Ben jij tijdens de tweede helft van je leven toe aan een ander verhaal?

 • Voel jij je 'geleefd'? Vraag jij je af: 'waarvoor doe ik het allemaal?'
 • Resoneert hoe je woont, werkt, ontspant, kortom 'leeft' niet meer met wie jij bent?
 • Verlang jij naar een andere toekomst, voor jezelf én voor de wereld waarin de kinderen van je kleinkinderen zullen opgroeien?

Dan ben jij niet de enige...

Steeds meer mensen vragen zich af:

 • Hoe kan ik nog 'een goed leven' leiden?
 • Wat verwacht IK van het leven, wat verwacht MIJN OMGEVING van mij en hoe verzoen ik die twee?
 • Past mijn werk nog in dat plaatje? Wat wil IK anders? 
 • Hoe laat ik een leefbare planeet achter, zonder in te boeten aan levenskwaliteit?
 • Wat kan IK anders doen om me deel van de oplossing te voelen in plaats van deel van het probleem?

Goed nieuws 🙂

Wat wij vandaag als een opeenvolging van crises ervaren, is ook een uitnodiging om bewuste keuzes te maken, voor en over de toekomst.

Onze eigen toekomst én die van alle ander leven op onze mooie planeet, want

Elke crisis is een veranderende toestand die nog ALLE kanten uit kan: het oude wankelt terwijl het nieuwe nog onduidelijk is...

Maar richting vinden in een crisissituatie, is lastig in je eentje:

 • zeker wanneer persoonlijke zekerheden op losse schroeven staan,  
 • grote maatschappelijke uitdagingen daar bovenop komen
 • en jij je soms een speelbal voelt van structuren en systemen waarop je geen vat hebt...

Om al die redenen moet jij jouw gedroomde toekomst niet in je eentje proberen helder te krijgen:

Bij Kantelpunt kan jij als ervaren professional, laatbloeier of leefwereldverbeteraar in alle discretie - zonder je werkgever erbij te betrekken - terecht voor 'n goed gesprek, volwaardige coachingstrajecten & psycho-educatie zodat je opnieuw RICHTING, VERTROUWEN én DAADKRACHT vindt om in beweging te komen waar je nu nog vastloopt, in je denken, voelen of doen...

Iets voor jou?

Ja, ik sta op een kantelpunt en zoek richting, helderheid, gemoedsrust...

Contacteer mij...
Dit is mijn telefoonnummer, volgens de formule '+ landcode nummer', bijvoorbeeld +32 477 30 66 99
Dit is mijn naam:(Vereist)
Inspireer mij maximum maandelijks via mail
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wat houdt 'kantelen' in?

Verander de wereld, begin bij je werk...

 1.  Wil jij leven in plaats van overleven, jezelf ten volle mogen ontplooien als bevlogen & betrokken professional, terwijl je ook nog andere rollen in je leven met glans wil vervullen?
 2.  Wil je niet langer lijden onder druk die je jezelf oplegt of die anderen jou opleggen?
 3. Wil jij als zorgzame zinzoeker of leefwereldverbeteraar het verschil ZIJN dat je wil ZIEN in de wereld, zonder op te branden onder je eigen bevlogenheid of onder systemen waarin jij weinig waardering en menselijke maat ervaart?
 4. Verlang jij als creatieve denker of doener, gamechanger of changemaker naar diepgaande verandering, in en buiten jouw vakgebied, zonder je geduld te verliezen bij de traagheid waarmee die verandering zichtbaar wordt, op je werk of daarbuiten?
 5. Wil jij je leven 'kantelen' omdat je weigert te verbitteren of te verzuren, omdat je het leven daarvoor te waardevol en te kort vindt, maar daagt een kantelpunt in je persoonlijk of professioneel leven je zwaar uit momenteel?

