Afkicken van drukverslaving

Afkicken van drukverslaving

Afkicken van drukverslaving

Moeder, waarom werken wij (zo hard)?

Niets mis met graag en hard werken, voor zover jou dat als individu zingeving, energie, voldoening en fijne menselijke relaties oplevert én zolang jij een bijdrage levert waar onze maatschappij een betere plek van wordt. Maar deze twee 'voorwaarden' zijn lang niet altijd en voor iedereen vervuld.

Zo is voor steeds meer mensen hun 'druk leven' meer vloek dan zegen. En vragen we ons op een bepaald moment in ons leven terecht vertwijfeld af: is dit het nu? Waarvoor doen we dit eigenlijk?

Hoe gaat het? Druk druk druk...

Al dat 'druk-druk-druk doen' bracht ons waar we vandaag staan met de wereld: er is veel verwezenlijkt, maar er is ook veel stukgemaakt.

We branden onszelf op en vallen massaal uit, net zoals we grondstoffen op onze Aarde opbranden tegen een tempo dat natuurlijk herstel - regeneratie - onmogelijk maakt. Dat is niet alleen jammer voor onszelf, het is allesbehalve netjes tegenover de generaties die na ons komen...

Wat nu als ik je vertel dat 'afkicken van onze drukverslaving' kan leiden naar een planeet waarop het wél aangenaam toeven is, voor ALLE levensvormen, nu én ook nog binnen 7 generaties, mét verschillende generaties samen.

Op voorwaarde dat we bewustzijn ontwikkelen op enkele belangrijke denkfouten die we volgens mij tot nu toe maakten. En op voorwaarde dat we ons durven openstellen voor de mogelijkheid dat het ook anders kan. Hoe? Read-on.

Een ongemakkelijke waarheid over de staat van de wereld...

Als mensheid toonden we de voorbije decennia zoveel arrogantie dat we niet enkel het voortbestaan van ontelbare planten- en diersoorten in gevaar brachten, maar ook het voortbestaan van onszelf als soort:

Het leven zoals we het vandaag kennen, is bedreigd: DAT is de feitelijke realiteit die ecocide heet.

De impact van die ecocide op andere grote systemen zoals economie, staatstructuren, rechtssystemen en financiële markten, kunnen we vandaag niet inschatten, laat staan beheersen. Wat we wel weten, is dat de komende decennia met behoorlijk wat chaos gepaard zullen gaan.

De enige zekerheid die we vandaag hebben over de gevolgen van ons gedrag in het verleden,

is dat er veel ONZEKERHEID en TURBULENTIE zal zijn...

En laat nu net onzekerheid een element zijn waar weinig mensen dol op zijn, economen en financiële profielen - who've been running the show so far - al helemaal niet.

Daar is een eenvoudige verklaring voor: chaos en wanorde triggeren namelijk onze reactieve patronen. En hoewel die reactieve patronen nodig zijn bij écht levensgevaar, zijn ze allesbehalve helpend wanneer ze te pas en te onpas onze natuurlijk zijnsstaat - een staat van vrede, rust, speelsheid, samenwerking en tevredenheid - 'kapen'.

Dat zien we vandaag al in onze respons op ecocide, klimaatverhitting en teloorgang van biodiversiteit: de toekomst van onze planeet ziet er ondertussen zo onfraai uit dat we ofwel het hoofd afwenden, in de hoop dat het allemaal wel zal meevallen, het 'onze kop wel zal duren', of in de overtuiging dat 'het schip toch al gezonken is', of in de hoop dat technologisch vernuft wel voor oplossingen zal zorgen. 'De vlucht vooruit' is ook een piste: dan verlaten we deze Aarde toch gewoon voor een andere planeet? Yeah, right... Om daar dan verder te doen zoals we hier bezig waren?

Bovendien wordt het tijdsbestek om de hete grond onder onze voeten te ontvluchten - of te bevechten - steeds korter volgens klimaatwetenschappers. De urgentie neemt dus toe en daardoor ook ons globaal gevoel van instabiliteit: het leven zoals we het vandaag kennen is bedreigd en 'de nieuwe manier van zijn' is er nog niet: met die onzekerheid kan het menselijk ego erg moeilijk 'zijn'. 

Daarom lijkt het mij zinvol om aan de slag te gaan met de linkerkant van onderstaande universele levenscyclus en ons te bezinnen over de kansen die er liggen op dit kantelpunt in ons bestaan.

 

https://www.kantel.be/2020/01/kantelen-die-handel/

Als we het niet voor onszelf doen, laten we het dan doen voor de generaties die na ons komen. En op die manier meteen zingeving toevoegen aan ons eigen bestaan:

Want is het niet precies de existentiële leegte die veel mensen momenteel ervaren die oorzaak is van de drukte die we de hele tijd creëren, waardoor we de verkeerde dingen doen die ons verder doen afdrijven van de gemoedsrust waar we zo naar snakken?

Is 'onze respons op existentiële leegte' - onze drukverslaving - dan misschien mee de oorzaak van de problemen die we nu IN onszelf en RONDOM onszelf ervaren?

