MISSIE

Mijn missie met mijn bedrijf Kantelpunt is bijdragen aan een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen hun eigenbelang overstijgen dankzij gemoedsrust, dankzij bewustzijn van hun eigen handleiding en die van het leven.

Mensen die gemoedsrust ervaren, zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een goed draaiende wereld. Want wie zich tevreden voelt, zorgt met plezier voor alles en iedereen dat bijdraagt tot dat gevoel. En zet zich graag in om dat gevoel haalbaar te maken voor andere mensen.

We hebben meer dan ooit nood aan de bevlogenheid en betrokkenheid van elk individu in een wereld die op vele fronten op een kantelpunt staat. We lijden met z'n allen al te lang onder doorgedreven individualistisch en kortetermijndenken.

De transitie die nodig is om maatschappelijk te kantelen zodat we een leefbare planeet voor de generaties na ons achter kunnen laten, kan enkel slagen als ze gedragen wordt door heel veel individuen.

Om het met de woorden van het kantelmanifesto te zeggen:

de maatschappij: dat zijn wij

Met dit doel voor ogen werd ik in 2015 zelfstandig kantelaar.

Een heel bewuste keuze, na een boeiende carrière van meer dan 25 jaar in uiteenlopende sectoren, functies en niveaus. Sedertdien begeleid ik geëngageerde, creatieve onder- en werknemers die willen kantelen naar een leven waarin ze meer voldoening en zingeving ervaren, met gemoedsrust als finaal resultaat.

Via individuele coaching begeleid ik hen naar een bewustere manier van leven zodat zij meer impact krijgen op de wereld rondom hen dankzij hun eigen levenskeuzes.

#kantelendiehandel #kanteljeperspectief #kanteljewandel

 VISIE

Tijdens mijn werk en leven ontdekte ik dat wij tegenwoordig vooral verbinding ontberen. We missen verbinding met elkaar, maar bovenal met onszelf.

Dat leidt tot angst en onzekerheid. Die emoties hebben dan weer een impact op ons dagelijks functioneren en de keuzes die we al dan niet maken.

Je voelt je geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, gedreven door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is.

Hoe jij je voelt, heeft impact op alle levensdomeinen: je werk, je relaties, je vrijetijdsbeleving, je financiële situatie, jouw persoonlijke ontwikkeling en je gezondheid. Blokkades in levensenergie zetten zich vast en manifesteren zich als fysieke kwalen.

Aan symptoombestrijding doen, helpt niet. Het aanpakken van de grondoorzaak wel. Door de verbinding met jezelf te herstellen, kan je vrijer verbinden met 'anderen' en met ‘het andere’ wat je vandaag nog angst aanjaagt.

Hoe kan jij de verbinding herstellen?

Door 'jouw waarom' in dit leven te voelen, uit te spreken en in de wereld te zetten. Dan maken gevoelens als angst, boosheid, schuld en schaamte plaats voor moed, acceptatie en kracht.

Kracht om te bewegen WEG VAN wat voor jou niet langer goed voelt, NAAR een richting die wel goed voelt. Niet vanuit weerstand TEGEN, maar vanuit bewuste keuze VOOR. De shift die deze bewustwording met zich meebrengt in en rondom jou, zorgt voor vreugde, vrede, gemoedsrust.

Miljoenen mensen hebben dat al ervaren in de geschiedenis. Maar iemand anders kan het niet voor jou doen: je moet het ZELF doen:

'Kantelen' is een bewustwordingsproces waarbij je reactieve patronen leert ombuigen
zodat je veiligheid, verbondenheid en voldoening in het nu ervaart
waardoor je vanuit vertrouwen je gedroomde toekomst
kan voelen, verbeelden, verwoorden en verwezenlijken...
Ilse Schorrewegen

Zaakvoerder & Kantelaar, Coachingspraktijk Kantelpunt

 

Vul je voornaam en het adres in waarop je graag inspiratie ontvangt

en klik op 'verstuur'...

Je vragen en tips zijn onderweg, check je mailbox, ook je SPAM-folder...