Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

BEN JIJ EEN ENTRE-, INTRA-, OF INNERPRENEUR?

Ondernemerschap komt in vele vormen, kleuren, stijlen

Er bestaat niet zoiets als 'de ondernemer', hooguit een clichébeeld dat cultureel bepaald is. En daardoor zeer beperkend.

Kijk maar 'ns naar de beeldvorming op sites van beroepsverenigingen als VBO, Unizo, VOKA, traditioneel met een hoofdzakelijk wit, mannelijk bestuur van middelbare leeftijd in een grijs pak. Maar ook bij overheidssites als VLAIO is het amper beter...

Nochtans voelen veel mensen die niet voldoen aan dat clichébeeld zich ook geroepen om ondernemend door het leven te gaan:

 • jongeren
 • ouderen
 • alleenstaanden
 • allochtonen
 • mensen die momenteel werkloos zijn
 • zelfstandigen die een faillissement hebben overleefd
 • mensen die ooit opgebrand raakten en weer recht krabbelden, wijzer dan ooit
 • werknemers die helemaal niet het verlangen hebben om 'zelfstandig' te worden, maar wél om zich ondernemend te gedragen
 • mensen die niet in een ondernemersnest opgroeiden

Ze weten alleen niet goed hoe, want het ontbreekt hen aan succesvolle rolmodellen.

De onzekerheid die velen linken aan het zelfstandigenstatuut belemmert hen om erin van start te gaan. En da's jammer want zolang het clichébeeld van 'de ondernemer' weinig herkenbaar en daardoor weinig aantrekkelijk voor grote groepen mensen is, laten we als maatschappij kansen liggen.

Over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verschillende vormen van ondernemerschap gaat dit artikel. Want de opportuniteit die deze nuance biedt om tot een gevarieerder ondernemerslandschap te komen, is schier eindeloos...

Ondernemend, zonder het zo te noemen

Nogal wat mensen benoemen zichzelf niet als 'ondernemend' of 'ondernemer', terwijl ze wél ondernemend in het leven staan. Dat de invulling van de behoefte om 'te ondernemen' verschillende vormen kan aannemen, leren we jammer genoeg niet op school...

Ondernemend in het leven staan, drukken mensen bijvoorbeeld als volgt uit:

 • ik wil een verschil maken, ik wil graag impact hebben
 • ik wil succesvol zijn
 • ik wil iets nieuws realiseren
 • ik wil deskundig zijn, als expert erkend worden
 • ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen
 • ik heb nood aan autonomie & beslissingsbevoegdheid, een duidelijk mandaat
 • ik zou graag meer risico nemen, als ik mocht...
 • mij gaat het erom toegevoegde waarde te bieden
 • ik wil me graag betrokken voelen bij een grote geheel, ik wil meer dan een kleine pion zijn
 • ik vind het fijn om samen te werken aan een gezamenlijk gedragen doel

Het is duidelijk dat de wereld nood heeft aan ALLE ondernemende mensen, ongeacht hun achtergrond, drijfveren of type ondernemerschap.

Hier komen de 3 bekendste types:

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

1. Entrepreneurs

Een entrepreneur heeft een allesoverheersende behoefte een nieuw bedrijf dat van haar-/hemzelf is te creëren, door nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, door een nieuwe organisatie op te bouwen of door een bestaand bedrijf over te nemen en naar eigen specificaties om te vormen

Niet enkel vanuit een creatieve drive om het eigen vakmanschap te kunnen tonen overigens - want na verloop van tijd komt er vooral veel management kijken bij het runnen van een grote onderneming - eerder vanuit de drang te bewijzen economisch succesvol te kunnen zijn.

Geld verdienen is dan ook een maatstaf van succes voor de entrepreneur: vermogen vermeerderen, is voor een entrepreneur een manier om te tonen aan de wereld wat hij bereikt heeft.

Daarom zijn statussymbolen een gedroomd middel om het succes te etaleren, net zoals je eigen naam geven aan het bedrijf of wat je produceert.

Soms zit deze gedrevenheid al heel jong in het bloed, maar dat is geen must.

