Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

Ben jij een entre-, intra-, of innerpreneur?

BEN JIJ EEN ENTRE-, INTRA-, OF INNERPRENEUR?

Ondernemerschap bestaat in vele vormen

Er bestaat niet zoiets als 'de ondernemer', hooguit een clichébeeld dat cultureel bepaald is. En daardoor zeer beperkend. Zoveel mensen die niet voldoen aan dat clichébeeld - jongeren, ouderen, vrouwen, alleenstaanden, mensen met allochtone grootouders, mensen die momenteel werkloos zijn, zelfstandigen die een faillissement hebben meegemaakt, mensen die ooit opgebrand zijn, werknemers, ook zij die niet in een ondernemersnest opgroeiden - voelen zich tegenwoordig nochtans geroepen om ondernemender door het leven te gaan!

Ze weten alleen niet goed hoe. Het ontbreekt hen aan succesvolle rolmodellen en de onzekerheid die velen linken aan dat statuut belemmert hen om van start te gaan. Alle inspanningen van overheden en zelfstandigenorganisaties ten spijt. Zolang dat clichébeeld van 'de ondernemer' zo weinig herkenbaar en daardoor weinig aantrekkelijk voor grote groepen mensen is, laten we kansen liggen!

Dit artikel gaat over de verschillen, maar vooral ook over de overeenkomsten tussen entrepreneurs, intrapreneurs en innerpreneurs. De opportuniteiten die deze nuance biedt om tot een gevarieerder ondernemerslandschap te komen, zijn schier eindeloos...

Ondernemend in het leven staan > ondernemer zijn

De drang om ondernemend in het leven te willen staan, drukken mensen op verschillende manieren uit:

 • ik wil een verschil maken, ik wil graag impact hebben
 • ik wil winnen, een deskundige zijn, als expert erkend worden
 • ik wil graag mijn verantwoordelijkheid nemen
 • ik heb nood aan autonomie & beslissingsbevoegdheid, een duidelijk mandaat ook
 • ik zou wel graag meer risico nemen, als ik maar mocht...
 • mij gaat het erom toegevoegde waarde te kunnen bieden
 • ik wil me graag betrokken voelen bij een grote geheel, ik wil meer dan een kleine pion zijn
 • ik vind het fijn om samen te werken aan een gezamenlijk gedragen doel

Lang niet iedereen echter benoemt dit als 'ondernemen' en nog minder vaak zien mensen zichzelf als 'ondernemend', laat staan als 'ondernemer'. Dat de invulling van de behoefte om 'te ondernemen' verschillende vormen kan aannemen, is iets dat op school niet geleerd wordt...Hoog tijd om daar verandering in te brengen want ons land heeft nood aan ondernemende mensen. Ik hoop dat ook de Unizo's, VOKA's, Etion's en andere organisaties meelezen.

Entrepreneurschap

De entrepreneur heeft een allesoverheersende behoefte een nieuw bedrijf dat van haar-/hemzelf is te creëren, door nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, door een nieuwe organisatie op te bouwen of door een bestaand bedrijf over te nemen en naar eigen specificaties om te vormen.

Niet enkel vanuit een creatieve drive om het eigen vakmanschap te kunnen tonen overigens - er komt na verloop van tijd immers vooral heel veel management kijken bij het runnen van een grote onderneming - eerder vanuit de drang te bewijzen economisch succesvol te kunnen zijn. Geld verdienen is dan ook een maatstaf van succes voor de entrepreneur: vermogen vermeerderen is een manier om te tonen aan de wereld wat je bereikt hebt. Statussymbolen zijn een gedroomd middel om het succes te etaleren, de eigen naam geven aan het bedrijf of de producten eveneens.

Vaak zit deze gedrevenheid al heel jong in het bloed en zie je deze mensen als kind al schelpjes verkopen op het strand, voeren ze het ondernemersklasje aan op de middelbare school en beheren ze een succesvolle webshop op hun 16 jaar.

