Jobshaming

Jobshaming

Afkicken van drukverslaving

Jobshaming

Gisteren hoorde ik op nationale radio hoe binnen de sector 'Gezondheidszorg | ondersteuning bij mentaal welzijn' de ene beroepscategorie - psychiaters - een andere beroepscategorie - coaches - in een negatief daglicht zette, ongehinderd door enige kennis van zaken over:

 • WAT coaches precies doen en wat ze NIET doen
 • OP WELKE MANIER ze dat doen
 • HOE ze opgeleid worden en continu bijscholen
 • hoe breed het veld van coaching is en hoe divers de toepassingen
 • en vooral: welke DEONTOLOGIE coaches daarbij hanteren uit vrije wil, ook al wordt hun beroep niet officieel erkend en kan inderdaad gelijk wie zichzelf 'coach' noemen

Enerzijds had de psychiater het over hoe coaches 'gesprekjes voeren zoals je ook met vrienden kan', om wat later de bevolking te waarschuwen voor diezelfde coaches, want 'we willen kwetsbare mensen toch niet nog dieper duwen door onkundige begeleiding!'.

Heel mijn lijf protesteerde bij zoveel jobshaming...

Jobshaming: wat is dat?

Jobshaming is het publiekelijk bekritiseren van het werk dat iemand doet, met als doel de betreffende beroepscategorie belachelijk te maken, al dan niet met de intentie om de eigen beroepscategorie als superieur te positioneren

De uitspraken triggerden heel wat bij mij...

Jobfierheid enerzijds, maar ook iets anders: strijdvaardigheid.

Meteen gevolgd door het verlangen naar meer begrip en verbinding. Nuance, maar ook duidelijkheid.

Recht van antwoord op jobshaming

Want los van de schromelijke onderwaardering van wat 'een goed gesprek met een vriend' vermag in een mensenleven - en mensen daar steeds minder aan toekomen, omdat ze zichzelf te pletter werken - is dat NIET wat coaches doen.

En coaches willen uiteraard niet dat kwetsbare mensen mismeesterd worden. Daarom verwijst een coach ALTIJD door naar andere begeleidingsvormen als dat aangewezen is en voor zover mensen zelf al niet die stap gezet hebben.

Veel van mijn klanten bijvoorbeeld hebben al een psycholoog of therapeut en ik moedig die klanten altijd aan om IN OVERLEG met hun andere begeleider(s) voor een traject bij mij te kiezen

Of niet. Want soms is het te vroeg, of is er geen persoonlijke klik. Dat is allemaal prima.

Versnippering in het welzijnsveld helpt mensen niet

Maar die 'versnippering in het veld mensenwerk' komt het welzijn van burgers NIET ten goede en het helpt de lange wachtlijsten niet korter worden.

De polemiek tussen de verschillende disciplines onderling, draagt nog minder bij:

Want of jij als 'professional in mensenwerk' jouw doelgroep nu cliënt, klant, patiënt of gewoon 'medemens' noemt, DAT zou toch ondergeschikt moeten zijn aan het gegeven dat je wil bijdragen, hetzij door de vaardigheden en persoonskenmerken die je zelf te bieden hebt, hetzij door zo correct mogelijk door te verwijzen richting gepastere hulp?

Polemiek rond jobshaming aanzwengelen of naar oplossingen zoeken?

Ik twijfelde lang OF ik hierover moest schrijven.

Want door over jobshaming te spreken, zwengel ik mogelijk de polemiek nog verder aan. En dat is niet mijn intentie: teveel ego, te weinig eco.

En die boel wil ik net kantelen...

Maar ik formuleerde wel enkele vragen op LinkedIn aan collega's binnen het brede veld 'mensenwerk':

 1. Hoe is het voor jou om dit te lezen?
 2. Wat moet er volgens jou gebeuren, opdat we hokjesoverstijgend durven kijken en vaker durven samenwerken, ieder vanuit zijn of haar kracht?
 3. Ken jij goeie voorbeelden die je in the picture wil zetten, zodat we ANDERE VERHALEN te horen en lezen krijgen over 'samenwerken aan meer mentaal welzijn voor iedereen'?