Als dat zou kloppen, dan ligt in 'afkicken van onze drukverslaving' een fantastische opportuniteit!

Food for thought EN uitzoeken:

Afkicken van drukverslaving - www.kantel.be

Boeiende toekomstvisies

Wereldwijd denken mensen na over hoe de toekomst van de wereld er zou kunnen uit zien:

De invloed van dergelijke evoluties boeit mij uitermate.

Want terwijl we evolueren van 'een kenniseconomie' naar 'een betekeniseconomie', van 'het antropoceen' naar 'een symbioceen', brengt dit ook gigantische uitdagingen met zich mee voor de manier waarop we leven én werken...

Wat als we het perspectief kantelen?

Als 'hard werken' een vluchtpatroon is, een reactief patroon, als re-actie op een gevoel van existentiële leegte, een gevoel dat je liever niet wil voelen, is het van belang om de oorzaak van dat leegtegevoel op te sporen.

De oorzaak van die leegte ligt vaak in de 'separatie' die wij zelf creëren, omdat 'doorvoelen' van de leegte té pijnlijk is.

Als dat klopt, ligt er een oplossing in het wél doorvoelen van de leegte én in het ombuigen van die separatie.

Anders gezegd: je bent weggevlucht van datgene wat je blij KON maken, van wat je gemoedsrust KON geven, van alles wat ervoor kon zorgen dat je jezelf niet hoefde te verdoven en je bent gaan geloven dat het vluchtmiddel voor jou 'de oplossing' is.

Terwijl 'de oplossing' in de omgekeerde beweging zit: verbind je opnieuw met datgene wat je blij kan maken, met wat je gemoedsrust geeft: dan hoef je jezelf niet meer te verdoven met drukdrukdruk doende zijn...

En doe dat ZONDER daar voorwaarden aan te koppelen:

Zeg dus niet: 'ALS ik maar meer gemoedsrust zou ervaren in mijn leven,

dan zou ik me beter voelen',

maar kantel het als volgt:

'als ik mezelf toesta om me goed te voelen, dan ervaar ik gemoedsrust'

De logische vraag die daarop volgt, is dan deze: wat is er HIER EN NU nodig voor jou om je goed te kunnen voelen? Of nog:

Waar word jij blij van in het leven?

Wanneer mensen op het eind van hun leven gevraagd worden naar wat ze anders hadden willen doen, antwoordt niemand dat ze graag harder hadden willen werken... Wel integendeel. Bronnie Ware noteerde antwoorden van haar palliatieve patiënten in haar boek 'The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing':

 1. I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me
 2. I wish I hadn't worked so hard
 3. I wish I'd had the courage to express my feelings
 4. I wish I had stayed in touch with my friends
 5. I wish I had let myself be happier

Jammer genoeg stellen weinig mensen zich dit soort vragen preventief, 'bij leven'.

Doen ze dat wel - bijvoorbeeld in het kader van een coachingstraject, of omdat ze met een pittig kantelpunt in hun leven geconfronteerd worden zoals een onverwacht afscheid of ziekte - dan zijn dit hun antwoorden:

 • ik wil graag meer tijd doorbrengen met geliefden
 • ik wil fysiek actief kunnen zijn en niet de hele tijd exclusief in mijn hoofd leven, achter een scherm verborgen zitten of achter machines moeten staan
 • ik wil de eenvoudige dingen des levens meer waarderen
 • ik wil in het groen, in de natuur zijn, of me omringd weten door andere schoonheid in de vorm van kunst of cultuur
 • ik wil sociale contacten mogen en kunnen leggen én tijd maken om ze te onderhouden
 • ik wil mogen lummelen en spelen, zonder resultaatsverbintenis
 • ik wil minder 'moeten'...
 • ik wil mogen leren, voor het plezier van het leren, niet omdat dat moet
 • ik wil graag 'goed doen', voor anderen en voor mezelf want dat voegt waarde toe aan mijn leven
 • ik wil rust, gemoedsrust, content kunnen zijn met mijn leven zoals het vandaag is
 • én ik wil mogen bijdragen, op mijn manier...
 • ik wil liefde geven en ontvangen, ik verlang naar erkenning voor wie ik ben en wat ik doe, ook als ik tijdelijk niet veel KAN doen...

Waarom leven we dan niet vaker op die manier?

Ik verdenk ons ervan dat we zijn gaan geloven dat we bovenstaande vraag beter niet kunnen stellen, uit angst voor het antwoord. Want we zijn ondertussen zo verslaafd geraakt aan het vluchtpatroon - hard werken - dat we de gedachte aan 'minder werken' amper durven toelaten...

Want nu komt het angeltje: we leven niet op een eiland, we leven in een CONTEXT die grote impact heeft op ons denken en doen.

En in die omgeving is het riedeltje 'dat hard werken nu eenmaal ons lot is, als we tenminste een beetje 'n fijn leven willen leiden' er stevig ingeprent, ondermeer gevoed door een dominant economisch paradigma dat in onze contreien kapitalisme heet en ons aanmoedigt om steeds meer te produceren én te consumeren.

