Jobshaming

Jobshaming

Afkicken van drukverslaving

Jobshaming

Gisteren hoorde ik op nationale radio hoe binnen de sector 'Gezondheidszorg | ondersteuning bij mentaal welzijn' de ene beroepscategorie - psychiaters - een andere beroepscategorie - coaches - in een negatief daglicht zette, ongehinderd door enige kennis van zaken over:

 • WAT coaches precies doen en wat ze NIET doen
 • OP WELKE MANIER ze dat doen
 • HOE ze opgeleid worden en continu bijscholen
 • hoe breed het veld van coaching is en hoe divers de toepassingen
 • en vooral: welke DEONTOLOGIE coaches daarbij hanteren uit vrije wil, ook al wordt hun beroep niet officieel erkend en kan inderdaad gelijk wie zichzelf 'coach' noemen

Enerzijds had de psychiater het over hoe coaches 'gesprekjes voeren zoals je ook met vrienden kan', om wat later de bevolking te waarschuwen voor diezelfde coaches, want 'we willen kwetsbare mensen toch niet nog dieper duwen door onkundige begeleiding!'.

Heel mijn lijf protesteerde bij zoveel jobshaming...

Jobshaming: wat is dat?

Jobshaming is het publiekelijk bekritiseren van het werk dat iemand doet, met als doel de betreffende beroepscategorie belachelijk te maken, al dan niet met de intentie om de eigen beroepscategorie als superieur te positioneren

De uitspraken triggerden heel wat bij mij...

Jobfierheid enerzijds, maar ook iets anders: strijdvaardigheid.

Meteen gevolgd door het verlangen naar meer begrip en verbinding. Nuance, maar ook duidelijkheid.

Recht van antwoord op jobshaming

Want los van de schromelijke onderwaardering van wat 'een goed gesprek met een vriend' vermag in een mensenleven - en mensen daar steeds minder aan toekomen, omdat ze zichzelf te pletter werken - is dat NIET wat coaches doen.

En coaches willen uiteraard niet dat kwetsbare mensen mismeesterd worden. Daarom verwijst een coach ALTIJD door naar andere begeleidingsvormen als dat aangewezen is en voor zover mensen zelf al niet die stap gezet hebben.

Veel van mijn klanten bijvoorbeeld hebben al een psycholoog of therapeut en ik moedig die klanten altijd aan om IN OVERLEG met hun andere begeleider(s) voor een traject bij mij te kiezen

Of niet. Want soms is het te vroeg, of is er geen persoonlijke klik. Dat is allemaal prima.

Versnippering in het welzijnsveld helpt mensen niet

Maar die 'versnippering in het veld mensenwerk' komt het welzijn van burgers NIET ten goede en het helpt de lange wachtlijsten niet korter worden.

De polemiek tussen de verschillende disciplines onderling, draagt nog minder bij:

Want of jij als 'professional in mensenwerk' jouw doelgroep nu cliënt, klant, patiënt of gewoon 'medemens' noemt, DAT zou toch ondergeschikt moeten zijn aan het gegeven dat je wil bijdragen, hetzij door de vaardigheden en persoonskenmerken die je zelf te bieden hebt, hetzij door zo correct mogelijk door te verwijzen richting gepastere hulp?

Polemiek rond jobshaming aanzwengelen of naar oplossingen zoeken?

Ik twijfelde lang OF ik hierover moest schrijven.

Want door over jobshaming te spreken, zwengel ik mogelijk de polemiek nog verder aan. En dat is niet mijn intentie: teveel ego, te weinig eco.

En die boel wil ik net kantelen...

Maar ik formuleerde wel enkele vragen op LinkedIn aan collega's binnen het brede veld 'mensenwerk':

 1. Hoe is het voor jou om dit te lezen?
 2. Wat moet er volgens jou gebeuren, opdat we hokjesoverstijgend durven kijken en vaker durven samenwerken, ieder vanuit zijn of haar kracht?
 3. Ken jij goeie voorbeelden die je in the picture wil zetten, zodat we ANDERE VERHALEN te horen en lezen krijgen over 'samenwerken aan meer mentaal welzijn voor iedereen'?

Ook hier kijk ik uit naar antwoorden en suggesties.