Ook hier kijk ik uit naar antwoorden en suggesties.

Mail ze mij via ilse@kantel.be of bel me op +32 477 30 66 99: ik spar er graag verder over met jou, vanuit mijn rol als werkgenegenheidsexpert, loopbaanbegeleider en levensloopcoach.

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Wat betekent regeneratie?

Regeneratie gaat nog een stap verder dan ‘streven naar duurzaamheid’.

Het betekent niet langer ‘een neutrale’, maar wel bewust een POSITIEVE bijdrage leveren door op holistische wijze een verschil te maken 

'Holistisch' wil in de context van levensloop- en loopbaanbegeleiding zeggen dat je ALLE levensdomeinen als verbonden met elkaar beschouwt. En dat, wanneer er iets grondig verandert in het ene domein, dat altijd impact heeft op de andere.

Het betekent ook dat je rekening houdt met de impact van jouw persoonlijke beslissingen op de andere mensen die een belangrijke rol in je leven spelen. Je overstijgt dus je eigenbelang, waardoor je het algemene belang beter dient, zonder je eigen behoeften te negeren of ondergeschikt te maken.

Je gaat voor win-win-winsituaties, in alle omstandigheden. Da’s een heel ‘logische’ manier van kijken voor wie al een ecologisch of ecosofisch wereldbeeld hanteert, maar een pittige uitdaging voor wie met andere wereldbeelden opgroeide. 

Resultaat van dergelijke regeneratieve blik? 

 Wanneer je met een regeneratieve blik naar je eigen leven kijkt, ga je andere keuzes maken in het leven:

 • In plaats van louter individualistisch naar je toekomst te kijken, ga je je denken en handelen afstemmen op een collectief belang
 • In plaats van uit ‘afgescheidenheid’ te leven – 'ieder voor zich', 'eten of gegeten worden', 'no pain, no glory' - streef je naar een leven met meer verbinding, met jezelf én met alle ander leven, niet omdat 'het moet' of omdat je daar een beloning voor krijgt, maar omdat het intrinsiek goed voelt, omdat wij altijd al op die manier bedraad waren als mens en sociale dieren
 • In plaats van te denken vanuit schaarste – er is niet genoeg tijd/geld/liefde/ vul maar in – ga je leren kijken vanuit overvloed

 

Waarom zou je een regeneratief leven willen leiden?

Bewust een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, voegt instant betekenis en zingeving toe aan je leven.

Op een moment in de geschiedenis waarop we met zovelen op zoek zijn naar zingeving en naar hoop om moedig onzekere tijden tegemoet te durven gaan, is dit minstens een interessante piste om te onderzoeken.

Want wie droomt er niet van om een leefbare wereld achter te laten voor z’n kleinkinderen, met minder conflicten en een beter toekomstperspectief, ondanks alle onheilsberichten?

 Als dat mogelijk wordt door je eigen wereldbeeld in vraag te durven stellen én je van dat proces ook nog blijer wordt, dan laat je zo’n kans toch niet liggen? 

  Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
  Hij is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
  Ze zullen proberen om aan de wal vast te houden.
  Ze zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden en ze zullen enorm lijden.

  Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

  De oudsten zeggen dat we de kant los moeten laten en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden en onze hoofden boven water.

  Kijk wie daar met jou is en vier feest.

  In deze tijd in de geschiedenis moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
  Want op het moment dat we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand.

  De tijd van de lone wolf is voorbij.
  Verzamel jullie!

  Verban het woord ‘worstelen’ uit je houding en woordenschat.
  Alles wat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

  WIJ zijn degenen

  op wie we gewacht hebben...

  Hopi-oudste Hopi Nation, Oraibi, Arizona

  UIT BOEK 'De wereld, dat ben jij' van Roek Lips – Uitgegeven bij Ambo|Athos Amsterdam

  Hoe werkt dat, regeneratief leven?

  Door jezelf te zien als onderdeel van het levensweb, plaats je jezelf niet meer aan de top van een pyramide.

