Levensloopcoaching

Het verlangen te kantelen,

ontstaat wanneer jouw basisbewustzijn wakker gekust werd

door een midlife- of andere crisis in je leven

Ilse Schorrewegen

Hoe zou jij het vinden om op dit kantelpunt in je leven iemand naast jou te hebben die:

 

 • écht naar JOU luistert, zodat jij je gehoord voelt?
 • niet veroordeelt, zodat alles kan gezegd worden en jij helemaal jezelf durft zijn?
 • rust brengt, zodat je kan ontspannen, al tijdens het eerste gesprek?
 • als gids voor jou optreedt, zodat jij weer richting ziet, zonder oordeel over de richting die jij kiest?
 • jouw sterke kanten helpt benoemen, zodat jij weet wat je waard bent en dat ook luidop durft uitspreken?
 • haarfijn jouw principes en waarden in kaart brengt, zodat keuzes maken vanzelf gaat dankzij dat kompas?
 • jouw zelfvertrouwen aansterkt, zodat jij opnieuw opportuniteiten ziet, waar je vandaag vooral problemen ziet?
 • jou vanuit gelijkwaardigheid begeleidt, zonder betutteling
 • net datgene aanreikt waar jij hier en nu nood aan hebt, zodat jij geen kostbare tijd verliest met dat zelf uitzoeken?

Hoe werkt kantelen ?

Wat is kantelcoaching?

Kantelcoaching faciliteert jouw persoonlijk transitieproces. Je doorloopt een traject onder begeleiding van een deskundig Kantelaar, helemaal aangepast aan jouw behoefte.

  Dankzij coachingsgesprekken en oefeningen die jou zelfinzicht bezorgen, ben je op het einde van zo'n traject in staat om op een andere manier om te gaan met een situatie die je tot hiertoe blokkeerde.

  Om te kantelen, in de voor jou juiste richting.

  Zo komt er weer beweging waar je voorheen vastliep, in je werk én in je leven.

  Waarom coaching?

  Kantelen valt onder de noemer coaching. En coaching verschilt van therapie en psycho-analyse. Wie wil kantelen, komt bij een psycholoog noch therapeut terecht, wel bij een Kantelaar die therapeutisch coaching inzet.

  Jij bent immers zoekend, niet ziek!

  Zoals een sportcoach jou helpt om fysieke topprestaties neer te zetten op een gezonde manier, helpt een levensloopcoach jou om op efficiënte en actieve manier te werken aan meer zelfkennis en bewustzijn.

  Je verwerft inzicht in bepaalde dynamieken, patronen en systemen van jezelf, van anderen en van het systeem dat wij 'arbeidsmarkt' of 'maatschappij' noemen.

  Jouw zelfsturend vermogen staat centraal

  Gedragsverandering is het resultaat van je coachingstraject omdat jij dat ZELF WIL. Een coach schrijft niets voor, reikt je wel handvaten aan waarmee jij zelf aan de slag gaat.

  De focus ligt op jouw zelfsturende capaciteiten, zodat er nooit een afhankelijkheid tegenover je coach ontstaat. Op het einde van je traject weet jij wat je anders wil doen, hoe en waarom. Je coach heb je daarna niet meer nodig: jij wordt je eigen coach.

  Resultaatgericht, afgebakend in de tijd, blik op de toekomst

  Waar therapie een proces van vele jaren is, is coaching afgebakend in de tijd. Coachingstrajecten zijn bijzonder oplossingsgericht, zodat jij exact weet tegen wanneer je welk resultaat mag verwachten. 

  Dat gewenste resultaat - jouw gedroomde toekomst - bepalen, maakt deel uit van het traject. Je hoeft het dus nog niet helder te hebben op het moment dat je beslist een coach onder de arm te nemen. Het verlangen om in beweging te komen, volstaat.

  Wat doet een kantelaar, de coach die kantelen begeleidt?

