https://www.kantel.be/2022/04/wat-is-levensloopbaanbegeleiding/

Wat is levensloopbaanbegeleiding?

 

De term 'levensloopbaanbegeleiding' is een samentrekking van de termen levensloopcoaching & loopbaanbegeleiding. Levensloopbaancoaching is een synoniem voor levensloopbaanbegeleiding.

Doel

Levensloopbaan-begeleiding heeft tot doel REFLECTIE OVER WERK EN LEVEN holistisch te benaderen, door de behoeften van:

 • het individu
 • de werkgevers
 • de wereld als geheel

IN RELATIE TOT ELKAAR te onderzoeken en de ruimte waarin arbeid wordt verricht niet te beperken tot 'de arbeidsmarkt'. En dat, ongeacht of de vraag tot reflectie komt van een individu, een organisatie of bedrijf, of een beleidsmaker.

Het statuut' of 'de status' van het individu zoals:

 • beroepsactief of niet
 • niet opgeleid, studerend, praktisch of theoretisch opgeleid, graad van opleiding
 • zelfstandig of in loondienst
 • werkgever of werknemer
 • jong of minder jong
 • man, vrouw of X
 • ziek of gezond
 • met beperkingen tot de arbeidsmarkt, of zonder

is daarbij ondergeschikt aan 'het mens-zijn'.

Want dergelijk hokjesdenken reduceert een mens tot slechts één aspect van zijn / haar / hun complexe persoonlijkheid en de betrokkene belemmert zichzelf daardoor bij het onderzoeken van mogelijkheden.

Bovendien overstijgt levensloopbaanbegeleiding de tweedeling die traditioneel tussen 'werk' en 'leven' wordt gemaakt,

omdat we we 'een mensenleven' niet langer reduceren tot een louter economische factor

én houden we rekening met een hoger belang, namelijk het voortbestaan van het leven op deze planeet

Kantelen die handel

Waarom?

'Leven' is in deze visie zoveel meer dan een logische opvolging van schoolcarrière, gevolgd door een loopbaan als professional, afgesloten door een pensioengerechtigde periode, elke periode met zijn specifieke vormvereisten die we nog amper in vraag stellen. Het leven reduceren tot die 'elementen', doet dat leven oneer aan en beperkt mensen om hun leven ten volle te beleven.

'Werk' kan bij deze benadering zoveel meer inhouden naast het inruilen van jouw tijd tegenover geld volgens de bepalingen beschreven in een klassieke arbeidsovereenkomst bij werknemers of een samenwerkingsovereenkomst bij zelfstandigen.

Door werk en leven ruimer te benaderen, betrekken we meer partijen die via arbeid een toegevoegde waarde bieden aan onze maatschappij:

  • mensen die onbetaalde zorgtaken of mantelzorg op zich nemen
  • zieken  die niet kunnen deelnemen aan het 'beroepsactieve leven' maar wel 'actief' zijn als vrijwilliger
  • mensen die op geen enkele manier een actieve bijdrage kunnen leveren, maar daardoor anderen de kans geven om voor hen te zorgen
  • gepensioneerden die nog actief blijven, hetzij in de opvang van kleinkinderen, hetzij als zelfstandige in bijberoep, of in een bestuurdersrol, of als vrijwilliger
  • mensen die 'illegaal' in een land verblijven en daar wel werken in het officieuze circuit
  • mensen die kiezen voor het kloosterleven of een andere religieuze invulling zoals priesterschap of geestelijk leider
  • 'eeuwige studenten' die onderzoek verrichten en zo bijdragen
  • zij die rentenieren, geen arbeid hoeven te verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien maar dankzij hun rijkdom aan liefdadigheid doen
  • kunstenaars die dankzij patreons of een mecenas de wereld van schoonheid voorzien

De huidige obsessie met 'zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden' is aan bezinning toe omdat deze visie kadert in een overtuiging dat 'werk' en 'leven' 2 afgescheiden elementen zijn, waarbij 'werk' moet primeren op 'leven' om de huidige welvaartsstandaard te kunnen behouden.

Deze overtuiging leidt tot overconsumptie, uitputting van flora, fauna én grondstoffen, inclusief menselijke energie waardoor momenteel basisbehoeften als zuivere lucht, drinkbaar water en vruchtbare aarde - basisvoorwaarden voor het leven zoals wij het kennen - in het gedrang zijn.

De mensheid perspectief bieden op 'een leven met voldoende ruimte voor zingeving in welke vorm dan ook', is een waardevol alternatief...

Verschil met loopbaanbegeleiding in Vlaanderen

Klassieke loopbaanbegeleiding heeft in Vlaanderen tot doel:

 • het individu helpen richting aan het eigen loopbaanpad te geven
 • de inzetbaarheid en flexibiliteit van het individu op de arbeidsmarkt verhogen
 1. Het Vlaams beleid focust sinds 2022 op 'zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op de arbeidsmarkt houden' waarbij de behoeften van de arbeidsmarkt en werkgevers lijken te primeren...
 2. Terwijl loopbaanbegeleiders vooral oog hebben voor de behoeften van individuele burgers die op zoek zijn naar inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze werkbaar werk kunnen vinden...
 3. Die twee verbinden met elkaar, is al een huzarenstukje, maar het derde luik: 'hoe worden we hier op de lange termijn met z'n allen beter van?' ontbreekt vandaag als vraagstelling

Zo zou het zomaar kunnen dat:

 • minder werken
 • minder lang werken
 • niet iedereen aan het werk zetten

op lange termijn betere pistes blijken voor het grotere perspectief, namelijk het voortbestaan van het leven op deze planeet.

De tijd dringt om deze alternatieve pistes OOK te onderzoeken en strategieën - zoals het invoeren van een basisinkomen - zijn al ter beschikking.

Via het stellen van 'levensloopbaanvragen' kan je de valkuilen van een té eenzijdig blikveld vermijden bij ALLE actoren:

 • Jij zelf, tijdens intrapersoonlijke reflectie over je gedroomde toekomst, of tijdens interpersoonlijke dialoog met je werkgever of een loopbaancoach
 • Als onderwijsinstelling  die studenten begeleidt bij het maken van een studiekeuze
 • Als overheid bij burgers in het algemeen, door bij 'klassieke loopbaanbegeleiding' de factoren zingeving en maatschappelijke bijdrage meer gewicht te geven

Een vraag die jou als individu kan helpen bij je intrapersoonlijke reflectie, is deze:

In welk soort wereld wil ik leven en hoe geef ik dan best vorm aan mijn 'beroepsactieve levensjaren' ?

Het vraagt van de levensloopbaancoach een andere visie op werk en leven & van de persoon die voor levensloopbaanbegeleiding kiest de bereidheid om breed te kijken, de eigen behoeften te benaderen als onderdeel van de ontwikkeling van een groter geheel.

Professor Rudy Vandamme noemt dat 'deep evolvement' en citeert op zijn website deze Frederik Beuchner:

Het vinden van je hoogste zingeving spoort samen met het ontdekken hoe je leven en werk een antwoord is op de diepe nood van de wereld...

 Dat proces begeleiden, is wat een levensloopbaancoach of levensloopbaanbegeleider ter harte neemt...

 

Ilse Schorrewegen - https://www.kantel.be/kantelaar/

Ben jij een zinzoeker?

Vul hier je gegevens in, dan inspireer ik je verder via mail.

Geen spam, beloofd.

Wel hapklare woorden, taai genoeg om op te kauwen, zacht genoeg om het leven te helpen verteren...

Ilse

Check je mailbox, ook je spamfolder...