Kantelen... net even anders 

Net even anders...

Klanten kiezen voor Kantelpunt omdat ik de zaken net even anders aanpak, in lijn met de duidelijke missie en visie die aan de basis lag van het ontstaan van Kantelpunt.

Als gewezen HR manager en Organisatie-adviseur kies ik er vandaag heel bewust voor al mijn kennis en ervaring waarvoor bedrijven mij voorheen als consultant betaalden rechtstreeks met jou te delen. Zo kunnen veel meer mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven ten volle opnemen.

De waardering die ze vervolgens van anderen ontvangen - omdat zij zo stralen - zorgt ervoor dat zij hun eigenbelang overstijgen en op hun beurt anderen inspireren. Zo werk ik samen met mijn klanten aan de bezielde maatschappij waarin ik zelf graag wil werken en leven. Win-win-win!

Onafhankelijke begeleiding door een ervaren én deskundig coach

Ervaren, deskundig begeleider

Levensloopbaanbegeleiding is mijn voltijds vak waarin ik permanent bijschool.  Net even anders dus, want geen 'hobby in bijberoep', of een 'nevenactiviteit' naast andere activiteiten zoals vakbondswerk, counseling of interimarbeid. Als Kantelaar focus ik 100% op het individueel begeleiden van ervaren klasbakken die bewust willen kantelen naar een leven dat hen meer voldoening en zingeving schenkt. Wat dat voor jou betekent - en of een betaalde job uitoefenen daar überhaupt in past - bepaal ik samen met jou, in strikte onafhankelijkheid.

Professionele ervaringen uit 'mijn vorig leven' helpen me echter wel ontzettend bij de uitoefening van mijn beroep en maken het mij ook mogelijk om de pet van coach in te ruilen voor die van adviseur, als jij dat wenst.

Als Kantelaar geloof ik trouwens dat ik niet zomaar 'externe beïnvloeder' ben: ik ben evenzeer een deelnemer aan jouw proces, enkel vanuit een ander perspectief. Ieder bouwt vanuit zijn perspectief mee aan het geheel en dat geheel is dynamisch. Daarover lees je hier meer.


Onafhankelijke begeleiding

Als extern en zelfstandig professional werk ik altijd in jouw opdracht, in tegenstelling tot de interne coach, de preventiedienst- of HR medewerker die voor jouw werkgever werkt. Net even anders want jij weet je verzekerd van mijn onafhankelijkheid, wat van interne medewerkers niet altijd kan gezegd worden, hoe graag zij het zelf ook anders zouden willen. Been there, done that...

Aandacht, tijd en ruimte voor jou

Kantelen is net even anders door volgende 3 aspecten:

Aandacht

 • Gedurende jouw hele kanteltraject - van vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek tot lang na de laatste kantelcoachingsessie - ben en blijf ik jouw SPOC (single point of contact), jouw enige aanspreekpunt: wie je ziet, is wie je krijgt. Ik behandel jou als persoon, in plaats van als klant nummer x
 • In een groep coaching volgen, gaat altijd ten koste van de individuele interactie tussen klant en coach want de coach moet de aandacht verdelen over velen in een groep. Je verhaal doen in een groep is bovendien niet voor iedereen evident. Daarom kies ik bewust voor 1 op 1 begeleiding doorheen het hele traject.
 • Er bestaat veel online coaching tegenwoordig. Logische evolutie in dit digitale tijdperk. En toch: de toegevoegde waarde van de interpersoonlijke verbinding die wij maken wanneer we samen in dezelfde ruimte zitten, ontbreekt bij digitale coaching. Jouw subtiele lichaamstaal pik ik als coach niet op als jij thuis met een digitaal traject in je eentje aan de slag gaat. Ben ik dan blind voor de voordelen van digitaal werken? Zeker niet. De EXTRA oefeningen die ik aanbied krijg je bij mij ook aangereikt via een digitaal platform. Dat is echter een bonus voor jou in plaats van de basis van mijn dienstverlening.

Ik zei het toch? Net even anders...

