Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Wat betekent regeneratie?

Regeneratie gaat nog een stap verder dan ‘streven naar duurzaamheid’.

Het betekent niet langer ‘een neutrale’, maar wel bewust een POSITIEVE bijdrage leveren door op holistische wijze een verschil te maken 

'Holistisch' wil in de context van levensloop- en loopbaanbegeleiding zeggen dat je ALLE levensdomeinen als verbonden met elkaar beschouwt. En dat, wanneer er iets grondig verandert in het ene domein, dat altijd impact heeft op de andere.

Het betekent ook dat je rekening houdt met de impact van jouw persoonlijke beslissingen op de andere mensen die een belangrijke rol in je leven spelen. Je overstijgt dus je eigenbelang, waardoor je het algemene belang beter dient, zonder je eigen behoeften te negeren of ondergeschikt te maken.

Je gaat voor win-win-winsituaties, in alle omstandigheden. Da’s een heel ‘logische’ manier van kijken voor wie al een ecologisch of ecosofisch wereldbeeld hanteert, maar een pittige uitdaging voor wie met andere wereldbeelden opgroeide. 

Resultaat van dergelijke regeneratieve blik? 

 Wanneer je met een regeneratieve blik naar je eigen leven kijkt, ga je andere keuzes maken in het leven:

 • In plaats van louter individualistisch naar je toekomst te kijken, ga je je denken en handelen afstemmen op een collectief belang
 • In plaats van uit ‘afgescheidenheid’ te leven – 'ieder voor zich', 'eten of gegeten worden', 'no pain, no glory' - streef je naar een leven met meer verbinding, met jezelf én met alle ander leven, niet omdat 'het moet' of omdat je daar een beloning voor krijgt, maar omdat het intrinsiek goed voelt, omdat wij altijd al op die manier bedraad waren als mens en sociale dieren
 • In plaats van te denken vanuit schaarste – er is niet genoeg tijd/geld/liefde/ vul maar in – ga je leren kijken vanuit overvloed

 

Waarom zou je een regeneratief leven willen leiden?

Bewust een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, voegt instant betekenis en zingeving toe aan je leven.

Op een moment in de geschiedenis waarop we met zovelen op zoek zijn naar zingeving en naar hoop om moedig onzekere tijden tegemoet te durven gaan, is dit minstens een interessante piste om te onderzoeken.

Want wie droomt er niet van om een leefbare wereld achter te laten voor z’n kleinkinderen, met minder conflicten en een beter toekomstperspectief, ondanks alle onheilsberichten?

 Als dat mogelijk wordt door je eigen wereldbeeld in vraag te durven stellen én je van dat proces ook nog blijer wordt, dan laat je zo’n kans toch niet liggen? 

  Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
  Hij is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
  Ze zullen proberen om aan de wal vast te houden.
  Ze zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden en ze zullen enorm lijden.

  Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

  De oudsten zeggen dat we de kant los moeten laten en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden en onze hoofden boven water.

  Kijk wie daar met jou is en vier feest.

  In deze tijd in de geschiedenis moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
  Want op het moment dat we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand.

  De tijd van de lone wolf is voorbij.
  Verzamel jullie!

  Verban het woord ‘worstelen’ uit je houding en woordenschat.
  Alles wat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

  WIJ zijn degenen

  op wie we gewacht hebben...

  Hopi-oudste Hopi Nation, Oraibi, Arizona

  UIT BOEK 'De wereld, dat ben jij' van Roek Lips – Uitgegeven bij Ambo|Athos Amsterdam

  Hoe werkt dat, regeneratief leven?

  Door jezelf te zien als onderdeel van het levensweb, plaats je jezelf niet meer aan de top van een pyramide.

  Maar evenmin reduceer je jezelf tot een willoos onderdeel van de massa waarin elke vorm van autonomie de kop wordt ingedrukt.

  Vanuit een besef van afhankelijkheid ten aanzien van ALLE leven, ga je in verbondenheid je eigen ding doen in de wereld...

   Individualisme en kortetermijndenken gaan op de schop, ten bate van een langetermijnvisie en meer wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. 

