https://www.kantel.be/afkicken-van-drukverslaving/

Onrust voelt als gejaagdheid

rusteloosheid als een drijfveer voor het opdoen van nieuwe ervaringen...

Ignaas Devisch

 

Hoe zou jij het vinden om nu iemand naast jou te hebben die:

 

 • écht naar jou luistert, zodat jij je gehoord voelt?
 • niet veroordeelt, zodat alles kan gezegd worden en jij helemaal jezelf durft zijn?
 • rust brengt, zodat je kan ontspannen, al tijdens het eerste gesprek?
 • over een veilige context waakt, waarbinnen jij de verbinding met jezelf kan herstellen?
 • jou inzicht geeft in hoe je brein en je lichaam samenwerken, zodat jij weet wat je zelf kan doen voor meer rust?
 • in kaart brengt hoe jouw omgeving bijdraagt aan jouw beleving van druk, zodat je beter je grenzen aan kan geven?
 • jouw zelfvertrouwen versterkt door je zelfinzicht te bezorgen?
 • je vanuit gelijkwaardigheid begeleidt, zonder betutteling
 • net datgene aanreikt waar je hier en nu nood in je leven aan hebt, zodat jij geen kostbare tijd verliest met het zelf uitzoeken?

Op zoek naar gemoedsrust?

Voor wie?

Voor jou, als jij...

 • je afvraagt hoe je ooit je pensioen gaat overleven
 • 'onverklaarbare' fysieke klachten hebt, je huisarts het woord 'stress' laat vallen, maar jij absoluut niet kan vertragen
 • op de vraag: 'hoe gaat het met jou?' steevast 'drukdrukdruk' antwoordt, ook al voel je een existentiële leegte
 • lijdt onder teveel 'moeten' in je leven
 • een overdaad aan prikkels ervaart en er toch steeds meer blijft opzoeken 
 • ook in je vrije tijd de lat hoog legt
 • bang bent voor stilte in je hoofd en elk 'leeg' moment vult met afleiding: smartphone, social media, lezen, iets 'doen'
 • lijdt onder FOMO: fear of missing out
 • vindt dat het altijd NOG beter kan en dat JIJ de enige bent die daarvoor verantwoordelijk is
 • lummelen iets voor luie mensen vindt
 • je privéleven net zo strikt managet als je werk

Maar vooral: als jij er iets wil aan DOEN...

Wat is het?

'Afkicken van drukverslaving' is de naam van een persoonlijk transitieproces waarin jij je bewust wordt van de dynamieken die ervoor zorgen dat jij lijdt onder druk, zodat jij deze dynamiek kan ombuigen.

Je doorloopt een kanteltraject onder begeleiding van een deskundig Kantelaar die is opgeleid tot loopbaan-, levensloop-, loslaat- en stress & burn-outcoach.

Dankzij coachingsgesprekken en oefeningen die jou zelfinzicht bezorgen, ben je op het einde van dit traject in staat om op een bewuste manier om te gaan met druk.

Zo komt er weer rust waar je voorheen rusteloosheid ervaarde...

Waarom coaching?

Als coach stel ik jou gerichte vragen zodat jij in een minimum van tijd tot inzichten komt die levensveranderend zijn...

Zoals een sportcoach jou helpt om fysieke topprestaties neer te zetten op een gezonde manier, help ik jou op efficiënte en actieve manier aan meer zelfkennis.

Je verwerft inzicht in bepaalde dynamieken, patronen en systemen die jouw gedrag bepalen en je leert hier bewuster mee omgaan.

Hoe werkt het?

Het werkt, da's het belangrijkste. Dat hoef je niet van mij aan te nemen, wel van de klanten die je voorgingen...

Kantelpunt kiest voor een ontologische coachingsaanpak, gestoeld op principes van de oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte positieve psychologie, waarderend onderzoek, de narratieve benadering, filosofie, systemische wetten, verbindende communicatie, oosterse, westerse en Afrikaanse levenskunst.

Wil je daar meer over lezen, klik dan hier.

Wat is het geheim dat coaching bij Kantelpunt zo succesvol maakt ?

De succesformule van kantelen zit 'm in een krachtige combo van:

diepgaande één op één coachingsgesprekken met een ervaren coach

+ verdiepende zelfreflectie-oefeningen waarmee jij op jouw eigen tempo thuis aan de slag gaat

Die combo maakt dat jij niet blijft hangen in 'het er eens over hebben' maar dat je ook gaat DOEN.

Waardoor je ook echt ervaart hoe een leven waarin jij jezelf minder druk oplegt - of laat opleggen - voelt...

Wie is die begeleider, de kantelaar bij Kantelpunt?

Ik!

