Kantel naar een regeneratief leven

Wat betekent het om te kiezen voor een regeneratief leven?

Regeneratie gaat nog een stap verder dan ‘streven naar duurzaamheid’.

Het betekent niet langer ‘een neutrale’, maar wel bewust een POSITIEVE bijdrage leveren aan het leven op deze planeet, door op holistische wijze een verschil te maken, door wat je doet, wie je bent én hoe je verbindt met ander leven.

'Holistisch' wijst erop dat ALLE levensdomeinen betrokken worden. Want als je gelooft dat alles met alles verbonden is in een ecosysteem, kan je niet ‘één onderdeel aanpassen’, zonder dat dit impact heeft op alle ANDERE onderdelen…

Binnen een regeneratief wereldbeeld kantel je daarom het perspectief:

 • van individu naar collectief, van ego naar eco
 • van afgescheidenheid naar verbinding
 • van spreken naar luisteren
 • van schaarste naar overvloed

Als je dit principe ook toepast op de levensdomeinen 'werk en leven', ontstaat er iets heel moois...

Kantel naar een regeneratief leven

Waarom zou je een regeneratief leven willen leiden?

Bewust een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, voegt instant betekenis en zingeving toe aan je leven.

Op een moment in de geschiedenis waarop we met zovelen op zoek zijn naar zingeving en naar hoop om moedig onzekere tijden tegemoet te durven gaan, is dit minstens een interessante piste om te onderzoeken:

 • Want wie is er vandaag niet op zoek naar meer werkgenegenheid?
 • Een andere balans in het leven, ook tussen 'zijn en doen'
 • En welk mens verlangt er niet naar om een leefbare wereld achter te laten voor z’n kleinkinderen, ondanks alle onheilsberichten over de staat van de wereld?

Als dat kan door je eigen wereldbeeld in vraag te stellen én je tijdens dat proces ook nog kan winnen aan levensvreugde, dan laat je zo’n kans om te 'kantelen' toch niet aan je voorbij gaan?

Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
Hij is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
Ze zullen proberen om aan de wal vast te houden.
Ze zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden en ze zullen enorm lijden.

Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

De oudsten zeggen dat we de kant los moeten laten en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden en onze hoofden boven water.

Kijk wie daar met jou is en vier feest.

In deze tijd in de geschiedenis moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
Want op het moment dat we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand.

De tijd van de lone wolf is voorbij.
Verzamel jullie!

Verban het woord ‘worstelen’ uit je houding en woordenschat.
Alles wat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

WIJ zijn degenen

op wie we gewacht hebben...

Hopi-oudste Hopi Nation, Oraibi, Arizona

UIT BOEK 'De wereld, dat ben jij' van Roek Lips – Uitgegeven bij Ambo|Athos Amsterdam

Hoe werkt dat, regeneratief leven?

Door jezelf te zien als onderdeel van het levensweb, plaats je jezelf niet meer aan de top van een pyramide, maar heb je net oog voor de kwaliteit van de onderlinge relaties én krijg je meer respect voor de verschillende generaties.

Je reduceert jezelf dus niet tot een willoos onderdeel van 'een massa' waarbij elke vorm van autonomie of individualiteit de kop wordt ingedrukt. Vanuit een besef van afhankelijkheid ten aanzien van ALLE levende wezens, ga je in verbondenheid met dat ander leven je ding doen:

 1. je erkent de overvloed die er is en streeft naar een gelijkwaardiger verdeling
 2. je laat je eigen grote gelijk los en durft je wereldbeeld in vraag stellen
 3. je vult niet in voor een ander, maar luistert en stelt vragen over hoe het is om die ander te zijn...

Egoïsme en kortetermijndenken gaan op de schop, ten bate van langetermijnvisie en wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. Ook je tijdsbesef kantelt dus...

Voorbeeld één – regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw draait bijvoorbeeld niet enkel over ‘creatie van voedsel’ maar gaat ook over:

 • biodiversiteit
 • het bodemleven
 • de levenskwaliteit van de boer
 • zijn relatie met de consument én het landschap

Voorbeeld twee – regeneratieve economie

Een regeneratieve economie is gebaseerd op wederkerigheid waar ALLE belanghebbenden baat bij hebben. Zo heb je niet langer ‘een winnaar en een verliezer’, maar ‘veel winnaars zonder dat er nog verliezers zijn’. Want zolang er nog verliezers zijn, werk, denk of leef je nog niet regeneratief genoeg.

Voorbeelden van regeneratieve manieren om naar economie te kijken vind je bij Kate Raworth’s donuteconomie en Kees Klomp’s betekeniseconomie.

Hoe kantel je als individu naar een regeneratief leven ?

Kantel naar een regeneratief leven

Analyseer je dagelijkse handelingen & rituelen

 • Strookt wie je wil zijn en hoe je wil leven met hoe je vandaag leeft?
 • Passen je huidige gewoontes en gedragingen bij je gedroomde toekomstbeeld, voor je eigen leven én voor de wereld?
 • Kan je nieuwe rituelen en gewoontes creëren, vanuit een regeneratief karakter?
 • Durf je vaker vertragen, stilstaan, spanning benoemen, conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan, durf je met open hart verbinden met AL wat zich aandient in je leven?