  Maar evenmin reduceer je jezelf tot een willoos onderdeel van de massa waarin elke vorm van autonomie de kop wordt ingedrukt.

  Vanuit een besef van afhankelijkheid ten aanzien van ALLE leven, ga je in verbondenheid je eigen ding doen in de wereld...

   Individualisme en kortetermijndenken gaan op de schop, ten bate van een langetermijnvisie en meer wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. 

  Zo krijg je een heel andere dynamiek, ook intergenerationeel, met meer respect voor elkaar als resultaat.

  1. je erkent de overvloed die er is en streeft naar een gelijkwaardiger verdeling
  2. je laat je eigen grote gelijk los en durft je wereldbeeld in vraag stellen
  3. je vult niet in voor een ander, maar luistert en stelt vragen over hoe het is om die ander te zijn...

  Zo ontstaat wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. Ook je tijdsbesef kantelt dus...

  Voorbeeld één – regeneratieve landbouw

  Regeneratieve landbouw draait bijvoorbeeld niet enkel over ‘creatie van voedsel’ maar gaat ook over:

  • biodiversiteit
  • het bodemleven
  • de levenskwaliteit van de boer
  • zijn relatie met de consument én het landschap

  Voorbeeld twee – regeneratieve economie

  Een regeneratieve economie is gebaseerd op wederkerigheid waar ALLE belanghebbenden baat bij hebben. Zo heb je niet langer ‘een winnaar en een verliezer’, maar ‘veel winnaars zonder dat er nog verliezers zijn’. Want zolang er nog verliezers zijn, werk, denk of leef je nog niet regeneratief genoeg.

  Voorbeelden van regeneratieve manieren om naar economie te kijken vind je bij Kate Raworth’s donuteconomie en Kees Klomp’s betekeniseconomie.

  Hoe kantel je als individu naar een regeneratief leven ?

  Kantel naar een regeneratief leven

  Eerst de weg naar binnen: analyseer je dagelijkse handelingen & rituelen

  • Strookt wie je wil zijn en hoe je wil leven met hoe je vandaag leeft?
  • Passen je huidige gewoontes en gedragingen bij je gedroomde toekomstbeeld, voor je eigen leven én voor de wereld?
  • Kan je nieuwe rituelen en gewoontes creëren, vanuit een regeneratief karakter?
  • Durf je vaker vertragen, stilstaan, spanning benoemen, conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan, durf je met open hart verbinden met AL wat zich aandient in je leven?

  Ontdek jouw missie en visie in dit leven

  • Ken jij jouw missie al? Stond je daar al bij stil? Ben je in staat om ‘woorden’ te geven aan wat jij als jouw missie in dit leven beschouwt?
  • In welke mate maken de planeet, andere mensen én andere planeetbewoners deel uit van jouw missie?
  • Kan je vanuit een hoger doel VOORBIJ producten, diensten en processen kijken en een diepere betekenis geven aan wat jij doet in het leven?
  • Heb je helder hoe jouw visie past binnen een langetermijntoekomstdroom voor een regeneratieve wereld?
  • Heb je aandacht voor je oorsprong, waar je vandaan komt en hoe je bent geworden wie je vandaag bent?

  Word je bewust van je eigen overtuigingen, aannames, meningen en reactieve patronen

  Bewustzijn kan maar groeien waar er bereidheid is om te vertragen, stil te staan, te kijken en diep te luisteren naar wat IS.

   

  1. Kan jij je nog verwonderen?
  2. Durf je kritisch te denken OVER je eigen denken?
  3. Over het denken zelf?
  4. Durf jij voelen?
  5. Ken je de favoriete vecht-, vlucht- en bevriesresponsen van je reptielenbrein wanneer dat voelen lastig wordt?
  6. Ben je bereid het innerlijk werk te doen om die reactieve patronen om te buigen?

  Ontdek je waarden en principes

  • Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven?
  • Kan je dat ook op positieve wijze verwoorden of verbeelden?
  • Kan je vertellen waar je voor staat, waar je meer van wil, zonder te veroordelen wat je niet wil en kan je dat zonder gevoelens van verbittering, angst, boosheid of verdriet over wat nog niet is?

  Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel

  Niet minder dan 100%...

  1. Ga jij conflicten moedig aan, in plaats van ervan weg te lopen?
  2. Waak je over je eigen reactieve patronen en buig je ze om tot proactief bewustzijn?
  3. Kijk je met mildheid naar het gedrag van andersgestemden omdat je weet dat de meeste mensen hun best doen, net zoals jij?

  Maar ook niet meer dan 100%...

  1. Weet je dat je in je eentje geen volledig systeem kan keren, dat dit een toprecept is om op te branden?
  2. Verbind je je daarom met gelijkgestemden, reik je vanuit kwetsbaarheid uit en durf je hulp vragen?
  3. Vermijd jij onnodig drama, geef je jouw grenzen aan?

  Bepaal je toekomstig gewenst gedrag, wat ga je anders doen?

  • Wat DOE jij al concreet om je missie te beleven, te belichamen?
  • Hoe geef jij VORM aan datgene wat je in de wereld wil zetten?
  • Welke TALENTEN zet jij vandaag al in om je missie leven in te blazen?
  • Welke VAARDIGHEDEN OF PERSOONSKENMERKEN wil je graag nog verder exploreren of ontwikkelen?
  • Wat heb je daartoe te ondernemen?
  • Wie kan je daarbij helpen? Want je hoeft het niet alleen te doen…

  Dan de weg naar buiten: betrek anderen in jouw verlangen als storymaker

  • Woorden creëren werelden: word een storymaker, creëer nieuwe verhalen in plaats van oude verhalen te herkauwen of te consumeren
  • Overstijg het ‘influencer-schap’ op basis van commerciële reclamedoeleinden, inspireer anderen vanuit wat je hart je oproept om te delen; sharing = caring
  • Gebruik alle kanalen die je ter beschikking hebt om jouw verhalen en verlangens te delen met anderen
  • Denk digitaal aan sociale mediaplatformen en videokanalen, denk analoog aan de gesprekken die je voert met mensen, aan een boek dat je kan schrijven, aan cirkels die je organiseert,...
  • Betrek je volledige netwerk om AL je levensdoelen te bereiken…

  Communiceer op verbindende wijze, met jezelf en elkaar

  Geweldloze of verbindende communicatie is een mooie manier om met meer mildheid naar jezelf én de Ander te kijken...

   

  Word je bewust van je eigen 'tone of voice', de manier waarop je tegen jezelf en tegen anderen over jezelf én over anderen praat. Ook als die gesprekken in stilte, in je hoofd plaatsvinden. En dan 'gedachten' heten...

  Speel met de elementen

  Er is geen standaard recept of stappenplan om je ‘instap’ of ‘volgende stap’ in jouw kantelproces te bepalen.

  Speel met de elementen. En realiseer je dat dit een levenswerk is, no quick fix...

  Zolang jij de bereidheid aan de dag legt om te durven voelen, denken én bewegen in de voor jou gewenste richting, daarbij rekening houdend met de grotere gehelen waarvan je deel uitmaakt, blijf je verdiepen en evolueren op je levenspad.

   

  Wanneer is het een goed moment om te kantelen?

  Sommige mensen wachten tot een kantelpunt in hun professioneel of persoonlijk leven hen wakker schudt…

  Anderen zien in het kantelpunt waarop onze planeet staat een uitnodiging om er niet langer over te denken, maar het nu eindelijk te gaan DOEN, hun leven vanuit regenerativiteit te omarmen.

  Vast staat dat we meer dan ooit behoefte hebben aan ACTIEVE hoop, bekijk de documentaire Living in the Time of Dying maar ‘ns.

   

  Vandaag hebben we nog een keuze,

  aan jou om die keuze te maken...

  Verbind met anderen die werken rond 'regeneratief leven'

  Je hoeft het niet in je eentje te doen, sterker nog, je KAN het niet in je eentje...