Tijd

Ik werk graag diep: een individuele coachingssessie duurt 2 uur en kan uitlopen, als jouw proces daarom vraagt. Die service kan ik aanbieden omdat ik mijn eigen tijdsindeling bepaal, voldoende tijd tussen 2 klanten voorzie en maximum 3 sessies per dag inplan: alleen zo weet jij je verzekerd van mijn exclusieve aandacht. Bandwerk hoort niet thuis bij Kantelpunt.

Hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht, empathisch geluisterd wordt naar jouw verhaal? Onbevooroordeeld, niet-oordelend luisteren, is weinig mensen - ook in de hulpverlening - gegeven. Meestal luisteren we vanuit één van volgende perspectieven:

 • wat zal ik zo meteen gaan antwoorden, liefst iets dat zinnig klinkt en mijn kennis hierover in de verf zet (intelligentie)?
 • hoe kan ik dit koppelen aan wat ik zelf heb meegemaakt (sympathie)?
 • hoe kan ik ervoor zorgen dat deze persoon zich seffens beter gaat voelen (troosten)?
 • hoe rond ik dit gesprek zo snel mogelijk af, ik heb wel iets anders te doen (efficiëntie)?

Als Kantelaar kies ik er bewust voor om ACTIEF naar jouw verhaal te LUISTEREN en daar alle tijd en ruimte voor te maken, in een luisterkamer, in plaats van een spreekkamer...

Ruimte

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je gehoord en veilig voelt. Daarom heet ik je welkom in een warmhuiselijke omgeving in het mooie Lier, met fraaie wandelpaden in de natuur vlakbij als uitwijkmogelijkheid. Als het weer het toelaat, coach ik je desgewenst buiten, op het terras.

Emotional baggage - https://www.kantel.be/net-even-anders/

Levensloopbaancoaching moet een feest zijn. Daar hield ik rekening mee bij de inrichting van mijn praktijk: verlichting, verluchting, verwarming, muziek, kleurgebruik, over elk detail is nagedacht. Al jouw zintuigen worden gerespecteerd in de luisterkamer. Da's noodzakelijk voor mijn sensitief sterke klanten en fijn meegenomen voor alle andere klanten.

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Trek dus gerust je schoenen uit en vlei je comfortabel neer in de zetels, op de mat tussen de kussens, of op de stoelen, rond de tafel: wat jij verkiest! Hier ontsnap je - minstens voor de duur van ons gesprek - aan de waan van de dag.

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Holistische aanpak : jij, in jouw context

Bij het werken met jou als individu kijk ik breed : naar jou als persoon, maar ook naar de context waarin jij leeft en werkt. Je loopbaan bestrijkt wellicht een groot deel van je levenspad. Tegelijkertijd heeft je levenspad onmiskenbaar invloed op je loopbaan. De mensen om je heen spelen een belangrijke rol in je leven, daarom zullen die relaties ook aan bod komen tijdens gesprekken.

Een kantelpunt beïnvloedt vaak meerdere elementen in je leven - je relatie, je gezondheid, je familiebanden, je financiële situatie om er maar enkele te noemen - en het zou jammer zijn om maar gedeeltelijk naar die realiteit te kijken.

Jij, in jouw context, dat is waarmee we werken.

Energiegevers versus energievreters

Mijn focus ligt op datgene wat jou energie geeft, in plaats van kost. Mijn doel is jou zelfredzaam maken: op het einde van je traject kan jij zonder mij verder. Zelfinzicht helpt jou om zelf antwoorden te vinden op belangrijke vragen. Je zal merken dat tijdens je eigen ontdekkingsproces je batterijen al opladen!

De nadruk ligt op het nu en de toekomst; diep graven in het verleden en in oud zeer laat ik over aan therapeuten en psychologen, waarmee ik prima samenwerk.

Beelddenker, hoogbegaafd of hoogsensitief persoon? Welkom !

Beelddenken en hoogbegaafdheid

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij vanuit het grote geheel naar de wereld kijken en heel snel kunnen denken. Ze voelen zich door hun breinvoorkeur - hun favoriete wijze van denken - vaak anders dan anderen. We leven immers in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen gebaseerd op herhaling. Dit zijn werkwijzen die in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en bijzonder inefficiënt zijn.