KANTEL DAN en besluit om vanaf nu:

 • geen zondebok of schuldige meer te zoeken voor wat er misloopt in je eigen leven of in de wereld,
 • neem in plaats daarvan 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel: niet minder, maar ook niet meer,
 • hoed jezelf voor onnodig drama en onderzoek in plaats daarvan wat JIJ anders WIL en KAN doen,
 • zie moedig jouw eigen blinde vlekken en belemmerende patronen onder ogen,
 • zodat je aan de slag kan met datgene waarop jij ALTIJD impact hebt: jouw eigen gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot wat en wie er zich aandient in je leven;
 • erken hoe jouw wereldbeeld en je naaste omgeving jouw gedrag, denken en voelen beïnvloedt
 • en beschouw dat als een uitnodiging, om uit te reiken naar 'de Ander' of 'het andere', zodat je jezelf onderdeel van een groter geheel voelt, waardoor veiligheid ontstaat
 • terwijl je je eigenheid behoudt door kritisch te blijven denken en je grenzen te respecteren, waardoor er vertrouwen kan groeien, in jezelf én in de rest van de wereld...

Hoe werkt dat?

Samen nemen we de tijd voor een transformerend proces...

We vertrekken bij Kantelpunt vanuit een holistische, systemische bio-psycho-sociale kijk op gezondheid, doorspekt met elementen uit:

 • oosterse, westerse en afrikaanse filosofie
 • positieve | oplossingsgerichte | ontwikkelingsgerichte psychologie, ecopsychologie en levenslooppsychologie
 • verbindende communicatie, appreciative inquiry, sociaal-constructionisme
 • humanistische levenskunst & loslaatcoaching
 • loopbaanbegeleiding | personal branding | Neethling Brain Instruments (NBI)

Dankbaar maken we gebruik van de overvloed aan actuele wetenschappelijke kennis rond mentaal welzijn én eeuwenoude wijsheid van voorouders uit de hele wereld. Dat alles vertalen we naar concrete introspectievragen- en oefeningen zodat jij verrassende inzichten verwerft die je verder helpen in je dagelijks leven én werk.

Verbindende en coachende gesprekken rond wat jou hier en nu beroert, vullen het plaatje verder aan, zodat jij jouw gedroomde toekomst niet enkel leert verwoorden en verbeelden, maar haar ook durft realiseren. Als het even kan zelfs al TIJDENS je coachingstraject.

Een gelaagd proces...

Zo'n volledig traject - van zelfonderzoek tot concrete stappen zetten naar je gedroomde toekomst - is een gelaagd proces dat tijd vraagt:

 1. Zo onderzoek jij WIE JE AL ALLEMAAL BENT en doorvoel je 'WAT IS'
 2. Vanuit verwondering geef je woord en beeld aan 'WAT ZOU KUNNEN ZIJN' of WIE JIJ NOG ALLEMAAL WIL WORDEN...
 3. PATRONEN in jezelf en in de wereld rondom jou leer je HERKENNEN EN ERKENNEN
 4. zodat je leert ACCEPTEREN wat je niet kan veranderen,
 5. moedig AANPAKT wat je wél kan veranderen
 6. én het verschil tussen beide kan ZIEN,
 7. vanop een plek van WIJSHEID en ondernemend activisme, eerder dan vanuit reactiviteit of weerstand...

Een uitgebreide toolbox met instrumenten, de professionele- en levenservaring van je coach én diens uitgebreid netwerk, lectuurlijsten en verdiepende testen helpen jou, zodat jij stappen durft zetten in een richting die goed voelt voor jou én die een bijdrage levert aan de grotere gehelen waar jij je deel van voelt...

Net even anders...

