Entre-, intra- of innerpreneur? https://www.kantel.be/2015/12/entre-intra-innerpreneur/

Mens staat op auto en kijkt naar de wijdse sterrenhemel