Het resulteert voor velen in deze bijzondere situatie:

We voeren jobs uit die ons ongelukkig maken, waardoor we dingen kopen die we niet nodig hebben, om indruk te kunnen maken op mensen die we niet meer kennen, laat staan leuk vinden...

En zo zijn we stilaan 'verslaafd' geraakt aan druk bezig zijn.

Niet verwonderlijk trouwens, in een wereld waarin 'druk bezig zijn' een statussymbool werd. Vraag maar 'ns aan iemand die op pensioen 'moet', hoezeer diens identiteit vervlochten is met de professionele rol die hij /zij /hen vervulde voorheen...

We lijden massaal aan drukverslaving en koopwoede,

zo massaal dat we ons er niet eens meer bewust van zijn

en dat wie dit durft aankaarten meteen MOET veroordeeld worden 

en weggezet wordt als naïeveling, dromer, communist, anarchist: pick your choice...

KAN DAT ANDERS?

Ja, dat kan zeker.

De beste manieren die ik als kantelaar zie, is om te durven twijfelen en je eigen gedrag, overtuigingen en aannames voortdurend in vraag te stellen met vragen als deze:

1. Waarom lijd ik eigenlijk terwijl ik in een welvarende positie zit?

 1. Waardoor lijden wij zo massaal aan drukverslaving in onze welvaartsmaatschappij'?
 2. Zou de welvaartmaatschappij zelf mee aan de basis kunnen liggen van onze drukverslaving?

Hoe komt het bijvoorbeeld dat wij zo vaak het gevoel hebben in schaarste te leven - te weinig geld, liefde, voedsel, energie, grondstoffen, natuur, kennis, ruimte, stilte, aandacht, verbinding, spiritualiteit, vul maar in - terwijl er van dat alles EEN POTENTIEEL AAN OVERVLOED is, dat hooguit onrechtvaardig verdeeld is?

Zou het kunnen dat ons wereldbeeld en onze kijk op economie hier een rol in speelt?

Zou het kunnen dat we onszelf dan ook kunnen bevrijden van een juk dat we zelf gecreëerd hebben? 

(Pssst: ik denk van wel ;-))

2. Waarom spreken we over arbeidstijd versus privétijd?

Toen we nog als jager-verzamelaars leefden, liepen werk en leven door elkaar en waren ze één:

 • Waarom creëerden wij afgescheidenheid tussen die twee?
 • Waarom spreken we over 'een balans vinden' tussen arbeidstijd & privétijd, over 'activiteit en productiviteit', terwijl arbeidstijd gewoon onderdeel is van onze - beperkte - tijd in een eindig leven?

Is onze kijk op tijd toe aan grondige herziening?

(Pssst: ik denk van wel ;-))

3. Waarom is het ene werk het andere niet?

Ook mogen we ons bewuster worden van het verschil in waardering voor werk dat meestal door mannen wordt gedaan en zorgtaken die meestal door vrouwen worden opgenomen. Opnieuw een vorm van ongelijkheid die voor meer strijd zorgt dan goed voor het geheel is.

Waarom laten we dat nog altijd toe? Dat we hiervoor kiezen, dat is toch al te gek?

(Pssst: het kan ook anders...)

4. Hoe dragen mijn huidige keuzes bij aan een beter leven?

Als een bepaalde strategie niet meer werkt, is de eenvoudigste oplossing: stel je strategie bij. Probeer iets anders, dat beter werkt.

Stel je dus de vraag: 'hoe dragen mijn huidige levenskeuzes bij aan een fijn leven?

En als ze dat niet (meer) doen, wat wil ik dan anders?'

5. Welke rol speelt 'taal', welke rol spelen verhalen en rolmodellen in dit alles?

Taal speelt een zeer grote rol want woorden creëren werelden. Daarom is het hoog tijd voor andere verhalen...

Hoog tijd voor andere rolmodellen ook. Andere voorbeelden waaraan we ons kunnen spiegelen. Meer diversiteit graag.

Want wat we de voorbije decennia als zaligmakend hebben aanzien, vraagt nu een te hoge tol. Individueel én maatschappijbreed. Kantelen die handel!

WaT kan jij zelf DOEN?

