MISSIE

Mijn missie is bijdragen aan een wereld waarin zoveel mogelijk mensen zich een onderdeel voelen van het groter geheel waar ze deel van uitmaken, zodat ze er beter zorg voor dragen en er nog een leefbare planeet overblijft voor generaties na mij.

Wie gemoedsrust ervaart, zorgt met plezier voor anderen en zet zich graag in om dat welbevinden bereikbaar te maken voor meer mensen. Met andere woorden: zich goed voelen, is besmettelijk...

Aan die besmettelijkheid is hoge nood omdat onze wereld op vele fronten op een kantelpunt staat. We lijden al te lang onder doorgedreven individualisme en kortetermijndenken, gedreven door een paradigma dat 'leven' reduceert tot een louter economisch gegeven.

De transitie die nodig is om een leefbare planeet achter te laten voor de generaties na ons, zal slagen op voorwaarde dat ze gedragen wordt door voldoende individuen. Zoals het kantelmanifesto zegt:

De maatschappij: dat zijn wij...

Je bent de druppel én de oceaan. Vanuit dat inzicht koos ik er in 2015 voor om zelfstandig te worden. Een bewuste keuze omdat ik voelde dat ik iets anders te doen had dan wat ik tot dan toe had gedaan: overleven. Tijd om bewust te gaan LEVEN.

Sindsdien begeleid ik als kantelaar & levensloopbaancoach ervaren, bevlogen & betrokken onder- en werknemers, zinzoekers die handvaten verlangen om hun eigen leven op een andere manier vorm te geven. Omdat zij de verandering willen ZIJN die ze willen ZIEN in de wereld, net als ik.

Via individuele coachingstrajecten en slow reading sessies in groep begeleid ik mijn klanten, zodat zij meer impact krijgen op hun eigen context én de wereld rondom hen. Zodat steeds meer mensen zich deel van de oplossing voelen, in plaats van deel van het probleem...

#kantelendiehandel #kanteljeperspectief #kanteljewandel

 VISIE

Tijdens mijn werk en leven ontdekte ik dat wij vooral verbinding ontberen. We missen verbinding met elkaar omdat we verbinding met onszelf ontberen.

Dat leidt tot angst en onzekerheid. Die emoties beïnvloeden je dagelijks functioneren en de keuzes die je al dan niet maakt.

Je voelt je geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, gedreven door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is. Of omdat je je als buitenbeentje dat daar bewust niet aan mee doet, te weinig erkend en begrepen voelt.

Hoe gewaardeerd jij je voelt als mens, heeft impact op alle levensdomeinen: je werk, relaties, vrijetijdsbeleving, financiële situatie, jouw persoonlijke ontwikkeling én je gezondheid. Want blokkades in je levensenergie ontstaan door jouw overtuiging dat je in schaarste leeft, manifesteren zich als fysieke kwalen.

Symptoombestrijding of ervan wegvluchten, helpt niet. De grondoorzaak aanpakken wel.

Door de verbinding met jezelf te herstellen, kan je vrijer verbinden met anderen en met ‘het andere’ dat je vandaag nog beangstigt...

Hoe herstel je de verbinding?

Een goede start is 'jouw waarom' in dit leven te voelen, uit te spreken en in de wereld te zetten, wat jouw waarom ook is. Dan maken gevoelens als angst, boosheid, schuld en schaamte plaats voor moed, acceptatie en kracht.

Kracht om te bewegen WEG VAN wat voor jou niet langer goed voelt, NAAR een richting die wel goed voelt.

Zodat je niet langer leeft vanuit weerstand TEGEN, maar vanuit bewuste keuze VOOR. Die shift in mindset zorgt voor een andere zijnsstaat met gevoelens als vreugde, vrede en gemoedsrust als resultaat dankzij verbinding met jezelf, waarna je ook beter kan verbinden met de rest van de wereld:

'Kantelen' is een bewustwordingsproces waarbij je reactieve patronen leert ombuigen
zodat je veiligheid, verbondenheid en voldoening in het NU ervaart
waardoor je vanuit vertrouwen je gedroomde TOEKOMST durft
voelen, verbeelden, verwoorden en verwezenlijken
en je de 'verbroken verbinding' herstelt,
eerst met jezelf en daarna met de rest van de wereld...
Ilse Schorrewegen

Kantelaar, Levensloopbaancoach en eigenaar, Coachingspraktijk Kantelpunt