. Naast de coachende gespreksessies, krijg je daarom bij KANTELPUNT toegang tot een volwaardig digitaal leerplatform én mediatheek. Afhankelijk van jouw loopbaanvraag ga je daar aan de slag met verdiepende oefeningen en vindt je ontzettend waardevolle informatie die je helpen om zo goed mogelijk een antwoord te kunnen formuleren op jouw loopbaanvraag. Maar het maken van die oefeningen en doornemen van ondersteunende lectuur vraagt tijd. 

GEEN 'one stop to your dreamjob'

Of jij nu je huidige job wil optimaliseren, dan wel op zoek gaat naar een andere, bij je huidige werk- of opdrachtgever of elders: werken aan werkgenegenheid vraagt een investering, zowel in tijd, als in netwerken, het aanboren van externe hulpbronnen.

Soms lukt dit binnen de scope van één loopbaanbegeleidingstraject, maar vaker gaat het om een proces waarmee je de rest van je leven aan de slag blijft.

GEEN lifecoaching, geen therapie

Als je eerder op zoek bent naar lifecoaching omdat je met vragen zit over andere levensdomeinen dan werk, klik dan hier.

Hoe kies je een loopbaanbegeleider die best bij jou past?

Loopbaanbegeleiders werken binnen 'externe loopbaancentra' of bij je eigen werkgever, meestal bij de HR- of personeelsdienst. Als je voor volledige onafhankelijkheid wil gaan, ligt de keuze voor een externe begeleider voor de hand.

Het kan ook opportuun zijn om je eerst extern te laten begeleiden en met de uitkomst van dat traject je interne loopbaanbegeleider te contacteren.

Onderzoek de specialisaties binnen loopbaancentra...

Loopbaancentra hebben elk hun stokpaardjes en specialisaties:

 • junior of eerder senior profielen als doelgroep
 • ervaring met werknemers en /of zelfstandigen
 • ervaring met specifieke persoonskenmerken als hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid of autisme
 • praktisch opgeleide mensen of eerder kenniswerkers, theoretisch opgeleide profielen als doelgroep
 • gericht op uitvoerende profielen, of eerder op leidinggevenden
 • sectorspecifieke begeleiding en kennis

om maar enkele 'onderscheidende kenmerken' te benoemen.

Bevraag je dus goed en bega niet de vergissing om je enkel te baseren op het criterium 'nabijheid' bij je keuze van loopbaanbegeleider. 

... en kies bewust voor een grote of kleinere marktspeler

Grote loopbaancentra stellen meerdere zelfstandige loopbaanbegeleiders te werk die 'in onderaanneming' voor hen werken. Die loopbaanbegeleiders beoefenen hun beroep vaak deeltijds, in combinatie met een andere job binnen de sector van HR.

Nuttig weetje: Kantelpunt coachingspraktijk is een erkend loopbaancentrum dat ZONDER onderaannemers werkt. Je komt dus rechtstreeks terecht bij de zaakvoerder, die behalve loopbaanbegeleider ook actief is als levensloopcoach | lifecoach:

Ik maakte sinds 2016 van levensloopcoaching en loopbaanbegeleiding mijn enige, voltijdse job en specialiseerde me in de begeleiding van een specifieke doelgroep:

 • superbevlogen en betrokken senior professionals,
 • systeemdenkers, leefwereldverbeteraars, kritische denkers en doeners,
 • theoretisch opgeleid of selfmade,
 • op zoek naar werkgenegenheid
 • actief in kenniswerk, creatieve dienstverlening of de zorgsector, vanuit een vurig verlangen waarde toe te voegen, impact te hebben,
 • in een statuut van zelfstandige, ambtenaar of werknemer

Wat moet een professionele loopbaanbegeleider kennen en kunnen?

Ontdek hier hoe de Vlaamse overheid de job van loopbaanbegeleider heeft gedefinieerd in 23 competenties.

Expertise van loopbaanbegeleiders in het algemeen

Een loopbaanbegeleider is EXPERT in:

 1. de arbeidsmarkt,
 2. werkbeleving en welbevinden van werknemers
 3. verwachtingspatronen van werknemers én werkgevers
 4. en heersende HR-trends

Een loopbaanbegeleider die zijn vak ernstig neemt, houdt daarom de eigen kennis over deze complexe en snel evoluerende domeinen up-to-date, via doorgedreven training en vorming, studiedagen & research.