  Verbind liever met anderen die zoekend zijn en geenszins beweren 'HET' antwoord te hebben, maar wel uitkijken naar 'verbinden met gelijkgestemden die het ook niet weten en in dat niet-weten kunnen ZIJN, met en voor elkaar':

   

  Contacteer mij als je zelf op zoek bent naar handvaten om rechtop te kunnen blijven onder de zekerheid dat er weinig zekerheden zijn en als je, in plaats van te blijven wankelen, bewust wil kantelen naar een regeneratieve manier van leven...

   

  De waarde van werk

  De waarde van werk

  Wat ik al jaren oppik over de waarde van werk uit gesprekken met ervaren professionals tijdens mijn werk als levensloopbaancoach, zie ik vandaag bevestigd in academisch onderzoek in 2022 uit de Nederlandse Universiteit van Amsterdam:

  'Betaald werk' moet het afleggen tegen andere levensdomeinen als gezin, familie en vrienden en vrijetijdsbeleving

  Zinvol, kwaliteitsvol werk dat een bijdrage levert aan een betere wereld en waarin sociale relaties primeren, is waar mensen naar verlangen, maar wat ze steeds minder vinden

  Nochtans werken we graag: 74% zou blijven werken als het voor het geld niet nodig was, tegelijkertijd zou 71% het een verbetering vinden als we een eenvoudiger, natuurlijker manier van leven zouden leiden...

  Waarde van Werk in Nederland - Paul de Beer

  Wat betekent 'de waarde van werk' voor jou als professional tijdens je beroepsactieve jaren?

  Vertaald naar jouw dagelijkse realiteit, levert dat interessante reflectievragen op:

  1. Als jij verlangt naar een eenvoudiger, natuurlijker manier van leven, wat weerhoudt je daar dan van?
  2. Als je verlangt naar zinvol werk, wat kan je dan doen binnen jouw huidige professionele context en rol om er zingeving aan toe te voegen?
  3. Als het je niet lukt binnen je huidige context, wat heb je dan anders te doen?
  4. Wie kan je daarbij helpen?
  5. Wanneer ga je die hulp vragen?

  Op metaniveau kan je hierbij stilstaan:

  • Hoe wil jij je in de toekomst verhouden tegenover 'betaald werk', wetend dat het leven eindig is, kinderen snel opgroeien en onze wereld zoals we ze vandaag kennen op een kantelpunt staat?
  • Wat betekent dat antwoord voor de KEUZES die jij maakt, in jouw werk en leven, voor JOUW gedrag?
  • Wat ga je anders doen, als consument of producent, verschaffer of afnemer van betaalde arbeid, aanbieder of afnemer van diensten, maar ook als vader of moeder, zoon of dochter, partner, vriend, familielid, lid van een vereniging, burger?

  Maakte jij al eens de balans van jouw persoonlijk contentement in de verschillende levensdomeinen? Moet je echt 'ns doen:

  https://www.kantel.be/epc

  Wat betekent dit onderzoek naar de waarde van werk voor jou als werkgever?

  1. Verbeter de kwaliteit van werk, zet minder in op 'command and control', geef je medewerkers meer autonomie in hun tijdsbesteding en maak menselijke interactie en 'menselijke maat' opnieuw leidend: mensen snakken naar verbinding...
  2. Dat betekent niet dat je moet verbieden om 'thuis te werken': geef mensen de vrije keuze om hun werk zo te organiseren dat ze resultaten kunnen behalen die in consensus bepaald werden...
  3. Zorg voor interessant werk: zorg ervoor dat je medewerkers weten op welke manier ze bijdragen aan welk doel en vergewis je ervan dat zij dat doel waardevol vinden...
  4. Screen je medewerkers op hun waarden: zorg ervoor dat zij hun eigen waarden kennen als dat vandaag nog niet het geval is en bepaal de waarden van je organisatie niet top-down, maar bottom-up: de waarden van je medewerkers bepalen de waarden van de organisatie, niet andersom...
  5. Waarden moeten altijd vertaald worden in gedrag, anders blijven ze dode letter...
  6. Werk dat beter gedaan wordt door computers of robotten kan je gerust automatiseren, maar werk waarbij de mens hét verschil maakt, moet je nooit weg saneren: dat betaal je cash in verminderde betrokkenheid bij je medewerkers én je klanten...
  7. Betrek je medewerkers actief bij het menselijk houden van de werkdruk: hou op met top-down sturen en geloven dat een zaakvoerder, CEO of gelijk welke manager 'alwetend' is...
  8. Stel je visie over 'mensen die uitvallen' bij: zorg dat je weet waarover je praat, of laat je bijstaan door mensen die wél weten waarover ze praten als het gaat over langdurige afwezigheid door fysieke of mentale problemen
  9. Waan jezelf niet immuun voor burn-out: niemand is immuun, ook jij niet...
  10. Laat je vaker bijstaan door professionals in 'mensenwerk': dat is OOK een ambacht...