Voor welk type begeleiding je ook kiest, bij Kantelpunt pakken we de zaken net even anders aan, via een unieke mix van coaching, counseling, psycho-educatie én advies:

 • zo reduceren we jouw vraag niet tot 'een nagel' omdat er toevallig 'een hamer' in onze toolbox zit,
 • claimt je begeleider niet het beter te weten dan jij en veroordeelt niemand jouw keuzes,
 • beperken we je niet tot één rol, label, ziektebeeld, testresultaat, Insightskleur, MBTI-profiel, human designtype, enneagramprofiel of andere 'typering' want liever kijken wij naar jou als complex totaalplaatje, IN een complexe omgeving

Bij Kantelpunt beschouwen wij onze klanten als experts van hun eigen leven die tijdelijk nood hebben aan:

 1. stilstaan en vertragen,
 2. een ander perspectief,
 3. concrete tools om beweging te brengen in wat vast zit door denken, voelen én doen te integreren...

In-en uitzoomend...

Kantelen begint met in kaart te brengen WAT IS.

Een nulmeting van belangrijke levensdomeinen binnen de grotere gehelen waar je deel van uitmaakt en waarmee jij aan de slag wil:

 • je kerngezin
 • je grotere familie
 • je vriendenkring
 • de organisatie of het bedrijf waarmee je je verbonden voelt
 • de mensen waarmee je je vrije tijd doorbrengt
 • je buurt, de gemeenschap waarin jij leeft en werkt
 • de planeet, onze wereld...

Kantel je werk en je leven - www.kantel.be

Want jij leeft niet in een vacuüm: jouw keuzes worden beïnvloed door wat er gebeurt in de wereld & door de mensen waarmee jij je omringt;

op hun beurt beïnvloeden jouw keuzes ook weer andere levens,

dichtbij en veraf,

nu en in de toekomst...

We zoomen in en we zoomen uit, spelen met tijd & ruimte, geven aandacht aan patronen en paradoxen

want zelfkennis is het begin van alle wijsheid

 

Aanvullend onderzoek je wat jij graag anders wil, WAT KAN WORDEN.

Want als je huidige situatie niet goed voelt, heb je stil te staan bij waar je ALTIJD impact op hebt:

 • je eigen gedachten
 • gevoelens
 • én het gedrag dat jij vertoont, in functie van de eerste twee, in de vorm van de keuzes die je maakt...

Van zodra je helder hebt wat jij anders wil voor de toekomst, kan je dat verhaal 'naar buiten' brengen, door:

 1. te delen met anderen WAT voor jou belangrijk is
 2. WAAROM dat zo is, welke WAARDEN voor jou belangrijk zijn
 3. te vertellen HOE je die toekomst wil realiseren, welke TALENTEN en PERSOONSKENMERKEN jij inbrengt
 4. zodat je SAMEN tot strategieën kan komen, goed voor alle betrokken partijen én het groter geheel waartoe jij behoort
 5. zodat 1 + 1 = 3 en jij op jouw beurt met anderen tot win-win-winsituaties komt

 

Soms betekent dat loslaten wat niet meer klopt, soms betekent het iets nieuws oppakken, soms een combinatie.

Kortom: in deze fase ben jij klaar om op een andere manier uit te reiken naar de rest van de wereld, om je plek in te durven nemen, dankzij meer zelfvertrouwen, zelfliefde én relativeringsvermogen...

Met welk resultaat?

Door je perspectief te kantelen, door in en uit te zoomen, beangstigen de verschillende stadia van het leven jou niet langer.

Na je traject beschik jij immers over voldoende instrumenten, inzichten én relationele vaardigheden om de verbinding met jezelf te bewaren, jezelf te transformeren en zo iets nieuws te creëren dat beter past bij wie je vandaag bent.

En dat opnieuw en opnieuw en opnieuw, in elke levensfase en ongeacht de hoeveelheid onzekerheid jij ervaart, in jezelf, of in de wereld rondom jou...

https://www.kantel.be/2020/01/kantelen-die-handel/

 

Waarom kiezen mensen voor individuele begeleiding bij Kantelpunt?

