Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

Wat doet een levensloopbaanbegeleider?

Hoe werkt een levensloopbaanbegeleider?

Tja, hoe werkt een levensloopbaanbegeleider en hoe verschilt dat van klassieke loopbaanbegeleiding? Moeilijk om uit te leggen...

Of toch niet: Marlies Verdoodt schreef op 30 mei 2022 bovenstaand kleinood voor het cultuurcentrum in Bonheiden.

En toen ik haar tekst las, zag ik er zowaar een omschrijving in van mijn werk als levensloopbaanbegeleider.

Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. En het is geen schande om dat te moeten erkennen tegenover zo'n schrijftalent.

Marlies is niet zomaar 'hofleverancier' bij Kantelpunt voor inspirerende kaartjes die ik deel met mijn kantelende klanten én vrienden.

De schrijver aan het woord

Zelf schreef Marlies op LinkedIn het volgende over haar poëtisch intermezzo:

Zacht van zinnen dus.

Met mijmeringen over verlangzamen en verstillen.

Over woorden die de afstand dichten.

Tussen hoofd en hart.

En tussen mensen.

Over klein geluk dat soms zomaar voor het rapen ligt.

Over de weemoed en de hoop.

Dat alles altijd weer opnieuw begint.

Daar is het dat zin ontstaat...

Binnen de helende relatie die ik aanbied als levensloopbaanbegeleider, ontstaat bij jou als klant ruimte om opnieuw te verbinden met jezelf, de Ander, de wereld.

Om te kantelen. Om beweging te brengen in wat vastzat.

Door jou te helpen bij het verwoorden en verbeelden van je gedroomde toekomst, kan jij haar realiseren. Noem het een vorm van boetseren, maar met gedrag in plaats van klei.

Dankzij Marlies' woorden besefte ik dat levensloopbaanbegeleiding gaat over verlangzamen, kijken en voelen, over verbinden met de schoonheid van het leven, eerder dan om het veranderen van mensen of carrières.

Wil jij veranderen? Dan kan je terecht bij andere coaches. Wil jij graven in je verleden? Dat kan bij therapeuten en psychologen.

Wil je kantelen? Dan ben je welkom bij Kantelpunt, voor levensloopbaanbegeleiding, of een goed gesprek.

Meer Marlies?

Naast haar poëtisch werk - warme woorden voor koude dagen - schrijft Marlies Verdoodt verbindende teksten voor waardegedreven organisaties en ondernemingen. En ook dat doet ze met verve...

Zin om meer te ontdekken over Marlies? Klik hier...

Zin om te kantelen? Klik hier:

 

Wat is levensloopbaan-begeleiding?

Wat is levensloopbaan-begeleiding?

https://www.kantel.be/2022/04/wat-is-levensloopbaanbegeleiding/

Wat is levensloopbaanbegeleiding?

De term 'levensloopbaanbegeleiding' is een samentrekking van de termen levensloopcoaching & loopbaanbegeleiding. Levensloopbaancoaching is een synoniem voor levensloopbaanbegeleiding.

Doel

Levensloopbaanbegeleiding of levensloopbaancoaching heeft tot doel de reflectie en introspectie over de toegevoegde waarde van werk in het leven relationeel en holistisch te benaderen. Dat lukt door de noden van:

 • de mens als individu
 • de mens als sociaal dier, in interactie met gezins- en familieleden, vrienden en zich groeperend in bedrijven en organisaties
 • de maatschappij als geheel, inclusief onze fysieke omgeving

in relatie tot elkaar te onderzoeken. De vraag tot reflectie hierover kan komen vanuit een individu, een organisatie of bedrijf of beleid.

Door een mensenleven niet te reduceren tot een louter economische factor overstijgen we de tweedeling die traditioneel tussen 'werk' en 'leven' wordt gemaakt. Door rekening te houden met de context waarin wij leven en werken, verruimen we het perspectief.

Kantelen die handel

Het statuut' of 'de status' van het individu zoals:

 • beroepsactief of niet
 • niet opgeleid, studerend, praktisch of theoretisch opgeleid, graad van opleiding
 • zelfstandig of in loondienst
 • werkgever of werknemer
 • jong of minder jong
 • man, vrouw of X
 • ziek of gezond
 • met beperkingen of zonder

is daarbij ondergeschikt aan 'het mens-zijn'. Als individu, organisatie of beleidsmaker belemmer je immers je onderzoek naar mogelijkheden door dergelijk hokjesdenken. Mensen reduceren tot slechts één aspect van zijn / haar / hun persoonlijkheid doet onrecht aan de complexiteit van die mens. 

