Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

BEN JIJ EEN ENTRE-, INTRA-, OF INNERPRENEUR?

Ondernemerschap is zoveel meer dan 'een statuut'

 

Veel mensen die niet passen in het clichébeeld van 'de ondernemer' voelen zich wél geroepen om 'ondernemend door het leven te gaan':

 • jongeren
 • ouderen
 • alleenstaanden
 • allochtonen
 • mensen die niet in een ondernemersnest opgroeiden
 • mensen die momenteel niet beroepsactief zijn
 • zelfstandigen die een faillissement achter de rug hebben
 • mensen die ooit opgebrand raakten en weer recht krabbelden, wijzer dan ooit
 • werknemers die helemaal niet het verlangen hebben om 'zelfstandig' te worden, maar wél om zich ondernemend te gedragen

Zij weten alleen niet goed hoe, want het ontbreekt hen aan herkenbare rolmodellen.

Op websites van organisaties die zich zogenaamd richten op 'ondernemende mensen' - vlaio, unizo, voka, vbo - zie je vooral witte mannen in grijs pak van middelbare leeftijd afgebeeld. Op televisiekanalen zoals Kanaal Z is dat ook zo, hoeveel er daar ook gepalaverd wordt over het belang aan diversiteit en krapte op de arbeidsmarkt.

Het ontbreekt bovendien niet enkel aan rolmodellen, maar ook aan kennis over de verschillen in statuut.

De onzekerheid die veel mensen - terecht - koppelen aan het zelfstandigenstatuut belemmert 'ondernemende mensen' enerzijds om zich ondernemend te gedragen wanneer zij werken in een ander, veiliger statuut.

Anderzijds storten nog teveel mensen zich behoorlijk onwetend in het statuut van zelfstandige, terwijl ze gewoon 'ondernemend willen leven' maar wél behoefte hebben aan de veiligheid van een werknemers-, of ambtenaarstatuut.

Er is nochtans geen enkele wet die verbiedt om je ondernemend te gedragen wanneer je werkt in een ander dan zelfstandig statuut...

Voel jij je ondernemend?

Nogal wat mensen benoemen zichzelf niet als 'ondernemend' of 'ondernemer', terwijl ze wél ondernemend in het leven staan. Dat de invulling van de behoefte om 'te ondernemen' verschillende vormen kan aannemen, leren we jammer genoeg niet op school...

Ondernemend in het leven staan, drukken mensen bijvoorbeeld als volgt uit:

 • ik wil een verschil maken, ik wil graag impact hebben
 • ik wil succesvol zijn
 • ik wil iets nieuws realiseren
 • ik wil deskundig zijn, als expert erkend worden
 • ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen
 • ik heb nood aan autonomie & beslissingsbevoegdheid, een duidelijk mandaat
 • ik zou graag meer risico nemen, als ik mocht...
 • mij gaat het erom toegevoegde waarde te bieden
 • ik wil me graag betrokken voelen bij een grote geheel, ik wil meer dan een kleine pion zijn
 • ik vind het fijn om samen te werken aan een gezamenlijk gedragen doel

Het is duidelijk dat de wereld nood heeft aan ALLE ondernemende mensen, ongeacht hun achtergrond, drijfveren of type ondernemerschap.

Hier komen de 3 bekendste types:

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

1. Entrepreneurs

Een entrepreneur heeft een allesoverheersende behoefte een nieuw bedrijf dat van haar-/hemzelf is te creëren, door nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, door een nieuwe organisatie op te bouwen of door een bestaand bedrijf over te nemen en naar eigen specificaties om te vormen

Niet enkel vanuit een creatieve drive om het eigen vakmanschap te kunnen tonen overigens - want na verloop van tijd komt er vooral veel management kijken bij het runnen van een grote onderneming - eerder vanuit de drang te bewijzen economisch succesvol te kunnen zijn.

Geld verdienen is dan ook een maatstaf van succes voor de entrepreneur: vermogen vermeerderen, is voor een entrepreneur een manier om te tonen aan de wereld wat hij bereikt heeft.

