MISSIE

Mijn missie is bijdragen aan een wereld waarin zoveel mogelijk mensen zich een onderdeel voelen van een groter geheel, omdat ze zich gewaardeerd voelen voor wie ze zijn en wat ze doen. Dan dragen we niet alleen beter zorg voor onze wereld, maar blijft er hopelijk nog een leefbare planeet over voor generaties na mij.

Wie gemoedsrust ervaart, zorgt met plezier voor anderen en zet zich graag in voor het welzijn van anderen. Met andere woorden: zich goed voelen, is besmettelijk...

Maar omdat onze wereld op vele fronten op een kantelpunt staat en wij in het westen al geruime tijd gebukt gaan onder de gevolgen van doorgedreven individualisme en kortetermijndenken, gedreven door een paradigma dat 'leven' reduceert tot een louter economisch of mechanistisch gegeven, voelen mensen zich momenteel allesbehalve 'goed'.

En dat terwijl de broodnodige transitie naar een levensondersteunend paradigma, makkelijker kan slagen wanneer ze gedragen wordt door voldoende individuen die willen 'kantelen'.

Zoals het kantelmanifesto zegt:

De maatschappij: dat zijn wij...

Daarom kies ik ervoor om bottom-up aan die transitie bij te dragen, door op verschillende manieren te inspireren hoe je tijdens je beroepsactieve jaren wél kan bijdragen aan een toekomst waarin 'leven' centraal staat, in plaats van 'overleven'.

Ervaren, bevlogen & betrokken zinzoekers die naar handvaten verlangen om hun leven op een andere manier vorm te geven omdat zij de verandering willen ZIJN die ze willen ZIEN in de wereld, reik ik handvaten aan zodat zij meer impact krijgen op hun eigen context én de wereld rondom hen. Je deel van de oplossing voelen, in plaats van deel van het probleem geeft namelijk vleugels en werkt aanstekelijk...

#kantelendiehandel #kanteljeperspectief #kanteljewandel

 VISIE

Tijdens mijn werk en leven ontdekte ik dat wij in onze contreien vooral verbinding ontberen. En we missen verbinding met elkaar omdat we verbinding met onszelf ontberen.

Dat leidt onzekerheid en angst. De emotie angst beïnvloedt sterk je dagelijks functioneren en de keuzes die je al dan niet maakt.

Zo voel jij je misschien geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, maar realiseer je je amper dat je daartoe gedreven wordt door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is. Dat leidt tot gevoelens van onmacht en frustratie want dit kan je niet zomaar in je eentje ombuigen.

Hoe gewaardeerd jij je voelt als mens, heeft impact op de kwaliteit van je werk, relaties, vrijetijdsbeleving, financiële situatie, jouw ontwikkeling én gezondheid. Want blokkades in je levensenergie manifesteren zich soms ook als fysieke kwalen, zeker wanneer je in schaarste denkt te leven, of ervan overtuigd bent je plek hier niet waard te zijn. Aan symptoombestrijding doen, ervan wegvluchten of heel de tijd vechten, zet weinig zoden aan de dijk. De grondoorzaak aanpakken, is een beter plan:

Door de verbinding met jezelf te herstellen, kan je vrijer verbinden met anderen en met ‘het andere’ dat je vandaag nog beangstigt...

Hoe herstel je de verbinding?

Daar bestaan veel manieren voor.

Met enkele, met name cognitieve manieren ga jij aan de slag tijdens een kanteltraject naar keuze.

En als blijkt dat jij nood hebt aan een ander type begeleiding om ten volle te kunnen kantelen zoals therapie,  creatief werk of lichaamsgericht werk, breng ik je graag in contact met collega's uit mijn netwerk die je daar verder bij ondersteunen.

Want kantelen, doe je zelf, maar niet in je eentje...

'Kantelen' is een bewustwordingsproces

naar aanleiding van een kantelpunt in je leven,

een moment waarop je onvoldoende veiligheid, zingeving of gemoedsrust ervaart

en voelt: nu MOET er iets veranderen...

Reactieve patronen in je eigen leven én in jouw omgeving leer je

HERKENNEN, ERKENNEN, ACCEPTEREN of OMBUIGEN

zodat jij opnieuw vanuit vertrouwen je gedroomde toekomst durft

voelen, verbeelden, verwoorden en finaal verwezenlijken

Ilse Schorrewegen

Kantelaar, Levensloopbaanbegeleider, denker en schrijver, Kantelpunt