Door vervolgens ook de ruimte waarin wij handelen niet te beperken tot een louter economisch gegeven - zoals de term 'arbeidsmarkt' aangeeft - kantelt het perspectief nog verder.

Waarom nood aan een ander perspectief?

Een obsessieve focus 2022 om 'zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden' is om verschillende redenen in vraag te stellen.

1. Klopt die tweedeling werk - leven nog wel?

Deze strategie kadert namelijk in een overtuiging dat 'werk' en 'leven' 2 afgescheiden elementen zijn, waarbij 'werk' MOET primeren op 'leven' als we de huidige welvaartsstandaard willen behouden.

Die overtuiging leide echter tot overconsumptie, uitputting van flora, fauna én grondstoffen, waardoor basisbehoeften als zuivere lucht, drinkbaar water, vruchtbare aarde, tijd, aandacht en ruimte in het gedrang zijn.

Dat zorgt voor uitputting van menselijke energie waardoor er van WELZIJN geen sprake meer is

'Leven' kan zoveel meer zijn dan een lineaire opvolging van een schoolcarrière gevolgd door een loopbaan als professional, afgesloten door een pensioengerechtigde periode, elk met z'n specifieke vormvereisten die we nog amper in vraag stellen.

Het leven reduceren tot métro-boulot-dodo doet dat leven oneer aan, reduceert ons tot 'automatische piloten' en beperkt ons om het leven in alle volheid te BELEVEN

'Werk' kan in de levensloopbaanbegeleidingsbenadering zoveel meer inhouden naast het inruilen van tijd tegenover geld.

Door werk en leven ruimer te interpreteren, betrek je meer partijen die via arbeid een toegevoegde waarde bieden aan onze maatschappij:

  • mensen die onbetaalde zorgtaken of mantelzorg op zich nemen
  • mensen  die niet kunnen deelnemen aan het 'beroepsactieve leven' maar wel 'anders actief' zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger
  • mensen die geen actieve professionele bijdrage kunnen leveren, maar daardoor anderen de kans geven om voor hen te zorgen
  • gepensioneerden die nog actief blijven, hetzij in de opvang van kleinkinderen, hetzij als zelfstandige in bijberoep of in een bestuurdersrol of als mentor
  • mensen die officieus in een land verblijven en daar wel werken, maar niet meegeteld worden in officiële statistieken
  • mensen die kiezen voor een spirituele of religieuze bijdrage, in het klooster, als priester of ander geestelijk leider
  • renteniers die geen arbeid hoeven te verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien, maar mecenas zijn of bijdragen via belasting die ze betalen 
  • kunstenaars die dankzij patreons of een mecenas de wereld van levensnoodzakelijke schoonheid, voedsel voor de ziel voorzien

2. Hoger belang meenemen

https://www.kantel.be/2022/04/wat-is-levensloopbaanbegeleiding/

Is het ook geen tijd om de vraag rond een hoger belang, het WELZIJN van ALLE leven op deze planeet luidop te stellen?

Zou het perspectief op 'een leven met ruimte voor zingeving en zorg voor elkaar', OOK een waardevol alternatief kunnen zijn?

Wie wordt van zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt brengen en ze daar zo lang mogelijk houden op de lange termijn echt beter?

Zou het kunnen dat:

 • minder werken
 • minder lang werken
 • niet iedereen aan het werk zetten

op lange termijn ook waardevolle pistes zijn?

De tijd dringt

De tijd dringt om alternatieve pistes OOK te onderzoeken. Als we tenminste nog een leefbare planeet willen achterlaten voor toekomstige generaties.

Strategieën om dit te realiseren, zijn er al:

 1. Femma levert hier bijvoorbeeld mooi werk met 'eigen mix', een studie rond minder werken die ze ter beschikking stellen aan andere professionals
 2. In Frankrijk werkt men structureel minder uren
 3. In de Scandinavische landen zijn interessante experimenten aan de gang, met de impact van uitgebreid vaderschapsverlof bijvoorbeeld
 4. en de piste van een basisinkomen duikt ook geregeld op

Via het stellen van 'levensloopbaanvragen' kan elke stakeholder de valkuilen van een té eenzijdig blikveld vermijden:

 • Zo kan jij als individu tijdens intrapersoonlijke reflectie dieper graven naar jouw gedroomde toekomst door het stellen van levensloopbaanvragen, verderop lees je daar een voorbeeld van
 • Als onderwijsinstelling die studenten begeleidt bij het maken van een studiekeuze kan je 'breder' kijken en mensen niet enkel toeleiden naar 'de arbeidsmarkt' maar hen voorbereiden om het maken van bewuste keuzes rond een zinvol leven
 • Als overheid kan je burgers beter ondersteunen door 'klassieke loopbaanbegeleiding' voor iedereen toegankelijk te maken, zonder beperking op leeftijd en aantal jaren ervaring en factoren als zingeving en maatschappelijke bijdrage meer gewicht te geven tijdens het coachingstraject
 • Mensen die outplacement aanbieden, kunnen afzien van het 'ASAP aan de slag proberen te krijgen' van deelnemers: introspectie vraagt tijd

1. Wat kan je als klassiek geschoold loopbaancoach doen?

Om van 'klassiek loopbaanbegeleider' te evolueren tot levensloopbaanbegeleider is minstens de bereidheid tot ontwikkelingsgericht, relationeel en systemisch kijken nodig.

Behoeften van verschillende stakeholders - werkgevers, werknemers en de maatschappij als geheel - benader je als levensloopbaanbegeleider als gelijkwaardige onderdelen binnen de ontwikkeling van een groter geheel.

Je hanteert daarbij geen stapsgewijze, loutere lineaire aanpak maar zet heel andere elementen én jezelf als instrument in.

Zo'n overgang vergt minstens een bewuste visie op je eigen werk en leven en op hoe jij zelf zingeving haalt uit jouw professionele bijdrage.

2. Wat kan jij als professional zelf doen?

Jij kan als professional aan intrapersoonlijke reflectie doen, geïnspireerd door deze vraag:

In welk soort wereld wil ik leven en hoe geef ik dan best vorm aan mijn 'beroepsactieve levensjaren' ?

Professor Rudy Vandamme noemt dat 'deep evolvement' en citeert op zijn website deze Frederik Beuchner:

Het vinden van je hoogste zingeving spoort samen met

het ontdekken hoe je leven en werk een antwoord is op de diepe nood van de wereld...

Je kan ook je perspectief op werk kantelen:

Hoe werkt kantelen?

 3. Laat je begeleiden

Dergelijke reflectieprocessen begeleiden, is precies wat een levensloopbaancoach of levensloopbaanbegeleider doet.

Vandaag doe ik dat nog hoofdzakelijk via coaching van moedige individuen, maar de tijd is rijp om die ervaring te delen met andere actoren in het veld zoals:

 •  beleidsmakers
 • HR professionals
 • recruiters
 • zaakvoerders die moeite hebben met personeel vinden of houden

Want wie blijft doen wat hij altijd deed, blijft krijgen wat hij altijd kreeg...

 

Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

Richting en rust in loopbaan en leven

Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

Je eindeloopbaan of pensioen is iets waar ook jij ooit mee geconfronteerd wordt, als je geluk hebt tenminste... 

Het verplicht pensioen van een aantal VRT-monumenten zoals Michel Wuyts, Frank Raes, Linda De Win en Martine Tange, maakte pijnlijk duidelijk dat het einde van je loopbaan een kantelpunt van formaat is.

Dat kan je dus maar beter goed voorbereid aanpakken...  (*)

De beste start aan je pensioen geef je zelf...

De eenvoudigste manier om je optimaal voor te bereiden op jouw eindeloopbaan?

Een levensloopbaancoach onder de arm nemen die je helpt bij het verwoorden, verbeelden én realiseren van jouw gedroomde toekomst.

Want wanneer de ene deur zich sluit, gaat een andere weer open...

Samen gaan we aan de slag met het vinden van antwoorden op vragen zoals je hieronder leest, zodat jij mentaal voorbereid op pensioen vertrekt en ook echt kan GENIETEN van die heerlijke, niet-beroepsactieve tijd in je leven.

Radicale zachtmoedigheid

Tuurlijk kan je ook in je eentje je analyse maken, zonder coach. Als je klikt op het beeld hierboven kan je de vragen downloaden en voor jezelf printen.

Maar hoed je voor:

 • blinde vlekken
 • een gebrek aan diepgang bij je introspectie
 • én je eigen uitstelgedrag om hiermee aan de slag te gaan...

Toch liever professionele begeleiding? Voel je dan welkom bij coachingspraktijk Kantelpunt in Lier.

(*) Ben jij al op pensioen en valt het tegen? Het is nooit te laat om aan een nieuw begin te werken...

Klik op de knop, hierboven!

Professionele statuutschaamte

Professionele statuutschaamte

https://www.kantel.be/professionele-statuutschaamte

Professionele statuut-schaamte

Schaamte over je professionele status verspreidt zich als een pandemie in alle geledingen van de maatschappij.