Expertise van Ilse Schorrewegen als loopbaanbegeleider

Bij Kantelpunt kom je altijd terecht bij de zaakvoerder zelf. Uiteraard overleg ik wel geregeld met andere mensen:

 • zo onderga ik regelmatig audits door VDAB en beschik ik over de nodige kwaliteitsvereisten om als erkend loopbaancentrum door het leven te mogen gaan,
 • heb ik regelmatig intervisie met collega coaches en 'andere mensenwerkers'
 • en hou ik de vinger aan de pols van wat er allemaal gebeurt in de arena 'arbeidsmarkt', onder andere via dit initiatief DEEP CAREERS, georganiseerd door twee collega-loopbaancentra

Mijn verleden als HR manager en organisatie-adviseur helpt uitstekend om begrip te kunnen hebben voor de belangen van ALLE actoren op de arbeidsmarkt, die nochtans allesbehalve als 'een markt' functioneert.

Dat mijn eigen professionele loopbaan nogal ongestructureerd verliep - waardoor ik werkte in héél verschillende sectoren, van KMO tot en met beursgenoteerde multinational - en ik me bewust heb 'opgewerkt' van onderaan de ladder tot leidinggevende + zowel het klappen van de zweep ken als werknemer en als zelfstandige - is vooral een troef in mijn huidig beroep: niets menselijks is mij vreemd.

Check hier mijn Linked-In-profiel als je meer wil weten over mijn eigen professionele verleden.

Lees hier wat persoonlijker informatie en ontdek in deze opiniestukken en dit kantelmanifesto hoe mijn wereldbeeld eruit ziet.

Alle opleidingen die ik volgde rond coachende vaardigheden - oplossingsgerichte coaching, loopbaancoaching, stress-en burn-outcoaching, loslaatcoaching - kleuren mijn aanpak als loopbaanbegeleider.

Ik profileer mezelf dan ook bewust als een ambassadeur voor werkgenegenheid: hoe wij vandaag naar arbeid kijken, kan écht anders en moet ook anders, in de regeneratieve wereld waarvan ik droom.

Daar worden niet enkel 'mensen die werken' beter van, OOK de werkgevers én de maatschappij als geheel heeft daar baat bij...

Hoe lang duurt een gesubsidieerd loopbaanbegeleidingstraject bij KANTELPUNT?

Een gesubsidieerd traject omvat 7 uur individuele begeleiding, gespreid over 2 loopbaancheques: één van 4 uur en één van 3 uur.

Bij KANTELPUNT ziet een loopbaanbegeleidingstraject er zo uit:

 • Tijdens 4 ontmoetingsmomenten - 3 sessies van 2 uur en 1 van 1 uur - vind jij een antwoord op jouw loopbaanvraag en maak je een toekomstplan
 • Tussen gesprekssessies zit idealiter minstens 2 weken en maximum 6 weken
 • Eén traject loopt dus over 'enkele maanden' tot maximum 1 jaar, afhankelijk van het tempo dat jij zelf aangeeft
 • Voor de verdiepende oefeningen tussentijds die je via een digitaal leerplatform ontvangt, trek je best nog minstens 7 uur uit: meer mag, minder is niet aangewezen...

Wat als je NA je traject nog vragen hebt?

Bij gesubsidieerde loopbaanbegeleiding hoort nazorg, tot maximum 1 jaar na je laatste gesprekssessie.

Alle topics die aan bod kwamen tijdens je traject waarover je nog vragen hebt, kan je binnen die periode via mail of sms stellen aan je loopbaanbegeleider.

Hoe lang zijn de wachtlijsten bij KANTELPUNT?

Da's het mooie: die zijn er niet!

Ik hou namelijk altijd 'gaatjes' in mijn agenda voor mensen die liever gisteren dan morgen aan de slag gaan met hun gedroomde toekomst...

Zodra jij en ik met elkaar in zee gaan, krijg jij toegang tot mijn digitale agenda en kan je zelf je afspraken regelen.

Bovendien kan je alle weekdagen bij Kantelpunt terecht, tussen 10 en 21 uur én tijdens het weekend, op zaterdag en zondag, van 10 tot 12 uur. Daar zit vast een moment tussen dat jou past...

Meer praktische vragen? Mijn antwoorden lees je hier...

Heeft loopbaanbegeleiding volgen wel zin voor mij als SENIOR professional?

Loopbaanbegeleiding volgen tijdens de tweede helft van je leven heeft meer dan ooit zin, want de wereld verandert met een rotvaart.

Maar natuurlijk wil jij als senior professional niet terechtkomen bij een junior loopbaanbegeleider...

Dat gebeurt ook niet bij KANTELPUNT.

KANTELPUNT is namelijk gespecialiseerd in de begeleiding van senior profielen, met behalve heel wat professionele, ook bakken levenservaring.

Bij KANTELPUNT kom jij rechtstreeks bij de zaakvoerder zelf terecht: ik ben zelf 50+ én ken 'het klappen van de zweep', na meer dan 20 jaar professionele ervaring in een werknemersstatuut en 8 jaar als zelfstandige...

Voel je dus welkom voor executive coaching, loopbaanbegeleiding en lifecoaching VOOR en DOOR een senior...

Dat ik een andere richting uit wou, wist ik al wel even. Maar wat ik dan precies wilde gaan doen, daar kreeg ik moeilijk zicht op.