  Elke coach werkt met bepaalde modellen en methodes. Kantelpunt kiest voor een ontologische coachingsaanpak, gestoeld op principes van de oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte positieve psychologie, waarderend onderzoek, de narratieve benadering, filosofie, systemische wetten, verbindende communicatie, oosterse, westerse en Afrikaanse levenskunst.

  Wil je daar meer over lezen, klik dan hier.

  Tijd, aandacht en diepgang vragen om exclusiviteit

  Kantelen is een proces en een proces vraagt tijd. Hoe lang jij over dat proces doet, bepaal jij zelf: gesprekssessies plannen we in onderling overleg want als coach moedig ik jouw zelfsturing aan.

  Om elke klant genoeg aandacht en privacy te kunnen geven én om kwaliteit te garanderen, beperk ik het aantal klanten dat ik toelaat.

  Wat is het geheim dat kantelen zo succesvol maakt ?

  De succesformule van kantelen zit 'm in een krachtige combo van:

  diepgaande één op één coachingsgesprekken met een ervaren coach

  + verdiepende zelfreflectie-oefeningen waarmee jij op jouw eigen tempo thuis aan de slag gaat

  Die combo maakt dat jij niet blijft hangen in 'het er eens over hebben' maar dat je ook gaat DOEN. Waardoor je ook echt ervaart hoe een gedroomde toekomst kan voelen.

  Als je het kan dromen, kan je het realiseren

  Als je de eerste, kleinste stap kan zetten, tekent de rest van het pad zich 'vanzelf' voor jou af

  Wie is de begeleider, de kantelaar bij Kantelpunt?

  Ik!

   

  levensloopbaanbegeleiding

  Ilse Schorrewegen

  Definitie Kantelaar - www.kantelpunt.be

   

  Als voormalig HR manager en organisatie-adviseur stond ik in 2014 zelf op een professioneel kantelpunt. Het kriebelde al lang om meer dan 25 jaar professionele ervaring in te zetten om iets anders te doen dan bedrijven begeleiden bij hun groei.

  Ik verlangde naar duurzame bloei in plaats van een blind streven naar ongebreidelde groei

  Want ondertussen had ik geleerd hoe je een context kan scheppen waarin mensen zich goed voelen en zichzelf overstijgen. Maar helaas heb ik ook veel voorbeelden gezien van hoe het niet moet. En wat de impact daarvan is op ons individueel welzijn én dat van de planeet.

  Meer over mijn achtergrond lezen? Klik hier.

   

  Levensloopcoaching

  Kantelen is een proces

  Zolang het voor jou niet duidelijk is waar je vastloopt, zal geen enkele 'oplossing' de juiste zijn

  Of nog: als je niet weet waarop je je moet richten, schiet je altijd mis...

  Daarom verloopt 'kantelen' in stapjes:

  Eerst de weg naar binnen
  • waar sta ik vandaag?
  • waar wil ik naartoe?
  • wie ben ik, als individu & als lid van een groter geheel?
  • wat kan ik?
  • wat geeft mij energie, wat kost mij energie?
  • wat wil ik, wat verwacht ik van het leven?
  • wat zijn de principes, mijn waarden volgens dewelke ik wil leven?
  • welk aandeel mag mijn professionele missie in mijn leven innemen?
  Dan de weg naar buiten

  Daarna ga jij jouw verwachtingen en dromen concretiseren, alternatieven in kaart brengen én actief onderzoeken...

  • welke professionele invulling beter bij je past, zodat je opnieuw voldoening haalt uit je werk
  • of het nog goed zit met de taken en rollen in je leven
  • of anders leren omgaan met een energievretende situatie een optie is
  • welk statuut best bij jou past

  zodat jij daarna:

  • jezelf durft tonen en zichtbaar durft maken op een manier die bij jou past zodat je gevraagd wordt om datgene te doen wat jij graag doet, ook als je geen tafelspringer bent
  • zo gaat communiceren dat je gehoord en gezien wordt en je de juiste erkenning krijgt
  • gaat verbinden met mensen die jou energie geven in plaats van kosten

  En zo neem jij de regie over je leven opnieuw zelf in handen.