  Zo krijg je een heel andere dynamiek, ook intergenerationeel, met meer respect voor elkaar als resultaat.

  1. je erkent de overvloed die er is en streeft naar een gelijkwaardiger verdeling
  2. je laat je eigen grote gelijk los en durft je wereldbeeld in vraag stellen
  3. je vult niet in voor een ander, maar luistert en stelt vragen over hoe het is om die ander te zijn...

  Zo ontstaat wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. Ook je tijdsbesef kantelt dus...

  Voorbeeld één – regeneratieve landbouw

  Regeneratieve landbouw draait bijvoorbeeld niet enkel over ‘creatie van voedsel’ maar gaat ook over:

  • biodiversiteit
  • het bodemleven
  • de levenskwaliteit van de boer
  • zijn relatie met de consument én het landschap

  Voorbeeld twee – regeneratieve economie

  Een regeneratieve economie is gebaseerd op wederkerigheid waar ALLE belanghebbenden baat bij hebben. Zo heb je niet langer ‘een winnaar en een verliezer’, maar ‘veel winnaars zonder dat er nog verliezers zijn’. Want zolang er nog verliezers zijn, werk, denk of leef je nog niet regeneratief genoeg.

  Voorbeelden van regeneratieve manieren om naar economie te kijken vind je bij Kate Raworth’s donuteconomie en Kees Klomp’s betekeniseconomie.

  Hoe kantel je als individu naar een regeneratief leven ?

  Kantel naar een regeneratief leven

  Eerst de weg naar binnen: analyseer je dagelijkse handelingen & rituelen

  • Strookt wie je wil zijn en hoe je wil leven met hoe je vandaag leeft?
  • Passen je huidige gewoontes en gedragingen bij je gedroomde toekomstbeeld, voor je eigen leven én voor de wereld?
  • Kan je nieuwe rituelen en gewoontes creëren, vanuit een regeneratief karakter?
  • Durf je vaker vertragen, stilstaan, spanning benoemen, conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan, durf je met open hart verbinden met AL wat zich aandient in je leven?

  Ontdek jouw missie en visie in dit leven

  • Ken jij jouw missie al? Stond je daar al bij stil? Ben je in staat om ‘woorden’ te geven aan wat jij als jouw missie in dit leven beschouwt?
  • In welke mate maken de planeet, andere mensen én andere planeetbewoners deel uit van jouw missie?
  • Kan je vanuit een hoger doel VOORBIJ producten, diensten en processen kijken en een diepere betekenis geven aan wat jij doet in het leven?
  • Heb je helder hoe jouw visie past binnen een langetermijntoekomstdroom voor een regeneratieve wereld?
  • Heb je aandacht voor je oorsprong, waar je vandaan komt en hoe je bent geworden wie je vandaag bent?

  Word je bewust van je eigen overtuigingen, aannames, meningen en reactieve patronen

  Bewustzijn kan maar groeien waar er bereidheid is om te vertragen, stil te staan, te kijken en diep te luisteren naar wat IS.

   

  1. Kan jij je nog verwonderen?
  2. Durf je kritisch te denken OVER je eigen denken?
  3. Over het denken zelf?
  4. Durf jij voelen?
  5. Ken je de favoriete vecht-, vlucht- en bevriesresponsen van je reptielenbrein wanneer dat voelen lastig wordt?
  6. Ben je bereid het innerlijk werk te doen om die reactieve patronen om te buigen?

  Ontdek je waarden en principes

  • Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven?
  • Kan je dat ook op positieve wijze verwoorden of verbeelden?
  • Kan je vertellen waar je voor staat, waar je meer van wil, zonder te veroordelen wat je niet wil en kan je dat zonder gevoelens van verbittering, angst, boosheid of verdriet over wat nog niet is?

  Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel

  Niet minder dan 100%...

  1. Ga jij conflicten moedig aan, in plaats van ervan weg te lopen?
  2. Waak je over je eigen reactieve patronen en buig je ze om tot proactief bewustzijn?
  3. Kijk je met mildheid naar het gedrag van andersgestemden omdat je weet dat de meeste mensen hun best doen, net zoals jij?

