MISSIE

Mensen die gemoedsrust ervaren, zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende maatschappij. Want wie zich tevreden voelt, zorgt met plezier voor alles en iedereen dat bijdraagt tot dat gevoel. En zet zich bovendien in om geluk haalbaar te maken voor andere mensen.

Mijn missie met mijn bedrijf Kantelpunt is bijdragen aan een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen hun eigenbelang overstijgen dankzij zelfkennis en bewustzijn en de waardering die ze daardoor voelen voor wie ze zijn én wat ze doen.

We hebben namelijk meer dan ooit nood aan de bevlogenheid en betrokkenheid van elk individu in een wereld die op vele fronten op een kantelpunt staat.

De transitie die nodig is om maatschappelijk te kantelen in de juiste richting - zodat we een leefbare planeet voor de generaties na ons nalaten - kan enkel slagen als ze gedragen wordt door heel veel individuen.

Om het met de woorden van het kantelmanifesto te zeggen:

de maatschappij: dat zijn wij.

Met dit doel voor ogen werd ik in 2015 zelfstandig coach. Een heel bewuste keuze na een boeiende carrière van meer dan 25 jaar in uiteenlopende sectoren, functies en niveaus. Sedertdien begeleid ik geëngageerde, ervaren ondernemers en werknemers die willen kantelen naar een leven waarin ze meer voldoening en zingeving ervaren, met gemoedsrust als finaal resultaat.

Via individuele kanteltrajecten coach ik hen naar een bewustere manier van leven zodat zij meer impact krijgen op de wereld rondom hen én hun eigen leven.

VISIE

Tijdens mijn professioneel leven ontdekte ik dat wij tegenwoordig vooral verbinding ontberen. We missen verbinding met elkaar, maar bovenal ontberen we verbinding met onszelf!

Dat leidt tot angst en onzekerheid. Die emoties hebben dan weer een impact op ons dagelijks functioneren en de keuzes die we al dan niet maken.

Je voelt je geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, gedreven door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is.

Hoe jij je voelt, vertaalt zich in alle levensdomeinen: je werk, je gezin, je verhouding tot familieleden, je vrijetijdsbeleving, je financiële situatie, jouw persoonlijke ontwikkeling en je gezondheid!

Door de verbinding met jezelf te herstellen, durf je veel vrijer verbinden met 'anderen' en met ‘het andere’.

Door 'jouw waarom' in dit leven te voelen, uit te spreken en in de wereld te zetten, maken angst, schuld en schaamte plaats voor kwetsbaarheid, moed en kracht.

Kracht om te kantelen, WEG VAN wat voor jou niet langer goed voelt, NAAR een richting die voor jou wel goed voelt.

'Kantelen' is een bewustwordingsproces
waarbij je reactieve patronen leert ombuigen
zodat je dankzij veiligheid, verbondenheid en voldoening
gemoedsrust in het 'NU' ervaart
en vanuit VERTROUWEN je gedroomde 'TOEKOMST' kan
verbeelden, verwoorden en verwezenlijken
Ilse Schorrewegen

Kantelpunt

EPC - Evaluatie van je Persoonlijk Contentement

Vraag de test hier aan:

Aangekomen! Check je mails, ook je SPAM-folder aub