Klaar om te kantelen?

Net even anders?

Definitie Kantelaar - www.kantelpunt.be

Met mijn klanten en partners bouw ik actief mee aan een maatschappij waarin mensen hun eigenbelang overstijgen vanuit een verlangen een leefbare wereld na te laten voor minstens 5 generaties na ons...

Door bewuste loopbaan-en levenskeuzes te maken, door 'een goede voorouder te zijn' en goed te zorgen voor elkaar én onze planeet, zorg je namelijk OOK goed voor jezelf.

 

Maatschappijbrede bloei creëren in plaats van ongebreidelde groei: dat is waar ik met mijn werk voor ga, door PEOPLE, PLANET en PURPOSE met elkaar te verbinden.

Ik geloof in 'bottom-up bouwen aan een betere wereld'. Want wanneer voldoende mensen een diepgaande bewustzijnstransformatie doormaken, kantelt de hele handel...

'Buitenbeentjes' welkom

Klanten die zich in één van volgende persoonskenmerken herkennen, vertellen me hoe ze zich EINDELIJK gehoord, gezien en begrepen voelen.

Dat ik veel 'buitenbeentjes' in mijn klantenbestand tel - mensen die niet de middenmoot behoren - hoeft niet te verrassen. Omdenkers, friskijkers en dwarsliggers beschikken bovengemiddeld over één of meerdere van volgende bijzondere kwaliteiten. Soms kregen ze een label, al dan niet terecht. Soms worstelen ze met de vaststelling 'anders' te zijn want je constant willen aanpassen, vergt veel energie.

ALS jij je in volgende omschrijvingen herkent, hoef je je alvast niet te verantwoorden tegenover mij.

1. Beelddenken en hoogbegaafdheid

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij vanuit het grote geheel naar de wereld kijken en heel snel kunnen denken. Ze voelen zich door hun breinvoorkeur - da's hun favoriete manier van denken - vaak anders dan anderen. Dat komt omdat we leven in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, getypeerd door een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen die gebaseerd zijn op 'herhaling'. Deze werkwijze gaat in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en vind hij bijzonder inefficiënt.

Hun talent om de vinger te leggen op systeemfouten en hun neiging overal verbeteringsmogelijkheden te zien, kan ertoe leiden dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden.

Niet zelden worden beelddenkers - ook wel associatieve denkers genaamd - door lineaire denkers of begripsdenkers als 'een luis in de pels' gezien, als een bedreiging. Ze worden vaak als 'klokkenluider' bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als 'vogel in de mijn' zien. De kanarie die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar, lang voordat die anderen dat gevaar zelf kunnen zien...

Door hun opmerkzaamheid, in combinatie met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord of begrepen worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er ook nog hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out eerder op de loer.

Soms is deze breinvoorkeur er de oorzaak van waarom mensen op een professioneel kantelpunt terecht komen: als je je continu moet aanpassen aan iets dat niet bij je past, kost dat bakken energie.

Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker, dan wel begripsdenker zijn: wij kennen onze eigen breinvoorkeur niet, daarover wordt niet gesproken tijdens onze schooltijd...

Wie z'n eigen breinvoorkeur 'in kaart' wil brengen, begeleid ik daarbij.

Vervolgens kan ik als ervaringsdeskundige beelddenkers heel wat nuttige tips aanreiken om met meer gemak door het leven te gaan. Bovendien verwijs ik graag door naar andere specialisten in mijn netwerk op dit domein als je behoefte hebt aan meer begeleiding.


2. HSP - Hoogsensitiviteit - Hoogsensitief persoon

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past je plaatst: ook een HSP voelt zich 'net even anders'. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit als persoonskenmerk en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent.

Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat heel mooi: "zoals een violist zijn viool gebruikt: als coach voel je de snaren en als coach ben jij de klankkast

Deze kwaliteit gebruik ik dankbaar in mijn luisterwerk, tot grote voldoening van mijn klanten.

Als er specifiekere begeleiding nodig is rond dit persoonskenmerk, verwijs ik graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.


3. Wanneer kiezen als verliezen voelt, ben jij welkom creatief generalist

  • "12 stielen, 13 ongelukken: zo ziet mijn CV eruit..."
  • "Ik heb zoveel interesses, maar geen enkele specialisatie."
  • "Ik kan niet kiezen, ik wil ook niet kiezen tussen alles wat ik graag doe!"
  • "Vacatures zeggen mij niets! Taakomschrijvingen vind ik zo beperkend."