  Maar ook niet meer dan 100%...

  1. Weet je dat je in je eentje geen volledig systeem kan keren, dat dit een toprecept is om op te branden?
  2. Verbind je je daarom met gelijkgestemden, reik je vanuit kwetsbaarheid uit en durf je hulp vragen?
  3. Vermijd jij onnodig drama, geef je jouw grenzen aan?

  Bepaal je toekomstig gewenst gedrag, wat ga je anders doen?

  • Wat DOE jij al concreet om je missie te beleven, te belichamen?
  • Hoe geef jij VORM aan datgene wat je in de wereld wil zetten?
  • Welke TALENTEN zet jij vandaag al in om je missie leven in te blazen?
  • Welke VAARDIGHEDEN OF PERSOONSKENMERKEN wil je graag nog verder exploreren of ontwikkelen?
  • Wat heb je daartoe te ondernemen?
  • Wie kan je daarbij helpen? Want je hoeft het niet alleen te doen…

  Dan de weg naar buiten: betrek anderen in jouw verlangen als storymaker

  • Woorden creëren werelden: word een storymaker, creëer nieuwe verhalen in plaats van oude verhalen te herkauwen of te consumeren
  • Overstijg het ‘influencer-schap’ op basis van commerciële reclamedoeleinden, inspireer anderen vanuit wat je hart je oproept om te delen; sharing = caring
  • Gebruik alle kanalen die je ter beschikking hebt om jouw verhalen en verlangens te delen met anderen
  • Denk digitaal aan sociale mediaplatformen en videokanalen, denk analoog aan de gesprekken die je voert met mensen, aan een boek dat je kan schrijven, aan cirkels die je organiseert,...
  • Betrek je volledige netwerk om AL je levensdoelen te bereiken…

  Communiceer op verbindende wijze, met jezelf en elkaar

  Geweldloze of verbindende communicatie is een mooie manier om met meer mildheid naar jezelf én de Ander te kijken...

   

  Word je bewust van je eigen 'tone of voice', de manier waarop je tegen jezelf en tegen anderen over jezelf én over anderen praat. Ook als die gesprekken in stilte, in je hoofd plaatsvinden. En dan 'gedachten' heten...

  Speel met de elementen

  Er is geen standaard recept of stappenplan om je ‘instap’ of ‘volgende stap’ in jouw kantelproces te bepalen.

  Speel met de elementen. En realiseer je dat dit een levenswerk is, no quick fix...

  Zolang jij de bereidheid aan de dag legt om te durven voelen, denken én bewegen in de voor jou gewenste richting, daarbij rekening houdend met de grotere gehelen waarvan je deel uitmaakt, blijf je verdiepen en evolueren op je levenspad.

   

  Wanneer is het een goed moment om te kantelen?

  Sommige mensen wachten tot een kantelpunt in hun professioneel of persoonlijk leven hen wakker schudt…

  Anderen zien in het kantelpunt waarop onze planeet staat een uitnodiging om er niet langer over te denken, maar het nu eindelijk te gaan DOEN, hun leven vanuit regenerativiteit te omarmen.

  Vast staat dat we meer dan ooit behoefte hebben aan ACTIEVE hoop, bekijk de documentaire Living in the Time of Dying maar ‘ns.

   

  Vandaag hebben we nog een keuze,

  aan jou om die keuze te maken...

  Verbind met anderen die werken rond 'regeneratief leven'

  Je hoeft het niet in je eentje te doen, sterker nog, je KAN het niet in je eentje...

  Verbind liever met anderen die zoekend zijn en geenszins beweren 'HET' antwoord te hebben, maar wel uitkijken naar 'verbinden met gelijkgestemden die het ook niet weten en in dat niet-weten kunnen ZIJN, met en voor elkaar':

   

  Contacteer mij als je zelf op zoek bent naar handvaten om rechtop te kunnen blijven onder de zekerheid dat er weinig zekerheden zijn en als je, in plaats van te blijven wankelen, bewust wil kantelen naar een regeneratieve manier van leven...