Dit type ondernemer is vaak rusteloos en heeft voortdurend nieuwe uitdagingen nodig. Serial entrepreneurs zijn daar een mooi voorbeeld van: het ene bedrijf is succesvol? Dan is het tijd om iets nieuws te proberen!

 

Intrapreneurschap

We staan in ons land niet meteen bekend om ons ondernemerschap en veel mensen die ondernemerschap in zich dragen, zoeken dan ook naar veiligere, minder risicovolle manieren om het in hen aanwezige ondernemerschap te tonen.

Soms manifesteert hun ondernemerschap zich in de uitoefening van een hobby, naast het dagelijks werk. Denk maar aan de vele sportcoaches in de sportclubs die met heel veel passie aan de slag zijn. Ook in vrijwilligerswerk tonen veel mensen hun talenten met manifest meer zelfvertrouwen, dan ze dat op hun werk doen.

Sommigen slagen er wel in hun ondernemerschap uit te drukken tijdens de uitoefening van een job in dienstverband, als leidinggevende of managementlid, maar even goed als niet hiërarchisch leidinggevend werknemer. 'Leiding geven' moet geen functie zijn: het kan evengoed een rol zijn, die je in wisselende contexten wel of niet opneemt. Informeel leiderschap opnemen is overigens bijzonder krachtig. Wie graag leiderschap opneemt in een bedrijf, formeel of informeel, mag zichzelf intrapreneur noemen.

Je mag aan de slag met de centen van een echte ondernemer – niet zelden een multinational of familiebedrijf - en beheert deze als een goede huisvader of huismoeder, met als maximum risico het verliezen van je baan, want meestal worden er clausules in arbeidscontracten opgenomen waardoor je als werknemer vrijgesteld wordt van de eindverantwoordelijkheid, mocht het goed fout gaan. Daar draait dan wel iemand anders voor op, of het verlies wordt geleden en afgeboekt. Toch net even anders dan wanneer je de eigen woonst in onderpand geeft omdat je bank je daartoe vriendelijk 'uitnodigt' als entrepreneur in moeilijkheden…

Uiteraard plooi je jein deze vorm wel nog vaak naar de regels en procedures die door anderen bepaald zijn . Intrapreneurschap kan veel voldoening geven aan mensen die zekerheid een belangrijke waarde vinden, want is de minst risicovolle van de drie. Echter ook de minst autonome.

 

Innerpreneurschap

Nogal wat ondernemende mensen voelen zich niet goed bij de vorige types van ondernemen. Vrouwen in het bijzonder zoeken vaak naar andere manieren om zaken te kunnen doen.

 • Té hard
 • Teveel egocentriciteit
 • Te weinig ruimte voor waardengerichtheid, vakmanschap en dienstverlening
 • Moeilijk combineerbaar met de andere rollen in het leven

zeggen ze dan over het entrepreneurschap, terwijl ze ook in het intrapreneurschap hun ei onvoldoende kwijt kunnen. 'Teveel vastgelegde structuren & processen die vloeken met wat ik in de wereld wil zetten en vooral de manier waarop ik het in de wereld wil zetten' hoor ik dan. Voor hen is de derde vorm, het innerpreneurschap vaak wel een aantrekkelijke vorm.

Een innerpreneur is iemand die via zijn bedrijf of organisatie sociale verandering wil creëren en door te ondernemen persoonlijke voldoening en zingeving nastreeft, op creatief, emotioneel en spiritueel vlak.

Kenmerken van een innerpreneur

Dit zijn enkele kenmerken van een innerpreneur:

 • resultaatgerichtheid, geen zweverigheid dus
 • oplossingsgerichtheid: denken in termen van mogelijkheden i.p.v moeilijkheden
 • grote nood aan autonomie
 • weinig zin om te conformeren, omdat dat zelden leidt tot vernieuwing
 • liefde voor ambiguïteit, afkeer van hokjesdenken en rigiditeit
 • risicobereidheid

Drijfveren van een innerpreneur

De drijfveren van een innerpreneur mogen lijken op die van een entrepreneur, toch zijn er boeiende verschillen:

 • het realiseren van je maximum potentieel
 • een verschil kunnen betekenen voor anderen
 • impact hebben
 • constant groeien en bijleren als persoon
 • veel belang hechten aan menselijke relaties
 • de wereld als geheel op een bepaalde manier verbeteren

Verder zijn innerpreneurs ervan overtuigd dat je maar beter doet wat je graag doet. Ze zien de wereld op een andere manier dan de meeste andere mensen en laten zich leiden door hun waarden en onstuitbare drang om te ontdekken, vanuit verwondering.