Stel je eigen perspectief op arbeid eens in vraag:

 1. Wie zich bewust wil worden van en zelfs wil afkicken van z'n drukverslaving, moet het eigen wereldbeeld en je mindset + dominante overtuigingen in vraag durven stellen
 2. Je leert best relationeel en systemisch kijken naar 'wat is', daarbij ook rekening houdend met je omgeving en hogere doelen
 3. Op lange termijn denken en de belangen van generaties VOOR en NA jou meenemen in je beslissingen, is een must
 4. Durven verbinden met wat voor jou als 'existentieel en waardevol' aanvoelt, is van goudwaarde, ook al kan je dat niet altijd 'rationeel' verklaren en 'vinden anderen daar vanalles van'

Om dat te doen, helpen vragen als:

 • Klopt de manier waarop ik 'werk' voor mezelf definieer nog wel?
 • Klopt het wereldbeeld dat ik voor 'waar' hield nog wel?
  • Is 'zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de betaalde arbeid houden' écht verstandig?
   • Wie gaat er voor jonge kinderen, ouderen, het maatschappelijk bindweefsel zorgen?
   • Wie gaat er nog winkelen in stenen winkels, als iedereen voltijds 'aan de slag' is?
   • Met welke grondstoffen gaan we zoveel 'productie en consumptie' mogelijk blijven houden?
   • Gaat 'handelaarschap' nog wel kunnen blijven bestaan, als er geen mensen meer vragende partij zijn voor analoge handelsplekken?
  • Is 'meer van hetzelfde' écht waar wij vandaag nood aan hebben?
  • Zullen we er echt op 'achteruit gaan' als we andere keuzes maken, ook rond het belang van 'reproductieve arbeid'?
  • Wat beschouw ik als vooruitgang en wat kan ik erkennen als achteruitgang?
 • Aan wat voor maatschappij wil ik bouwen, waarvoor wil ik zorg dragen in de toekomst?

Voel jij je getriggerd door deze vragen? Mooi...

Dat is het begin van een mogelijke transitie naar een ander leven.

Eentje waarin jij bewust wordt van je eigen drukverslaving én de mogelijke alternatieven:

 

 1. Meer zijn en minder doen
 2. Vaker 'de juiste dingen doen', meer focus op effectiviteit dan blinde focus op efficiëntie
 3. Minder vaak 'de verkeerde dingen doen' 
 4. Leren denken OVER je denken
 5. Voelen ook een plaats geven in je bestaan
 6. Introspectie koppelen aan outrospectie en je empathisch vermogen verhogen, zodat je je onderdeel voelt van een groter geheel, een geheel dat waardevol genoeg is om VOOR te kiezen, te behoeden, te beschermen, te koesteren...
 7. En beseffen dat 'de natuur' - waar wij onderdeel van zijn - een fantastisch zelfhelend systeem is, als wij maar toelaten dat het systeem zichzelf heelt
 8. vandaar: verander de wereld, begin bij jezelf

De waarde van werk

De waarde van werk

Wat ik al jaren oppik over de waarde van werk uit gesprekken met ervaren professionals tijdens mijn werk als levensloopbaancoach, zie ik vandaag bevestigd in academisch onderzoek in 2022 uit de Nederlandse Universiteit van Amsterdam:

'Betaald werk' moet het afleggen tegen andere levensdomeinen als gezin, familie en vrienden en vrijetijdsbeleving

Zinvol, kwaliteitsvol werk dat een bijdrage levert aan een betere wereld en waarin sociale relaties primeren, is waar mensen naar verlangen, maar wat ze steeds minder vinden

Nochtans werken we graag: 74% zou blijven werken als het voor het geld niet nodig was, tegelijkertijd zou 71% het een verbetering vinden als we een eenvoudiger, natuurlijker manier van leven zouden leiden...

Waarde van Werk in Nederland - Paul de Beer

Wat betekent 'de waarde van werk' voor jou als professional tijdens je beroepsactieve jaren?

Vertaald naar jouw dagelijkse realiteit, levert dat interessante reflectievragen op:

1. Als jij verlangt naar een eenvoudiger, natuurlijker manier van leven, wat weerhoudt je daar dan van?
2. Als je verlangt naar zinvol werk, wat kan je dan doen binnen jouw huidige professionele context en rol om er zingeving aan toe te voegen?
3. Als het je niet lukt binnen je huidige context, wat heb je dan anders te doen?
4. Wie kan je daarbij helpen?
5. Wanneer ga je die hulp vragen?

Op metaniveau kan je hierbij stilstaan:

 • Hoe wil jij je in de toekomst verhouden tegenover 'betaald werk', wetend dat het leven eindig is, kinderen snel opgroeien en onze wereld zoals we ze vandaag kennen op een kantelpunt staat?
 • Wat betekent dat antwoord voor de KEUZES die jij maakt, in jouw werk en leven, voor JOUW gedrag?
 • Wat ga je anders doen, als consument of producent, verschaffer of afnemer van betaalde arbeid, aanbieder of afnemer van diensten, maar ook als vader of moeder, zoon of dochter, partner, vriend, familielid, lid van een vereniging, burger?

Maakte jij al eens de balans van jouw persoonlijk contentement in de verschillende levensdomeinen? Moet je echt 'ns doen:

https://www.kantel.be/epc

Wat betekent dit onderzoek naar de waarde van werk voor jou als werkgever?

