MISSIE

Mijn missie is bijdragen aan een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen als individu hun eigenbelang overstijgen dankzij de gemoedsrust die ze ervaren en de voldoening die ze halen uit hun leven. 

Mensen die gemoedsrust ervaren, zorgen immers met plezier voor anderen én hun omgeving. Zij zetten zich graag in om het welbevinden dat zij zelf ervaren haalbaar te maken voor en te delen met meer mensen. Met andere woorden: zich goed voelen, is besmettelijk...

Aan die besmettelijkheid is hoge nood omdat onze wereld op vele fronten op een kantelpunt staat. We lijden al te lang onder doorgedreven individualisme en kortetermijndenken, gedreven door een paradigma dat 'leven' reduceert tot een louter economisch gegeven.

De transitie die nodig is om een leefbare planeet achter te laten voor de generaties na ons, zal slechts slagen als ze gedragen wordt door voldoende individuen. Zoals het kantelmanifesto zegt:

De maatschappij: dat zijn wij...

Vanuit deze inzichten koos ik om in 2015 zelfstandig te worden. Een bewuste carrièresprong omdat ik meer dan 25 jaar ervaring als werknemer én als mens wilde samenvoegen tot iets nieuws, dat nog niet bestond.

Sindsdien begeleid ik als kantelaar/levensloopbaancoach ervaren, bevlogen & betrokken onder- en werknemers die zelf op zoek zijn naar inspiratie hoe ze hun eigen leven op een andere manier vorm kunnen geven. Omdat zij de verandering willen ZIJN die ze willen ZIEN in de wereld...

Via 1 op 1-coaching begeleid ik hen zodat zij meer impact krijgen op hun eigen context én de wereld rondom hen, zodat ze zich mee deel van de oplossing voelen, in plaats van deel van het probleem.

#kantelendiehandel #kanteljeperspectief #kanteljewandel

 VISIE

Tijdens mijn werk en leven ontdekte ik dat wij vooral verbinding ontberen. We missen verbinding met elkaar en we missen verbinding met onszelf.

Dat leidt tot angst en onzekerheid. Die emoties beïnvloeden je dagelijks functioneren en de keuzes die je al dan niet maakt.

Je voelt je geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, gedreven door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is. Of omdat je je als buitenbeentje dat daar niet meer aan mee doet, te weinig erkend en begrepen voelt.

Hoe gewaardeerd jij je voelt, heeft impact op alle levensdomeinen: je werk, relaties, vrijetijdsbeleving, financiële situatie, jouw persoonlijke ontwikkeling én je gezondheid want blokkades in je levensenergie - ontstaan door jouw overtuiging dat je in schaarste leeft - manifesteren zich soms als fysieke kwalen.

Symptoombestrijding of ervan wegvluchten, helpt niet. De grondoorzaak aanpakken wel.

Door de verbinding met jezelf te herstellen, kan je vrijer verbinden met anderen en met ‘het andere’ dat je vandaag nog beangstigt waardoor je vastloopt...

Hoe herstel je de verbinding?

Een goede start is 'jouw waarom' in dit leven te voelen, uit te spreken en in de wereld te zetten, wat jouw waarom ook is. Dan maken gevoelens als angst, boosheid, schuld en schaamte plaats voor moed, acceptatie en kracht.

Kracht om te bewegen WEG VAN wat voor jou niet langer goed voelt, NAAR een richting die wel goed voelt.

Zodat je niet langer leeft vanuit weerstand TEGEN, maar vanuit bewuste keuze VOOR. Die shift in mindset zorgt voor een andere zijnsstaat met gevoelens als vreugde, vrede en gemoedsrust als resultaat dankzij verbinding met jezelf, waarna je ook beter kan verbinden met de rest van de wereld:

'Kantelen' is een bewustwordingsproces waarbij je reactieve patronen leert ombuigen
zodat je veiligheid, verbondenheid en voldoening in het NU ervaart
waardoor je vanuit vertrouwen je gedroomde TOEKOMST durft
voelen, verbeelden, verwoorden en verwezenlijken
en je de 'verbroken verbinding' herstelt,
eerst met jezelf en daarna met de rest van de wereld...
Ilse Schorrewegen

Kantelaar, Levensloopbaancoach en eigenaar, Coachingspraktijk Kantelpunt

www.kantel.be

 

Ik hoor je.

Vul snel dit formulier in,

ik mail je meer inspiratie,

no strings attached...

Je vragen en tips zijn onderweg, check je mailbox, ook je SPAM-folder...