Dit is wat jouw voorgangers antwoordden op die vraag:

 

 • Kantelpunt is volgens mij uniek in het linken van 'aanlopen tegen innerlijke grenzen' en 'aanlopen tegen maatschappijbrede uitdagingen', het 'zo binnen, zo buiten-verhaal' trok mij aan...
 • ik hield ervan hoe verschillende filosofische perspectieven op het leven zo praktisch vertaald werden naar concrete concepten als inzicht in breinvoorkeuren, dankbaarheids-oefeningen, ...
 • ik was op zoek naar zingeving, wist dat de oplossing niet lag in 'nog meer navelstaren' of 'enkel focussen op me-time'; jij betrekt de omgeving erbij en daar ligt volgens mij de sleutel: WE-time met ME-time als 'middel', in plaats van 'doel', om de verbinding te herstellen, te helen, als mens én als gemeenschap...
 • bij veel andere 'coaches' voel ik me als introvert niet zo op mijn gemak, het gaat teveel over 'meer, beter, harder,...' terwijl dat helemaal niet is hoe ik in het leven wil staan; dat was bij Kantelpunt helemaal anders, veel zachter, trager, diepgaander ook...
 • als 'buitenbeentjezocht ik naar een begeleider waarbij ik mezelf niet wéér moest 'verantwoorden' voor wie ik ben
 • ik wilde een confronterende begeleider die 'de olifant in de kamer' meteen benoemt en niet rond de pot draait
 • het kantelmanifesto inspireerde mij en ik volg graag wat Kantelpunt deelt op sociale media
 • ik koos bewust voor 'een kleine challenger' als Kantelpunt: dienstverleners worden tegenwoordig zo groot waardoor het allemaal té onpersoonlijk wordt
 • mijn therapeut leverde mij zeer waardevolle inzichten, maar weinig 'praktische' handvaten om mee aan de slag te gaan, daarom ging ik op zoek naar een oplossingsgerichte coach
 • het was een toevalstreffer, ik vond Kantelpunt gewoon op internet en de site sprak mij aan
 • als freelancer koos ik bewust voor een begeleider die zelf zelfstandig is
 • jouw professionele verleden deed mij vermoeden dat jij geen geitenwollensok ging zijn
 • ik zocht opperste discretie en die vond ik bij Kantelpunt als externe coachingspraktijk, zonder 'banden' met mijn werkgever, vakbond, mutualiteit en arbeidsgeneeskundige dienst
 • de ervaringen van andere klanten trokken mij over de streep
 • al van bij ons telefonisch kennismakingsgesprek voelde ik: jij begrijpt mij...
 • andere coaches die ik contacteerde focusten erg op 'groei' en 'veranderen', ik vond het leuk dat Kantelpunt werkt met wat er al is
 • Kantelpunt durft tenminste heilige huisjes kritisch in vraag stellen
 • jij werd mij aanbevolen door een vriendin die goeie ervaringen had met jou
 • mijn psycholoog verwees me naar jou om met het professionele luik van mijn 'queeste' aan de slag te gaan
 • mijn huisarts vond het een goed idee om eens stil te staan bij wat ik eigenlijk zelf wil, maar daar kon hij me niet bij helpen, jij wel...
 • het outplacementtraject dat mijn werkgever mij aanbood na mijn ontslag, gaf mij niet de antwoorden waarnaar ik op zoek was, daarom koos ik voor individuele coaching
 • ik vind de evolutie in de wereld beangstigend en wilde daarover praten met iemand die niet claimt 'oplossingen' te hebben, maar mij wel helpt om hierin 'recht' te blijven...

Bij wie past 'kantelen'?