Wat het is en hoe het anders kan, ontdek je hier...


Ben jij zelfstandig?

Dan herken je dit vast:

→ ZZP'ers - zelfstandigen zonder personeel, vaak dienstverleners, beoefenaars van een vrij beroep, bestuurders van een éénmanszaak, innerpreneurs - worstelen ermee dat ze opnieuw in dienstverband 'moeten' gaan werken, omdat ze er financieel niet komen en durven dat amper luidop zeggen

→ Entrepreneurs voelen zich gefaald in het leven, omdat ze hun zaak stopzetten of mensen moeten ontslaan

→ Kunstenaars schipperen permanent tussen verwijten als 'subsidieprofiteur' en 'dagen van zwart zaad' waarop er niets is; ze komen terecht in een fase van mentale én financiële leegte, nada, geen vangnet en finaal ook geen creativiteit meer


Ben je werknemer?

Dan is dit wellicht beter herkenbaar:

→ Vastbenoemde ambtenaren durven amper zeggen dat ze vastbenoemd zijn, omdat ze liever niet geassocieerd worden met enkele minder bevlogen collega's, terwijl zij zelf héél betrokken zijn en vanuit hun dienstverlenende levensvisie voor 'een baan bij de overheid' kozen

→ Werknemers die er al jaren van dromen van zelfstandig worden, blijven die stap uitstellen en durven niet meer luidop praten over hun verlangen, uit angst weggelachen te worden met hun droom

→ Mensen zonder universitair diploma, mét het verlangen om grootse dingen te doen in de wereld, durven die stap niet zetten, enkel en alleen omdat ze niet het juiste boterbriefje kunnen voorleggen

→ Mensen met ontzettend goede 'credentials', de juiste boterbriefjes, massa's relevante ervaring, maar niet meer piepjong komen niet aan de bak en schamen zich elke ochtend zolang zij NIET naar 'hun werk' kunnen vertrekken


Werk je niet (meer)?

→ Kan je door ziekte je leven niet vormgeven zoals je dat heel graag zou willen en 'verstop je jezelf', ver weg van de oordelende blikken en blitse Instagramfoto's?

Was je zelfstandig in bijberoep, raakte je werkloos als werknemer en krijg je de officiële instanties niet overtuigd van je grote droom om zelfstandige in hoofdberoep te worden? Ontvang je de hele tijd suggesties voor jobs waar je geen enkele affiniteit mee hebt?

Neem jij de zorg voor kinderen of ouderen op je, word je daar amper financieel voor vergoed en beschouw jij jezelf daarom als 'niet rendabel'?

→ Nadert jouw pensioen en vrees jij 'het zwarte gat' omdat je je 'niet meer nuttig' voelt?


Waarom oordelen we toch zo hard

en reduceren we elkaar EN onszelf

tot een louter economische factor

alsof er maar 1 'juiste manier' bestaat om 'een goed leven' te leiden?

Zingeving heeft veel gezichten

 

Zoveel mensen er zijn, zoveel manieren zijn er om het leven zinvol vorm te geven,

met of zonder betaald werk...

 

Als 'het geijkte pad' - wat dat ook betekent - niet het jouwe is, betekent dat niet dat je faalt in het leven.

Het is wel een uitnodiging om op ontdekkingstocht te gaan hoe jij het beste kan maken van jouw leven.

Om je statuutschaamte overboord te gooien, zodat je goed zorg kan blijven dragen voor jezelf, elkaar en onze planeet.

https://www.kantel.be/professionele-statuutschaamte

Wat is een kantelpunt in een mensenleven?

Wat is een kantelpunt in een mensenleven?

Wat is een kantelpunt? - https://www.kantel.be/2020/12/wat-is-een-kantelpunt/

Wat is 'een kantelpunt' in een mensenleven?

 

Een kantelpunt in een mensenleven is een belangrijk moment in je bestaan waarop je de nood iets fundamenteel te veranderen scherp aanvoelt. Eigen aan een kantelpunt is dat teruggaan naar de toestand van vlak voor het kantelpunt onvoldoende of zelfs onmogelijk is.

Je weet of jij op een kantelpunt staat wanneer jouw veerkracht afneemt en jouw functioneren door 'een kleine verstoring' drastisch verandert.

Je MOET op zo'n moment 'in beweging komen' terwijl al je zekerheden op losse schroeven staan: dat is pittig...

Want als individu ga je aan het wankelen wanneer de grond onder je voeten lijkt te verdwijnen.