De nood om creatief te denken en je eigen, unieke pad te bewandelen is alomtegenwoordig, net als de behoefte om dingen te willen veranderen ten voordele van een groter ideaal.

 

Waarden die innerpreneurs koesteren

Waarden die innerpreneurs nog belangrijk vinden, zijn:

 • de wereld om je heen niet zwart-wit, maar in vele tinten grijs zien
 • authenticiteit: je leeft het ideeëngoed waarin je gelooft en waarover je praat
 • sociaal activisme
 • idealisme
 • persoonlijke groei en deskundigheid
 • globalisme en ecologie: het grotere geheel heeft impact op wat wij doen en vice versa
 • bewust zijn: empathie voor anderen voelen, verschillende gezichtspunten kunnen innemen, persoonlijke ervaringen en leerpaden naar waarde schatten

Innerpreneurs willen een alternatief voor ‘traditionele’ waarden zoals:

 • veel geld verdienen en hebben, prestige en status als hoogste goed zien
 • de carrièreladder opklimmen = doel
 • hip, trendy of fashionable zijn
 • veel consumeren: ‘tijd = geld’ of ‘meer is beter’ als principe huldigen
 • onbeperkte keuzemogelijkheden willen hebben
 • fast moving
 • dominantie van masculiene energie
 • traditionele familie/gezin als enige gewaardeerde hoeksteen van de maatschappij

Innerpreneurschap komt vaak op latere leeftijd boven drijven en laatbloeiende innerpreneurs hechten niet zo aan statussymbolen als entrepreneurs. Voor hen primeert de impact die ze kunnen hebben, bijvoorbeeld op het niveau van dienstverlening, hoezeer ze kunnen wegen op een beleid, de waarden en de vrijheid die ze genieten om autonoom hun ding te kunnen doen ten voordele van hun klanten - die ze graag in de spotlights zetten, eerder dan zichzelf te promoten - en het forum of de financiële middelen die ze krijgen om hun boodschap, vakmanschap of creativiteit in de wereld te kunnen zetten.

Eens een innerpreneur heeft gevonden wat zijn of haar passie is, zijn ze er vaak de rest van hun leven mee bezig.

Zoveel mensen, zoveel vormen van ondernemerschap

Deze laatstgenoemde vorm van ondernemen, spreekt een heel ander type persoonlijkheid aan dan het eerstgenoemde entrepreneurschap. De ene vorm is overigens niet beter dan de ander: ondernemerschap is een talent en een talent kan je, mits veel oefenen, verzilveren in competenties, in vaardigheden die je energie geven en gelukkig maken. Op een manier die best bij jou past bij voorkeur...

Weinig mensen durven vandaag in België kiezen voor het ondernemerschap, deels omwille van een té eenzijdige kijk op de mogelijke invulling van dat ondernemerschap. Het clichébeeld van 'dé ondernemer' mag wat mij betreft sneuvelen en plaats maken voor een genuanceerder beeld. Temeer daar er al sprake was van innerpreneurschap in 1996, door Rebecca Maddox in haar boek Inc, your dream. Cultuurverandering gaat traag...

Voel jij je entre-, intra-, of innerpreneur?

Voel jij ondernemerschap in jouw bloed en droom jij er stilletjes van om iets te doen met die droom? 

Waar wacht je dan op? Wat heb jij nog nodig om te durven DOEN?

Vertel het me! Vul het formulier in als je ook graag door mij gecontacteerd wil worden om verder te sparren:

 • Vul hier het mailadres in waarop ik jou mag contacteren
 • Vul hier je telefoonnnummer in als volgt: +32 xxx xx xx xx
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.