Coaching of loopbaanbegeleiding bij Kantelpunt? Net even anders...

Net even anders?

Als Kantelaar pak ik de zaken net even anders aan ...

Samen met mijn klanten werk ik aan een bezielde maatschappij waarin mensen hun eigenbelang overstijgen dankzij de erkenning die ze krijgen voor wie ze in essentie zijn én wat ze doen voor het grotere geheel waar ze deel van uitmaken.

Win - win - win!

Zo blijft er een leefbare planeet over voor toekomstige generaties. Daar doe ik het voor...

Ilse Schorrewegen

Onafhankelijke begeleiding door een ervaren coach die ook zaakvoerder is

Levensloopcoaching en loopbaanbegeleiding is sinds 2015 mijn voltijds vak waarin ik permanent bijschool en dat ik beoefen in de schoot van mijn eigen bedrijf. Alleen zo kan ik de kwaliteit en onafhankelijkheid aanbieden die ik graag wil bieden:

 • Als extern en zelfstandig loopbaancoach werk ik in jouw opdracht, met jouw welzijn voor ogen
 • Ik ken de voor- en nadelen van het werknemersstatuut én het klappen van de zweep als zelfstandig zaakvoerder
 • Meer dan 25 jaar professionele ervaring in verschillende rollen en sectoren, onder andere als HR-manager en organisatiecoach, maken dat ik de pet van coach vlot inruil voor die van adviseur
 • Ik hanteer een therapeutische coachingsstijl want ik hou niet van hokjesdenken
Het geheim? Aandacht, tijd en ruimte voor jouw kantelproces

Aandacht

 • Gedurende jouw hele kanteltraject ben en blijf ik jouw enige aanspreekpunt waardoor je verzekerd bent van mijn exclusieve aandacht
 • Verder geniet je 1 op 1 begeleiding doorheen je hele traject, dus geen groepssessies of Facebookgroepen

Tijd

Als coach kies ik ervoor om ACTIEF naar jouw verhaal te LUISTEREN en daar alle tijd  voor te nemen.

Een individuele coachingssessie duurt 2 uur en kan uitlopen, als jouw proces daarom vraagt. Die flexibiliteit kan ik jou aanbieden omdat ik voldoende ruimte tussen 2 klanten voorzie. Bandwerk bestaat niet bij Kantelpunt.

Zeg 'ns eerlijk: hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht geluisterd wordt naar jouw verhaal? 

Dat pak ik net even anders aan...

Ruimte

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je gehoord en veilig voelt. Daarom heet ik je welkom in een warmhuiselijke omgeving in het mooie Lier met fraaie wandelpaden vlakbij.

Als het weer het toelaat, coach ik buiten, op het terras:

Emotional baggage - https://www.kantel.be/net-even-anders/

Over elk detail dacht ik na bij de inrichting van mijn praktijk: verlichting, verluchting, verwarming, muziek, kleurgebruik. Al jouw zintuigen worden hier gerespecteerd. Da's noodzakelijk voor mijn sensitief sterke klanten en fijn meegenomen voor alle anderen.

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Trek dus gerust je schoenen uit en vlij je comfortabel neer in de zetel.

Of hou je schoenen aan & installeer je aan tafel: wat jij verkiest...

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Sinds COVID-19 coach ik ook via videobellen.

Ik nodig je uit om voor jezelf een fijne, veilige plek te zoeken waar je gedurende 2 uurtjes ontsnapt aan de waan van de dag.

Behalve een goede WIFI-verbinding heb je niets speciaal nodig. Je hoeft geen programma's te installeren, we houden het simpel...

Geen fan van videobellen? Dan gebruik je toch gewoon je telefoon, dat kan ook...

Holistische aanpak : jij, in jouw context

Ik kijk graag breed: naar jou als individu, maar ook naar de context waarin jij leeft en werkt. Je loopbaan bestrijkt een groot deel van je leven. Tegelijkertijd hebben andere levensdomeinen invloed op je loopbaan: je relatie, je gezondheid, je familiebanden, je financiële situatie, om er maar enkele te noemen.

Daarom nemen we al die elementen mee tijdens jouw kantelproces.

Jouw zelfredzaamheid als doel

Mijn doel is jou in één traject zelfredzaam maken, zodat je op het einde van je traject zonder mij verder kan: een duurzamere investering in jezelf zal je niet makkelijk vinden.

Zelfinzicht helpt jou om zelf antwoorden te vinden en je zal merken dat tijdens je kantelproces je batterijen al opladen!

De focus ligt sowieso op datgene wat jou energie geeft, in plaats van kost en op het nu en de toekomst. Diep graven in het verleden of in oud trauma laat ik over aan therapeuten en psychologen, waarmee ik prima samenwerk als de nood zich aandient.