  Extra handvaten houden je op koers...

  Tijdens je kantelproces reik ik je een heleboel handvaten aan zodat jij leert hoe je:

  • piekergedrag kan omzetten in iets positiefs
  • grenzen durft aangeven zonder een bullebak te worden zodat mensen niet langer over jou heen lopen
  • anders met stress kan omgaan
  • pro-actief burn-out, bore-out, burn-in kan vermijden
  • weer veerkrachtig op kan staan, na tegenslag
  • afscheid kan nemen van wat jou niet meer dient, zonder gevoelens van wrok of rancune
  • patronen kan loslaten die je meer belemmeren dan vooruit helpen
  • bewust kan omgaan met de verhalen die jij jezelf vertelt
  • kan vergeven

  Voor deze mensen werd kantelen een schot in de roos

  Honderden mensen gingen jou al voor. Allemaal wisten zij een kantelpunt in hun werk of leven om te buigen dankzij kantelcoaching.

  Dat ze daar zowel in hun professioneel als in hun persoonlijk leven de vruchten van plukken, lees je hier, in hun eigen woorden:

  Ik heb Ilse ervaren als een warme coach met een groot hart!

  De kantelsessies waren voor mij heel leerrijk, dikwijls ook confrontererend.

  Ik heb vooral geleerd om met een opener en warmere blik naar mezelf te kijken en te beseffen wat mijn kwaliteiten zijn en die ook leren te gebruiken. Zowel privé als op de werkvloer.

  Want kantelen is zoveel meer dan alleen je loopbaan bekijken en ontdekken, het is ook jezelf herontdekken.

  Annelies Lintermans

  Verpleegkundige

  Dat ik een andere richting uit wou, wist ik al wel even. Maar wat ik dan precies wilde gaan doen, daar kreeg ik moeilijk zicht op.

  Op dit kantelpunt in mijn loopbaan heeft Ilse me inzichten aangereikt en een kader gegeven tegen hetwelke ik de mogelijkheden die opdoken kon aftoetsen. Dat die mogelijkheden ook effectief opdoken, is geen toeval.

  Ik ben ervan overtuigd dat je zelf een dynamiek teweeg brengt die kansen creëert, bewust en onbewust, eens je aan het kantelen gaat. Bij mij resulteerde dat in een nieuwe kans binnen het bedrijf waar ik met veel goesting al bijna 20 jaar werk.

  Marleen Van den Bergh

  Director project management, Umicore

  ...

  Ik begrijp nu welk type job het beste bij mij past, wat mijn kwaliteiten maar ook valkuilen zijnhoe ik mezelf het best 'verkoop'.

  Ook weet ik nu beter hoe ik het beste in gesprek kan gaan met mijn werkgever om mijn job zelf om te vormen tot wat bij mij het beste past en zo mijn carrière zelf in handen te nemen.

  Mijn droomjob heb ik nu nog niet, maar ik weet beter mijn grenzen te bewaken, de richting te bepalen die bij mij past en uiteindelijk geraak ik er wel.

  K.S.

  Stedenbouwkundig ontwerper en planoloog

  ... Ik zocht alle oorzaken voor mijn twijfels bij mezelf: ik had vooral geleerd rationeel naar zaken te kijken en verloochende daarbij om mijn gevoelens oprecht te analyseren. Jij voelde direct mijn overmatige focus op oordelen aan en stuurde mij op pad met de juiste reflectietools.

  Ook al heb ik al een zak vol leadershipskills, jezelf begeleiden lukt simpelweg niet makkelijk zonder een gedegen gids...

  Jij gidste mij op een fijn ritme naar de juiste dingen: op het juiste moment, op een erg gedoseerde wijze. Gepast materiaal om te exploreren, 'spot on' technieken om grondiger te reflecteren. Ik slaag er nu beter in opnieuw rust te vinden, mijn vele gedachten beter te ordenen en vooral emoties een juiste plaats te geven. Op een heel simpele manier gaf jij mij meer zelfvertrouwen...

  Topvrouw die liever anoniem blijft

  actief in telecomsector

  ...

  De juiste, onbevooroordeelde vragen, de oefeningen die voor mij soms een enorme openbaring waren en de open gesprekken maakte dat er een heel nieuw scala van mogelijkheden te voorschijn kwam voor mij.

  ...

  Kantelen is hard werken maar dankzij een levensloopbaancoach als Ilse vooral een samenwerk-ing die je enorm rijker maakt, als mens, werknemer, werkgever, partner etc.

  Dirk Lambrechts

  Voormalig salesmanager, nu student

  'No-nonsense' zit in mijn DNA; ik was dan ook bij Ilse binnengestapt met enig scepticisme.
  Ilse pikte echter van bij de eerste sessie mijn persoonlijkheid op en polste naar mijn ambitie in dit kanteltraject. Na slechts 4 sessies had ik mezelf helemaal in kaart gebracht. ...

  De uitkomst van mijn kanteltraject bij Ilse is een hogere vorm van zelfbewustzijn en de kracht daarvan is enorm. ... Op het einde van de rit heb je een erg duidelijk zelfbeeld dat volledig uitgaat van je eigen sterktes en met tips om je werkpuntjes aan te pakken. ...

  Jan Bouckaert

  Regional Logistics Director EMEAI, Trinseo

  Antwoorden vinden op levensvragen

  Is kantelen iets voor jou?

  • Twijfel je nog?
  • Zit je met één van volgende vragen?
  • Ik help je bij het vinden van antwoorden:
  "Waarom zou ik investeren in COACHING?"
  1. je investeert in jezelf, kan jij een waardevoller 'project' bedenken?
  2. de waarde van een geslaagd coachingstraject is onbetaalbaar

  Al plakken we er in praktijk natuurlijk wel een bedrag op.

  Dat bedrag houdt rekening met de kwaliteit van de transitie die jij op heel beperkte tijd realiseert. Coaching faciliteert jouw transitie. Jouw ideale traject stel ik als begeleider met veel liefde en zorg op jouw maat samen. Want elk mens is verschillend, zit in een andere levensfase en heeft andere verwachtingen.

  Stel jezelf dus 'ns deze vragen:

   1. Hoeveel is het mij waard om verder te kunnen met mijn leven waar ik tot op heden in vastloop?
   2. Hoeveel is het mij waard om op héél korte tijd exact dat resultaat te boeken dat ik op voorhand overeenkom met mijn coach?
   3. Wat zal een geslaagd coachingstraject mij opleveren, op lange termijn, zowel op financieel vlak, als op vlak van tevredenheid, mentale rust, gezondheid én relaties?
   4. Of, omgekeerd: wat zal het mij kosten als ik vandaag GEEN initiatief neem, of opteer voor minder kwalitatieve begeleiding?
  "Waarom zou ik ALS ERVAREN PROFESSIONAL investeren in kantelcoaching?"
  • Ergens tussen je 35e en 55e levensjaar begint het te dagen dat je tot je 67e (!) professioneel actief mag zijn en dat je daar dan maar beter ook plezier aan beleeft
  • Er komt in deze levensfase ruimte vrij voor jouw persoonlijke behoeften, nu de kinderen minder afhankelijk worden van jouw zorg, de lening is afbetaald en de verbouwingen aan je woning in een vergevorderd stadium of klaar zijn
  • Je wordt je bewust van de eindigheid van je eigen leven, waardoor de behoefte om het tweede deel van je leven bewuster vorm te geven dan het eerste toeneemt
  • Misschien ben je toe aan een carrièreswitch, een carrièreboost of een carrière-omwenteling? Als je daar niet bewust mee aan de slag gaat, is de kans heel groot dat alles bij het oude blijft
  • Op een bepaald moment in je leven verdien je het ook gewoon om in jezelf te investeren: daar heb je toch hard genoeg voor gewerkt?
  • Voel jij je misschien te oud voor de arbeidsmarkt, of om je droom als zelfstandige te realiseren? Die overtuigingen helpen je niet verder, toch? 
  • Misschien heb jij zo'n bijzonder profiel dat 'vacatures afschuimen' voor jou niet de juiste weg is? Dan heb je er nog meer belang bij om te ontdekken wat dan wel de juiste weg is voor jou. 

  In ieder geval is er véél meer mogelijk dan jij je vandaag realiseert. Die mogelijkheden laten liggen, is een gemiste kans.

  "Waarom zou ik ZELF investeren in coaching terwijl mijn werkgever coaching of outplacement aanbiedt?"

  Als jij een werkgever hebt die voor jou een inhouse coach of outplacement regelt, is dat geweldig. Toch coach ik geregeld mensen die ook op het werk een coach hebben of in outplacement zitten. Waarom?

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

  Als zelfstandig en onafhankelijk coach heb ik de vrijheid jou exact dat pad te laten ontdekken waar jij nood aan hebt. En da's niet noodzakelijk het pad dat een werkgever voor jou in gedachten heeft.

  "Waarom zou ik investeren in coaching BIJ KANTELPUNT ?"
  Ben jij een workaholic?

  Dan speelt 'werken' een belangrijke rol in jouw leven en is 'het juiste werk' doen, 'in de juiste context' sowieso een noodzaak voor jouw persoonlijk welbevinden.

  Dan wil je toch terecht komen bij een coach die ervaren is als loopbaanbegeleider en die jou kan begeleiden naar jouw droomjob? 

  Dat treft: ik ben een ervaren loopbaanbegeleider.

  Ben je daarentegen allesbehalve een workaholic?
  • Misschien beschouw jij de zorg voor je gezin als je belangrijkste levensdoel?
  • Wil je het net rustiger aan gaan doen?
  • Of ben je met pensioen?

  In dat geval zit je bij een traditionele loopbaancoach al gauw op je honger. Dan heb je een ander soort coaching nodig.

  Dat treft: als levensloopcoach kan je ook in dat geval bij mij terecht...

  "Waarom zou ik NU investeren in coaching ?"

  Omdat je enkel op het hier en nu vat hebt. Uitstel wordt afstel...

  En wie blijft doen wat hij altijd deed, blijft krijgen wat hij altijd kreeg. Dat wist Einstein al.

  Vind je deze periode te onzeker om in beweging te komen?

  Laat het me dan met de woorden van Comil Foo zeggen: angst is maar voor even, spijt is voor altijd.

  Antwoorden vinden op levensvragen

  Twijfel je nog steeds? Ga dan aan de slag met volgende vragen:

  "WIL ik echt kantelen?"
  1. Wil ik aan de slag met mijn EIGEN gedrag, gedachten en gevoelens?
  2. Geloof ik dat ik ZELF impact heb op mijn leven, of wil ik me daar minstens voor openstellen?
  3. Is het mijn EIGEN BESLISSING om hierbij externe begeleiding in te schakelen?
  4. Ben ik bereid om VANUIT VERWONDERING naar de wereld en mezelf te kijken?
  5. Stel ik me OPEN voor wat komen gaat, ook al vind ik het héél spannend?
  6. Verdraag ik een CONFRONTERENDE coachingsstijl van iemand die mij een SPIEGEL voorhoudt?
  7. Ben ik bereid TIJD uit te trekken voor mijn transitie? Realiseer ik me dat dit niet gaat over 'quick wins' maar over een levensveranderende ervaring die gedurende het hele traject mentale- en gevoelsmatige bandbreedte van me vraagt?
  "KAN ik kantelen?"
  1. Beschouw ik mezelf als 'fysiek en mentaal gezond' en weet ik dat coaching psychotherapie noch geneeskunde vervangt?
  2. Dat wanneer ik met een burn-out of bore-out kamp, ik eerst stress & burn-outcoaching nodig heb alvorens in een levensloopbaanbegeleidingstraject te stappen?
  3. Ben ik een midlifer of ouder, beschik ik in ieder geval over voldoende jaren ervaring om op terug te kijken?
  4. Hou ik van lange, diepgaande gesprekken, één op één, gezeten in een comfortabele zetel, of wandelend in de natuur?
  5. Beschik ik over genoeg zelfdiscipline om thuis met de verdiepingsoefeningen aan de slag te gaan?
  6. Heb ik minstens een bachelor denkniveau en vind ik het fijn om cognitief te werken, dus mijn brein te laten kraken?
  7. Sta ik positief in het leven, ben ik leergierig, beschouw ik mezelf als een meerwaardezoeker?
  "Durf ik vertrouwen op het vertrouwen van anderen?"

  Zoveel tevreden klanten, dat kan geen toevalstreffer zijn

  Honderden tevreden klanten waarvan er zoveel ook nog eens hun verhaal delen met de wereld: die kunnen het toch niet allemaal bij het foute eind hebben? Ook op Google, Facebook en LinkedIn schrijven Kantelpuntklanten met plezier referenties over hun ervaringen. Dat doen ze omdat zij héél tevreden zijn. En omdat ze jou willen helpen.

  Zij weten hoe moeilijk het is om in het grote aanbod van 'begeleiders' er net diegene uit te pikken die echt bij jou past. Lees hun verhalen en voel of ze resoneren bij jou.

  OK, waar wacht je nog op?

  Laat me raden, op de toestemming van jezelf om iets voor jezelf te mogen doen, om eindelijk jezelf eens op het voorplan te durven zetten?

  Dan heb je zeker een goede coach nodig!

  Ik vat nog even samen voor jou:

  • Op een kantelpunt in je leven heb jij het gevoel vast te zitten, geen kant meer uit te kunnen
  • In realiteit word je uitgenodigd te kantelen, in een richting die jij je vandaag nog niet kan voorstellen
  • In je eentje die richting vinden, is lastig
  • Kantelcoaching faciliteert dat kantelproces, jouw transitie naar een toekomst die je je vandaag nog niet kan voorstellen
  • Diepgang, no-nonsense en persoonlijke betrokkenheid is wat ik jou beloof als zelfstandig en onafhankelijk coach, een beroep waarin ik hart en ziel stop na meer dan 25 jaar professionele ervaring in dienstverband, o.a. als HR manager en organisatie-adviseur
  • 'Kantelen' is een unieke aanpak door Kantelpunt ontwikkeld op maat van ervaren zinzoekers die op zoek zijn naar concrete tools ter verdieping van hun introspectie
  • Zij hebben geen tijd te verliezen en investeren graag in een individueel groeitraject met persoonlijke begeleiding zodat zij duurzaam het roer van hun eigen leven in handen kunnen nemen, om het daarna nooit meer uit handen te geven
  • Honderden tevreden klanten gingen jou voor: zij zijn mijn beste ambassadeurs en jouw beste garantie

  Zo. De bal ligt nu in JOUW kamp...

  Als je vindt dat je er lang genoeg hebt over gedacht en er nu eindelijk iets mee wil doen, vul dan het formulier in.

  Ik bel jou om verder af te stemmen...

  Ilse Schorrewegen

  Kantelaar, Kantelpunt

  • Vul hier het mailadres in waarop ik jou mag contacteren
  • Vul hier je telefoonnnummer in als volgt: +32 xxx xx xx xx
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  https://www.kantel.be/epc/

   

  Vraag hier alvast enkele proevertjes aan & ontdek of kantelcoaching jou iets te bieden heeft...

  Je tips zijn onderweg, check je inbox, ook je SPAM-folder aub