Dit type ondernemer is vaak rusteloos en heeft voortdurend nieuwe uitdagingen nodig.

Seriële ondernemers zijn daar een mooi voorbeeld van: het ene bedrijf is succesvol? Dan is het tijd om iets nieuws te proberen...

__________________________________________

Een bekende naam als voorbeeld van dit type ondernemerschap is Marc Coucke.

En kijk: het valt me op hoe ook bij mij een witte man van middelbare leeftijd meteen 'top of mind' is.

Terwijl er natuurlijk ook heel andere voorbeelden te vinden zijn, kijk maar 'ns hier:

 

2. Intrapreneurs

Wie ondernemerschap in zich draagt én houdt van zekerheid zoekt naar veiligere, minder risicovolle manieren om te ondernemen.

Soms manifesteert hun ondernemerschap zich in de uitoefening van een hobby, naast het dagelijks werk. Ook in vrijwilligerswerk tonen veel mensen hun talenten met manifest meer zelfvertrouwen, dan ze dat op hun werk doen.

Sommigen slagen er wel in hun ondernemerschap uit te drukken tijdens de uitoefening van een job in dienstverband, als leidinggevende of lid van een managementteam, maar even goed als niet hiërarchisch leidinggevend werknemer.

'Leiding opnemen' moet immers geen functie zijn, het kan ook een rol zijn, die je in wisselende contexten wel of niet opneemt

Informeel leiderschap opnemen is overigens bijzonder krachtig. Wie graag leiderschap opneemt in een bedrijf, formeel of informeel, mag zichzelf intrapreneur noemen.

Je mag aan de slag met de centen van een ondernemer – niet zelden een multinational of familiebedrijf - en beheert deze als een goede huisvader of huismoeder, met als maximum risico het verlies van je baan. Meestal worden er clausules in arbeidscontracten opgenomen waardoor je als werknemer vrijgesteld wordt van de eindverantwoordelijkheid, mocht het fout gaan. 

Toch net even anders dan wanneer je de eigen woonst in onderpand geeft omdat je bank je daartoe vriendelijk 'uitnodigt' als entrepreneur in moeilijkheden…

Uiteraard plooi je je in deze vorm wel naar de regels en procedures die door anderen bepaald zijn.

Intrapreneurschap kan veel voldoening geven als je zekerheid een belangrijke waarde vinden, want is de minst risicovolle van de drie.

Je hebt er wel de minste autonomie in.

 

3. Innerpreneurs

Nogal wat ondernemende mensen voelen zich niet goed bij de vorige types van ondernemen.

Zij zoeken naar andere manieren om hun talent in de wereld te zetten.

 • Té hard
 • Teveel egocentriciteit
 • Te weinig ruimte voor waardengerichtheid, vakmanschap en dienstverlening
 • Moeilijk combineerbaar met de andere rollen in het leven

zeggen ze dan over het entrepreneurschap.

In het intrapreneurschap kunnen ze dan hun ei weer te weinig kwijt: 'teveel vastgelegde structuren & processen die vloeken met wat ik in de wereld wil zetten en vooral de manier waarop ik het in de wereld wil zetten' hoor ik dan.

Voor hen is de derde vorm, het innerpreneurschap een aantrekkelijkere piste.

Een innerpreneur is iemand die via zijn bedrijf of organisatie sociale verandering wil creëren en door te ondernemen persoonlijke voldoening en zingeving nastreeft, op creatief, emotioneel en spiritueel vlak

Omdat dit type het minst bekend is en weinig aandacht krijgt in de reguliere media, ga ik er graag wat dieper op in...