 1. Verbeter de kwaliteit van werk, zet minder in op 'command and control', geef je medewerkers meer autonomie in hun tijdsbesteding en maak menselijke interactie en 'menselijke maat' opnieuw leidend: mensen snakken naar verbinding...
 2. Dat betekent niet dat je moet verbieden om 'thuis te werken': geef mensen de vrije keuze om hun werk zo te organiseren dat ze resultaten kunnen behalen die in consensus bepaald werden...
 3. Zorg voor interessant werk: zorg ervoor dat je medewerkers weten op welke manier ze bijdragen aan welk doel en vergewis je ervan dat zij dat doel waardevol vinden...
 4. Screen je medewerkers op hun waarden: zorg ervoor dat zij hun eigen waarden kennen als dat vandaag nog niet het geval is en bepaal de waarden van je organisatie niet top-down, maar bottom-up: de waarden van je medewerkers bepalen de waarden van de organisatie, niet andersom...
 5. Waarden moeten altijd vertaald worden in gedrag, anders blijven ze dode letter...
 6. Werk dat beter gedaan wordt door computers of robotten kan je gerust automatiseren, maar werk waarbij de mens hét verschil maakt, moet je nooit weg saneren: dat betaal je cash in verminderde betrokkenheid bij je medewerkers én je klanten...
 7. Betrek je medewerkers actief bij het menselijk houden van de werkdruk: hou op met top-down sturen en geloven dat een zaakvoerder, CEO of gelijk welke manager 'alwetend' is...
 8. Stel je visie over 'mensen die uitvallen' bij: zorg dat je weet waarover je praat, of laat je bijstaan door mensen die wél weten waarover ze praten als het gaat over langdurige afwezigheid door fysieke of mentale problemen
 9. Waan jezelf niet immuun voor burn-out: niemand is immuun, ook jij niet...
 10. Laat je vaker bijstaan door professionals in 'mensenwerk': dat is OOK een ambacht...

 

Wat betekent dit voor beleidsmakers en andere denkers rond de waarde van werk?

Wordt het geen tijd om het perspectief te kantelen?

Om 'krapte op de arbeidsmarkt' niet enkel als een probleem te zien, maar ons af te vragen waarvoor dit 'probleem' een oplossing is?

 1. Is het echt verstandig om zo hard in te zetten op 'iedereen voltijds en zo lang mogelijk aan de betaalde arbeid krijgen', gedreven door een louter mechanistische kijk op het leven, terwijl mensen terecht verlangen naar een waardengedreven leven?
 2. Is het verstandig om onze levens te reduceren tot activi-tijd en productivi-tijd, gedreven door een economisch systeemdenken dat zowel onszelf als de Aarde uitput?
 3. Moeten we het nog wel hebben over 'de balans werk-leven'? Creëren we op die manier niet nog meer afgescheidenheid in plaats van verbinding?
 4. Wat wordt er mogelijk als we 'economie' opnieuw ten dienste stellen van de maatschappij in plaats van andersom en ons laten inspireren door de donuteconomie van Kate Raworth of de betekeniseconomie van Kees Klomp?

Benieuwd hoe jij dit ziet...

Kate Raworth's donut economie

Kate Raworth's donut economie

Tijd voor een ander economisch verhaal... 

Er is één verhaal dat onze levens domineert en dat is het verhaal van de economie. Zowat ons hele leven zijn we bezig met 'hoe ga ik in staat zijn om te voorzien in mijn levensonderhoud, hoe raak ik aan genoeg middelen om een goed leven te kunnen leven?'

Als we binnen dat economisch denken een ander verhaal durven omarmen, kantelt er dus heel wat in de wereld.

Da's precies wat Kate Raworth doet, met haar vernieuwende kijk op economie. Sinds Adam Smith is er immers weinig veranderd aan de modellen die economisten hanteren, terwijl onze wereld zelf drastisch veranderd is...

Tijd dus voor een andere kijk op economie, maak in volgende video's kennis met 'de donut-economie' van Kate Raworth.

Kate Raworth - University of Oxford - Donut economie

Waarom aan de slag gaan met economie?

Hoe?

Het concept van de 'homo economicus' mag op de schop wegens fout

We hebben complexiteit te leren omarmen want de wereld draait niet lineair

Herverdeling van rijkdom en zorg, zorgen voor gelijkwaardigheid

een regeneratieve economie in plaats van een extractieve...

Waarom 'groei' niet in een regeneratief verhaal past, ook geen 'groene groei'...

Jason Hickel boek Minder is meer

Boekcover

Het boek van Jason Hickel 'Minder is meer - hoe degrowth de wereld zal redden' is een absolute aanrader.

Dit boek is geen pleidooi TEGEN economisch denken of pro communisme, verre van.

Het boek maakt daarentegen wel duidelijk waarom het kapitalisme op zich - en niet de neoliberale uitwas ervan - vanuit historisch perspectief voortdurende expansie nodig heeft om de eigen ineenstorting te vermijden.

Het kapitalisme legt daardoor een enorme druk op mensen om te blijven consumeren en schulden aan te gaan.

Eens je die dynamieken doorziet, kan je ze niet 'niet meer zien' en word je je pijnlijk bewust van de mate waarin ze het leven op aarde beheersen...

