Net even anders

Hoe verschilt levensloopbaanbegeleiding van traditionele loopbaanbegeleiding of outplacement?

Mijn klanten kunnen dat best in hun eigen woorden vertellen. Zij zijn mijn beste ambassadeurs en ik prijs me gelukkig dat ze met veel zijn. Hier lees je dan weer meer over mijn rugzak met modellen en middelen waaruit ik put om een kanteltraject op jouw maat uit te kunnen werken.

De doelgroep waarin ik specialiseer - geëngageerde, ervaren, creatieve kenniswerkers die theoretisch opgeleid zijn - is ook bijzonder. 

Als Kantelaar maak ik tenslotte zelf het verschil door heel bewust bezig te zijn met wat ik doe. Levensloopbaanbegeleiding is mijn werk én mijn leven. Mijn externe missie - datgene waarmee ik mijn brood verdien - sluit heel mooi aan bij mijn interne missie als levenskunstenaar.

Onafhankelijke begeleiding door een ervaren én deskundig coach

Onafhankelijke begeleiding

Jij weet je verzekerd van mijn onafhankelijkheid. Als extern en zelfstandig professional werk ik in jouw opdracht, in tegenstelling tot de interne coach, de preventiedienst- of HR medewerker die voor jouw werkgever werkt. Vergelijk het met een onafhankelijk verzekeringsmakelaar: voor hem of haar primeren de belangen van de klant en die vallen niet noodzakelijk samen met die van de verzekeringsmaatschappij.

Ervaren, deskundig begeleider

Levensloopbaanbegeleiding is mijn voltijds vak waarin ik permanent bijschool. Da's iets anders dan een hobby in bijberoep, of een nevenactiviteit, naast andere - al dan niet commerciële activiteiten - die sommige aanbieders van loopbaancoaching combineren, zoals vakbondswerk, counseling of interimarbeid. Als Kantelaar focus ik 100% op het individueel begeleiden van ervaren kenniswerkers die bewust willen kantelen naar een leven dat hen meer voldoening en zingeving schenkt. Wat dat voor jou betekent - en of een betaalde job uitoefenen daar überhaupt in past - bepaal ik samen met jou, in strikte onafhankelijkheid.

Professionele ervaringen uit 'mijn vorig leven' helpen me wel ontzettend bij de uitoefening van mijn beroep en maken het mij ook mogelijk om de pet van coach in te ruilen voor die van adviseur, als jij dat wenst.

Als Kantelaar geloof ik immers dat ik niet zomaar 'externe beïnvloeder' ben: ik ben evenzeer een deelnemer aan jouw proces, enkel vanuit een ander perspectief. Ieder bouwt vanuit zijn perspectief mee aan het geheel en dat geheel is dynamisch.


'Wie ben jij echt?' staat centraal

Mijn drijfveer als levensloopbaanbegeleider is jou begeleiden bij het ontdekken van jouw talenten en potentieel, het benoemen en versterken ervan, zodat jij ze zichtbaar kan maken aan de buitenwereld en jij je in de toekomst bezig kan houden met datgene te doen wat jou echt energie geeft en waarvoor je waardering krijgt!

Ik help jou respectvol naar jezelf te kijken, op zoek te gaan naar jouw unieke bijdrage en, indien nodig, je zelfbeeld wat bij te sturen:

 • wie ben jij echt, voorbij de plichtplegingen en maskers?
 • wie wil jij zijn?
 • wat doe je graag, versus
 • wat kan je goed, want dat is niet altijd hetzelfde
 • wat wil je nog verder ontwikkelen?
 • en hoe geef je daar woorden aan, op zo'n manier dat het duidelijk is voor anderen?

Hoe vertaal je zoiets vervolgens naar een motivatiebrief, een CV, een LinkedIn-profiel? Hoe krijg jij jouw levensmissie uitgedrukt tijdens een vlotte babbel in de supermarkt, of een goed gesprek met vrienden?

Werken aan je persoonlijk merk maakt je bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert jou hoe je dat beeld kan bijstellen, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf morgen weerspiegelt wie jij in je diepste binnenste bent.

Neen, dat is niet fake en ja, dat is nodig. Want als jij zelf niet kan aangeven waarvoor je graag gevraagd wordt, hoe zouden anderen dat dan kunnen weten? Als jij werk wil doen dat je echt leuk vindt en dat bij jouw essentie past, dan moet jij ervoor zorgen hiervoor gevraagd te worden. Mensen kunnen nu eenmaal geen gedachten lezen.

Nadat je eenmaal helder hebt wat jouw persoonlijke missie, jouw 'waarom' is in het leven, kan je bewust op zoek gaan naar een plek, een organisatie, een job, een context waarin je jouw missie kan vorm geven. Het 'hoe' en het 'wat' volgen dus het 'waarom'.