   

  Wat betekent dit voor beleidsmakers en andere denkers rond de waarde van werk?

  Wordt het geen tijd om het perspectief te kantelen?

  Om 'krapte op de arbeidsmarkt' niet enkel als een probleem te zien, maar ons af te vragen waarvoor dit 'probleem' een oplossing is?

  1. Is het echt verstandig om zo hard in te zetten op 'iedereen voltijds en zo lang mogelijk aan de betaalde arbeid krijgen', gedreven door een louter mechanistische kijk op het leven, terwijl mensen terecht verlangen naar een waardengedreven leven?
  2. Is het verstandig om onze levens te reduceren tot activi-tijd en productivi-tijd, gedreven door een economisch systeemdenken dat zowel onszelf als de Aarde uitput?
  3. Moeten we het nog wel hebben over 'de balans werk-leven'? Creëren we op die manier niet nog meer afgescheidenheid in plaats van verbinding?
  4. Wat wordt er mogelijk als we 'economie' opnieuw ten dienste stellen van de maatschappij in plaats van andersom en ons laten inspireren door de donuteconomie van Kate Raworth of de betekeniseconomie van Kees Klomp?

  Benieuwd hoe jij dit ziet...

  Complimentendag

  Complimentendag

  Complimentendag

  Jaarlijks op 1 maart is het zover: complimentendag. Maar niet iedereen vindt dat makkelijk, complimenten geven. En wist je dat nog meer mensen moeite hebben met complimenten ontvangen? Daarom hier enkele tips...

  Complimenten geven op complimentendag: zo doe je dat

  TIP 1 - Maak eerst verbinding met de ander

  Richt je blik op diegene die je een compliment wil geven: geef aandacht aan de hele mens door middel van je lichaamstaal. Maak dan met woorden duidelijk dat je de intentie hebt om een compliment te geven:

  • Ik wil je graag vertellen dat ik je waardeer ...
  • Jij inspireert mij want...
  • Voor mij maak jij het verschil door ...
  • Wat jouw bijdrage voor mij betekent, is ...
  • Je mag gerust weten dat jij voor mij ...

  TIP 2 - Kies je compliment met zorg

  Iemand complimenteren met iets waar die persoon zelf weinig impact op heeft, werkt minder verbindend dan een compliment geven over iets waar de ontvanger wél actief aan bijdroeg.

  'Jij hebt mooie ogen' zegt bijvoorbeeld veel over de smaak van de zender van het compliment, maar de ontvanger kan er weinig mee, want die heeft zelf geen impact op de kleur van de ogen waarmee hij ter wereld kwam. Daarom reageren veel mensen ook nogal 'ongemakkelijk' op dit soort complimenten...

  'Voor mij maak jij het verschil door de manier waarop jij zonder woorden kan spreken met je ogen' is een fijner compliment om te ontvangen in dit geval: zo bedeel je de ontvanger een actieve rol toe...

  Maak je compliment ook zo specifiek mogelijk.