 

levensloopbaanbegeleiding

Ilse Schorrewegen

Definitie Kantelaar - www.kantelpunt.be

 

In 2014 startte ik mijn bedrijf Kantelpunt op: het kriebelde al lang om meer dan 25 jaar professionele ervaring in te zetten om iets anders te doen dan bedrijven begeleiden bij hun groei. Ik verlangde naar duurzame bloei in plaats van een blind streven naar ongebreidelde groei. En tegelijkertijd wilde ik voorleven waar ik zo erg in geloof. Dus werd ik zelfstandig.

Tot mijn eigen verbazing, had ik zelf nog heel wat werk met afkicken van mijn eigen drukverslaving.

'Never waste a good crisis' dacht de ex-drukverslaafde in mij tijdens de coronacrisis in 2021. Daarom maakte ik er een traject van dat jou een pijnlijk leerproces van 10 jaar afkicken kan besparen...

Wil je meer over mijn achtergrond weten? Klik hier.

 

https://www.kantel.be/afkicken-van-drukverslaving/

Afkicken van drukverslaving: catch 22

Zolang het voor jou niet duidelijk is dat je worstelt met een verslaving, zal je niet 'in beweging' komen

Of nog: inzicht is het begin van alle wijsheid...

Daarom verloopt kantelcoaching in stapjes:

Eerst de weg naar binnen
 • wie ben ik, als individu & als lid van een groter geheel - je gezin, je organisatie, de maatschappij?
 • waar sta ik vandaag, waar wil ik naartoe?
 • wat kan ik moeiteloos, wat geeft mij energie en wat kost mij energie?
 • op welke wijze ervaar ik druk?
 • hoe verhoud ik mij tot de rest van de wereld?
 • welke gedragspatronen dragen bij aan mijn beleving van druk?
Dan de weg naar buiten

Daarna ga jij nieuwe gedragspatronen onderzoeken en implementeren...

 • hoe kan ik druk tijdig herkennen?
 • hoe kan ik druk loslaten?
 • of druk toelaten, zonder eronder te lijden?
 • hoe kan ik mijn omgeving betrekken in dit proces?
 • wat wil ik graag duurzaam anders in mijn werk en leven?

En zo neem jij de regie over je leven opnieuw zelf in handen, zonder jezelf - of anderen - nog de toestemming te geven jou onder druk te zetten...

Extra handvaten houden je op koers...

Tijdens je kantelproces reik ik je een heleboel handvaten aan zodat jij leert hoe je:

 • jezelf druk oplegt en wat je te doen hebt om daarmee op te houden
 • je energie beter beheert 
 • je tijdsbeheer bewaakt zonder jezelf druk op te leggen
 • grenzen aangeeft zodat anderen jou niet meer onder druk zetten, zonder een bullebak te worden
 • met negatieve én positieve stress omgaat
 • pro-actief druk kan vermijden
 • weer veerkrachtig op staat na een tegenslag
 • afscheid neemt van patronen, mensen en situaties die jou niet meer dienen
https://www.kantel.be/afkicken-van-drukverslaving/

Zit je met twijfels? Ik hoor je.

Laat me je helpen een antwoord te vinden als je één van volgende vragen hebt:

"WIL ik echt afkicken van mijn drukverslaving?"

Goede vraag!

Deze hulpvragen zetten je op weg:

 1. Wil ik aan de slag met mijn EIGEN gedrag, gedachten en gevoelens?
 2. Geloof ik dat ik ZELF impact heb op mijn leven, of wil ik me daar minstens voor openstellen?
 3. Is het mijn EIGEN BESLISSING om hierbij externe begeleiding in te schakelen?
 4. Ben ik bereid om VANUIT VERWONDERING naar de wereld en mezelf te kijken?
 5. Stel ik me OPEN voor wat komen gaat, ook al vind ik het héél spannend?
 6. Verdraag ik een CONFRONTERENDE coachingsstijl van iemand die mij een SPIEGEL voorhoudt?
 7. Ben ik bereid TIJD uit te trekken voor mijn transitie? Realiseer ik me dat dit niet gaat over 'quick wins' maar over een levensveranderende ervaring die gedurende het hele traject mentale- en gevoelsmatige bandbreedte van me vraagt?

Minstens 4 x 'ja' geantwoord? Goed teken...

"KAN ik afkicken van mijn drukverslaving?"

Heel relevant natuurlijk... Als je niet gelooft dat het haalbaar is, begin je er beter niet aan.

Dus geef ik je opnieuw enkele hulpvragen:

 1. Beschouw ik mezelf als 'fysiek en mentaal gezond' - zit ik dus niet thuis met een burn-out - en weet ik dat coaching psychotherapie noch geneeskunde vervangt?
 2. Ben ik een midlifer of ouder, beschik ik in ieder geval over voldoende jaren ervaring om op terug te kijken?
 3. Hou ik van lange, diepgaande gesprekken, één op één, gezeten in een comfortabele zetel, of wandelend in de natuur?
 4. Beschik ik over genoeg zelfdiscipline om thuis met de verdiepingsoefeningen aan de slag te gaan?
 5. Heb ik minstens een bachelor denkniveau en vind ik het fijn om cognitief te werken, dus mijn brein te laten kraken?
 6. Sta ik positief in het leven, ben ik leergierig, beschouw ik mezelf als een meerwaardezoeker?
 7. Ben ik me bewust van het feit dat ik zelf iets te doen heb als ik ooit wil afkicken van mijn drukverslaving?