Jezelf zijn in plaats van jezelf verkopen is het resultaat

Door te vertrekken vanuit je 'waarom' ga je bewust solliciteren naar werk in een context die bij jou past, in plaats van te vertrekken van jobs die toevallig beschikbaar zijn. Simon Sinek gaf hierover een interessante TED talk. Ik noem het graag jouw UBP, unique BEING proposition. In tegenstelling tot een unique SELLING proposition waar marketeers wel eens de mond van vol hebben.

Door jezelf op authentieke wijze te profileren in de wereld, mag je jezelf zijn en hoef je nooit meer jezelf te verkopen! Je zal bovendien makkelijker het vertrouwen winnen van mensen omdat de energie in jou stroomt.

Of je nu introvert, ambivert of eerder extravert bent, maakt overigens niet uit: samen vinden we een manier die bij jou past om jouw imago in lijn te krijgen met jouw zelfbeeld.

Een fijn boek dat je hiermee alvast goed op weg zet, is 'doen wie je bent', geschreven door Charlotte de Mey en te bestellen via deze link. Aanrader!

Aandacht, tijd en ruimte voor jou

Aandacht

 • Gedurende jouw hele kanteltraject - van vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek tot lang na de laatste kantelcoachingsessie - ben en blijf ik jouw SPOC (single point of contact), jouw enige aanspreekpunt: wie je ziet, is wie je krijgt.
 • Ik behandel jou als persoon in plaats van als klant nummer x
 • In een groep coaching volgen, gaat deels ten koste van de individuele interactie tussen klant en coach. Je verhaal doen in een groep is bovendien niet voor iedereen evident. Daarom kies ik bewust voor 1 op 1 begeleiding doorheen het hele traject.

Tijd

Ik werk graag diep: een individuele coachingssessie duurt 2 uur en kan uitlopen, als jouw proces daarom vraagt. Die service kan ik aanbieden omdat ik mijn eigen tijdsindeling bepaal, voldoende tijd tussen 2 klanten voorzie en maximum 3 sessies per dag inplan: alleen zo weet jij je verzekerd van mijn exclusieve aandacht. Bandwerk hoort niet thuis bij Kantelpunt.

Hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht, empathisch geluisterd wordt naar jouw verhaal? Onbevooroordeeld, niet-oordelend luisteren, is weinig mensen - ook in de hulpverlening - gegeven. Meestal luisteren we vanuit één van volgende perspectieven:

 • wat zal ik zo meteen gaan antwoorden, liefst iets dat zinnig klinkt en mijn kennis hierover in de verf zet (intelligentie)?
 • hoe kan ik dit koppelen aan wat ik zelf heb meegemaakt (sympathie)?
 • hoe kan ik ervoor zorgen dat deze persoon zich seffens beter gaat voelen (troosten)?
 • hoe rond ik dit gesprek zo snel mogelijk af, ik heb wel iets anders te doen (efficiëntie)?

Als Kantelaar kies ik er bewust voor om ACTIEF naar jouw verhaal te LUISTEREN en daar alle tijd en ruimte voor te maken, in een luisterkamer, in plaats van een spreekkamer...

Ruimte

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je gehoord en veilig voelt. Daarom heet ik je welkom in een warmhuiselijke omgeving in het mooie Lier, met fraaie wandelpaden in de natuur vlakbij als uitwijkmogelijkheid.

Levensloopbaanbegeleiding moet een feest zijn. Daar hield ik rekening mee bij de inrichting van mijn praktijk: verlichting, verluchting, verwarming, muziek, kleurgebruik, over elk detail is nagedacht. Al jouw zintuigen worden gerespecteerd in de luisterkamer. Da's noodzakelijk voor mijn sensitief sterke klanten en fijn meegenomen voor alle andere klanten.

Trek gerust je schoenen uit en zet je comfortabel neer. Hier ontsnap je - minstens voor de duur van ons gesprek - aan de waan van de dag.

Holistische aanpak : jij, in jouw context

Bij het werken met jou als individu kijk ik breed : naar jou als persoon, maar ook naar de context waarin jij leeft en werkt. Je loopbaan bestrijkt wellicht een groot deel van je levenspad. Tegelijkertijd heeft je levenspad onmiskenbaar invloed op je loopbaan. De mensen om je heen spelen een belangrijke rol in je leven, daarom zullen die relaties ook aan bod komen tijdens gesprekken.

Een kantelpunt beïnvloedt vaak meerdere elementen in je leven - je relatie, je gezondheid, je familiebanden, je financiële situatie om er maar enkele te noemen - en het zou jammer zijn om maar gedeeltelijk naar die realiteit te kijken.

Jij, in jouw context, is waarmee we werken.

Mijn focus ligt op datgene wat jou energie geeft, in plaats van kost. Mijn doel is jou zelfredzaam maken: op het einde van je traject kan jij zonder mij verder. Zelfinzicht helpt jou om zelf antwoorden te vinden op belangrijke vragen. Je zal merken dat tijdens je eigen ontdekkingsproces je batterijen al opladen!

De nadruk ligt op het nu en de toekomst; diep graven in het verleden en in oud zeer laat ik over aan therapeuten en psychologen, waarmee ik prima samenwerk.