Mail ze mij via ilse@kantel.be of bel me op +32 477 30 66 99: ik spar er graag verder over met jou, vanuit mijn rol als werkgenegenheidsexpert, loopbaanbegeleider en levensloopcoach.

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Wat betekent regeneratie?

Regeneratie gaat nog een stap verder dan ‘streven naar duurzaamheid’.

Het betekent niet langer ‘een neutrale’, maar wel bewust een POSITIEVE bijdrage leveren door op holistische wijze een verschil te maken 

'Holistisch' wil in de context van levensloop- en loopbaanbegeleiding zeggen dat je ALLE levensdomeinen als verbonden met elkaar beschouwt. En dat, wanneer er iets grondig verandert in het ene domein, dat altijd impact heeft op de andere.

Het betekent ook dat je rekening houdt met de impact van jouw persoonlijke beslissingen op de andere mensen die een belangrijke rol in je leven spelen. Je overstijgt dus je eigenbelang, waardoor je het algemene belang beter dient, zonder je eigen behoeften te negeren of ondergeschikt te maken.

Je gaat voor win-win-winsituaties, in alle omstandigheden. Da’s een heel ‘logische’ manier van kijken voor wie al een ecologisch of ecosofisch wereldbeeld hanteert, maar een pittige uitdaging voor wie met andere wereldbeelden opgroeide. 

Resultaat van dergelijke regeneratieve blik? 

 Wanneer je met een regeneratieve blik naar je eigen leven kijkt, ga je andere keuzes maken in het leven:

 • In plaats van louter individualistisch naar je toekomst te kijken, ga je je denken en handelen afstemmen op een collectief belang
 • In plaats van uit ‘afgescheidenheid’ te leven – 'ieder voor zich', 'eten of gegeten worden', 'no pain, no glory' - streef je naar een leven met meer verbinding, met jezelf én met alle ander leven, niet omdat 'het moet' of omdat je daar een beloning voor krijgt, maar omdat het intrinsiek goed voelt, omdat wij altijd al op die manier bedraad waren als mens en sociale dieren
 • In plaats van te denken vanuit schaarste – er is niet genoeg tijd/geld/liefde/ vul maar in – ga je leren kijken vanuit overvloed

 

Waarom zou je een regeneratief leven willen leiden?

Bewust een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, voegt instant betekenis en zingeving toe aan je leven.

Op een moment in de geschiedenis waarop we met zovelen op zoek zijn naar zingeving en naar hoop om moedig onzekere tijden tegemoet te durven gaan, is dit minstens een interessante piste om te onderzoeken.

Want wie droomt er niet van om een leefbare wereld achter te laten voor z’n kleinkinderen, met minder conflicten en een beter toekomstperspectief, ondanks alle onheilsberichten?

 Als dat mogelijk wordt door je eigen wereldbeeld in vraag te durven stellen én je van dat proces ook nog blijer wordt, dan laat je zo’n kans toch niet liggen? 

  Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
  Hij is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
  Ze zullen proberen om aan de wal vast te houden.
  Ze zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden en ze zullen enorm lijden.

  Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

  De oudsten zeggen dat we de kant los moeten laten en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden en onze hoofden boven water.

  Kijk wie daar met jou is en vier feest.

  In deze tijd in de geschiedenis moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
  Want op het moment dat we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand.

  De tijd van de lone wolf is voorbij.
  Verzamel jullie!

  Verban het woord ‘worstelen’ uit je houding en woordenschat.
  Alles wat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

  WIJ zijn degenen

  op wie we gewacht hebben...

  Hopi-oudste Hopi Nation, Oraibi, Arizona

  UIT BOEK 'De wereld, dat ben jij' van Roek Lips – Uitgegeven bij Ambo|Athos Amsterdam

  Hoe werkt dat, regeneratief leven?

  Door jezelf te zien als onderdeel van het levensweb, plaats je jezelf niet meer aan de top van een pyramide.

  Maar evenmin reduceer je jezelf tot een willoos onderdeel van de massa waarin elke vorm van autonomie de kop wordt ingedrukt.

  Vanuit een besef van afhankelijkheid ten aanzien van ALLE leven, ga je in verbondenheid je eigen ding doen in de wereld...

   Individualisme en kortetermijndenken gaan op de schop, ten bate van een langetermijnvisie en meer wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. 