   

  Conflicten, grenzen en pleasen

  Conflicten, grenzen en pleasen

  Conflicten kantelen

  Je kent dat wel: een situatie waarin de ander jou maar niet lijkt te willen begrijpen, hoe goed jij het ook met de ander voor hebt.

  Om één of andere reden dring jij niet door:

  • de ander ziet jouw goede intentie niet
  • begrijpt niet wat je zegt of aanvaardt je advies niet
  • luistert niet, tracht jou te 'overstemmen'
  • behandelt je alsof je van een andere planeet komt
  • of negeert je gewoon, laat je links leggen

  Herkenbaar? Dan voel jij je nu vreselijk omdat je je niet erkend voelt in je bestaansrecht als mens.

  Wellicht ga je nog meer de ander ervan overtuigen dat jij - en jouw visie, jouw mening - er wel degelijk mogen zijn. Je draagt wetenschappelijk bewijs aan, zet je beste redenaarstechnieken in, schakelt bondgenoten in ter overtuiging, maar helaas:

  Hoe harder jij je best doet om de ander te overtuigen, hoe minder je boodschap doordringt en hoe meer de ander afhaakt

  Voor je het weet zit je in een gepolariseerde situatie, beland je midden in een zwaar conflict dat muurvast zit...


  Hoe vermijd je escalerende conflicten?

  Stel jij vast dat je in een zo'n conflict zit, of dreigt te komen?

  Dan is het belangrijk om de verbinding met je bewustzijn te herstellen of goed te bewaken.

  De stressresponsen van ons reptielenbrein treden namelijk in werking telkens we geconfronteerd worden met 'gevaar'. 'Niet erkend worden in je bestaansrecht' vertaalt jouw brein als 'gevaar', net zoals het in de oertijd 'oog in oog met een sabeltijger staan' vertaalde als 'gevaar'.

  Dus geeft je brein het signaal aan jouw lichaam om te vechten - meestal met woorden tegenwoordig - of te vluchten - als vechten niet veilig genoeg voelt. Als vechten of vluchten niet lukt, zie je mensen ook 'bevriezen', waarbij ze 'dichtklappen'. Zolang die responsen in werking zijn, krijgen we maar moeilijk toegang tot dat deel in ons brein waar ons bewustzijn huist, waar de poort tot relativeren en zaken 'in perspectief' zien zich bevindt. Terwijl we net in conflictsituaties zo erg nood hebben aan dat bewustzijn...

  Om te vermijden dat jij bij elk mogelijk conflict 'op sleeptouw genomen wordt door de VVV-reacties van je reptielenbrein', kan je 'in rust' oefenen met volgende vragen die je jezelf leert stellen, VOOR je in een spannende situatie terecht komt.

  Zit je er al middenin, dan kan je proberen dankzij de antwoorden op deze vragen - en wat die inzichten met jou doen - de situatie proberen te kantelen:

  • Is het echt zo dat de ander mij niet WIL begrijpen? Hoe weet ik dat zo zeker?
  • WIL de ander me niet begrijpen, of KAN de ander me om één of andere reden niet begrijpen?
  • Wat begrijp IK nog niet OVER DE ANDER dat maakt dat de ander reageert zoals die doet?
  • Wat begrijp IK nog niet OVER DE SITUATIE dat maakt dat de ander reageert zoals die doet?
  • Wat weet ik over mezelf en de situatie dat maakt dat ik reageer zoals ik doe?
  • En wat wil ik hier en nu graag anders?
  • Wat kan IK dan nu doen om uit dit lijden te geraken?

  Ga dus bewust aan de slag met het enige waar je ALTIJD een vat op hebt, namelijk JE EIGEN GEDRAG:

  Hulp bij nodig?

  • Worstel jij wel vaker met conflictsituaties?
  • Ga je ze liever uit de weg, behoud jij liefst van al 'de lieve vrede'?
  • Betekent dat helaas dat je vaak over je grenzen laat gaan in interactie met anderen?
  • Of dat je situaties die dreigen te escaleren gaat vermijden, waardoor je jezelf ook kansen ontzegt in het leven?

