Sta jij op een kantelpunt en wil je kantelen?

Van wereldverbeteraar naar levenskunstenaar: een persoonlijk kantelproces

Eerlijk? Ik heb zelf lang gezocht naar mijn eigen handleiding...

Da's geen geheim, want 'kantelen die handel!' is dé slagzin waarmee ik sinds 2015 uitdrukking geef aan verschillende frustraties:

 • polarisatie: leidinggevenden versus medewerkers, overheid versus privé, vakbond versus directie, politici versus burgers, rijk versus arm, dom versus slim, believers versus non-believers: teveel 'versus', te weinig verbinding
 • teveel of-of, te weinig en-en, kortom: verzanden in dualiteitsdenken
 • nutteloze zaken die buitenproportionele aandacht krijgen terwijl levensbelangrijke zaken geen aandacht krijgen
 • curatieve in plaats van preventieve aanpakken
 • bullshitjobs die mensen tot buzy fools degraderen en hen ziek maken
 • onbewust onbekwame beleidsmakers die vastlopen in kortetermijndenken
 • onnodig tijdverlies door gebrek aan bewustzijn en helder denken
 • machtsspelletjes van mensen wiens ego omgekeerd evenredig is aan hun zelfvertrouwen met vriendjespolitiek, narcisme en verstikkende hiërarchische relaties tot gevolg
 • ongelijkheid in de wereld
 • onrecht tegenover kwetsbaren met onnodig leed tot gevolg voor mens, dier en planeet

 

En last, but not least mijn eigen onmacht om hiermee om te gaan.

Want behoorlijk veel van deze elementen liggen buiten 'mijn eigen cirkel van invloed' en toch voel ik me er al heel mijn leven mee verantwoordelijk voor...

Het ontlokte rond mijn 40e volgende vaststelling:

Kantelen die handel, maar hoe?

Ik deed ontzettend mijn best om 'het' anders aan te pakken: ik werd zelfstandig, koos bewust om niet langer in grote bedrijven die naar ongebreidelde groei streven te werken. Maar tegelijkertijd stelde ik vast dat:

 • ik maar bleef hollen door de ratrace die ik 'mijn leven' noemde
 • brandjes blussend, onrecht bestrijdend
 • worstelend, boos, verdrietig soms
 • bang ook voor de toekomst

Niet zozeer die van mijzelf, wel die van toekomstige generaties én onze planeet.

Alle pogingen die 'handel te kantelen' ten spijt bleef er dus dat knagende gevoel dat ik te weinig impact had op wat er gebeurde in de wereld. 

En in mijzelf. 

 

 

Het kostte me nog eens veel tijd en grijze haren om tot een nieuw inzicht te komen:

Kantelen die handel

Kantel je wandel

Geweldig inzicht was dat, pijnlijk ontwaken ook: IK had mij ZELF een identiteit aangemeten die niet goed meer voelde. 

Ik ontdekte dat ik het zelf was die mee een bepaald paradigma in stand hield. Over wie ik moest zijn en hoe ik moest handelen om 'een zinvol leven' te leiden.

Gelukkig kan je wat je jezelf hebt aangepraat ook weer loslaten...

Innerlijk werk

Het innerlijk werk dat hoort bij het proces van loslaten wat je niet meer dient en onderzoeken wat het dan wel is, nam ik uitgebreid ter harte, in verschillende cycli:

Vertragen en afstand nemen

In plaats van verontwaardigd naar anderen, naar 'de maatschappij' te wijzen voor wat er allemaal fout liep, keerde ik mijn blik naar binnen:

 • hollen en mezelf voorbij lopen, maakte plaats voor vertragen en verstillen
 • 'vluchten' maakte plaats voor doorvoelen, toelaten en accepteren
 • 'vechten tegen' ruimde plaats voor 'kiezen voor'

Allemaal zaken waarvan ik heel mijn leven dacht het 'zever' was én dat ze voor mij onhaalbaar waren, omdat ze niet pasten bij de identiteit van 'ernstig en bezig bijtje'. 'Té veel geitenwollensok, te weinig resultaatgericht' zei dat bijtje telkens wanneer iemand mij - met de beste intenties - een spiegel voorhield.

Toch bleek net in vertragen en verstillen, verdiepen, anders luisteren en kijken ook voor mij de heilige graal te liggen.

