Net even anders

Enkel voor meerwaardeNzoekers...

Klanten kiezen voor Kantelpunt omdat ik de zaken als Kantelaar net even anders aanpak. Samen met mijn klanten werk ik aan de bezielde maatschappij waarin ik zelf wil werken en leven.

Win - win - win. Want zo blijft er ook nog een leefbare planeet over voor toekomstige generaties. Netjes in lijn met mijn missie en visie op duurzaamheid die aan de basis ligt van het ontstaan van Kantelpunt.

Zelfstandig worden bleek de beste manier om mijn kunstje te kunnen doen. En dat is jou ondersteunen om op een bewuste manier te werken en leven, in elke levensfase.

Mijn talent is de jouwe helpen ontdekken en in de wereld zetten. Welkom!

 

Onafhankelijke begeleiding door een ervaren én deskundig coach/zaakvoerder

ERVARING EN DESKUNDIGHEID

Levensloopbaanbegeleiding is sedert 2015 mijn voltijds vak waarin ik permanent bijschool en dat ik, als zelfstandige, beoefen binnen de schoot van mijn eigen bedrijf. Net even anders dus, want je komt niet terecht bij een onderaannemer die loopbaancoaching 'af en toe' als 'nevenactiviteit in bijberoep' uitoefent, zoals dat wel het geval is bij grotere marktspelers.

Ik weet zowel hoe het is om te werken in een werknemersstatuut, als ik de klappen van de zweep ken als zelfstandig zaakvoerder. De vele professionele ervaringen uit mijn vorig leven als werknemer helpen me ontzettend bij de uitoefening van mijn stiel als levensloopbaancoach. Die expertise maakt het mij ook mogelijk om de pet van coach in te ruilen voor die van adviseur.


Onafhankelijke begeleiding

Als extern en zelfstandig professional werk ik bovendien exclusief in jouw opdracht, met jouw welzijn voor ogen. In tegenstelling tot de interne coach, de preventiedienst, HR medewerker bij jouw werkgever of de vakbondsafgevaardigde die meestal ook andere belangen moeten dienen. 

Net even anders bij Kantelpunt want jij weet je verzekerd van mijn onafhankelijkheid. 

Aandacht, tijd en ruimte voor jouw kantelproces

Aandacht

 • Gedurende jouw hele kanteltraject ben en blijf ik jouw enige aanspreekpunt. Zo weet jij je verzekerd van mijn exclusieve aandacht. Je moet je verhaal maar één keer doen
 • Verder kies ik bewust voor 1 op 1 begeleiding doorheen je hele traject, dus geen sessies in groep.

Tijd

Als Kantelaar kies ik er bewust voor om ACTIEF naar jouw verhaal te LUISTEREN en daar alle tijd  voor te nemen.

Een individuele coachingssessie duurt 2 uur en kan uitlopen, als jouw proces daarom vraagt. Die flexibiliteit kan ik jou aanbieden omdat ik voldoende ruimte tussen 2 klanten voorzie. Bandwerk past niet in mijn woordenboek.

Zeg 'ns eerlijk: hoe vaak heb jij nog het gevoel dat er oprecht geluisterd wordt naar jouw verhaal? Onbevooroordeeld, niet-oordelend luisteren, is weinig mensen - ook in de hulpverlening - gegeven.

Dat pak ik dus net even anders aan...

Ruimte

Een goed gesprek vraagt om een aangepaste omgeving waarin jij je gehoord en veilig voelt. Daarom heet ik je welkom in een warmhuiselijke omgeving in het mooie Lier met fraaie wandelpaden vlakbij als uitwijkmogelijkheid. Als het weer het toelaat, coach ik zelfs buiten, op het terras.

Emotional baggage - https://www.kantel.be/net-even-anders/

Over elk detail werd nagedacht bij de inrichting van mijn praktijk: verlichting, verluchting, verwarming, muziek, kleurgebruik. Al jouw zintuigen worden gerespecteerd. Da's noodzakelijk voor mijn sensitief sterke klanten en fijn meegenomen voor alle anderen.