  Dan nodig ik je uit om te onderzoeken wat maakt dat je de verbinding met jezelf verbreekt, zoals Gabor Maté zo mooi uitlegt in deze video.

  Conflicten zijn in essentie fantastische leermomenten om te groeien als mens.

  Op voorwaarde dat je er op de juiste manier mee omgaat...

  Elk conflict leert je namelijk iets over wat jij héél belangrijk vindt, jouw waarden en behoeften. Telkens een waarde of behoefte voor jou niet vervuld is en jij niet in staat bent om die behoefte op positieve manier uit te spreken, voed je het conflict in jezelf én met de rest van de wereld.

  Dat is echter een keuze die jij maakt.

  Zo kan je net zo goed op een positieve, opbouwende manier leren uitdrukking geven aan wat jij WEL belangrijk vindt, in plaats van woorden te geven aan wat je NIET wil.

  Dan vergroot de kans dat jij - of de ander - uit 'weerstand' blijft en hoeft er geen conflict te ontstaan, wel een leerzame dialoog.

  Benieuwd naar hoe dat werkt?

  Complimentendag

  Complimentendag

  Complimentendag

  Jaarlijks op 1 maart is het zover: complimentendag. Maar niet iedereen vindt dat makkelijk, complimenten geven. En wist je dat nog meer mensen moeite hebben met complimenten ontvangen? Daarom hier enkele tips...

  Complimenten geven op complimentendag: zo doe je dat

  TIP 1 - Maak eerst verbinding met de ander

  Richt je blik op diegene die je een compliment wil geven: geef aandacht aan de hele mens door middel van je lichaamstaal. Maak dan met woorden duidelijk dat je de intentie hebt om een compliment te geven:

  • Ik wil je graag vertellen dat ik je waardeer ...
  • Jij inspireert mij want...
  • Voor mij maak jij het verschil door ...
  • Wat jouw bijdrage voor mij betekent, is ...
  • Je mag gerust weten dat jij voor mij ...

  TIP 2 - Kies je compliment met zorg

  Iemand complimenteren met iets waar die persoon zelf weinig impact op heeft, werkt minder verbindend dan een compliment geven over iets waar de ontvanger wél actief aan bijdroeg.

  'Jij hebt mooie ogen' zegt bijvoorbeeld veel over de smaak van de zender van het compliment, maar de ontvanger kan er weinig mee, want die heeft zelf geen impact op de kleur van de ogen waarmee hij ter wereld kwam. Daarom reageren veel mensen ook nogal 'ongemakkelijk' op dit soort complimenten...

  'Voor mij maak jij het verschil door de manier waarop jij zonder woorden kan spreken met je ogen' is een fijner compliment om te ontvangen in dit geval: zo bedeel je de ontvanger een actieve rol toe...

  Maak je compliment ook zo specifiek mogelijk.

  Zo is 'jij inspireert mij door de manier waarop je je teamleden vertrouwen schenkt in plaats van ze te controleren' fijner om horen dan 'ik vind jou een goeie manager'

  Hier kan jij inspiratie putten over eigenschappen of talenten waarmee jij anderen kan complimenteren:

  • Aandacht
  • Belangeloosheid
  • Creativiteit
  • Daadkracht
  • Eerlijkheid
  • Focus
  • Geduld
  • Goede smaak
  • Humor
  • Hulpvaardigheid
  • Inspiratiebron die je bent
  • Jovialiteit
  • Kracht
  • Lach
  • Luisterbereidheid
  • Loyauteit
  • Moed
  • Neutraliteit
  • Opgewektheid
  • Onvoorwaardelijke inzet / liefde / ...
  • Positiviteit
  • Rust
  • Sereniteit
  • Talent om te ...
  • Uitbundigheid
  • Vrolijkheid
  • Volharding
  • Vriendschap, kameraadschap - ja, dat kan ook op het werk...
  • Wilskracht
  • Zorgzaamheid

  Complimenten ontvangen op complimentendag

  Als je een compliment krijgt, ontvang je een geschenk.