Gaandeweg kon ik mezelf bevrijden van hardnekkige overtuigingen en meningen die me weliswaar gebracht hadden waar ik stond - en dat was geen slechte plek - maar die me ervan weerhielden om me écht gelukkig te voelen en gemoedsrust te ervaren.

Langzaamaan kantelde ik: ik ging anders in het leven staan. Rustiger. Vanuit vertrouwen. Nog steeds alert en kritisch én tegelijkertijd veel milder.

Kortom: bewuster. 

Verantwoordelijkheid nemen over gedachten en gevoelens

Mijn boosheid en verontwaardiging maakten langzaam plaats voor mildheid en mededogen. Mildheid tegenover mezelf en mijn eigen innerlijke criticus. Daarna tegenover de rest van de wereld.

En dat allemaal dankzij het inzicht dat mijn eigen gedachten en overtuigingen mij stevig belemmerden!

Ik ging aan de slag met de verhalen die ik mezelf vertelde over wat er rondom mij, maar vooral IN MIJ, gebeurde.

Want die verhalen kleuren mijn kijk op de wereld:

Over kantelpunt

Ik mag dan het gevoel hebben bijzonder weinig impact te hebben op wat anderen doen en op wat mij en de wereld overkomt, ik heb wel impact op wat ik ZELF doe.

Bovendien heb ik ontzettend veel impact op hoe ik omga met alles wat er gebeurt, op HOE IK ME VERHOUD tot de andere en 'het andere'

Mijn gedachten bepaal ik namelijk helemaal zelf.

Door volledige verantwoordelijkheid te nemen over mijn gedachten en gevoelens ontneem ik bovendien de anderen de macht over mijn welbevinden.

Ik hoef mezelf dus niet te reduceren tot iets of iemand dat ik niet wil zijn.

Ik kan andere keuzes maken. En die andere keuze kan ik elke minuut van elke dag maken.

Bij elke beslissing die ik neem, elke activiteit die ik wel of niet opneem, elke euro die ik al dan niet spendeer.

Dat is pas een gevoel van vrijheid...

Opnieuw gaan leven vanuit verwondering

Vandaag sta ik anders in het leven, meer in verbinding met mezelf én de rest van de wereld.

Deze vragen helpen me om dichtbij mezelf te blijven:

 1. Wat gebeurt er, hier en nu?
 2. Hoe voel ik me daarbij?
 3. Wat vertellen mijn gevoelens mij over waar ik nood aan heb, over mijn waarden en behoeften?
 4. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn behoeften voldaan zijn?

EN

 1. Hoe ervaren de anderen deze situatie?
 2. Welke impact heeft de context op onze perceptie van wat er gebeurt?
 3. Wat moet er gebeuren opdat de behoeften van anderen én de mijne voldaan zijn, zonder schade te berokkenen aan mens, dier of planeet?

Reken maar dat er strategieën te vinden zijn die met al deze belangen rekening houden.

Want door het perspectief te kantelen kom je er achter dat er ontzettend veel prachtige dingen in de wereld gebeuren, als je maar bereid bent om te kijken.

Ik leerde opnieuw kijken vanuit verwondering, zoals ik dat deed toen ik kind was...

Meer bewustzijn = minder nood aan controle

De 'controlefreak' in mij was meteen gerustgesteld dankzij dat dieper bewustzijn:

Te weten dat ik altijd controle heb over mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn eigen gedrag, helpt me om de controle over anderen los te laten. Daar heb ik toch geen vat op...

Net zomin als ik controle heb over wat anderen over mij denken overigens.

Vertragen, afstand nemen, meer vanuit waarneming en minder vanuit oordeel kijken en luisteren, vaker vanuit verwondering leven, onderzoeken hoe wat er gebeurt mij altijd iets kan leren, bracht me rust.

Het hielp me om weg te blijven uit de re-actie.

Minder 'kantelen die handel' dus en meer 'kantelen mijn wandel.'

Kantel je wandel...

Begrijp me niet verkeerd: ageren is prima - zeker in situaties waarin zwijgen geen optie is - maar da's iets anders dan reageren!

Je kan vanuit acceptatie iets willen veranderen, of vanuit weerstand. Dat tweede vraagt veel meer energie.

Vandaag is het mijn intentie om minder 'de rechter' te zijn telkens ik een slecht functioneren opmerk. Ook al merk ik nog héél vaak verbetermogelijkheden op.

