Nood aan een klankbord, een mentor rond wat er speelt in je werk of je leven?

https://www.kantel.be/net-even-anders/
  1. Ben je op zoek naar een onafhankelijk klankbord, een confronterende spiegel rond een werkgerelateerde topic die je bezighoudt?
  2. Heb je behoefte aan een ander perspectief op iets wat je aan het piekeren houdt?
  3. Ben je zoekend, maar niet ziek, kan of wil je hiermee niet terecht bij mensen uit je vertrouwde naaste omgeving en heb je geen zin in wachtlijsten in 'de reguliere zorg'? (*)
  4. Volgde je al eerder coaching bij Kantelpunt en heb je baat bij een opfrissingsgesprek?
  5. Of twijfel je nog of 'kantelen' iets voor jou is en wil je dat wel 'ns in levende lijve ervaren?

Welkom dan voor één - of meerdere - klankbordsessie, één op één in mijn coachingspraktijk OF life via video, of wandelend in de natuur vlakbij.

Vanuit gelijkwaardigheid gaan we een dialoog aan over wat er speelt in jouw werk en leven én wat je graag anders wil, zodat er beweging komt waar je vandaag nog 'vast zit'...

 

Een eerste gesprek duurt 2 uur, de volgende gesprekken duren 'zo lang als zinvol en zo kort als mogelijk'...

  • Jouw investering bedraagt 220 euro exclusief 21% BTW (**) per sessie en ik hanteer een no cure, no pay-formule
  • Je ontvangt op eenvoudig verzoek een offerte, die de basis wordt voor de factuur, die je ik je mail NA ons gesprek, wanneer jij aangaf dat je het gesprek als waardevol hebt ervaren; je betaalt per overschrijving, er is geen geld in de praktijk aanwezig
  • (**) Als bestaande klant die al eerder een volledig coachingstraject bij Kantelpunt volgde - met of zonder subsidie - betaal je maximum 150 euro exclusief BTW per sessie, als beloning voor jouw loyauteit

(*) ik behoud me het voorrecht om je - vrijblijvend - door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg wanneer ik dat nodig acht of wanneer ik dat om deontologische redenen verplicht ben; coaching kan immers geen therapie/ psychologische of medische begeleiding vervangen, het kan wel aanvullend werken...