Kantelen past bij iedereen die bewuste levenskeuzes wil maken, met respect voor het groter geheel waartoe jij behoort:

 • Wil jij graag een verschil maken door wie je bent en wat je doet, omdat je daar ZELF energie van krijgt, eerder dan voor de erkenning die je hier maatschappelijk voor krijgt?
 • Kijk je uit naar minder conflict en wrijving, meer gemoedsrust en harmonie, hoeveel onheil en vervelende dingen er ook gebeuren in de wereld rondom jou?
 • Weiger jij te verbitteren of verzuren, vind jij het belangrijk om hoopvol, liefdevol en optimistisch door het leven te gaan, zonder blind te zijn voor de toestand van de wereld?
 • Ben je op zoek naar een andere manier van in het leven staan, wil jij je deel van de oplossing voelen in plaats van deel van het probleem?
 • Ben je bereid om zwart-wit denken in te ruilen voor heel veel tinten grijs én kleur?
 • Ligt jouw ethische lat hoog, begrijp je hoe empathie de wereld kan redden en wil je je eigen empathisch vermogen vergroten, zonder daar zelf onder te bezwijken?
 • Streef jij naar een benefit mindset, dus een stap verder dan een groeimindset?

Kantelen voor bedrijfsleiders & beleidsmakers - www.kantel.be

Dan is de kans groot dat jij van 'kantelen' blij gaat worden...

Kantelen is een feest voor wie:

 1. cognitief sterk is, met de voeten op de grond in het leven staat,
 2. én zichzelf als 'zoekend' beschouwt en vaker wil leren vertrouwen op je gevoel, intuïtie en innerlijk weten, ook al voelt dat héél spannend,
 3. gebruik wil maken van collectieve wijsheid die in overvloed aanwezig is, maar tot vandaag minder op jouw pad kwam, ook al omdat je wars bent van zweverigheid,
 4. bij je werkgever op een 'njet' stoot als het gaat over persoonlijke ontwikkeling en jij daar geen genoegen mee neemt,
 5. je als werknemer of als zelfstandige werkt, bij de overheid, not for profit, ngo's, of in het bedrijfsleven in dienst- en zorgverlenende of leidinggevende functies in sectoren als zorg, retail, media en reclame, ICT, consulting, legal en finance, health en farma, engineering; bij Kantelpunt hebben we minder ervaring met ambachtelijke of technische beroepen waarvoor een korte en praktische opleiding volstaat en met sectoren zoals productie, bouw, industrie, horeca en toerisme, transport en logistiek

Eerlijk is eerlijk: kantelen is niets voor jou als jij:

 1. bijzonder competitief in het leven wil staan, bijvoorbeeld als topsporter of in een high level salesjob,
 2. een fixed mindset hebt,
 3. gelooft in de wet van de sterkste, dat het in het leven 'ieder voor zich' is, dat wie 'goed boert' dat uitsluitend aan zichzelf te danken heeft en dat wie het minder goed treft daar helemaal zelf voor verantwoordelijk is,
 4. op zoek bent naar een business coach en quick wins om zo snel mogelijk financieel rijk te worden,
 5. van coaching verwacht dat alle uitdagingen in je leven als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen...

 

Volgende persoonskenmerken komen dan weer bovengemiddeld voor bij tevreden klanten van Kantelpunt:

 • Heb je een stevig ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, raakt onrecht in de wereld jou diep?
 • Zou je graag de hele wereld redden als je kon?
 • Schuilt er een activist in jou, als je maar zou durven?
 • Omschrijven anderen jou als 'aardig, vriendelijk, warm, open, zorgzaam, empathisch'?
 • Leerde je om 'negatieve' emoties als angst, boosheid of verdriet niet te tonen?
 • Voel je je ongemakkelijk wanneer andere mensen wél hun emoties de vrije loop laten?
 • Ga je conflicten liever uit de weg, tenzij om het op te nemen voor kwetsbaren in de maatschappij?
 • Zorg jij met plezier voor anderen, ook als die zorg ten koste van jezelf gaat?
 • Voel je je graag nodig, nuttig, is niets-doen zelden aan jou besteed? Noemen anderen jou een workaholic?
 • Beschouw je jezelf verantwoordelijk voor het welbevinden van anderen en maakt jou dat bijzonder plichtsbewust?
 • Pas je je vlot aan aan wijzigende omstandigheden, gezelschappen, contexten, ben je een kameleon?
 • Behoud je graag controle over situaties?
 • Heb je moeite met grenzen aangeven?
 • Vind je het lastig om hulp te vragen in kleine en in heel grote dingen? Ben jij 'een plantrekker'?
 • Vind je van jezelf dat je niets te klagen hebt, dat anderen het veel moeilijker hebben dan jij?
 • Of vergelijk je jezelf de hele tijd met anderen die schijnbaar moeiteloos dingen realiseren waartoe jij niet in staat blijkt?
 • Werk je graag hard, soms ten koste van jezelf?
 • Vind je het belangrijk om veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden?
 • Ben je streng voor jezelf en minder streng voor anderen?
 • Vind je het moeilijk om mensen teleur te stellen?
 • Zeg jij makkelijk 'ja' terwijl je 'neen' denkt?
 • Twijfel je vaak? Vind je onzekerheid moeilijk om mee om te gaan?
 • Ben je graag bezig met 'veiligheid nastreven, zekerheden inbouwen voor de toekomst'?
 • Noemen mensen jou perfectionistisch?
 • Verkies je kwaliteit boven kwantiteit?
 • Leef jij volgens strikte normen en waarden?
 • Erger je je soms blauw aan de domheid van anderen?
 • Reageer je gevoeliger dan andere mensen?
 • Kreeg je een label, zoals hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, ADD, ADHD of autismespectrumstoornis?
 • Kamp je met dyslexie, dyscalculie of dyspraxie, had je het lastig in het schoolsysteem?
 • Herken je jezelf in de omschrijving 'creatief generalist', 'jack of all trades, master of none', '12 stielen, 13 ongelukken'?
 • Weet jij écht niet wat jouw passie is, heb je er daar veel teveel voor?
 • Ben je eerder introvert? Laden je batterijen op van diepgaande gesprekken één-op-één en me-time?
 • Kamp je geregeld met een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfs als je omgeving dat helemaal niet zo percipieert?
 • Noemt men jou 'een binnenvetter'?
 • Omschrijven anderen jou 'intens'?
 • Reflecteer jij graag over het leven, ook over je eigen functioneren?
 • Beschouw jij jezelf als een game-changer, changemaker, regenerator, een idealist, zinzoeker of leefwereldverbeteraar?

Afhankelijk van hoeveel je in deze lijst herkent, ga je meer of minder plezier beleven aan 'kantelen'...

Na mijn eerste gesprek bij Kantelpunt voelde ik me al beter dan na 10 sessies bij de psycholoog: zo blij was ik om mij gehoord te voelen en zoveel handvaten te krijgen die ik meteen kon toepassen in mijn leven!

Anonieme referentie van een tevreden klant

Zo beleefden anderen de begeleiding bij Kantelpunt

Ontdek in de verhalen van honderden tevreden klanten hoe zij hun leven bewust anders vorm gaven:

Jij hielp mij mee de knoop ontwarren, zo zou ik het 'beeldend' omschrijven.

Cindy Van Steelandt

Creatief generalist, Sienrise.be

Het feit dat er onbevangen naar mij geluisterd werd, was een verademing voor mij...

Lutgart Geenen

Ik kwam terug bij wie ik in essentie ben en waarvoor ik wil gaan in een volgende levensfase.

Anoniem

Jij hebt me doen inzien dat ik niet echt gelukkig was in België...

Renilde Van Passen

Eigenaar B&B, Villa Bonheur - Vallespir Frankrijk

Dit had ik veel eerder moeten doen!

Deze begeleiding heeft mij nu op 47-jarige leeftijd voor de eerste keer fundamenteel doen nadenken over

 • mezelf
 • mijn carrière
 • én mijn leven

 

Tom Verfaillie

Senior HR Consultant, T4 Consulting

Ilse liet me inzien dat er eigenlijk nog iets veel fundamenteler en belangrijker is dan 'het vinden van een loopbaan die bij je past'. Namelijk het leiden van een leven.