Ontdek jouw missie en visie in dit leven

 • Ken jij jouw missie al? Stond je daar al bij stil? Ben je in staat om ‘woorden’ te geven aan wat jij als jouw missie in dit leven beschouwt?
 • In welke mate maken de planeet, andere mensen én andere planeetbewoners deel uit van jouw missie?
 • Kan je vanuit een hoger doel VOORBIJ producten, diensten en processen kijken en een diepere betekenis geven aan wat jij doet in het leven?
 • Heb je helder hoe jouw visie past binnen een langetermijntoekomstdroom voor een regeneratieve wereld?
 • Heb je aandacht voor je oorsprong, waar je vandaan komt en hoe je bent geworden wie je vandaag bent?

Word je bewust van je eigen overtuigingen, aannames, meningen en reactieve patronen

Bewustzijn kan maar groeien waar er bereidheid is om te vertragen, stil te staan, te kijken en diep te luisteren naar wat IS.

 

 1. Kan jij je nog verwonderen?
 2. Durf je kritisch te denken OVER je eigen denken?
 3. Over het denken zelf?
 4. Durf jij voelen?
 5. Ken je de favoriete vecht-, vlucht- en bevriesresponsen van je reptielenbrein wanneer dat voelen lastig wordt?
 6. Ben je bereid het innerlijk werk te doen om die reactieve patronen om te buigen?

Ontdek je waarden en principes

 • Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven?
 • Kan je dat ook op positieve wijze verwoorden of verbeelden?
 • Kan je vertellen waar je voor staat, waar je meer van wil, zonder te veroordelen wat je niet wil en kan je dat zonder gevoelens van verbittering, angst, boosheid of verdriet over wat nog niet is?

Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel

Niet minder dan 100%...

 1. Ga jij conflicten moedig aan, in plaats van ervan weg te lopen?
 2. Waak je over je eigen reactieve patronen en buig je ze om tot proactief bewustzijn?
 3. Kijk je met mildheid naar het gedrag van andersgestemden omdat je weet dat de meeste mensen hun best doen, net zoals jij?

Maar ook niet meer dan 100%...

 1. Weet je dat je in je eentje geen volledig systeem kan keren, dat dit een toprecept is om op te branden?
 2. Verbind je je daarom met gelijkgestemden, reik je vanuit kwetsbaarheid uit en durf je hulp vragen?
 3. Vermijd jij onnodig drama, geef je jouw grenzen aan?

Bepaal je toekomstig gewenst gedrag, wat ga je anders doen?

 • Wat DOE jij al concreet om je missie te beleven, te belichamen?
 • Hoe geef jij VORM aan datgene wat je in de wereld wil zetten?
 • Welke TALENTEN zet jij vandaag al in om je missie leven in te blazen?
 • Welke VAARDIGHEDEN OF PERSOONSKENMERKEN wil je graag nog verder exploreren of ontwikkelen?
 • Wat heb je daartoe te ondernemen?
 • Wie kan je daarbij helpen? Want je hoeft het niet alleen te doen…

Betrek anderen in jouw verlangen als storymaker

 • Woorden creëren werelden: word een storymaker, creëer nieuwe verhalen in plaats van oude verhalen te herkauwen of te consumeren
 • Overstijg het ‘influencer-schap’ op basis van commerciële reclamedoeleinden, inspireer anderen vanuit wat je hart je oproept om te delen; sharing = caring
 • Gebruik alle kanalen die je ter beschikking hebt om jouw verhalen en verlangens te delen met anderen…
 • Denk digitaal aan sociale mediaplatformen en videokanalen, denk analoog aan de gesprekken die je voert met mensen, aan een boek dat je kan schrijven.
 • Betrek je volledige netwerk om AL je levensdoelen te bereiken…

Communiceer op verbindende wijze, met jezelf en elkaar

Geweldloze of verbindende communicatie is een mooie manier om met meer mildheid naar jezelf én de Ander te kijken...

Word je bewust van je eigen 'tone of voice', de manier waarop je tegen jezelf en tegen anderen over jezelf én over anderen praat. Ook als die gesprekken in stilte, in je hoofd plaatsvinden. En dan 'gedachten' heten...

Speel met de elementen

Er is geen standaard recept of stappenplan om je ‘instap’ of ‘volgende stap’ in jouw kantelproces te bepalen. Speel met de elementen. En realiseer je dat dit een levenswerk is, no quick fix...

Zolang jij de bereidheid aan de dag legt om te durven voelen, denken én bewegen in de voor jou gewenste richting, daarbij rekening houdend met de grotere gehelen waarvan je deel uitmaakt, blijf je verdiepen en evolueren op je levenspad.

 

Wanneer is het een goed moment om te kantelen?

Sommige mensen wachten tot een kantelpunt in hun professioneel of persoonlijk leven hen wakker schudt…

Anderen zien in het kantelpunt waarop onze planeet staat een uitnodiging om er niet langer over te denken, maar het nu eindelijk te gaan DOEN, hun leven vanuit regenerativiteit te omarmen.

Vast staat dat we meer dan ooit behoefte hebben aan ACTIEVE hoop. Bekijk de documentaire Living in the Time of Dying maar ‘ns.

 

Vandaag hebben we nog een keuze,

aan jou om die keuze te maken...

Verbind met anderen die regeneratief leven