 

Kenmerken van een innerpreneur

 • resultaatgerichtheid, geen zweverigheid
 • oplossingsgerichtheid: denken in termen van mogelijkheden i.p.v moeilijkheden
 • grote nood aan autonomie
 • weinig zin om te conformeren omdat dat zelden leidt tot vernieuwing
 • liefde voor ambiguïteit, afkeer van hokjesdenken en rigiditeit
 • risicobereidheid

Drijfveren van de innerpreneur

De drijfveren van een innerpreneur mogen lijken op die van een entrepreneur, toch zijn er boeiende verschillen:

 • het realiseren van je maximum potentieel
 • een verschil kunnen betekenen voor anderen
 • impact hebben
 • constant groeien en bijleren als persoon
 • veel belang hechten aan menselijke relaties
 • de wereld als geheel op een bepaalde manier verbeteren

Verder zijn innerpreneurs ervan overtuigd dat je maar beter doet wat je graag doet. Ze zien de wereld op een andere manier dan de meeste andere mensen en laten zich leiden door hun waarden en onstuitbare drang om te ontdekken, vanuit verwondering.

De nood om creatief te denken en je eigen, unieke pad te bewandelen is alomtegenwoordig, net als de behoefte om dingen te willen veranderen ten voordele van een groter ideaal.

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Waarden van de innerpreneur

Waarden die innerpreneurs nog belangrijk vinden, zijn:

 • de wereld om je heen niet zwart-wit, maar in vele tinten grijs zien
 • authenticiteit: je leeft het ideeëngoed waarin je gelooft en waarover je praat
 • sociaal activisme
 • idealisme
 • persoonlijke groei en deskundigheid
 • globalisme en ecologie: het grotere geheel heeft impact op wat wij doen en vice versa
 • bewust zijn: empathie voor anderen voelen, verschillende gezichtspunten kunnen innemen, persoonlijke ervaringen en leerpaden naar waarde schatten

Innerpreneurs willen een alternatief voor ‘traditionele’ waarden zoals:

 • veel geld verdienen en hebben, prestige als hoogste goed zien
 • de carrièreladder opklimmen = doel
 • hip, trendy of fashionable zijn
 • veel consumeren: ‘tijd = geld’ of ‘meer is beter’ als principe huldigen
 • onbeperkte keuzemogelijkheden willen hebben
 • fast moving
 • dominantie van 'masculiene' energie
 • traditionele familie/gezin als enige gewaardeerde hoeksteen van de maatschappij

Innerpreneurschap komt vaak op latere leeftijd boven drijven en laatbloeiende innerpreneurs hechten aan heel andere statussymbolen dan entrepreneurs.

Voor hen primeert de impact die ze kunnen hebben, bijvoorbeeld op het niveau van dienstverlening, hoezeer ze kunnen wegen op een beleid, de waarden en de vrijheid die ze genieten om autonoom hun ding te kunnen doen in het voordeel van hun klanten - die ze graag in de spotlights zetten, eerder dan zichzelf te promoten - en het forum of de financiële middelen die ze krijgen om hun boodschap, vakmanschap of creativiteit in de wereld te kunnen zetten.

Eens een innerpreneur heeft gevonden wat zijn of haar passie is, zijn ze er vaak de rest van hun leven mee bezig.

Zoveel mensen, zoveel vormen van ondernemerschap

Innerpreneurschap spreekt een heel ander type persoonlijkheid aan dan het eerstgenoemde entrepreneurschap.

De ene vorm is overigens niet beter dan de ander: ondernemerschap is een talent en een talent kan je, mits veel oefenen, verzilveren op een manier die best bij jou past.

Maar het clichébeeld van 'dé ondernemer' mag wat mij betreft wel op de schop.

Het mag plaats maken voor een genuanceerder beeld dat al in 1996, door Rebecca Maddox in haar boek Inc, your dream aan bod kwam.

Cultuurverandering gaat blijkbaar traag...

 

Wil jij ondernemender in het leven staan en kan je daar wat hulp bij gebruiken?

Laat het me weten...

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag...
Dit is mijn telefoonnummer, volgens de formule '+ landcode nummer', bijvoorbeeld +32 477 30 66 99
Dit is mijn naam:
Ik registreer me op je nieuwsbrief en ontvang dan ongeveer maandelijks inspiratie en blijf op de hoogte van wat je in de wereld zet op vlak van persoonlijk, professioneel en maatschappelijk 'kantelen'...
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.