Daarom zijn statussymbolen een gedroomd middel om het succes te etaleren, net zoals je eigen naam geven aan het bedrijf of wat je produceert.

Soms zit deze gedrevenheid al heel jong in het bloed, maar dat is geen must.

Dit type ondernemer is vaak rusteloos en heeft voortdurend nieuwe uitdagingen nodig.

Seriële ondernemers zijn daar een mooi voorbeeld van: het ene bedrijf is succesvol? Dan is het tijd om iets nieuws te proberen...

__________________________________________

Een bekende naam als voorbeeld van dit type ondernemerschap is Marc Coucke, een witte man van middelbare leeftijd.

Terwijl er natuurlijk ook heel andere voorbeelden te vinden zijn, kijk maar 'ns hier:

 

2. Intrapreneurs

Wie ondernemerschap in zich draagt én houdt van zekerheid zoekt naar veiligere, minder risicovolle manieren om te ondernemen.

Soms manifesteert hun ondernemerschap zich in de uitoefening van een hobby, naast het dagelijks werk. Ook in vrijwilligerswerk tonen veel mensen hun talenten met manifest meer zelfvertrouwen, dan ze dat op hun werk doen.

Sommigen slagen er wel in hun ondernemerschap uit te drukken tijdens de uitoefening van een job in dienstverband, als leidinggevende of lid van een managementteam, maar even goed als niet hiërarchisch leidinggevend werknemer.

'Leiding opnemen' moet immers geen functie zijn, het kan ook een rol zijn, die je in wisselende contexten wel of niet opneemt

Informeel leiderschap opnemen is overigens bijzonder krachtig. Wie graag leiderschap opneemt in een bedrijf, formeel of informeel, mag zichzelf intrapreneur noemen.

Je mag aan de slag met de centen van een ondernemer – niet zelden een multinational of familiebedrijf - en beheert deze als een goede huisvader of huismoeder, met als maximum risico het verlies van je baan. Meestal worden er clausules in arbeidscontracten opgenomen waardoor je als werknemer vrijgesteld wordt van de eindverantwoordelijkheid, mocht het fout gaan. 

Toch net even anders dan wanneer je de eigen woonst in onderpand geeft omdat je bank je daartoe vriendelijk 'uitnodigt', als entrepreneur in moeilijkheden…

Uiteraard plooi je je in deze vorm wel naar de regels en procedures die door anderen bepaald zijn.

Intrapreneurschap kan veel voldoening geven als je zekerheid een belangrijke waarde vinden, want is de minst risicovolle van de drie.

Je hebt er wel de minste autonomie in.

 

3. Innerpreneurs

Nogal wat ondernemende mensen voelen zich niet goed bij de vorige types van ondernemen.

Zij zoeken naar andere manieren om hun talent in de wereld te zetten want zij vinden het 'klassieke ondernemerschap':

 • té hard
 • met teveel egocentriciteit
 • te weinig ruimte voor waardengerichtheid, vakmanschap en dienstverlening
 • en moeilijk combineerbaar met de andere rollen in het leven...

In het intrapreneurschap kunnen ze dan hun ei weer te weinig kwijt:

 • teveel vastgelegde structuren & processen
 • die vloeken met wat ze in de wereld willen zetten
 • en vooral de manier waarop ze het in de wereld willen zetten

Voor hen is de derde vorm, het innerpreneurschap een aantrekkelijkere piste.

Een innerpreneur is iemand die via zijn bedrijf of organisatie sociale verandering wil creëren en door te ondernemen persoonlijke voldoening en zingeving nastreeft, op creatief, emotioneel en spiritueel vlak

Omdat dit type het minst bekend is en weinig aandacht krijgt in de reguliere media, ga ik er graag wat dieper op in...

