MISSIE

Mijn missie als kantelaar is bijdragen aan een wereld waarin zoveel mogelijk mensen zich een onderdeel voelen van een groter geheel - onze planeet en al het leven erop - waar ze met plezier zorg voor dragen. Op die manier hoop ik een leefbare wereld achter te laten voor de generaties na mij.

Waarom kantelen?

Gemoedsrust ervaren, is besmettelijk, al gemerkt? Wie gemoedsrust ervaart, zet zich bovendien graag in voor het welzijn van anderen.

Maar omdat onze maatschappij op vele fronten op een kantelpunt staat, voelen mensen zich momenteel allesbehalve 'goed'. Gebukt onder de gevolgen van een doorgedreven individualisme en kortetermijndenken, gedreven door een paradigma dat 'leven' reduceert tot een louter mechanistisch gegeven zorgen we allerminst goed voor onszelf, elkaar én de planeet.

De broodnodige transitie van ego naar eco - waarbij je accepteert  dat je complexe problemen niet in je eentje KAN oplossen - vraagt om een kritische massa individuen die  al een persoonlijke transformatie hebben ervaren, die al 'kantelden'.

Want zoals het kantelmanifesto zegt:

'De maatschappij': dat zijn wij...

Daarom kies ik er sinds 2014 voor om bottom-up aan die transitie bij te dragen, door mensen te inspireren hoe zij tijdens hun beroepsactieve jaren kunnen bijdragen aan een toekomst waarin 'leven' centraal staat, in plaats van 'overleven'.

Ervaren, bevlogen & betrokken zinzoekers die naar handvaten verlangen om hun leven op een andere manier vorm te geven omdat zij de verandering willen ZIJN die ze willen ZIEN in de wereld reik ik inzichten aan, zodat zij meer impact krijgen op hun eigen context én de wereld rondom hen. Jezelf 'deel van de oplossing voelen', geeft namelijk vleugels en werkt aanstekelijk...

#kantelendiehandel #kanteljeperspectief #kanteljewandel

 VISIE

Tijdens mijn werk als levensloopbaanbegeleider, ontdekte ik dat wij vooral verbinding ontberen. En we missen verbinding met elkaar omdat we verbinding met onszelf ontberen.

Dat leidt tot onzekerheid en angst. En angst beïnvloedt sterk je dagelijks functioneren en de keuzes die je maakt.

Zo voel jij je misschien geleefd omdat je op automatische piloot door het leven racet, maar realiseer je je amper dat je daartoe gedreven wordt door een economisch model dat psychologisch en ecologisch onhoudbaar is. Dat leidt tot gevoelens van machteloosheid en frustratie, want dit KAN je niet zomaar in je eentje ombuigen. 

Daar komt nog bij dat de problemen die we vandaag te tackelen hebben - virussen, klimaatcrisis, massa-extinctie - van existentieel niveau zijn en op wereldschaal spelen.  Het gevoel van machteloosheid dat dit kan triggeren, is van een ongeziene orde...

Hoe veilig en gewaardeerd jij je voelt als mens, heeft impact op de kwaliteit van je hele leven. Want blokkades in je levensenergie manifesteren zich soms als fysieke kwalen. Aan symptoombestrijding doen, ervan wegvluchten of ertegen vechten, zet dan weinig zoden aan de dijk. De grondoorzaak aanpakken, is een beter plan:

Door de verbinding met jezelf te herstellen, durf je bovendien vrijer verbinden met anderen. En met ‘het Andere’: alles wat je vandaag nog beangstigt, omdat je het niet begrijpt en denkt te moeten 'kunnen begrijpen'...

Hoe herstel je de verbinding?

Door te verbinden... Manieren om dat te doen, ontdek jij tijdens een kanteltraject naar keuze.

En wanneer blijkt dat jij nood hebt aan een ander type begeleiding om ten volle te kunnen kantelen, breng ik je graag in contact met collega's uit mijn netwerk.

Want kantelen, doe je zelf, maar niet in je eentje...

'Kantelen' is een bewustwordingsproces,

getriggerd door een gebeurtenis in je eigen leven of in de wereld,

waardoor je voelt:

nu MOET er iets veranderen...

Reactieve patronen in je eigen leven én in jouw omgeving

leer je tijdens het proces

HERKENNEN, ERKENNEN - ACCEPTEREN of OMBUIGEN -

zodat jij opnieuw vanuit vertrouwen jouw gedroomde toekomst kan

voelen, verbeelden, verwoorden en finaal durft verwezenlijken,

ongeacht wat er rondom jou gebeurt...

Ilse Schorrewegen