  TIP 3: de kunst van het ontvangen

  En net zoals je een geschenk in ontvangst neemt, ontvang je een compliment best heel bewust:

  • Pak het geschenk aan: bekijk, betast, 'voel' het geschenk
  • Prijs de schenker voor de attentie, het gebaar van het schenken
  • Bedank de schenker voor de attentie en maak oogcontact terwijl je dat doet

   

  Complimentendag - https://www.kantel.be/2017/02/complimentendag/

  Verkleinen, doorschuiven of wegwuiven van een compliment, is ongepast: je bent de schenker dan niet erkentelijk én je doet jezelf tekort.

  Verkleinen, doorschuiven of wegwuiven doe je toch ook niet wanneer je een geschenk ontvangt?

  Zo maak je van het ontvangen een fijne ervaring voor schenker én ontvanger

  • Luister met al je aandacht naar WAT er gezegd wordt en merk ook op HOE het gezegd wordt
  • Ontspan je lichaam en neem een rechte houding aan, kijk naar de schenker
  • Geef desgewenst aan wat het met jou doet om dat compliment te krijgen, wat je erbij voelt; zeg bijvoorbeeld 'het doet me deugd dat je dat zegt' of 'ik voel me een beetje onwennig bij wat je zegt, maar dankjewel voor je waardering'
  • Je hoeft heus geen tegencompliment te geven: het is geen wedstrijd
  • Aanvaard het compliment dankbaar voor wat het is; zoek er niet meteen een verzoek of verborgen verwijt achter

  Wat dat laatste betreft: wanneer jij echt niet blij bent met 'het compliment', omdat je de uitspraak als manipulatief ervaart, als een sneer of zelfs als een manier om jou te kleineren, DAN is het GEEN compliment. Dan gaat het eerder over agressieve communicatie.

  Vraag dan aan de schenker: 'mmm, wat maakt dat je dat zegt?' en luister...

  Vul de intentie van de ander niet meteen in: vraag door, vat samen wat je denkt te horen en probeer de intentie van de ander te capteren.

  Hou er ook rekening mee dat het voor veel mensen MOED vraagt om een compliment te durven geven

  En dat niet iedereen hier even goed in is, maar dat je het kan leren, met vallen en opstaan...

  Wie ga jij een compliment geven op complimentendag?

  • Wie verdient volgens jou een compliment?
  • Wanneer ga jij hem of haar dat compliment geven?
  • Zorg je dan ook voor een gepaste omgeving om dat te doen?

  Ik geef je nog 3 ultieme tips mee:

  1. Ontvang de volgende keer een gegeven compliment eens héél enthousiast: wat doet het met jou en wat doet het met de schenker?
  2. Bedenk dat alle dagen complimentendag mogen zijn
  3. Vergeet jezelf niet te complimenteren én ontvang dat compliment dan ook op gepaste wijze...

  Ik wens je veel oefenopportuniteiten, deel deze inspiratie gerust met jouw omgeving, met als melding 'liefdevol aangeboden door KANTELPUNT'.

  PS: wil jij mij als tipgever graag een compliment geven? Dat kan hier...

   

  Over oordelen en veroordelen

  Over oordelen en veroordelen

  Het oordeel van anderen kantelen

  Slechts 1 ding weerhoudt ons nog meer van het waarmaken van onze dromen dan onze eigen belemmerende overtuigingen: het oordeel van de mensen die we graag zien. Je herkent het volgende misschien wel:

  Hoezo? Je wil zelfstandig worden? Zou je dat wel doen? Wat dan met je pensioen? En al die risico’s... Je auto, je telefoon, ga je daar dan allemaal zelf voor zorgen? Denk daar nog maar eens een paar keer over na!

  Of :

  Wat? Ga jij ander werk zoeken? Waarom? Je zit daar toch goed? Het gras is elders echt niet groener hoor, perfect werk bestaat niet. En het is crisis: da’s toch geen moment om zoiets te doen! Je mag al blij zijn dat je werk hebt tegenwoordig.