'Buitenbeentjes' bijzonder welkom

Doorheen de jaren groeide mijn bijzondere interesse voor een aantal persoonskenmerken.

Klanten die zich in volgende omschrijvingen herkennen, vertellen me hoe ze zich 'eindelijk gehoord, gezien en begrepen voelen':

Beelddenken en hoogbegaafdheid

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij vanuit het grote geheel naar de wereld kijken en heel snel kunnen denken. Ze voelen zich door hun breinvoorkeur - hun favoriete wijze van denken - vaak anders dan anderen. We leven immers in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen gebaseerd op herhaling. Dit zijn werkwijzen die in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en inefficiënt zijn.

Hun talent om de vinger te leggen op systeemfouten en hun neiging overal verbeteringsmogelijkheden te zien, zorgt er soms voor dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden.

Niet zelden worden zij door lineaire denkers of begripsdenkers als 'een luis in de pels' gezien, als een bedreiging, als 'klokkenluider' bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als 'vogel in de mijn' zien, die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar, lang voor de anderen dit gevaar zelf zien...

Door hun opmerkzaamheid, in combinatie met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er daarnaast ook nog hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out eerder op de loer.

Soms is het beelddenken één van de oorzaken waarom mensen zich op een professioneel kantelpunt bevinden. Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker of begripsdenker zijn: zij kennen hun eigen breinvoorkeur niet.

Wanneer ik vermoed dat inzicht in jouw breinvoorkeur jou kan helpen om een antwoord te formuleren op jouw loopbaanvraag, ga ik hiermee aan de slag.

Als ervaringsdeskundige kan ik beelddenkers zelf heel wat nuttige tips geven om met meer gemak door het professionele leven te gaan. Verder verwijs ik ook graag door naar andere specialisten in mijn netwerk op dit domein.


HSP - Hoogsensitiviteit - Hoogsensitief persoon

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past je plaatst: ook een HSP voelt zich vaak 'net even anders'. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit als persoonskenmerk en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag. Als er specifieke begeleiding nodig is, verwijs ik opnieuw graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent. Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat heel mooi: "zoals een violist zijn viool gebruikt; je voelt (als coach) de snaren, jij bent (als coach) de klankkast.

Het is een kwaliteit die hoort bij het persoonskenmerk 'hoogsensitiviteit' waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn werk, tot grote voldoening van mijn klanten.


Voelt kiezen als verliezen? Welkom creatief generalist

 • "12 stielen, 13 ongelukken: zo ziet mijn CV eruit..."
 • "Ik heb zoveel interesses, maar geen enkele specialisatie."
 • "Ik kan niet kiezen, ik wil ook niet kiezen tussen alles wat ik graag doe!"
 • "Vacatures zeggen mij niets! Taakomschrijvingen vind ik zo beperkend."

Herkenbare uitspraken voor jou?

Dan ben jij misschien wel een creatief generalist.

Dit fijne manifest van de creatieve generalist inspireert je vast om jouw brede interesseveld veeleer als troef dan als nadeel te beschouwen op je levenspad.

Moeite om je te profileren?

Toch nog niet overtuigd van je eigen potentieel? Nog altijd moeite om je te profileren, om experten te overtuigen van het voordeel van jouw veelzijdigheid?

Dan reik ik je graag handvaten aan, tijdens een kantelcoachingstraject, speciaal op jouw maat. Welkom!

Ik verklap je alvast dat we - afhankelijk van jouw behoefte - rond volgende thema's werken:

 • Zelfkennis vergaren: wie ben jij, wat is de rode draad in jouw leven - ja, die is er echt wél!
 • Een vat vol tegenstrijdigheden: als 'vat vol tegenstrijdigheden' krijg jij handvaten om constructief met die spanningsvelden - en de polariteiten die hieronder schuilen - om te leren gaan
 • Creatief solliciteren: in plaats van reactief naar werk te zoeken, ga jij creatief leren solliciteren
 • Prioriteren: het verschil tussen Chronos- en Kairostijd ontdekken, leren 'neen' zeggen & - oh jee - keuzes leren maken
 • Omgaan met ongemak: vaardig worden in fouten maken, toelaten, anders omgaan met overtuigingen die je niet verder helpen
 • Zakken van je hoofd naar je lijf: jouw lichaam is een hefboom, je kan je onbewuste brein inzetten en zo leren omgaan met uitstelgedrag

Spannend, nietwaar?

https://www.kantel.be/epc/

Op zoek naar tips om een kantelpunt om te buigen in de juiste richting?

Vraag ze hier aan:

Je tips zijn onderweg, check je inbox, ook je SPAM-folder aub