Hun talent om de vinger te leggen op fouten en overal verbeteringsmogelijkheden te zien, zorgt er soms voor dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden in een professionele context. Niet zelden worden zij door lineaire denkers of begripsdenkers als 'een luis in de pels' gezien, als een bedreiging, als 'klokkenluider' bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als 'vogel in de mijn' zien, die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar, lang voor de anderen dit gevaar zelf zien... Door hun opmerkzaamheid, in combinatie met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out eerder op de loer.

Soms is het beelddenken één van de redenen waarom mensen zich op een professioneel kantelpunt bevinden. Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker, dan wel begripsdenker zijn: zij kennen hun eigen breinvoorkeur niet. Een methode die objectief kan vaststellen wat jouw breinvoorkeur is, is NBI® of Neethling Brain Instruments. Wanneer ik vermoed dat inzicht in jouw breinvoorkeur jou kan helpen om een antwoord te formuleren op jouw loopbaanvraag, ga ik hiermee aan de slag, mits jouw goedkeuring.

Als ervaringsdeskundige kan ik beelddenkers zelf heel wat nuttige tips geven om met meer gemak door het professionele leven te gaan en ik verwijs daarnaast ook graag door naar specialisten in mijn netwerk.


HSP - Hoogsensitiviteit

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past mensen plaatst: ook een HSP voelt zich vaak anders dan anderen. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag. Als er specifieke begeleiding nodig is, verwijs ik opnieuw graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent. Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat heel mooi: "zoals een violist zijn viool gebruikt; je voelt (als coach) de snaren, jij bent (als coach) de klankkast.

Het is een kwaliteit die hoort bij het label 'hoogsensitiviteit' waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn werk als Kantelaar, tot grote voldoening van mijn klanten.

Voelt kiezen als verliezen voor jou? Welkom creatief generalist!
 • "12 stielen, 13 ongelukken: zo ziet mijn CV eruit..."
 • "Ik heb zoveel interesses, maar geen enkele specialisatie."
 • "Ik kan niet kiezen, ik wil ook niet kiezen tussen alles wat ik graag doe!"
 • "Vacatures zeggen mij niets! Taakomschrijvingen vind ik zo beperkend."

Herkenbare uitspraken voor jou?

Dan ben jij misschien wel een creatief generalist. Op het lerend netwerk van creatieve generalisten ga jij je in dat geval zeker in goed gezelschap voelen: check it out!

Ook dit fijne manifest van de creatieve generalist inspireert je vast om jouw brede interesseveld veeleer als troef dan als nadeel te beschouwen op je levensloopbaanpad.

Moeite om je te profileren?

Toch nog niet overtuigd van je eigen potentieel? Nog altijd moeite om je te profileren, om experten te overtuigen van het voordeel van jouw veelzijdigheid? Dan reik ik je graag handvaten aan, tijdens een kantelcoachingstraject, speciaal op jouw maat. Welkom!

Ik verklap je alvast dat we - afhankelijk van jouw behoefte - rond volgende thema's werken:

 • Zelfkennis vergaren: wie ben jij, wat is de rode draad in jouw leven - ja, die is er echt wél - welk loopbaanmodel past er zoal bij jou?
 • Hoe omgaan met paradoxaal competent zijn: als 'vat vol tegenstrijdigheden' krijg jij handvaten om constructief met die spanningsvelden - en de polariteiten die hieronder schuilen - om te leren gaan
 • Relationeel competent zijn: in plaats van reactief naar werk te zoeken, ga jij creatief leren solliciteren
 • Prioriteren: het verschil tussen Chronos-en Kairostijd ontdekken, leren 'neen' zeggen & - oh jee - leren keuzes maken
 • Omgaan met ongemak: vaardig worden in fouten maken, toelaten, anders omgaan met overtuigingen die je niet verder helpen
 • Van je hoofd naar je lijf: jouw lichaam is een hefboom, je kan je onbewuste brein inzetten en zo leren omgaan met uitstelgedrag

Spannend, nietwaar?

www.kantel.be

Hallo, fijn dat je hier rondkijkt...

Wil jij graag gratis proeven van kantelen?

Vul hieronder je gegevens in, ik inspireer je graag,

zolang jij het waardevol vindt...

 

Ilse Schorrewegen

Kantelaar

De inspiratie is onderweg. Check je mailbox, ook je spamfolder...

Share This