  Zo krijg je een heel andere dynamiek, ook intergenerationeel, met meer respect voor elkaar als resultaat.

  1. je erkent de overvloed die er is en streeft naar een gelijkwaardiger verdeling
  2. je laat je eigen grote gelijk los en durft je wereldbeeld in vraag stellen
  3. je vult niet in voor een ander, maar luistert en stelt vragen over hoe het is om die ander te zijn...

  Zo ontstaat wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. Ook je tijdsbesef kantelt dus...

  Voorbeeld één – regeneratieve landbouw

  Regeneratieve landbouw draait bijvoorbeeld niet enkel over ‘creatie van voedsel’ maar gaat ook over:

  • biodiversiteit
  • het bodemleven
  • de levenskwaliteit van de boer
  • zijn relatie met de consument én het landschap

  Voorbeeld twee – regeneratieve economie

  Een regeneratieve economie is gebaseerd op wederkerigheid waar ALLE belanghebbenden baat bij hebben. Zo heb je niet langer ‘een winnaar en een verliezer’, maar ‘veel winnaars zonder dat er nog verliezers zijn’. Want zolang er nog verliezers zijn, werk, denk of leef je nog niet regeneratief genoeg.

  Voorbeelden van regeneratieve manieren om naar economie te kijken vind je bij Kate Raworth’s donuteconomie en Kees Klomp’s betekeniseconomie.

  Hoe kantel je als individu naar een regeneratief leven ?

  Kantel naar een regeneratief leven

  Eerst de weg naar binnen: analyseer je dagelijkse handelingen & rituelen

  • Strookt wie je wil zijn en hoe je wil leven met hoe je vandaag leeft?
  • Passen je huidige gewoontes en gedragingen bij je gedroomde toekomstbeeld, voor je eigen leven én voor de wereld?
  • Kan je nieuwe rituelen en gewoontes creëren, vanuit een regeneratief karakter?
  • Durf je vaker vertragen, stilstaan, spanning benoemen, conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan, durf je met open hart verbinden met AL wat zich aandient in je leven?

  Ontdek jouw missie en visie in dit leven

  • Ken jij jouw missie al? Stond je daar al bij stil? Ben je in staat om ‘woorden’ te geven aan wat jij als jouw missie in dit leven beschouwt?
  • In welke mate maken de planeet, andere mensen én andere planeetbewoners deel uit van jouw missie?
  • Kan je vanuit een hoger doel VOORBIJ producten, diensten en processen kijken en een diepere betekenis geven aan wat jij doet in het leven?
  • Heb je helder hoe jouw visie past binnen een langetermijntoekomstdroom voor een regeneratieve wereld?
  • Heb je aandacht voor je oorsprong, waar je vandaan komt en hoe je bent geworden wie je vandaag bent?

  Word je bewust van je eigen overtuigingen, aannames, meningen en reactieve patronen

  Bewustzijn kan maar groeien waar er bereidheid is om te vertragen, stil te staan, te kijken en diep te luisteren naar wat IS.

   

  1. Kan jij je nog verwonderen?
  2. Durf je kritisch te denken OVER je eigen denken?
  3. Over het denken zelf?
  4. Durf jij voelen?
  5. Ken je de favoriete vecht-, vlucht- en bevriesresponsen van je reptielenbrein wanneer dat voelen lastig wordt?
  6. Ben je bereid het innerlijk werk te doen om die reactieve patronen om te buigen?

  Ontdek je waarden en principes

  • Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven?
  • Kan je dat ook op positieve wijze verwoorden of verbeelden?
  • Kan je vertellen waar je voor staat, waar je meer van wil, zonder te veroordelen wat je niet wil en kan je dat zonder gevoelens van verbittering, angst, boosheid of verdriet over wat nog niet is?

  Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel

  Niet minder dan 100%...

  1. Ga jij conflicten moedig aan, in plaats van ervan weg te lopen?
  2. Waak je over je eigen reactieve patronen en buig je ze om tot proactief bewustzijn?
  3. Kijk je met mildheid naar het gedrag van andersgestemden omdat je weet dat de meeste mensen hun best doen, net zoals jij?

  Maar ook niet meer dan 100%...