Net daarom is 'kantelen op een kantelpunt' één van de meest waardevolle geschenken die je jezelf kan geven.

Xavier Meulders

Filosoof en schrijver

Het bracht me bij de vraag hoe ik mijn persoonlijke toekomst zie. Ik ben diep gaan graven naar wat mij nu exact drijft. Zo kwam ik erachter dat het tijd was voor een volgende stap...

Pieter Brat

Marketing en communicatie expert en innovatie consultant, pieter.brat.be

De perfectionist in mij wou de ideale partner, werknemer, collega, vrijwilliger, vriend, mens bouwen.

Jij leerde me dat ik alle elementen zelf in handen kan nemen en kan kiezen wat ik ermee doe. Het oordeel van een ander definieert mij niet, dat mag ik zelf doen.

Jeroen Geraerts

Businessmanager Exemplum en ambulanceverpleegkundige

Geloof jij ook niet langer in 'business as usual'?

Klik hier als je meer wil leren over Kate Raworth's verfrissende visie op economie.

Hier ontdek je waarom ik het werk dat ik bij Kantelpunt doe voor veel meer mensen toegankelijk wil maken en in dit artikel licht ik toe hoe we, door onze kijk op 'betaalde arbeid' in vraag te stellen, de wereld én onze loopbanen kunnen verduurzamen...

Laat je inspireren door andere kantelaars in je zoektocht naar zingeving...

Als ik niet aan mezelf denk, wie zal er dan aan mij denken?

Als ik alleen maar aan mezelf denk, waarom besta ik dan?

Maksim Gorki

Het vinden van je hoogste zingeving spoort samen met het ontdekken hoe je leven en werk een antwoord is op de diepe nood van de wereld...
Frederik Beuchner

Een meester in de levenskunst maakt geen scherp onderscheid tussen werk en plezier, lichaam en geest, opleiding en recreatie. Wat hij ook doet, hij streeft flow na en laat andere beslissen of het werk of vertier is. In zijn ogen is wat hij doet dat allebei...
François-René de Chateaubriands

Denk niet, alleen omdat je hebt opgegeven een filosoof of wetenschapper te worden, dat je moet wanhopen een vrije geest, integriteit of sociaal bewustzijn te hebben
Marcus Aurelius

Wie z'n eigen handleiding niet begrijpt, blijft levenslang op de verkeerde knoppen drukken...
Ilse Schorrewegen

Veiligheid is niet de afwezigheid van dreiging
Het is de aanwezigheid van verbinding...
Gabor Maté

Niemand kan vrij zijn

als niet iedereen dat is

en niemand kan authentiek zijn

als niet iedereen dat kan zijn

Simone De Beauvoir

Je zou kunnen zeggen dat we zo 'autonoom' geworden zijn
dat we de verbinding met de ander zijn kwijtgeraakt,
een soort onzichtbaar harnas dat ons opgedrongen wordt onder het mom van 'autonomie en vrijheid'.
Dat begint steeds meer te knellen 
en je ziet dat meer en meer mensen daar afstand van willen nemen...
Paul Verhaeghe

Klinisch psycholoog en psychoanalyticus op emiraat

Op existentiële momenten voelen we hoe alle oppervlakkige kenmerken van een mens waaraan we waarde toekennen - uiterlijk, prestatie en de rollen die iemand heeft bekleed, dus onze identiteit aan de buitenkant - absoluut bijzaak worden.
Van diepe waarde is slechts HET BESTAAN van deze mens, het wonder van een levenskracht dat door hem gestalte krijgt...
Richard Stiegler

Natuurgeneeskundige, psychotherapeut en meditatieleraar

Volg Kantelpunt ook hier: