MISSIE

Mijn missie als kantelaar | regenerator is bijdragen aan een wereld waarin zoveel mogelijk mensen zich een onderdeel voelen van een groter geheel waar ze met plezier zorg voor dragen. Op die manier hoop ik een leefbare wereld achter te laten voor de generaties na mij.

Waarom kantelen?

Gemoedsrust ervaren en vertrouwen hebben in de toekomst, is besmettelijk, al gemerkt? Wie tevreden door het leven gaat, zet zich bovendien met meer plezier in voor het welzijn van anderen, met 'een hoger belang' voor ogen.

Maar omdat onze maatschappij op vele fronten op een kantelpunt staat, voelen veel mensen zich momenteel allesbehalve 'goed'. Gebukt onder de gevolgen van een doorgedreven individualisme en kortetermijndenken, gedreven door een paradigma dat 'het leven' reduceert tot een louter mechanistisch of economisch gegeven, zorgen we niet goed meer voor onszelf, elkaar én de planeet.

De broodnodige transitie van ego naar eco - waarbij je accepteert dat je complexe problemen niet in je eentje KAN oplossen en dus moet verbinden met anderen - is gebaat bij een kritische massa individuen die al persoonlijk 'kantelden' en ambassadeur worden van het kantelgedachtegoed.

Want zoals het kantelmanifesto zegt:

De maatschappij: dat zijn wij!

'Jij en ik' én ook 'zij'

Daarom kies ik er sinds 2014 voor om bottom-up aan een regeneratieve transitie bij te dragen, door te inspireren hoe wij ervoor kunnen kiezen om te leven, in plaats te overleven.

Hoe wij kunnen kantelen, de beweging 'van ego naar eco' maken en op die manier bijdragen aan een wereld die nog leefbaar is voor toekomstige generaties.

Ervaren, bevlogen & betrokken leefwereldverbeteraars, werkzaam in verschillende sectoren, contexten en beroepen die verlangen om de verandering te ZIJN die ze willen ZIEN in de wereld, reik ik handvaten aan zodat zij meer impact krijgen, op hun eigen omgeving én op de wereld rondom hen. Jezelf 'deel van de oplossing voelen', geeft namelijk vleugels en werkt aanstekelijk...

 VISIE

Tijdens mijn leven kwam ik er zelf in uiteenlopende levens- en professionele rollen achter dat wij als mensheid vooral verbinding ontberen. En we missen verbinding met elkaar omdat we de verbinding met onszelf én onze omgeving verloren raakten.

Dat gebrek aan verbinding leidt tot steeds meer onzekerheid en angst. En angst beïnvloedt ons dagelijks functioneren en de keuzes die we maken.

De uitdagingen die we vandaag te tackelen hebben - pandemieën, ecocide, energiecrises, financiële crises, structureel toenemende ongelijkheid en de eenzaamheid die daarvan het gevolg is - zijn van existentieel niveau en spelen op wereldschaal. De gevoelens van onzekerheid en machteloosheid die hiermee gepaard gaan, nemen almaar toe terwijl een groot deel van de wereldbevolking er op vlak van welvaart ontzettend op vooruitging.

Blokkades in onze levensenergie kunnen zich ook manifesteren als fysieke kwalen. Het groeiend aantal langdurig zieken in onze welvaartmaatschappij geeft aan dat er iets grondig fout liep en loopt op systemisch vlak.

Zo voel jij je misschien geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, maar realiseer je je misschien amper dat je daartoe gedreven wordt door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is. En zelfs ALS je je ervan bewust bent, kan je dit niet zomaar ombuigen als individu:

We branden onszelf op, net zoals we de aarde opbranden omdat we geloven dat het niet anders kan; maar dat is manifest onjuist: het kan wél anders...

Aan symptoombestrijding doen of meer van hetzelfde doen en hopen op een ander resultaat, zet geen zoden aan de dijk. De grondoorzaak aanpakken en bewustzijn creëren rond hoe dit anders kan en hoe ieder individu hieraan kan bijdragen - dus jij ook - is een beter plan.

Let's reconnect: create, heal, lead, organize, teach, transform & protect

Tijdens coaching bij Kantelpunt ontdek jij wat JIJ nodig hebt om de verbinding met jezelf te herstellen en hoe jij dit op jouw beurt in de wereld kan zetten.

Want kantelen, doe je zelf, maar niet in je eentje...

'Kantelen' is een bewustwordingsproces, getriggerd door een gebeurtenis in je eigen leven of in de wereld waardoor je beseft: nu MOET er iets veranderen...

Reactieve patronen in je eigen leven én in jouw omgeving leer je HERKENNEN, ERKENNEN, ACCEPTEREN of OMBUIGEN VANUIT MILDHEID, zodat jij opnieuw vanuit vertrouwen jouw gedroomde toekomst kan voelen, verbeelden, verwoorden en finaal durft verwezenlijken, ongeacht wat er rondom jou gebeurt...

Ilse Schorrewegen