  1. Weet je dat je in je eentje geen volledig systeem kan keren, dat dit een toprecept is om op te branden?
  2. Verbind je je daarom met gelijkgestemden, reik je vanuit kwetsbaarheid uit en durf je hulp vragen?
  3. Vermijd jij onnodig drama, geef je jouw grenzen aan?

  Bepaal je toekomstig gewenst gedrag, wat ga je anders doen?

  • Wat DOE jij al concreet om je missie te beleven, te belichamen?
  • Hoe geef jij VORM aan datgene wat je in de wereld wil zetten?
  • Welke TALENTEN zet jij vandaag al in om je missie leven in te blazen?
  • Welke VAARDIGHEDEN OF PERSOONSKENMERKEN wil je graag nog verder exploreren of ontwikkelen?
  • Wat heb je daartoe te ondernemen?
  • Wie kan je daarbij helpen? Want je hoeft het niet alleen te doen…

  Dan de weg naar buiten: betrek anderen in jouw verlangen als storymaker

  • Woorden creëren werelden: word een storymaker, creëer nieuwe verhalen in plaats van oude verhalen te herkauwen of te consumeren
  • Overstijg het ‘influencer-schap’ op basis van commerciële reclamedoeleinden, inspireer anderen vanuit wat je hart je oproept om te delen; sharing = caring
  • Gebruik alle kanalen die je ter beschikking hebt om jouw verhalen en verlangens te delen met anderen
  • Denk digitaal aan sociale mediaplatformen en videokanalen, denk analoog aan de gesprekken die je voert met mensen, aan een boek dat je kan schrijven, aan cirkels die je organiseert,...
  • Betrek je volledige netwerk om AL je levensdoelen te bereiken…

  Communiceer op verbindende wijze, met jezelf en elkaar

  Geweldloze of verbindende communicatie is een mooie manier om met meer mildheid naar jezelf én de Ander te kijken...

   

  Word je bewust van je eigen 'tone of voice', de manier waarop je tegen jezelf en tegen anderen over jezelf én over anderen praat. Ook als die gesprekken in stilte, in je hoofd plaatsvinden. En dan 'gedachten' heten...

  Speel met de elementen

  Er is geen standaard recept of stappenplan om je ‘instap’ of ‘volgende stap’ in jouw kantelproces te bepalen.

  Speel met de elementen. En realiseer je dat dit een levenswerk is, no quick fix...

  Zolang jij de bereidheid aan de dag legt om te durven voelen, denken én bewegen in de voor jou gewenste richting, daarbij rekening houdend met de grotere gehelen waarvan je deel uitmaakt, blijf je verdiepen en evolueren op je levenspad.

   

  Wanneer is het een goed moment om te kantelen?

  Sommige mensen wachten tot een kantelpunt in hun professioneel of persoonlijk leven hen wakker schudt…

  Anderen zien in het kantelpunt waarop onze planeet staat een uitnodiging om er niet langer over te denken, maar het nu eindelijk te gaan DOEN, hun leven vanuit regenerativiteit te omarmen.

  Vast staat dat we meer dan ooit behoefte hebben aan ACTIEVE hoop, bekijk de documentaire Living in the Time of Dying maar ‘ns.

   

  Vandaag hebben we nog een keuze,

  aan jou om die keuze te maken...

  Verbind met anderen die werken rond 'regeneratief leven'

  Je hoeft het niet in je eentje te doen, sterker nog, je KAN het niet in je eentje...

  Verbind liever met anderen die zoekend zijn en geenszins beweren 'HET' antwoord te hebben, maar wel uitkijken naar 'verbinden met gelijkgestemden die het ook niet weten en in dat niet-weten kunnen ZIJN, met en voor elkaar':

   

  Contacteer mij als je zelf op zoek bent naar handvaten om rechtop te kunnen blijven onder de zekerheid dat er weinig zekerheden zijn en als je, in plaats van te blijven wankelen, bewust wil kantelen naar een regeneratieve manier van leven...

   

  Introspectievragen

  Introspectievragen

  Introspectievragen

  Introspectievragen Kantelpunt

  Durf jij stilstaan?

  Of blijf je maar hollen, uit angst voor wat je zou kunnen voelen wanneer je stil gaat staan?