Maar in plaats van te reageren op 'het slechte functioneren', zie ik vandaag 'de misvatting'. En ik zie er tegelijkertijd doorheen:  "There is a crack in everything: that's where the light shines through..."

Dat lukt me omdat ik, in plaats van tegen duister te vechten, het licht binnen laat.

Zonder te claimen 'verlicht' te zijn want dat ben ik verre van...

...door je perspectief te veranderen

Nog zo'n pijnlijke vaststelling: wij zien de wereld niet zien zoals ze is, maar zoals WIJ zijn

Onze binnenwereld is namelijk een afspiegeling van de buitenwereld. En hoe we die buitenwereld zien, hangt af van hoe wij waarnemen.

Of nog:

Zo binnen, zo buiten:

Wat er in mij leeft, zie ik terug in de wereld om mij heen.

 • De bril waardoor ik naar de wereld kijk
 • de verhalen die ik mezelf en anderen vertel OVER wat er gebeurt

bepalen hoe ik de wereld zie.

Dat werkt zo:

 • Voed ik oorlog in mij? Dan zal ik overal oorlog zien & straal ik dat uit naar anderen => 'kantelen die handel!' is dan het resultaat
 • Voed ik vrede in mij? Dan zie ik overal voorbeelden van vrede & straal ik dat uit naar anderen

Eens je dat principe begrijpt, verkies je meteen om die duistere bril - met alle oordelen en verwijten, haatgevoelens en alles wat verdeelt in plaats van verbindt - achterwege te laten.

Een heerlijk gevolg dat ik tijdens dat proces vaststelde:

JOUW 'kijk op de wereld' bepaalt hoe de wereld naar jou kijkt...

Met andere woorden:

Hoe de ander zich tot mij verhoudt, bepaal ik in grote mate zelf

En zo transformeerde mijn '40-something' lijfspreuk #kantelendiehandel

via #kantelenmijnwandel

naar #kanteljeperspectief op mijn vijftigste.

Pittig parcours

Het was niet altijd makkelijk en het vroeg behoorlijk veel tijd. Maar het was absoluut de moeite waard!

Uit een behoorlijk gefrustreerde wereldverbeteraar groeide langzaam maar zeker een meesteres in de levenskunst.

Hoe werkt kantelen?

Ik vond RUST in mijn eigen RUSTeloosheid, zodat de ONRUST in mijn leven ging liggen...

Ik heb mijn omgeving niet horen klagen, wel integendeel. Ze begrepen niet altijd waar ik mee bezig was, maar ze vonden die nieuwe versie zeker niet slechter.

Alleen al daarvoor kan ik het je aanraden om hiermee aan de slag te gaan: je stelt er een daad van liefde mee, tegenover jezelf én de rest van de wereld. Want je wordt aangenamer gezelschap, voor jezelf én voor anderen.

Klinkt dat aanlokkelijk?

Dan nu het beste nieuws:

Jij hoeft het niet in je eentje te doen...

Als ervaren coach ontwikkelde ik een kantelcoachingstraject op basis van mijn eigen ervaringen en de essentie van waarmee ik mijn klanten zie worstelen. Dat traject laat jou toe om stapsgewijs en onder begeleiding van een ervaren gids in beweging te komen waar je vastgelopen bent.

Het beste van filosofie, positieve psychologie, oosterse, westerse en Afrikaanse levenskunst gebundeld in een heerlijk traject voor meerwaardezoekers die verlangen naar een leven met minder frustratie en meer gemoedsrust:

https://www.kantel.be/

Is dit verhaal herkenbaar voor jou?

 • Heb jij een stevig ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel dat wel eens overprikkeld raakt?
 • Lijd jij onder jouw gevoel van onmacht en ben je het beu dat je geliefden de dupe worden van jouw innerlijke strijd?
 • Ben je bereid de mogelijkheid te accepteren dat het anders kan, zonder zweverigheid?

Laten we dan eens praten met elkaar, klik hier om door mij gebeld te worden.

PS: ik claim niet dat mijn eigen kantelpad voltooid is, dat zal het pas zijn op het einde van mijn leven. Tot die tijd blijf ik investeren in persoonlijke ontwikkeling en omring ik mij met mensen waar ik kan van leren...

 

EPC - Evaluatie van je Persoonlijk Contentement

Vraag de test hier aan:

Aangekomen! Check je mails, ook je SPAM-folder aub