Herkenbare uitspraken voor jou?

Dan ben jij misschien wel een creatief generalist. En die hebben vaak moeite met zichzelf 'profileren' in een wereld waarin 'expertise' het hoogste goed lijkt te zijn. Ik zet je daarbij graag op weg, met volgende hulpmiddelen:

  • Vergaren van zelfkennis: wie ben jij, wat is de rode draad in jouw leven - ja, die is er echt wél!
  • Handvaten voor een vat vol tegenstrijdigheden: constructief met die spanningsvelden - en de polariteiten die hieronder schuilen - omgaan kan je leren
  • Creatief solliciteren: in plaats van reactief naar werk te zoeken, ga jij creatief leren solliciteren, daar word je veel blijer van!
  • Prioriteren: het verschil tussen Chronos- en Kairostijd zal een wereld van verschil voor je betekenen...
  • Omgaan met ongemak: vaardig worden in fouten maken kan je leren, mits je anders omgaat met bepaalde overtuigingen

Nog meer begeleiding nodig rond dit thema? Gelukkig heb ik ook daarvoor specialisten in mijn netwerk.

3 geheime ingrediënten

1. Aandacht

Het mooiste geschenk dat je iemand kan geven, is aandacht

Dus is aandacht wat jij van mij krijgt gedurende jouw hele traject. Bovendien leer jij tijdens je kantelproces je eigen aandacht richten op wat energie geeft en begrenzen op wat energie kost.

2. Tijd

Zeg 'ns eerlijk: hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht geluisterd wordt naar jou? 

Als procesbegeleider kies ik ervoor om actief naar jouw verhaal te luisteren. En daar neem ik de tijd voor: één sessie duurt 2 uur.

3. Ruimte

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je veilig voelt.

Daarom heet ik je welkom op een uiterst discrete plek in de mooie stad Lier, met fraaie nabijgelegen natuurgebieden in de buurt waar we ook terecht kunnen om dingen 'in beweging' te krijgen of net te vertragen.

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Als het weer het toelaat en jij dat fijn vindt, zitten we buiten, op het terras:

Emotional baggage - https://www.kantel.be/net-even-anders/

Liever in jouw eigen ruimte?

Ook dat kan, dan werken we via video en nodig ik je uit om voor jezelf een fijne plek op te zoeken waar jij gedurende 2 uurtjes kan ontsnappen aan de waan van de dag.

Behalve een goede WIFI-verbinding heb je niets speciaal nodig, ik bezorg je een link naar mijn digitale luisterkamer.

Ben je geen fan van videobellen, dan is telefoneren ook een optie.

Uit-en inzoomen

Ik zoom graag uit: jij staat als individu in relatie tot en in interactie met de omgeving waarin jij leeft en werkt.

Verschillende levensdomeinen 'maken' jouw leven:

Al die elementen komen aan bod tijdens levensloopbaanbegeleiding.

Wanneer jij wil inzoomen op 'datgene wat jij 'werk' noemt', is loopbaanbegeleiding wat je zoekt.

Zelfsturing boven

Midlifers en laatbloeiers begeleiden, is wat ik sinds 2015 voltijds doe.

Het één op één begeleiden van mensen is voor mij geen 'hobby in de marge', wel een ambacht.

Ik school me permanent bij en omring me met competente mensen die mij ondersteunen bij mijn eigen persoonlijke bloei én waarop ik kan terugvallen om klanten naar door te verwijzen.

Als begeleider luister ik, vraag ik door en spiegel ik. Ik vertel jou niet wat jij te doen hebt, wel stel ik gerichte vragen en reik ik tools aan die jou helpen om zelf antwoorden te vinden.

De manier waarop ik werk, zorgt ervoor dat jij nooit afhankelijk wordt van mij als begeleider, noch van een specifieke methodologie.

Jij bent vrij om van elk gesprek in je traject het laatste te maken...

Resultaat

Mijn doel is jou in één traject zelfredzaam maken, zodat je op het einde van een gesprek of een traject zonder mij verder kan.

De meest duurzame investering is diegene die je maar eens in je leven moet doen...

Dat weten klanten bijzonder te waarderen.

Geen tijd meer te verliezen?

Op een bepaald moment in je leven heb je geen tijd meer te verliezen en ga je voor de hoogst mogelijke kwaliteit die jij je kan veroorloven...

Omdat je weet dat de ergernis over slechte kwaliteit voortduurt, lang nadat de vreugde over de lage prijs vergeten is

Wat denk je, klaar om te kantelen?