Dat we het zo 'lastig' vinden om deze gedachte simpelweg toe te laten, toont aan hoe diep het kapitalistisch denken 'ingebed' is in onze denkkaders. En hoe wij dat prachtige geschenk dat 'ons leven' is, zelf herleiden tot 'een economisch middel', onder andere door mee te gaan in de ratrace die dit systeem mee in stand houdt.

Velen komen hierdoor terecht in een modus van 'overleven'. Precies daarin schuilt de toxiciteit van ons gebrek aan bewustzijn over de gevaren van het kapitalisme als ideologie.

Maar er is gelukkig ook goed nieuws: een postkapitalistische economie kan rechtvaardiger, zorgzamer en aangenamer zijn.

Want door minder te 'nemen', kunnen we als mens meer 'zijn', zonder in te boeten op ons mens-zijn...

 

Kate Raworth: tijd om economie als 'planetair huishouden' te beschouwen...

Maatschappelijk kantelen vanuit radicale zachtmoedigheid

Maatschappelijk kantelen vanuit radicale zachtmoedigheid

Radicale zachtmoedigheid

Maatschappelijk kantelen vanuit radicale zachtmoedigheid

Stel: dankzij corona realiseer jij je dat er iets MOET veranderen

 • in de wereld
 • in je eigen leven
 • in allebei

Omdat je niet meer terug wil naar de wereld zoals die was voor de pandemie. Voor zover dat al zou kunnen, want het leven moet voorwaarts geleefd worden, niet achterwaarts.

Maar mét dat besef dat er iets moet veranderen, komt ook het besef dat die gedroomde ANDERE toekomst er nog niet is. En er niet vanzelf zal komen.

Dat je die met andere woorden ZELF mag maken...

Spannend...

En dat voelt best spannend.
Beangstigend zelfs.

Want het betekent:

 • kleur bekennen
 • uitspreken waar je in gelooft
 • en waarom je bepaalde keuzes maakt

Met respect voor andere visies als het even kan, tegelijkertijd ook duidelijk grenzen aangevend:

Radicale zachtmoedigheid

Herken jij het spanningsveld dat op die snijlijn ontstaat?

 • moed versus angst
 • daadkracht versus verlamming
 • zelfvertrouwen versus twijfel, onzekerheid of je het wel bij het rechte eind hebt

 Wees gerust, je bent niet alleen.

Tijdens de COVID-crisis in 2021-2022 contacteerden klanten mij bezorgd met volgende vragen:

 1. Kan ik wel kantelen, zonder zelf de gedragspatronen over te nemen die ik afkeur?
 2. Is het niet vreselijk naïef te geloven dat het mogelijk is enige impact of macht te kunnen verwerven vanuit radicale zachtmoedigheid, vrede en verbinding?

Deze video van Martha Beck beantwoordt die vraag:

Benieuwd hoe haar boodschap bij jou binnenkomt en wat ze jou leert over jouw eigen kantelproces.

Laat je het me weten?

Wat is een kantelpunt in een mensenleven?

Wat is een kantelpunt in een mensenleven?

Wat is een kantelpunt?

 

Een kantelpunt in een mensenleven is een belangrijk moment in je bestaan waarop je de nood iets fundamenteel te veranderen scherp aanvoelt. Eigen aan een kantelpunt is dat teruggaan naar de toestand van vlak voor het kantelpunt onvoldoende of zelfs onmogelijk is.

Je weet of jij op een kantelpunt staat wanneer je jouw veerkracht voelt afnemen en je functioneren door 'een kleine verstoring' drastisch verandert.

Je MOET op zo'n moment 'in beweging komen', terwijl je al je energie nodig hebt om rechtop te blijven, omdat je zekerheden op losse schroeven staan: dat is pittig...

Als individu ga je al gauw aan het wankelen

wanneer je op zo'n kantelpunt in je leven stoot... 

 

Daarom gaat een persoonlijk of professioneel kantelpunt idealiter gepaard met tijd voor reflectie:

 1. je start met stilstaan
 2. zodat je achterom kan kijken
 3. om daarna vooruit te kunnen gaan

Stilstaan is nodig, zodat jij een reis naar binnen kan maken,

naar datgene wat voor jou essentieel is in het leven... 

Complexe systeemdynamiek

In een complex systeem als een mensenleven spelen allerlei factoren en processen die een niet-lineaire reactie kunnen veroorzaken. Zo kan een systeem heel lang 'stabiel' lijken, terwijl het toch vrijwel onzichtbaar wordt ondergraven.

Door die geleidelijke ontwikkeling wordt de veerkracht van het systeem steeds geringer en wordt het systeem steeds fragieler. Veranderingen die gewoonlijk optreden, gaan langer of korter duren. Het systeem 'weet' op de duur niet meer welke kant het op moet.

Uiteindelijk is in deze omstandigheden een kleine verstoring voldoende voor de omslag naar een nieuwe 'stabiele' toestand.

Die nieuwe 'stabiele toestand' kan jij als bijzonder oncomfortabel ervaren.