Daarom gaat een persoonlijk of professioneel kantelpunt idealiter gepaard met tijd voor reflectie:

 1. je start met stilstaan
 2. zodat je achterom kan kijken
 3. om daarna vooruit te kunnen gaan

Die stappen zijn nodig zodat jij een reis naar binnen kan maken, naar datgene wat voor jou essentieel is... 

Complexe systeemdynamiek

In een complex systeem spelen allerlei factoren en processen die een niet-lineaire reactie kunnen veroorzaken. Zo kan een systeem heel lang 'stabiel' lijken, terwijl het toch vrijwel onzichtbaar wordt ondergraven.

Door die geleidelijke ontwikkeling wordt de veerkracht van het systeem steeds geringer en wordt het systeem steeds fragieler. Veranderingen die gewoonlijk optreden, gaan langer of korter duren. Het systeem 'weet' op de duur niet meer welke kant het op moet.

Uiteindelijk is in deze omstandigheden een kleine verstoring voldoende voor de omslag naar een nieuwe 'stabiele' toestand.

Die nieuwe stabiele toestand kan als bijzonder oncomfortabel ervaren worden. Zeker wanneer je liever terug wil naar de situatie van voor het kantelpunt. Maar net dat is niet meer mogelijk...

Opvallend daarbij is dat de fatale verstoring vaak als oorzaak wordt gezien van het kantelpunt, terwijl het in werkelijkheid de langdurige, geleidelijke invloed van verschillende externe factoren is, die de echte oorzaak is... 

 • Denk bij het woord 'systeem' aan een sociaal, mentaal, economisch, maatschappelijk of natuurkundig systeem, maar evengoed aan een mensenleven
 • Niet-lineair betekent complexer dan 'oorzaak-gevolg' of 'actie-reactie'; snel, onzeker en vaag dus
 • Het concept 'veerkracht' is een onderdeel van het concept 'stabiliteit' dat op zijn beurt het vermogen aangeeft van een systeem om een verstoring te weerstaan. Stabiliteit staat voor 'onveranderd blijven, ondanks weerstand'. Veerkracht is dan het vermogen om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand, na een tijdelijke verstoring.

onzekerheid troef op een kantelpunt...

 

Het kan heel lang duren voordat jij je bewust bent van de kwetsbaarheid van 'jouw' systeem. Zolang je over voldoende veerkracht beschikt, kan je namelijk flexibel omspringen met verandering en met onzekerheid.

Maar eens het kantelpunt bereikt, voel je de nood om te kantelen als bijzonder urgent: er MOET iets veranderen! De weg die je daarna wil opgaan, is echter nog onduidelijk: dat zorgt voor veel onzekerheid en doet je wankelen...

Daarom ervaren we een persoonlijk - midlifecrisis, relatiebreuken, verlieservaringen of een verhuis - professioneel - ontslag, promotie, demotie - of maatschappelijk kantelpunt - zoals een pandemie - in een mensenleven als hét moment waarop de nood om te kantelen scherp voelbaar is.

Een kantelpunt in een mensenleven is dus een belangrijk moment in je bestaan 

met een dergelijke impact

dat het NA drastisch anders wordt dan het VOOR...


... maar ook een katalysator voor verandering

 

Een kantelpunt in een mensenleven is daarom een uitnodiging tot reflectie:

 • om de waan van de dag EVEN ON HOLD te zetten...
 • je bewust te worden van wat je VOELT: wat probeert jouw lichaam je te vertellen?
 • te bevragen wat je daarbij DENKT: hoe was het hiervoor, hoe is het nu en wat wil je anders voor de toekomst?
 • je voelen met je denken te verbinden en te onderzoeken hoe jij je gedraagt, wat jij DOET en waarom
 • los te laten wat je niet meer dient, RUIMTE te maken voor waar je meer van wil
 • bewust te kiezen voor wat energie geeft
 • zodat je opnieuw voldoening ervaart op alle belangrijke levensdomeinen: werk, familie, gezin, vrije tijd, financiële voldoening, persoonlijke groei, gezondheid...
 • en met hernieuwd vertrouwen door het leven kan gaan...

 


 

Ilse Schorrewegen - Kantelaar en levensloopbaanbegeleider

Ben jij een zinzoeker?

Vul hier je gegevens in, dan inspireer ik je verder via mail.

Geen spam, beloofd.

Wel hapklare woorden, taai genoeg om op te kauwen, zacht genoeg om het leven te helpen verteren...

Ilse

Check je mailbox, ook je spamfolder...