  Introspectievragen Kantelpunt

  Welke rol vervul jij in de ecosystemen waar jij deel van uitmaakt, zoals:

  • je gezin van oorsprong
  • je huidig 'gezin', ook als je 'alleenstaand' bent
  • je familie (niet bewust zelfgekozen)
  • je vriendenkring (wel bewust zelfgekozen)
  • je straat en buurt,
  • je stad of dorp,
  • de verenigingen of clubs waar je deel van uitmaakt,
  • het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt,
  • je collega's, je klanten
  • de toevallige ontmoetingen van elke dag,

  én...

  • de wereld, onze planeet?

  Op welke manier voeg jij WAARDE TOE?

  Een mooi voorbeeld van een antwoord:

  Els Hillaert
  Introspectievragen Kantelpunt
  Introspectievragen Kantelpunt
  • 'Voeden' de beelden waarnaar jij kijkt jouw welbevinden, of 'vullen' ze vooral je kostbare tijd?
  • Put je hoop uit de verhalen die je hoort en leest, of maken ze je vooral wanhopig?
  • Met andere woorden: hoe bewust ga je om met waar je tijd en aandacht aan schenkt?

  En voelt dat goed?

  Introspectievragen Kantelpunt 4
  • Welke boeken las je recent?
  • Wat maakte dat je tot die boeken aangetrokken werd?
  • Welke thema's in je leven 'resoneren' met wat je opzoekt qua lectuur? Lees je om te leren, ter ontspanning, ter ontsnapping of nog voor een andere reden?
  • En als jij jezelf niet als 'een lezer' beschouwt, wat maakt dan dat dit zo is?
  Introspectievragen Kantelpunt 5

  Als de uitspraak: 'je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waarmee je je het vaakst omringt', klopt, dan kies je maar beter bewust de mensen waarmee je je omringt...

  Voel jij je goed omringd?

  Introspectievragen Kantelpunt 6

  Wat we bewonderen in een ander, is vaak iets waar we zelf graag 'meer' van willen hebben.

  Dus stel jezelf 'ns de vraag:

  • naar wie kijk ik op?
  • om welke redenen?
  • klopt mijn overtuiging wel, bijvoorbeeld 'dat ik in die eigenschappen tekort schiet', of net 'dat ik daar zelf ook heel goed in ben'?

  En als jij niemand bewondert, wat betekent dat dan? 

  Introspectievragen Kantelpunt

  Leef jij het leven dat je voor jezelf koos, of leef jij het leven dat anderen voor jou uitstippelden of uitstippelen?

  Als het niet goed voelt, wat wil je dan anders?

  Als het wel goed voelt, ben je dan geregeld dankbaar voor dat leven?

  Introspectievragen Kantelpunt

  Sta je wel 'ns stil bij de impact van jouw gedrag?

  Of de impact van iets NIET te doen?

  Introspectievragen Kantelpunt

  We hebben allemaal een handleiding... De ene is al wat transparanter dan de andere en er zijn er meer of minder 'mainstream'.

  De vraag is:

  • KEN jij je eigen handleiding?
  • Weet je wat jouw behoeften zijn om 'een goed leven' te kunnen leiden?
  • En durf je daar naar handelen?

  Of blijf je vastlopen in bepaalde patronen die je niet verder helpen in het leven, op basis van een oud verhaal dat jij jezelf blijft vertellen over wie jij denkt dat je bent, of vindt dat je zou moeten zijn?

  Wist je dat je jezelf op elk moment in je leven een ander verhaal kan vertellen?

  Introspectievragen Kantelpunt

  Je leeft niet op een eiland. Gedrag van andere mensen 'triggert' jou. 

  Dat kan 'aangenaam' voelen, waardoor jij je 'naar de ander toe' wil bewegen.

  Maar het kan ook bijzonder 'onaangenaam' voelen, waardoor je je van de ander weg wil bewegen.

  En misschien zelfs van jezelf weg beweegt, omdat het zo ongemakkelijk is wat je voelt op dat moment...

  Je eigen handleiding, jouw behoeften kennen én op een positieve manier deze durven uitspreken, betekent een wereld van verschil tussen een leven waarin je je verbonden voelt met de ander en jezelf, of een leven waarin je je afgescheiden voelt van de ander en jezelf

  Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

  Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

  Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

  Hoe verschilt de aanpak van een levensloopbaanbegeleider van die van een loopbaanbegeleider?

  Die vraag krijg ik wel 'ns...

  Toen ik Marlies Verdoodt dit kleinood zag posten, oorspronkelijk geschreven voor het cultuurcentrum in Bonheiden, zag ik zomaar het antwoord op die vraag:

  Wat doet een levensloopbaanbegeleider?

  Daar is het dat zin ontstaat...

  Mensen begeleiden bij het vinden van zin & schoonheid, daar is het mij als levensloopbaancoach om te doen...

  'Hoe doe je dat?' is de volgende vraag die ik vaak krijg en daarop is dit mijn antwoord:

  Binnen die helende relatie, ontstaat veiligheid en ruimte:

  • ruimte om te kantelen,
  • om beweging te brengen in wat vastzat,
  • denken, voelen én doen

  Door iemand te helpen bij het verwoorden en verbeelden van zijn of haar gedroomde toekomst, kan hij of zij die toekomst namelijk realiseren: woorden creëren werelden.

  Noem mijn werk gerust een vorm van boetseren, maar met gevoelens, gedachten en gedrag, in plaats van met klei...

   

  Slow down to reconnect

  Zoals Marlies' woorden aangeven, betekent 'kantelen' ook verlangzamen, kijken en voelen, verbinden met de schoonheid van het leven, eerder dan om het 'veranderen' van mensen of loopbanen.

  • Wil jij veranderen of 'groeien'? Dan kan je beter terecht bij andere coaches, ik vind je namelijk prima zoals je bent en moedig je aan om te bloeien
  • Zoek jij antwoorden in je verleden? Dan kan je bij therapeuten of psychologen terecht, ik werk liever met het nu en de nabije toekomst...
  • Wil jij kantelen en je gedroomde toekomst verwoorden, verbeelden en realiseren? Dan ben je welkom bij Kantelpunt, voor levensloopbaanbegeleiding...

  De schrijver zelf aan het woord

  Zelf schreef Marlies op LinkedIn het volgende over haar poëtisch intermezzo:

  Zacht van zinnen dus.

  Met mijmeringen over verlangzamen en verstillen.

  Over woorden die de afstand dichten.

  Tussen hoofd en hart.

  En tussen mensen.

  Over klein geluk dat soms zomaar voor het rapen ligt.

  Over de weemoed en de hoop.

  Dat alles altijd weer opnieuw begint.

   

  Geruststellende woorden van deze heerlijke schrijver.

  Zin in meer Marlies?

  Naast haar poëtisch werk - warme woorden voor koude dagen - schrijft Marlies Verdoodt verbindende teksten voor waardegedreven organisaties en ondernemingen. Ook dat doet ze met verve...

  Zin in meer Marlies? Klik hier...

   

  Zin om te kantelen?

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Richting en rust in loopbaan en leven

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Je eindeloopbaan of pensioen is iets waar ook jij ooit mee geconfronteerd wordt, als je geluk hebt tenminste... 

  Het verplicht pensioen van een aantal VRT-monumenten zoals Michel Wuyts, Frank Raes, Linda De Win en Martine Tange, maakte pijnlijk duidelijk dat het einde van je loopbaan een kantelpunt van formaat is.

  Dat kan je dus maar beter goed voorbereid aanpakken...  (*)

  De beste start aan je pensioen geef je zelf...

  De eenvoudigste manier om je optimaal voor te bereiden op jouw eindeloopbaan?

  Een levensloopbaancoach onder de arm nemen die je helpt bij het verwoorden, verbeelden én realiseren van jouw gedroomde toekomst.

  Want wanneer de ene deur zich sluit, gaat een andere weer open...

  Samen gaan we aan de slag met het vinden van antwoorden op vragen zoals je hieronder leest, zodat jij mentaal voorbereid op pensioen vertrekt en ook echt kan GENIETEN van die heerlijke, niet-beroepsactieve tijd in je leven.

  Radicale zachtmoedigheid

  Tuurlijk kan je ook in je eentje je analyse maken, zonder coach. Als je klikt op het beeld hierboven kan je de vragen downloaden en voor jezelf printen.