Ik ben ervan overtuigd dat je zelf een dynamiek teweeg brengt die kansen creëert, bewust en onbewust, eens je aan het kantelen gaat.

Bij mij resulteerde dat in een nieuwe kans binnen het bedrijf waar ik met veel goesting al bijna 20 jaar werk.

Marleen Van den Bergh

Director project management, Umicore

De juiste, onbevooroordeelde vragen, de oefeningen die voor mij soms een enorme openbaring waren en de open gesprekken maakte dat er een heel nieuw scala van mogelijkheden te voorschijn kwam voor mij.

Kantelen in (een) nieuwe richting(en) was het beste wat me kon overkomenIk kan iedereen dit aanraden. Ongeacht je leeftijd, je job en/of je toekomstperspectief.

Dirk Lambrechts

Key Account manager Innovatieplatform voor de logistieke sector VIL

Ik was al een tijdje op zoek naar een wending in mijn professionele carrière, maar hoe begin je daaraan?

Dankzij één van de opdrachten bij Ilse, zag ik in dat ik niet echt gelukkig was in België.

'Bij toeval' ging mijn droom sneller in vervulling, met de mooie B&B Villa Bonheur Vallespir in Frankrijk als resultaat.

Beste beslissing ooit...

Renilde Van Passen

Eigenaar Bed and Breakfast , Villa Bonheur Vallespir in Frankrijk

Ilse liet me zien wat ik allemaal kon doen met gedachten, impulsen, feedback, ervaringen, relaties, bewustzijn.

Ik kreeg handvaten aangereikt, een beter begrip over mezelf, zoals mijn 'breinvoorkeur'.

Dankzij die inzichten ben ik beginnen te groeien.

Groeien als een boom: diep geworteld, rustig, buigend maar standvastig.

 

Jeroen Geeraerts

Business manager , Exemplum

Waarom klanten kiezen voor Kantelpunt?

Dit is wat klanten daarover zeggen:

 

 • jij werd mij aanbevolen door een collega/vriend(in)/familielid/huisarts/psycholoog/stress & burn-outcoach
 • outplacement gaf mij niet de antwoorden waarnaar ik op zoek was, ik wil een persoonlijker aanpak
 • jij kijkt holistisch en systemisch
 • bij online coaching voel ik me niet op mijn gemak, geef mij maar een gesprek 'van mens tot mens' in plaats 'van scherm tot scherm'...
 • ik zocht iemand met maturiteit die zelf ervaring heeft met werken in de harde bedrijfswereld
 • ik wilde een confronterende begeleider die 'de olifant in de kamer' durft benoemen
 • jouw kantelmanifesto inspireerde mij en ik vond zoveel inspiratie op je blogpagina...
 • het was een toevalstreffer, ik vond je gewoon op internet en je site sprak mij aan
 • jouw professionele verleden deed mij vermoeden dat jij geen geitenwollensokkig type ging zijn en ik bleek gelijk te hebben
 • ik zocht iemand zonder 'link' naar mijn werkgever of arbeidsgeneeskundige dienst en die vond ik bij jou als externe coach
 • de vele verhalen van tevreden klanten trokken mij over de streep
 • de overheid focust erg op 'hard en zo lang mogelijk voltijds werken', ik vond het leuk dat jij in vraag durft stellen of dat de juiste piste is...
Zit je vast tijdens de tweede helft van je leven? - www.kantel.be

Twijfel jij nog?

 • Wil jij pro-actief reflecteren over welke rol 'werk' in je leven mag spelen?
 • Zit je met een vraag rond een verandering in jouw carrière: promotie, demotie, wel of niet leiding geven, ...?
 • Worstel je met conflicten op je werk?
 • Twijfel je om van statuut te veranderen, van zelfstandige naar werknemer of andersom, of overweeg je uit je vaste benoeming te stappen?
 • Wil je werk maken van werkbaar werk met genoeg uitdaging, zonder negatieve stress?
 • Is jouw balans werk-privé doorgeslagen en wil je ze opnieuw in evenwicht brengen?
 • Heb je nood aan zingeving, wil je meer voldoening, plezier of uitdaging in je werk?
 • Wil je een helder zicht krijgen op jouw sterke kanten en je groeipotentieel?
 • Ben je op zoek naar wat voor jou belangrijk is in je werk, welke waarden jij belangrijk vindt?
 • Of ben jij op zoek naar inzicht in hoe de arbeidsmarkt tegenwoordig werkt?

Dat zijn allemaal uitstekende redenen om een professionele loopbaancoach in te schakelen...

Stop NU met twijfelen en ga op onderzoek of Kantelpunt het juiste loopbaancentrum voor jou is:

Kantelpunt

Kantelpuntpraktijk en parking

Benedenbaan 26/1 2500 Lier