Zie je? Dat valt best mee...

"Waarom zou ik investeren in COACHING?"
 1. je investeert in jezelf, kan jij een waardevoller 'project' bedenken?
 2. de waarde van een geslaagd coachingstraject is onbetaalbaar

Al plakken we er in praktijk natuurlijk wel een bedrag op.

Dat bedrag houdt rekening met de kwaliteit van de transitie die jij op heel beperkte tijd realiseert. Coaching faciliteert jouw transitie. Jouw ideale traject stel ik als begeleider met veel liefde en zorg op jouw maat samen. Want elk mens is verschillend, zit in een andere levensfase en heeft andere verwachtingen.

Stel jezelf dus 'ns deze vragen:

  1. Hoeveel is het mij waard om verder te kunnen met mijn leven waar ik tot op heden in vastloop?
  2. Hoeveel is mijn gezondheid mij waard?
  3. Wat zal een geslaagd coachingstraject mij opleveren op lange termijn op vlak van gemoedsrust, contentement, gezondheid én relaties?
  4. Of, omgekeerd: wat zal het mij kosten als ik vandaag GEEN initiatief neem, of opteer voor minder kwalitatieve begeleiding?
"Waarom zou ik OP MIJN LEEFTIJD investeren in coaching?"
 • Vergis je niet, drukverslaving is van alle leeftijden en helaas hebben we op school niet geleerd hoe hiermee om te gaan
 • 'Weten' is helaas niet gelijk aan 'toepassen': wat ben je met goede voornemens alleen, als je je gedrag niet duurzaam aanpast?
 • Waarom zou jezelf het plezier niet gunnen om van de tweede helft van je leven de beste tijd van je leven te maken, voor jezelf én je naasten? Hier heb jij toch hard genoeg voor gewerkt?
 • Hoe lang krijg je al het signaal van je lichaam dat het lijdt onder teveel druk? Hoe hard moet het nog schreeuwen voor je luistert?

Jij kan hier zelf veel meer aan doen dan je denkt.

Laat deze kans niet aan jou voorbijgaan...

"Waarom zou ik investeren in coaching BIJ KANTELPUNT ?"
Ben jij een workaholic, of was je er vroeger één?

Dan speelt hoe jij werkt een belangrijke rol in jouw leven. Het juiste werk op de juiste manier, in de juiste context en de juiste dosering doen, zorgt dan voor rust in jouw leven. Als die factoren niet vervuld zijn, zorgt dat voor onrust.

Dan wil je toch terecht komen bij een coach die ervaren is als loopbaanbegeleider zodat je op dat vlak tenminste al druk kan wegnemen? Dat treft: ik ben loopbaancoach.

Ben je allesbehalve een workaholic?
 • Werk jij om te leven in plaats van andersom?
 • Moet je het door omstandigheden rustiger aan doen en worstel je met die nieuwe identiteit?
 • Ben je met pensioen of ga je binnenkort op pensioen en ben je bang voor 'het zwarte gat'?

In dat geval heb je een ander soort begeleiding nodig. Dat treft: als levensloopcoach kan ik je ook in dat geval begeleiden.

"Waarom zou ik NU investeren in coaching ?"

Omdat je enkel op het hier en nu vat hebt. Uitstel wordt afstel...

En wie blijft doen wat hij altijd deed, blijft krijgen wat hij altijd kreeg. Dat wist Einstein al.

Vind je deze periode te onzeker om in beweging te komen?

Laat het me dan met de woorden van Comil Foo zeggen: angst is maar voor even, spijt is voor altijd.

https://www.kantel.be/afkicken-van-drukverslaving/

Waar wacht je dan nog op?

Ik ga jou niet onder druk zetten... Wat dacht je?

Maar als je tot hier gelezen hebt, wil jij wel héél graag iets veranderen aan je leven.

Daar begeleid ik je graag bij, als je mij en jezelf de kans geeft.

Ik bel jou om persoonlijk verder af te stemmen. Je hebt geen verplichting om met mij in zee te gaan, maar krijgt wel de kans om mijn stem al eens te horen...

Het begint allemaal bij het invullen van dit formulier:

Contacteer mij...
Dit is mijn telefoonnummer, volgens de formule '+ landcode nummer', bijvoorbeeld +32 477 30 66 99
Dit is mijn naam:(Vereist)
Inspireer mij maximum maandelijks via mail
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.