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Trek dus gerust je schoenen uit en vlei je comfortabel neer in de zetel.

Of hou je schoenen aan & installeer je aan tafel: wat jij verkiest!

https://www.kantel.be/net-even-anders/

Door COVID 19 coach ik tot nader order enkel via videochat. Ik nodig je uit om voor jezelf een fijne, veilige plek in huis te zoeken waar je gedurende 2 uurtjes ontsnapt aan de waan van de dag. Behalve een goede WIFI-verbinding heb je verder niets speciaals nodig. Als je gewend bent om een hoofdtelefoon of oortjes te gebruiken, mag je dat nu ook doen.

Holistische aanpak : jij, in jouw context

Ik kijk graag breed: naar jou als individu, maar ook naar de context waarin jij leeft en werkt. Je loopbaan bestrijkt wellicht een groot deel van je levenspad. Tegelijkertijd heeft je levenspad onmiskenbaar invloed op je loopbaan.

De mensen om je heen spelen een belangrijke rol in je leven. Daarom komen die relaties ook aan bod tijdens je traject.

Een kantelpunt beïnvloedt meestal meerdere elementen in je leven - je relatie, je gezondheid, je familiebanden, je financiële situatie om er maar enkele te noemen - en het zou jammer zijn om maar gedeeltelijk naar die realiteit te kijken.

Jij, in jouw context, dat is waarmee ik werk als coach.

Energiegevers versus energievreters

De focus ligt op datgene wat jou energie geeft, in plaats van kost. Mijn doel is jou zelfredzaam maken: op het einde van je traject kan jij zonder mij verder. Zelfinzicht helpt jou om zelf antwoorden te vinden op belangrijke vragen en je zal merken dat tijdens je eigen ontdekkingsproces je batterijen al opladen!

De nadruk ligt op het nu en de toekomst. Diep graven in het verleden of in oud zeer laat ik over aan therapeuten en psychologen. Waarmee ik prima samenwerk.

Beelddenker, hoogbegaafd of hoogsensitief persoon? Welkom !

Beelddenken en hoogbegaafdheid

Beelddenkers zien verbindingen die anderen niet zien, waardoor zij vanuit het grote geheel naar de wereld kijken en heel snel kunnen denken. Ze voelen zich door hun breinvoorkeur - hun favoriete wijze van denken - vaak anders dan anderen. We leven immers in een maatschappij die gedomineerd wordt door lineaire processen, een stapsgewijze aanpak, met leerprocessen gebaseerd op herhaling. Dit zijn werkwijzen die in de ogen van een beelddenker heel traag gaan en bijzonder inefficiënt zijn.

Hun talent om de vinger te leggen op systeemfouten en hun neiging overal verbeteringsmogelijkheden te zien, zorgt er soms voor dat beelddenkers het lastig hebben om zich overeind te houden. Niet zelden worden zij door lineaire denkers of begripsdenkers als 'een luis in de pels' gezien, als een bedreiging, als 'klokkenluider' bestempeld, terwijl zij zichzelf vooral als 'vogel in de mijn' zien, die anderen wil waarschuwen voor dreigend gevaar, lang voor de anderen dit gevaar zelf zien... Door hun opmerkzaamheid, in combinatie met het feit dat ze er niet altijd in slagen hun boodschap gestructureerd over te brengen en daardoor niet gehoord worden, zijn ze gevoeliger voor burn-out. Als ze er daarnaast ook nog hoogbegaafd bij zijn, ligt bore-out eerder op de loer.

Soms is het beelddenken één van de oorzaken waarom mensen zich op een professioneel kantelpunt bevinden. Weinig mensen weten echter of ze overwegend beelddenker, dan wel begripsdenker zijn: zij kennen hun eigen breinvoorkeur niet. Een methode die objectief kan vaststellen wat jouw breinvoorkeur is, is NBI® of Neethling Brain Instruments. Wanneer ik vermoed dat inzicht in jouw breinvoorkeur jou kan helpen om een antwoord te formuleren op jouw loopbaanvraag, ga ik hiermee aan de slag, mits jouw goedkeuring.

Als ervaringsdeskundige kan ik beelddenkers zelf heel wat nuttige tips geven om met meer gemak door het professionele leven te gaan. Verder verwijs ik ook graag door naar andere specialisten in mijn netwerk op dit domein.


HSP - Hoogsensitiviteit - Hoogsensitief persoon

Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor hoogsensitiviteit. Opnieuw weet ik als ervaringsdeskundige voor welke uitdagingen de ontdekking dat dit label bij je past je plaatst: ook een HSP voelt zich vaak 'net even anders'. Ik focus graag op de kwaliteiten die verbonden zijn aan hoogsensitiviteit als persoonskenmerk en blijf ver weg van stigmatisering of slachtoffergedrag. Als er specifieke begeleiding nodig is, verwijs ik opnieuw graag door naar specialisten binnen mijn netwerk.

Als sensitief sterk persoon gebeurt het wel eens dat ik een affect voel bij jou als klant, dat jij zelf (nog) niet herkent. Therapeut Nelleke J. Nicolai omschreef dat heel mooi: "zoals een violist zijn viool gebruikt; je voelt (als coach) de snaren, jij bent (als coach) de klankkast.

Het is een kwaliteit die hoort bij het persoonskenmerk 'hoogsensitiviteit' waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn werk, tot grote voldoening van mijn klanten.

Voelt kiezen als verliezen voor jou? Welkom creatief generalist!
 • "12 stielen, 13 ongelukken: zo ziet mijn CV eruit..."
 • "Ik heb zoveel interesses, maar geen enkele specialisatie."
 • "Ik kan niet kiezen, ik wil ook niet kiezen tussen alles wat ik graag doe!"
 • "Vacatures zeggen mij niets! Taakomschrijvingen vind ik zo beperkend."

Herkenbare uitspraken voor jou?

Dan ben jij misschien wel een creatief generalist. Op het lerend netwerk van creatieve generalisten ga jij je in dat geval zeker in goed gezelschap voelen: check it out!

Ook dit fijne manifest van de creatieve generalist inspireert je vast om jouw brede interesseveld veeleer als troef dan als nadeel te beschouwen op je levensloopbaanpad.

Moeite om je te profileren?

Toch nog niet overtuigd van je eigen potentieel? Nog altijd moeite om je te profileren, om experten te overtuigen van het voordeel van jouw veelzijdigheid? Dan reik ik je graag handvaten aan, tijdens een kantelcoachingstraject, speciaal op jouw maat. Welkom!

Ik verklap je alvast dat we - afhankelijk van jouw behoefte - rond volgende thema's werken:

 • Zelfkennis vergaren: wie ben jij, wat is de rode draad in jouw leven - ja, die is er echt wél !
 • Hoe omgaan met paradoxaal competent zijn: als 'vat vol tegenstrijdigheden' krijg jij handvaten om constructief met die spanningsvelden - en de polariteiten die hieronder schuilen - om te leren gaan
 • Relationeel competent zijn: in plaats van reactief naar werk te zoeken, ga jij creatief leren solliciteren
 • Prioriteren: het verschil tussen Chronos-en Kairostijd ontdekken, leren 'neen' zeggen & - oh jee - keuzes leren maken
 • Omgaan met ongemak: vaardig worden in fouten maken, toelaten, anders omgaan met overtuigingen die je niet verder helpen
 • Van je hoofd naar je lijf: jouw lichaam is een hefboom, je kan je onbewuste brein inzetten en zo leren omgaan met uitstelgedrag

Spannend, nietwaar?

Test professioneel of persoonlijk kantelpunt

GRATIS

Vul je gegevens in en ga meteen aan de slag

Aangekomen! Check je mails, ook je SPAM-folder aub

Share This