De waarde van werk in Nederland - Universiteit van Amsterdam - https://www.waardevanwerk.eu/wp-content/uploads/2022/01/Waarde_van_werk_Monitor_WET_2021.pdf