Zeker wanneer je liever terug wil naar de situatie van voor het kantelpunt.

Maar net dat is niet meer mogelijk...

Opvallend is dat 'de fatale verstoring' vaak als oorzaak wordt gezien van het kantelpunt, terwijl het in werkelijkheid de langdurige, geleidelijke invloed van verschillende externe factoren is, die de échte oorzaak is... 

 • Denk bij het woord 'systeem' aan een sociaal, mentaal, economisch, maatschappelijk of natuurkundig systeem, maar evengoed aan een mensenleven
 • Niet-lineair betekent complexer dan 'oorzaak-gevolg' of 'actie-reactie'; snel, onzeker en vaag dus
 • Het concept 'veerkracht' is een onderdeel van het concept 'stabiliteit' dat op zijn beurt het vermogen aangeeft van een systeem om een verstoring te weerstaan. Stabiliteit staat voor 'onveranderd blijven, ondanks weerstand'. Veerkracht is dan het vermogen om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand, na een tijdelijke verstoring.

Onzekerheid troef op een kantelpunt

Het kan heel lang duren voor jij je bewust bent van de kwetsbaarheid van 'jouw' systeem want zolang je over voldoende veerkracht beschikt, kan je namelijk flexibel omspringen met zaken als 'verandering' en 'onzekerheid'.

Zodra het kantelpunt overschreden is,

voel je de nood om iets te ondernemen als bijzonder urgent:

er MOET iets veranderen, NU!

Alleen: de weg die je wil opgaan, is nog onduidelijk.

Dat zorgt voor veel onzekerheid...

Daarom ervaren we existentiële keerpunten in een mensenleven zoals:

 • een midlifecrisis
 • een relatiebreuk
 • een verlieservaring zoals overlijden, ziekte, ontslag, demotie of pensionering,
 • empty nest syndroom, een verhuis

als hét moment waarop 'de nood om te kantelen' scherp voelbaar is.

Een kantelpunt in een mensenleven is dus een belangrijk moment in je bestaan 

met een dergelijke impact

dat het NA drastisch anders wordt dan het VOOR...


katalysator voor verandering

 

Een kantelpunt in een mensenleven is daarom een uitnodiging tot reflectie:

 • om de waan van de dag EVEN ON HOLD te zetten...
 • je bewust te worden van wat je VOELT: wat probeert jouw lichaam je te vertellen?
 • te bevragen wat je daarbij DENKT: hoe was het hiervoor, hoe is het nu en wat wil je anders voor de toekomst?
 • je voelen met je denken te verbinden en te onderzoeken hoe jij je gedraagt, wat jij DOET en waarom
 • los te laten wat je niet meer dient, RUIMTE te maken voor waar je meer van wil
 • bewust te kiezen voor wat energie geeft

zodat je opnieuw voldoening ervaart en met hernieuwd vertrouwen door het leven kan gaan

in alle belangrijke levensdomeinen:

Waarom 'niet mogen werken' pijn doet

Waarom 'niet mogen werken' pijn doet

 • Ben jij een creatieveling die sinds 2020 blijft creëren, publiek of geen publiek?
 • Of ben jij een dienstverlener die tandjes blijft bijsteken, tegen beter weten in?

Dat doe je vast niet omdat jij van de hemelse dauw kan leven. Of omdat je het fijn vindt je talent gratis weg te geven...

Neen, de kans is groot dat je het doet omdat een innerlijk vuur jou drijft:

 • jij voelt EEN DRANG om te creëren
 • je MOET zorgen, voor mens, dier of planeet

Want voor jou is 'werk' meer dan 'een ruilovereenkomst waarbij tijd en talent ingewisseld worden tegen geld'.

Het is een manier om uitdrukking te geven aan wie jij in essentie bent en wat je te doen hebt in dit leven:

 

 

 

https://www.kantel.be/2020/09/mag-het-wat-meer-zijn/

En begrijp me niet verkeerd:

Wie zijn 'purpose' in het leven vindt, mag zich gelukkig prijzen... 

Maar er is helaas ook aan deze medaille een keerzijde.


De keerzijde van bevlogenheid

 • Stel je hun pijn voor wanneer bevlogen, betrokken mensen niet meer gevraagd worden om hun werk te doen, terwijl ze dat wel nog willen en kunnen
 • Of beeld je in wat er gebeurt wanneer zij uitdrukkelijk gevraagd worden om hun werk NIET te doen (*) omdat een hoger doel zoals de wereldwijde volksgezondheid moet gevrijwaard worden

Dat is wat door COVID-19 gebeurde in 2020. En dat deed pijn.

Want als de waardering van klanten of een publiek uitblijft, vragen performers en dienstverleners - die leven van 'verbinden met mensen' - zich af:

"Als wat ik doe niet hoort bij de 'essentiële' beroepen, ben IK dan nog wel relevant?"

 • Hoewel het antwoord op die vraag manifest 'JA' is...
 • en elk zinnig mens begrip heeft voor het hoger doel en daarom de COVID-19 maatregelen respecteert...