Beelddenker, hoogbegaafd of hoogsensitief persoon? Welkom !

Beelddenken

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij vanuit het grote geheel naar de wereld kijken en heel snel kunnen denken. Ze voelen zich door hun breinvoorkeur - hun favoriete wijze van denken - vaak anders dan anderen. We leven immers in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen gebaseerd op herhaling. Dit zijn werkwijzen die in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en bijzonder inefficiënt zijn.

Hun talent om de vinger te leggen op fouten en overal verbeteringsmogelijkheden te zien, zorgt er soms voor dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden in een professionele context. Niet zelden worden zij door lineaire denkers of begripsdenkers als 'een luis in de pels' gezien, als een bedreiging, als 'klokkenluider' bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als 'vogel in de mijn' zien, die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar, lang voor de anderen dit gevaar zelf zien... Door hun opmerkzaamheid, in combinatie met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out eerder op de loer.

Soms is het beelddenken één van de redenen waarom mensen zich op een professioneel kantelpunt bevinden. Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker, dan wel begripsdenker zijn: zij kennen hun eigen breinvoorkeur niet. Een methode die objectief kan vaststellen wat jouw breinvoorkeur is, is NBI® of Neethling Brain Instruments. Wanneer ik vermoed dat inzicht in jouw breinvoorkeur jou kan helpen om een antwoord te formuleren op jouw loopbaanvraag, ga ik hiermee aan de slag, mits jouw goedkeuring.

Als ervaringsdeskundige kan ik beelddenkers zelf heel wat nuttige tips geven om met meer gemak door het professionele leven te gaan en ik verwijs daarnaast ook graag door naar specialisten in mijn netwerk.


HSP - Hoogsensitiviteit

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past mensen plaatst: ook een HSP voelt zich vaak anders dan anderen. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag. Als er specifieke begeleiding nodig is, verwijs ik opnieuw graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent. Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat in dit artikel heel mooi, zoals een violist zijn viool gebruikt: je voelt (als coach) de snaren, jij bent (als coach) de klankkast.

Het is een kwaliteit die hoort bij het label 'hoogsensitief' waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn werk als Kantelaar, tot grote voldoening van mijn klanten.

Voelt kiezen als verliezen voor jou? Welkom creatief generalist!
 • "12 stielen, 13 ongelukken: zo ziet mijn CV eruit..."
 • "Ik heb zoveel interesses, maar geen enkele specialisatie."
 • "Ik kan niet kiezen, ik wil ook niet kiezen tussen alles wat ik graag doe!"
 • "Vacatures zeggen mij niets! Taakomschrijvingen vind ik zo beperkend."

Herkenbare uitspraken voor jou?

Dan ben jij misschien wel een creatief generalist. Op het Facebookplatform van creatieve generalisten ga jij je in dat geval zeker in goed gezelschap voelen: check it out!

Ook dit fijne manifest van de creatieve generalist inspireert je vast om jouw brede interesseveld veeleer als troef dan als nadeel te beschouwen op je levensloopbaanpad.

Toch nog niet overtuigd van je eigen potentieel? Nog altijd moeite om je te profileren, om experten te overtuigen van het voordeel van jouw veelzijdigheid? Dan reik ik je graag handvaten aan, tijdens een kantelcoachingstraject, speciaal op jouw maat. Welkom!

Ik verklap je alvast dat we - afhankelijk van jouw behoefte - rond volgende thema's werken:

 • Zelfkennis vergaren: wie ben jij, wat is de rode draad in jouw leven - ja, die is er echt wél - welk loopbaanmodel past er zoal bij jou?
 • Hoe omgaan met paradoxaal competent zijn: als 'vat vol tegenstrijdigheden' krijg jij handvaten om constructief met die spanningsvelden - en de polariteiten die hieronder schuilen - om te leren gaan
 • Relationeel competent zijn: in plaats van reactief naar werk te zoeken, ga jij creatief leren solliciteren
 • Prioriteren: het verschil tussen Chronos-en Kairostijd ontdekken, leren 'neen' zeggen & - oh jee - leren keuzes maken
 • Omgaan met ongemak: vaardig worden in fouten maken, toelaten, anders omgaan met overtuigingen die je niet verder helpen
 • Van je hoofd naar je lijf: jouw lichaam is een hefboom, je kan je onbewuste brein inzetten en zo leren omgaan met uitstelgedrag

Spannend, nietwaar?

https://www.kantel.be/droomambassadeur-voor-kantelpunt/

Wil jij proeven van kantelen?

Meer helderheid in je hoofd over dat kantelpunt van jou: zegt je dat wat?

Vul hieronder je gegevens aan en ik bezorg jou vragen die ook tijdens een coachingstraject aan bod kunnen komen. Kan je al 'ns proeven of kantelen iets voor jou is...

Van harte,

Ilse Schorrewegen

Je voorproefje is onderweg. Check je mailbox, ook je spamfolder...

Share This