 

Kenmerken van een innerpreneur:

 • resultaatgericht, niet zweverig, al worden zij wel vaak op die manier getypecast omdat 'ook oog hebben voor spiritualiteit en zingeving' nogal makkelijk wordt geïnterpreteerd als 'zweverig zijn'
 • oplossingsgericht: denken in termen van mogelijkheden in plaats van in moeilijkheden
 • grote nood aan autonomie en vrijheid hebben
 • weinig zin hebben om te conformeren, omdat dat zelden leidt tot vernieuwing
 • grote liefde voor ambiguïteit, afkeer van hokjesdenken en rigiditeit
 • risicobereidheid

Drijfveren van de innerpreneur

De drijfveren van een innerpreneur mogen dan wel lijken op die van een entrepreneur, toch zijn er boeiende verschillen:

 • het willen realiseren van je maximum potentieel
 • een verschil kunnen betekenen voor anderen
 • impact hebben op iets dat groter is dan jezelf
 • constant willen groeien en bijleren als persoon
 • veel belang hechten aan het relationele
 • de wereld als geheel willen verbeteren

Verder zijn innerpreneurs ervan overtuigd dat je maar beter doet wat je graag doet. Ze zien de wereld op een andere manier en laten zich leiden door hun waarden en onstuitbare drang om te ontdekken, vanuit verwondering.

De nood om creatief te denken en je eigen, unieke pad te bewandelen is alomtegenwoordig, net als de behoefte om dingen te willen veranderen, ten voordele van een groter ideaal.

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Waarden van de innerpreneur

Waarden die innerpreneurs belangrijk vinden, zijn:

 • de wereld om je heen niet zwart-wit, maar in vele tinten grijs zien
 • authenticiteit: je leeft het ideeëngoed waarin je gelooft en waarover je praat
 • sociaal activisme
 • idealisme
 • persoonlijke groei en deskundigheid
 • globalisme en ecologie: het grotere geheel heeft impact op wat wij doen en vice versa
 • bewust zijn: empathie voor anderen voelen, verschillende gezichtspunten kunnen innemen, persoonlijke ervaringen en leerpaden naar waarde schatten

Innerpreneurs willen een alternatief voor ‘traditionele’ waarden zoals:

 • veel geld verdienen en hebben, prestige en status als hoogste goed zien
 • de carrièreladder opklimmen = doel
 • hip, trendy of fashionable zijn
 • veel consumeren: ‘tijd = geld’ of ‘meer is beter’ als principe huldigen
 • onbeperkte keuzemogelijkheden willen hebben
 • fast moving
 • dominantie van masculiene energie met fixatie op groei, eerder dan op bloei
 • traditionele familie/gezin als enige gewaardeerde hoeksteen van de maatschappij beschouwen

Innerpreneurschap komt vaak op latere leeftijd boven drijven en laatbloeiende innerpreneurs hechten aan heel andere 'statussymbolen' dan entrepreneurs.

Voor hen primeert de impact die ze kunnen hebben, bijvoorbeeld op het niveau van dienstverlening, hoezeer ze kunnen wegen op een beleid, de waarden en de vrijheid die ze genieten om autonoom hun ding te kunnen doen in het voordeel van hun klanten - die ze graag in de spotlights zetten, eerder dan zichzelf te promoten - en het forum of de financiële middelen die ze krijgen om hun boodschap, vakmanschap of creativiteit in de wereld te kunnen zetten.

Eens een innerpreneur heeft gevonden wat zijn of haar passie is, zijn ze er ook vaak de rest van hun leven mee bezig.

Zoveel mensen, zoveel vormen van ondernemerschap

Innerpreneurschap spreekt een heel ander type persoonlijkheid aan dan het eerstgenoemde entrepreneurschap.

De ene vorm is overigens niet beter dan de andere: ondernemerschap is een talent en een talent kan je, mits veel oefenen, verzilveren op een manier die best bij jou past.

Maar het clichébeeld van 'dé ondernemer' mag wat mij betreft wel op de schop.

Het mag plaats maken voor een genuanceerder beeld dat al in 1996, door Rebecca Maddox in haar boek Inc, your dream aan bod kwam.

Cultuurverandering gaat blijkbaar traag...

 

Wil jij ondernemender in het leven staan en kan je daar wat hulp bij gebruiken?

Laat het me weten...

Dit is mijn naam:(Vereist)
Inspireer mij af en toe
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.