  Het doet iets met een mens als je jouw idee, jouw droom bespreekt met geliefden, vrienden of ouders en zij jouw droom onderuit halen met dit soort van goedbedoeld advies.

  Hoezo, goedbedoeld advies?

  Alleen: het is geen advies, het is zelfs niet goedbedoeld. Het is een keihard oordeel, geformuleerd vanuit de angst en onzekerheid die bij hen zelf leeft en die zij projecteren op jou.

  Dat is menselijk, heel menselijk. Maar jij schiet er niets mee op. Integendeel: je loopt zelf al rond met zoveel vragen en angsten en dan krijg je die van anderen er nog eens bovenop. Dit helpt jou niet verder.

  Hoe buig je de oordelen van een ander om?

  Heel simpel: maak aan je geliefden duidelijk dat je het fijn zou vinden om hun steun te krijgen. Meer zelfs: dat je hun steun nodig hebt om je plannen te kunnen realiseren.

  Ga dus niet in de verdediging tegen hun oordeel, maar maak duidelijk waar jij WEL nood aan hebt en wat dat concreet voor jou betekent.

  Doe dat vooral met veel begrip voor de gevoelens die aan de basis liggen van anderen hun oordeel én met veel empathie voor je eigen gevoelens. Naar de gevoelens van anderen moet je misschien een beetje gissen - is het angst, boosheid of verdriet ? - je zal echter snel merken of je goed zit door de dialoog aan te gaan. Heel vaak liggen angst of boosheid aan de basis van een oordeel, soms verhuld in de vorm van afgunst of jaloezie. Als jij iets wil realiseren waar anderen tot hiertoe niet in slaagden, raakt mensen dat en vanuit hun onvermogen om hun eigen verdriet of angst te benoemen, spuwen ze het soms uit in de vorm van jaloezie of een oordeel.

  Als werkzoekende omzeil je die lastigste vraag zo

  Zou je als werkzoekende graag hebben dat mensen je niet bij elk weerzien als eerste vraag stellen ‘Heb je nu al ander werk?’, zeg dat dan. Formuleer het positief:

  Ik begrijp dat je bezorgd om me bent, dat waardeer ik, je hoeft je bezorgdheid echter niet elke keer opnieuw uit te spreken.

  Is het OK voor jou dat ik het aan jou vertel wanneer ik ander werk heb gevonden? Tot die tijd zal ik zelf aangeven of ik over dat onderwerp wil praten. Liefst van al praat ik nu met jou over andere dingen.

  Steun vragen aan ouders voor je droom doe je zo

  Wil jij een eigen droom waarmaken en is de steun van je ouders daarbij van cruciaal belang, ook als je zelf niet meer piepjong bent? Proberen je ouders je net vooral te behoeden voor ‘dat waanzinnig idee van jou’? Vertel hen dan dit:

  Ik zie jullie graag en jullie zien mij graag. Jullie liefde voor mij maakt dat jullie willen vermijden dat ik faal; mijn plan maakt jullie bang omdat het een hele uitdaging is en je wil me beschermen tegen verdriet als het me niet lukt, daar heb ik begrip voor. Soms ben ik zelf ook onzeker en bang en dat is goed, want een beetje angst behoedt mij voor stommiteiten.

  Alleen maar angstig zijn echter, helpt me momenteel niet verder. Ik voel dat jullie steun voor mij belangrijk is: als jullie in mij geloven, versterkt mij dat en verhogen mijn slaagkansen. Stel je eens voor hoe gelukkig ik me zal voelen als ik slaag: dat geluk gunnen jullie mij toch en daarin willen jullie toch graag delen?

  Willen jullie alsjeblief in mij geloven en mij ondersteunen bij het waarmaken van mijn droom?

  Ik ben erg benieuwd wat deze conversaties met jouw geliefden en met jezelf gaan doen.

  Probeer het eens uit en laat me weten of het werkt voor jou.

  Kan je hier begeleiding bij gebruiken?

  Dan ben je op de juiste plek. Vul het formulier in, ik contacteer je om verder af te stemmen:

  Dit is mijn naam:(Vereist)
  Inspireer mij af en toe
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.