  Zo is 'jij inspireert mij door de manier waarop je je teamleden vertrouwen schenkt in plaats van ze te controleren' fijner om horen dan 'ik vind jou een goeie manager'

  Hier kan jij inspiratie putten over eigenschappen of talenten waarmee jij anderen kan complimenteren:

  • Aandacht
  • Belangeloosheid
  • Creativiteit
  • Daadkracht
  • Eerlijkheid
  • Focus
  • Geduld
  • Goede smaak
  • Humor
  • Hulpvaardigheid
  • Inspiratiebron die je bent
  • Jovialiteit
  • Kracht
  • Lach
  • Luisterbereidheid
  • Loyauteit
  • Moed
  • Neutraliteit
  • Opgewektheid
  • Onvoorwaardelijke inzet / liefde / ...
  • Positiviteit
  • Rust
  • Sereniteit
  • Talent om te ...
  • Uitbundigheid
  • Vrolijkheid
  • Volharding
  • Vriendschap, kameraadschap - ja, dat kan ook op het werk...
  • Wilskracht
  • Zorgzaamheid

  Complimenten ontvangen op complimentendag

  Als je een compliment krijgt, ontvang je een geschenk.

  TIP 3: de kunst van het ontvangen

  En net zoals je een geschenk in ontvangst neemt, ontvang je een compliment best heel bewust:

  • Pak het geschenk aan: bekijk, betast, 'voel' het geschenk
  • Prijs de schenker voor de attentie, het gebaar van het schenken
  • Bedank de schenker voor de attentie en maak oogcontact terwijl je dat doet

   

  Complimentendag - https://www.kantel.be/2017/02/complimentendag/

  Verkleinen, doorschuiven of wegwuiven van een compliment, is ongepast: je bent de schenker dan niet erkentelijk én je doet jezelf tekort.

  Verkleinen, doorschuiven of wegwuiven doe je toch ook niet wanneer je een geschenk ontvangt?

  Zo maak je van het ontvangen een fijne ervaring voor schenker én ontvanger

  • Luister met al je aandacht naar WAT er gezegd wordt en merk ook op HOE het gezegd wordt
  • Ontspan je lichaam en neem een rechte houding aan, kijk naar de schenker
  • Geef desgewenst aan wat het met jou doet om dat compliment te krijgen, wat je erbij voelt; zeg bijvoorbeeld 'het doet me deugd dat je dat zegt' of 'ik voel me een beetje onwennig bij wat je zegt, maar dankjewel voor je waardering'
  • Je hoeft heus geen tegencompliment te geven: het is geen wedstrijd
  • Aanvaard het compliment dankbaar voor wat het is; zoek er niet meteen een verzoek of verborgen verwijt achter

  Wat dat laatste betreft: wanneer jij echt niet blij bent met 'het compliment', omdat je de uitspraak als manipulatief ervaart, als een sneer of zelfs als een manier om jou te kleineren, DAN is het GEEN compliment. Dan gaat het eerder over agressieve communicatie.

  Vraag dan aan de schenker: 'mmm, wat maakt dat je dat zegt?' en luister...

  Vul de intentie van de ander niet meteen in: vraag door, vat samen wat je denkt te horen en probeer de intentie van de ander te capteren.

  Hou er ook rekening mee dat het voor veel mensen MOED vraagt om een compliment te durven geven

  En dat niet iedereen hier even goed in is, maar dat je het kan leren, met vallen en opstaan...

  Wie ga jij een compliment geven op complimentendag?

  • Wie verdient volgens jou een compliment?
  • Wanneer ga jij hem of haar dat compliment geven?
  • Zorg je dan ook voor een gepaste omgeving om dat te doen?

  Ik geef je nog 3 ultieme tips mee:

  1. Ontvang de volgende keer een gegeven compliment eens héél enthousiast: wat doet het met jou en wat doet het met de schenker?
  2. Bedenk dat alle dagen complimentendag mogen zijn
  3. Vergeet jezelf niet te complimenteren én ontvang dat compliment dan ook op gepaste wijze...

  Ik wens je veel oefenopportuniteiten, deel deze inspiratie gerust met jouw omgeving, met als melding 'liefdevol aangeboden door KANTELPUNT'.

  PS: wil jij mij als tipgever graag een compliment geven? Dat kan hier...