  Maar hoed je voor:

  • blinde vlekken
  • een gebrek aan diepgang bij je introspectie
  • én je eigen uitstelgedrag om hiermee aan de slag te gaan...

  Toch liever professionele begeleiding? Voel je dan welkom bij coachingspraktijk Kantelpunt in Lier.

  (*) Ben jij al op pensioen en valt het tegen? Het is nooit te laat om aan een nieuw begin te werken...

  Klik op de knop, hierboven!

  Professionele statuutschaamte

  Professionele statuutschaamte

  https://www.kantel.be/professionele-statuutschaamte

  Professionele statuut-schaamte

  Schaamte over je professionele status verspreidt zich als een pandemie in alle geledingen van de maatschappij.

  Wat het is en hoe het anders kan, ontdek je hier...


  Ben jij zelfstandig?

  Dan herken je dit vast:

  → ZZP'ers - zelfstandigen zonder personeel, vaak dienstverleners, beoefenaars van een vrij beroep, bestuurders van een éénmanszaak, innerpreneurs - worstelen ermee dat ze opnieuw in dienstverband 'moeten' gaan werken, omdat ze er financieel niet komen en durven dat amper luidop zeggen

  → Entrepreneurs voelen zich gefaald in het leven, omdat ze hun zaak stopzetten of mensen moeten ontslaan

  → Kunstenaars schipperen permanent tussen verwijten als 'subsidieprofiteur' en 'dagen van zwart zaad' waarop er niets is; ze komen terecht in een fase van mentale én financiële leegte, nada, geen vangnet en finaal ook geen creativiteit meer


  Ben je werknemer?

  Dan is dit wellicht beter herkenbaar:

  → Vastbenoemde ambtenaren durven amper zeggen dat ze vastbenoemd zijn, omdat ze liever niet geassocieerd worden met enkele minder bevlogen collega's, terwijl zij zelf héél betrokken zijn en vanuit hun dienstverlenende levensvisie voor 'een baan bij de overheid' kozen

  → Werknemers die er al jaren van dromen van zelfstandig worden, blijven die stap uitstellen en durven niet meer luidop praten over hun verlangen, uit angst weggelachen te worden met hun droom

  → Mensen zonder universitair diploma, mét het verlangen om grootse dingen te doen in de wereld, durven die stap niet zetten, enkel en alleen omdat ze niet het juiste boterbriefje kunnen voorleggen

  → Mensen met ontzettend goede 'credentials', de juiste boterbriefjes, massa's relevante ervaring, maar niet meer piepjong komen niet aan de bak en schamen zich elke ochtend zolang zij NIET naar 'hun werk' kunnen vertrekken


  Werk je niet (meer)?

  → Kan je door ziekte je leven niet vormgeven zoals je dat heel graag zou willen en 'verstop je jezelf', ver weg van de oordelende blikken en blitse Instagramfoto's?

  Was je zelfstandig in bijberoep, raakte je werkloos als werknemer en krijg je de officiële instanties niet overtuigd van je grote droom om zelfstandige in hoofdberoep te worden? Ontvang je de hele tijd suggesties voor jobs waar je geen enkele affiniteit mee hebt?

  Neem jij de zorg voor kinderen of ouderen op je, word je daar amper financieel voor vergoed en beschouw jij jezelf daarom als 'niet rendabel'?

  → Nadert jouw pensioen en vrees jij 'het zwarte gat' omdat je je 'niet meer nuttig' voelt?


  Waarom oordelen we toch zo hard

  en reduceren we elkaar EN onszelf

  tot een louter economische factor

  alsof er maar 1 'juiste manier' bestaat om 'een goed leven' te leiden?

  Zingeving heeft veel gezichten

   

  Zoveel mensen er zijn, zoveel manieren zijn er om het leven zinvol vorm te geven,

  met of zonder betaald werk...

   

  Als 'het geijkte pad' - wat dat ook betekent - niet het jouwe is, betekent dat niet dat je faalt in het leven.

  Het is wel een uitnodiging om op ontdekkingstocht te gaan hoe jij het beste kan maken van jouw leven.

  Om je statuutschaamte overboord te gooien, zodat je goed zorg kan blijven dragen voor jezelf, elkaar en onze planeet.

  https://www.kantel.be/professionele-statuutschaamte