... is het niet abnormaal dat dit soort gedachten voor existentiële onzekerheid zorgt waarmee je niet moet blijven zitten in je eentje.


Mag het wat meer zijn?

Het brengt echter ook iets anders aan het licht.  Namelijk dat arbeid in het beste geval voor zingeving in ons leven zorgt...

Voor wat er gebeurt als deze bron van zingeving wegvalt, was bitter weinig aandacht in 2020. We hadden vooral aandacht voor de financiële consequenties... Het gevolg van het verengen van het begrip 'arbeid' in de loop van de tijd. 'Werk' verwijst tegenwoordig hoofdzakelijk naar 'verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst'. Terwijl er zoveel andere manieren bestaan om via arbeid een toegevoegde waarde te bieden aan je eigen leven én de maatschappij.

Het begon fout te lopen met de link tussen zingeving en arbeid sinds we gingen spreken over 'een arbeidsmarkt' en de marktprincipes het levensdomein 'werk' zijn binnengeslopen...

Een direct gevolg daarvan is dat steeds meer mensen almaar moeilijker uitdrukking kunnen geven aan wie ze zijn en wat ze te doen hebben, op een manier die bij hen past en die hen voldoening schenkt. 


 

Fout paradigma?

Jammer genoeg zijn de oplossingen waarmee we tot nu toe komen niet bijster effectief:

 • wie niet de kans krijgt zijn missie ten volle te beleven - omdat een doorgedreven economisch denken geen toegevoegde waarde ziet in zijn talent - zit niet te wachten op iemand die hem begeleidt of omschoolt naar één of andere bullshit-job die toevallig 'beter in de markt' ligt
 • zo iemand is geen vragende partij om zijn purpose opzij te schuiven en te reduceren tot een hobby, terwijl hij de kost moet verdienen in een context die hem niet boeit: daar word je namelijk ziek van in plaats van gelukkig
 • alle VDAB-cijfers over knelpuntberoepen ten spijt, als je talent niet aansluit bij wat je 'om den brode' doet, zal het geen duurzaam huwelijk worden, hoe zeker je ook bent van een inkomen
 • en wat te zeggen over alle vormen van arbeid waarvan wij het ondertussen normaal vinden dat er geen of absurd weinig maatschappelijke erkenning tegenover staat zoals het opvoeden van kinderen, of de zorg voor iedereen die niet meer bijdraagt aan 'het economisch model'?

De bedenkers van deze oplossingen gaan helaas uit van een paradigma waarin mensen gereduceerd worden tot een middel, of waarin mensen zichzelf reduceren tot middel...

En dat drukt behoorlijk op ons maatschappelijk welbevinden.

't Is hoog tijd voor een andere vraag:


 

In welk soort maatschappij willen wij leven?

Willen we een maatschappij waarin we onszelf reduceren tot een economische kostenpost, tot we erbij neervallen? Dan hebben de burn-& bore-outs van de voorbije jaren ons niets geleerd.

Willen we een maatschappij waarin de mens zich moet aanpassen aan het systeem, of andersom? Moet een systeem zijn eigen bedenker verzwakken of versterken? 

Want gelukkig is dit ook waar: wie wél zijn purpose kan leven, overstijgt zichzelf én zijn eigenbelang. Hij of zij doet er alles aan om goed te zorgen voor de omgeving waaraan hij zoveel te danken heeft...


 

Hoe bewegen we in een andere richting?

Met welke oplossingen kunnen we komen voor de uitdagingen van de toekomst? Gelukkig denken we daar met velen over na en boeken we al mooie resultaten, op verschillende niveaus.

Vanuit mijn perspectief als levensloopbaancoach en kantelaar denk ik hieraan:

 • Bouwen aan een samenlevingsmodel waarbij ZINGEVING voorop staat, waarbij de economie ten dienst staat van het leven, in plaats van andersom. En dan meteen in dienst van ALLE leven, ook het leven van planten, dieren, rivieren en zeeën, de grond waarvan wij eten, de lucht die we inademen. Zodat er nog een leefbare planeet overschiet voor toekomstige generaties...
 • Investeren in een preventief beleid dat het belang van bewust leven voorop stelt, te beginnen in de kleuterklas
 • Iedereen die hier op latere leeftijd op individueel niveau mee aan de slag wil op professionele wijze ondersteunen zodat de olievlek zich bottom-up kan verspreiden

Het momentum is er. En maatschappelijke transitie volgt pas na individuele transformatie van héél veel mensen.

Ik hoop vurig dat dit besef ook in andere geledingen van de maatschappij doordringt.

En ik blijf er graag aan bijdragen, via de coachingstrajecten die ik aanbied.

Wil jij een zinvolle invulling geven aan je leven via 'werk dat écht past bij wie je bent en wat je te doen hebt' in het leven, voel je dan welkom.

Ilse Schorrewegen

(*) niemand kan beter uitdrukken wat 'wij' missen wanneer kunstenaars hun werk niet meer mogen doen, dan de kunstenaars zelf: