Verhuis

Verhuis

Er verandert één en ander binnenkort: 

Kantelpunt verhuist naar een nieuw adres...


Even terugblikken op wat WAS...

Toen ik 9 jaar geleden begon te dromen over mijn eigen praktijk KANTELPUNT, moest dat een plek worden waar 'buitenbeentjes' zich écht welkom zouden voelen om aan diepgaande intro-en outrospectie te doen. Een plek waar zij zich volledig gezien voelden en waar ze terechtkunnen voor levensloop-& loopbaanbegeleiding, lifecoaching en oplossingsgerichte psycho-educatie afgestemd op HUN maat, hun unieke blik op complexiteit, ambiguïteit en - in sommige gevallen - non-dualiteit.

Denk bij de term 'buitenbeentjes' aan mensen die traditioneel een label door anderen opgespeld krijgen - zoals hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid - mensen die bij zichzelf bijzondere persoonskenmerken ontdekken - zoals beelddenkers, creatieve generalisten, introverten - én mensen die bewust of onbewust kiezen voor een specifieke professionele rol die vervulling in hun leven brengt - zoals omdenkers of dwarsliggers, leefwereldverbeteraars, kantelaars, gamechangers & changemakers, zorgers, creatievelingen, kunstenaars, activisten - en tenslotte al wie graag op één of andere manier de status quo rond werk of arbeid uitdaagt...

https://www.kantel.be/coachingsaanbod/

Bovendien wilde ik het typische hokjesdenken overstijgen dat onze maatschappelijke structuren én onze blik op gezondheid zo typeert. Body en mind zijn één in mijn aanpak, ook al werk ik zelf hoofdzakelijk cognitief en verwijs ik voor het lichaamswerk door naar collega's. Want mijn visie mag dan wel holistisch zijn, in mijn vaardigheden als mens ben ik beperkt en kan ik niet alles zelf doen.

Elementen uit uitéénlopende vakgebieden als comparatieve filosofie, sociologie, psychotherapie, humanistische levenskunst, zenboeddhisme, ethiek en ecopsychologie bracht ik samen in coachingstrajecten, met als doel mijn klanten toe te laten hun perspectief op werk en leven te kantelen, zodat ze stappen durven zetten in levensdomeinen waar ze, VOOR hun coachingstraject, in vastliepen...


Wat vandaag IS...

Vandaag, iets meer dan 8 jaar na de start van Kantelpunt, kan ik in deze zomer van 2024 tevreden terugblikken op:

 • Meer dan 600 tevreden klanten, buitenbeentjes én anderen, waarvan er heel wat op hun beurt, in hun persoonlijke én professionele contexten, de verandering werden die ze willen zien in de wereld: impact > check!
 • Tientallen klanten die hun waardering voor mijn werk als levensloop-en loopbaanbegeleider openlijk delen, via sociale media, via referenties op mijn website, door likes te geven op wat ik schrijf: zoveel publieke erkenning kreeg ik in de 2 voorgaande decennia als hardwerkende werknemer nooit...
 • Een fraai netwerk aan complementaire professionals en leermeesters: mensen die ieder op hun manier en in hun specifieke context pionierswerk verrichten; hier deel ik linken naar hun bijzonder werk, want samen kunnen we meer...
 • Acceptatie, binnen mijn eigen groeiproces van vallen en opstaan: het durven uitspreken dat ik zoveel heb om dankbaar voor te zijn, zonder angst het bij dat uitspreken in gevaar te brengen EN zonder angst om als arrogant bestempeld te worden, vroeg behoorlijk wat innerlijk werk: wat ben ik blij dat ik dat werk deed én blijf doen...
 • Zoveel geleerd: de mogelijkheden om continu te blijven investeren in mijn eigen groei én het gegeven dat ik die kansen met twee handen heb gegrepen, daar ben ik best trots op...
 • Een breed aanbod aan diensten dat bestaat uit langdurige trajecten rond levensloop-en loopbaan + kortstondige mentorgesprekken rond transitie in werk, leven én wereld: want one size does not fit all...
 • Contentement in mijn persoonlijk leven, waarin ik me gezond én geliefd voel én andere mensen graag mag zien, misschien wel het mooiste cadeau dat 'het leven' te bieden heeft...

 


Wat wil WORDEN...

Dankbaarheid en nederigheid zijn op hun plaats als je zo geprivilegieerd mag leven als ik. Die dankbaarheid voel ik momenteel dan ook in elke vezel van mijn lijf:

Minder DOEN en meer ZIJN, staan hoog op mijn agenda...

Maar blijkbaar horen 'rusteloosheid accepteren als bron van DAADkracht en onrust accepteren als element van groeiende ZIJNskracht' daar ook bij 😉

Daarom staat er tussen half augustus en begin september 2024 OOK behoorlijk wat 'doen' op mijn agenda.

Mijn partner en ik verhuizen namelijk naar de rand van de mooie stad Lier en de KANTELPUNT-praktijk verhuist uiteraard mee...

Verhuis naar een andere plek...

Hoe ouder ik word, hoe bewuster ik word van het belang van 'plek':

 • de juiste plek innemen in grotere gehelen, in systemen ook,
 • liefde voelen voor je eigen plek, met respect voor de ruimere omgeving - de aarde en het water die ons voeden, de lucht die we inademen - én actief zorg opnemen voor zowel dat lokale als het globale geheel, omdat ze één zijn,
 • dat alles vertaalt zich in een heel concreet verlangen om letterlijk met mijn handen in de aarde te zitten en zo het leven van dichtbij te zien groeien, in een tuin,
 • naast een figuurlijk verlangen om de handen uit de mouwen te steken bij het koesteren én actief beschermen van de plek, die ik TIJDELIJK in bruikleen heb van toekomstige generaties en die ik als 'zorgzaam steward' en als 'goede voorouder' MAG BEWONEN...

Op onze nieuwe plek wil ik alles wat ik leerde en verzamelde tijdens mijn leven en dan vooral het voorbije decennium laten SAMENKOMEN.

Alle waarden die mijn partner en ik zo koesteren, mogen hier letterlijk 'gestalte krijgen'.

Van dat proces wil ik intens genieten en daar ga ik mezelf de rest van mijn leven de tijd voor geven.

Ook een andere rol?

Onze verhuis naar een nieuw adres zal ongetwijfeld een gunstige invloed hebben op mijn eigen verlangen om te blijven creëren. Ik maak er geen geheim van dat ik graag actief meebouw aan een regeneratieve toekomst omdat ik geloof dat dat een goeie manier is die past bij kantelen van ego naar eco.

Dat impliceert dat ik blijf zoeken naar HOE ik BEST kan bijdragen aan zo'n regeneratief verhaal, aan dat immense 'work in progress' waar we met z'n allen voorstaan de komende decennia, opdat onze planeet toch een plek kan blijven waarop het 'goed leven' is, voor zoveel mogelijk menselijk én ander leven, nu én in de toekomst... Of waarin we ons minstens staande leren houden when the going gets tough...

Vragen die mij daarbij bezig houden:

 • Hoe zal ik kunnen blijven inzetten op het ondersteunen van het bewustwordingsproces bij een groeiende groep mensen die de uitdagingen waarvoor we als mensheid staan inzien én daar een actieve rol willen in opnemen, zonder er zelf vroegtijdig bij op te branden?
 • Is 'één-op-één coachen' de best mogelijke manier om bij te dragen, of kan ik op een andere manier effectiever bijdragen?
 • Wat betekent dat voor mijn eigen professionele rol?

PS: Je hoeft er overigens niet eens zelf kinderen voor te hebben, getuige waarvan yours truly...

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Kantel naar een regeneratief leven

Wat betekent regeneratie?

Regeneratie gaat nog een stap verder dan ‘streven naar duurzaamheid’.

Het betekent niet langer ‘een neutrale’, maar wel bewust een POSITIEVE bijdrage leveren door op holistische wijze een verschil te maken 

'Holistisch' wil in de context van levensloop- en loopbaanbegeleiding zeggen dat je ALLE levensdomeinen als verbonden met elkaar beschouwt. En dat, wanneer er iets grondig verandert in het ene domein, dat altijd impact heeft op de andere.

Het betekent ook dat je rekening houdt met de impact van jouw persoonlijke beslissingen op de andere mensen die een belangrijke rol in je leven spelen. Je overstijgt dus je eigenbelang, waardoor je het algemene belang beter dient, zonder je eigen behoeften te negeren of ondergeschikt te maken.

Je gaat voor win-win-winsituaties, in alle omstandigheden. Da’s een heel ‘logische’ manier van kijken voor wie al een ecologisch of ecosofisch wereldbeeld hanteert, maar een pittige uitdaging voor wie met andere wereldbeelden opgroeide. 

Resultaat van dergelijke regeneratieve blik? 

 Wanneer je met een regeneratieve blik naar je eigen leven kijkt, ga je andere keuzes maken in het leven:

 • In plaats van louter individualistisch naar je toekomst te kijken, ga je je denken en handelen afstemmen op een collectief belang
 • In plaats van uit ‘afgescheidenheid’ te leven – 'ieder voor zich', 'eten of gegeten worden', 'no pain, no glory' - streef je naar een leven met meer verbinding, met jezelf én met alle ander leven, niet omdat 'het moet' of omdat je daar een beloning voor krijgt, maar omdat het intrinsiek goed voelt, omdat wij altijd al op die manier bedraad waren als mens en sociale dieren
 • In plaats van te denken vanuit schaarste – er is niet genoeg tijd/geld/liefde/ vul maar in – ga je leren kijken vanuit overvloed

 

Waarom zou je een regeneratief leven willen leiden?

Bewust een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, voegt instant betekenis en zingeving toe aan je leven.

Op een moment in de geschiedenis waarop we met zovelen op zoek zijn naar zingeving en naar hoop om moedig onzekere tijden tegemoet te durven gaan, is dit minstens een interessante piste om te onderzoeken.

Want wie droomt er niet van om een leefbare wereld achter te laten voor z’n kleinkinderen, met minder conflicten en een beter toekomstperspectief, ondanks alle onheilsberichten?

 Als dat mogelijk wordt door je eigen wereldbeeld in vraag te durven stellen én je van dat proces ook nog blijer wordt, dan laat je zo’n kans toch niet liggen? 

  Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
  Hij is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
  Ze zullen proberen om aan de wal vast te houden.
  Ze zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden en ze zullen enorm lijden.

  Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

  De oudsten zeggen dat we de kant los moeten laten en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden en onze hoofden boven water.

  Kijk wie daar met jou is en vier feest.

  In deze tijd in de geschiedenis moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
  Want op het moment dat we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand.

  De tijd van de lone wolf is voorbij.
  Verzamel jullie!

  Verban het woord ‘worstelen’ uit je houding en woordenschat.
  Alles wat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

  WIJ zijn degenen

  op wie we gewacht hebben...

  Hopi-oudste Hopi Nation, Oraibi, Arizona

  UIT BOEK 'De wereld, dat ben jij' van Roek Lips – Uitgegeven bij Ambo|Athos Amsterdam

  Hoe werkt dat, regeneratief leven?

  Door jezelf te zien als onderdeel van het levensweb, plaats je jezelf niet meer aan de top van een pyramide.

  Maar evenmin reduceer je jezelf tot een willoos onderdeel van de massa waarin elke vorm van autonomie de kop wordt ingedrukt.

  Vanuit een besef van afhankelijkheid ten aanzien van ALLE leven, ga je in verbondenheid je eigen ding doen in de wereld...

   Individualisme en kortetermijndenken gaan op de schop, ten bate van een langetermijnvisie en meer wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. 

  Zo krijg je een heel andere dynamiek, ook intergenerationeel, met meer respect voor elkaar als resultaat.

  1. je erkent de overvloed die er is en streeft naar een gelijkwaardiger verdeling
  2. je laat je eigen grote gelijk los en durft je wereldbeeld in vraag stellen
  3. je vult niet in voor een ander, maar luistert en stelt vragen over hoe het is om die ander te zijn...

  Zo ontstaat wederkerigheid tussen al wat leeft en leefde, in het verleden, het heden én de toekomst. Ook je tijdsbesef kantelt dus...

  Voorbeeld één – regeneratieve landbouw

  Regeneratieve landbouw draait bijvoorbeeld niet enkel over ‘creatie van voedsel’ maar gaat ook over:

  • biodiversiteit
  • het bodemleven
  • de levenskwaliteit van de boer
  • zijn relatie met de consument én het landschap

  Voorbeeld twee – regeneratieve economie

  Een regeneratieve economie is gebaseerd op wederkerigheid waar ALLE belanghebbenden baat bij hebben. Zo heb je niet langer ‘een winnaar en een verliezer’, maar ‘veel winnaars zonder dat er nog verliezers zijn’. Want zolang er nog verliezers zijn, werk, denk of leef je nog niet regeneratief genoeg.

  Voorbeelden van regeneratieve manieren om naar economie te kijken vind je bij Kate Raworth’s donuteconomie en Kees Klomp’s betekeniseconomie.

  Hoe kantel je als individu naar een regeneratief leven ?

  Kantel naar een regeneratief leven

  Eerst de weg naar binnen: analyseer je dagelijkse handelingen & rituelen

  • Strookt wie je wil zijn en hoe je wil leven met hoe je vandaag leeft?
  • Passen je huidige gewoontes en gedragingen bij je gedroomde toekomstbeeld, voor je eigen leven én voor de wereld?
  • Kan je nieuwe rituelen en gewoontes creëren, vanuit een regeneratief karakter?
  • Durf je vaker vertragen, stilstaan, spanning benoemen, conflicten aangaan in plaats van uit de weg gaan, durf je met open hart verbinden met AL wat zich aandient in je leven?

  Ontdek jouw missie en visie in dit leven

  • Ken jij jouw missie al? Stond je daar al bij stil? Ben je in staat om ‘woorden’ te geven aan wat jij als jouw missie in dit leven beschouwt?
  • In welke mate maken de planeet, andere mensen én andere planeetbewoners deel uit van jouw missie?
  • Kan je vanuit een hoger doel VOORBIJ producten, diensten en processen kijken en een diepere betekenis geven aan wat jij doet in het leven?
  • Heb je helder hoe jouw visie past binnen een langetermijntoekomstdroom voor een regeneratieve wereld?
  • Heb je aandacht voor je oorsprong, waar je vandaan komt en hoe je bent geworden wie je vandaag bent?

  Word je bewust van je eigen overtuigingen, aannames, meningen en reactieve patronen

  Bewustzijn kan maar groeien waar er bereidheid is om te vertragen, stil te staan, te kijken en diep te luisteren naar wat IS.

   

  1. Kan jij je nog verwonderen?
  2. Durf je kritisch te denken OVER je eigen denken?
  3. Over het denken zelf?
  4. Durf jij voelen?
  5. Ken je de favoriete vecht-, vlucht- en bevriesresponsen van je reptielenbrein wanneer dat voelen lastig wordt?
  6. Ben je bereid het innerlijk werk te doen om die reactieve patronen om te buigen?

  Ontdek je waarden en principes

  • Weet jij wat je echt belangrijk vindt in het leven?
  • Kan je dat ook op positieve wijze verwoorden of verbeelden?
  • Kan je vertellen waar je voor staat, waar je meer van wil, zonder te veroordelen wat je niet wil en kan je dat zonder gevoelens van verbittering, angst, boosheid of verdriet over wat nog niet is?

  Neem 100% verantwoordelijkheid voor jouw eigen aandeel

  Niet minder dan 100%...

  1. Ga jij conflicten moedig aan, in plaats van ervan weg te lopen?
  2. Waak je over je eigen reactieve patronen en buig je ze om tot proactief bewustzijn?
  3. Kijk je met mildheid naar het gedrag van andersgestemden omdat je weet dat de meeste mensen hun best doen, net zoals jij?

  Maar ook niet meer dan 100%...

  1. Weet je dat je in je eentje geen volledig systeem kan keren, dat dit een toprecept is om op te branden?
  2. Verbind je je daarom met gelijkgestemden, reik je vanuit kwetsbaarheid uit en durf je hulp vragen?
  3. Vermijd jij onnodig drama, geef je jouw grenzen aan?

  Bepaal je toekomstig gewenst gedrag, wat ga je anders doen?

  • Wat DOE jij al concreet om je missie te beleven, te belichamen?
  • Hoe geef jij VORM aan datgene wat je in de wereld wil zetten?
  • Welke TALENTEN zet jij vandaag al in om je missie leven in te blazen?
  • Welke VAARDIGHEDEN OF PERSOONSKENMERKEN wil je graag nog verder exploreren of ontwikkelen?
  • Wat heb je daartoe te ondernemen?
  • Wie kan je daarbij helpen? Want je hoeft het niet alleen te doen…

  Dan de weg naar buiten: betrek anderen in jouw verlangen als storymaker

  • Woorden creëren werelden: word een storymaker, creëer nieuwe verhalen in plaats van oude verhalen te herkauwen of te consumeren
  • Overstijg het ‘influencer-schap’ op basis van commerciële reclamedoeleinden, inspireer anderen vanuit wat je hart je oproept om te delen; sharing = caring
  • Gebruik alle kanalen die je ter beschikking hebt om jouw verhalen en verlangens te delen met anderen
  • Denk digitaal aan sociale mediaplatformen en videokanalen, denk analoog aan de gesprekken die je voert met mensen, aan een boek dat je kan schrijven, aan cirkels die je organiseert,...
  • Betrek je volledige netwerk om AL je levensdoelen te bereiken…

  Communiceer op verbindende wijze, met jezelf en elkaar

  Geweldloze of verbindende communicatie is een mooie manier om met meer mildheid naar jezelf én de Ander te kijken...

   

  Word je bewust van je eigen 'tone of voice', de manier waarop je tegen jezelf en tegen anderen over jezelf én over anderen praat. Ook als die gesprekken in stilte, in je hoofd plaatsvinden. En dan 'gedachten' heten...

  Speel met de elementen

  Er is geen standaard recept of stappenplan om je ‘instap’ of ‘volgende stap’ in jouw kantelproces te bepalen.

  Speel met de elementen. En realiseer je dat dit een levenswerk is, no quick fix...

  Zolang jij de bereidheid aan de dag legt om te durven voelen, denken én bewegen in de voor jou gewenste richting, daarbij rekening houdend met de grotere gehelen waarvan je deel uitmaakt, blijf je verdiepen en evolueren op je levenspad.

   

  Wanneer is het een goed moment om te kantelen?

  Sommige mensen wachten tot een kantelpunt in hun professioneel of persoonlijk leven hen wakker schudt…

  Anderen zien in het kantelpunt waarop onze planeet staat een uitnodiging om er niet langer over te denken, maar het nu eindelijk te gaan DOEN, hun leven vanuit regenerativiteit te omarmen.

  Vast staat dat we meer dan ooit behoefte hebben aan ACTIEVE hoop, bekijk de documentaire Living in the Time of Dying maar ‘ns.

   

  Vandaag hebben we nog een keuze,

  aan jou om die keuze te maken...

  Verbind met anderen die werken rond 'regeneratief leven'

  Je hoeft het niet in je eentje te doen, sterker nog, je KAN het niet in je eentje...

  Verbind liever met anderen die zoekend zijn en geenszins beweren 'HET' antwoord te hebben, maar wel uitkijken naar 'verbinden met gelijkgestemden die het ook niet weten en in dat niet-weten kunnen ZIJN, met en voor elkaar':

   

  Contacteer mij als je zelf op zoek bent naar handvaten om rechtop te kunnen blijven onder de zekerheid dat er weinig zekerheden zijn en als je, in plaats van te blijven wankelen, bewust wil kantelen naar een regeneratieve manier van leven...

   

  Kate Raworth's donut economie

  Kate Raworth's donut economie

  Tijd voor een ander economisch verhaal... 

  Er is één verhaal dat onze levens domineert en dat is het verhaal van de economie. Zowat ons hele leven zijn we bezig met 'hoe ga ik in staat zijn om te voorzien in mijn levensonderhoud, hoe raak ik aan genoeg middelen om een goed leven te kunnen leven?'

  Als we binnen dat economisch denken een ander verhaal durven omarmen, kantelt er dus heel wat in de wereld.

  Da's precies wat Kate Raworth doet, met haar vernieuwende kijk op economie. Sinds Adam Smith is er immers weinig veranderd aan de modellen die economisten hanteren, terwijl onze wereld zelf drastisch veranderd is...

  Tijd dus voor een andere kijk op economie, maak in volgende video's kennis met 'de donut-economie' van Kate Raworth.

  Kate Raworth - University of Oxford - Donut economie

  Waarom aan de slag gaan met economie?

  Hoe?

  Het concept van de 'homo economicus' mag op de schop wegens fout

  We hebben complexiteit te leren omarmen want de wereld draait niet lineair

  Herverdeling van rijkdom en zorg, zorgen voor gelijkwaardigheid

  een regeneratieve economie in plaats van een extractieve...

  Waarom 'groei' niet in een regeneratief verhaal past, ook geen 'groene groei'...

  Jason Hickel boek Minder is meer

  Boekcover

  Het boek van Jason Hickel 'Minder is meer - hoe degrowth de wereld zal redden' is een absolute aanrader.

  Dit boek is geen pleidooi TEGEN economisch denken of pro communisme, verre van.

  Het boek maakt daarentegen wel duidelijk waarom het kapitalisme op zich - en niet de neoliberale uitwas ervan - vanuit historisch perspectief voortdurende expansie nodig heeft om de eigen ineenstorting te vermijden.

  Het kapitalisme legt daardoor een enorme druk op mensen om te blijven consumeren en schulden aan te gaan.

  Eens je die dynamieken doorziet, kan je ze niet 'niet meer zien' en word je je pijnlijk bewust van de mate waarin ze het leven op aarde beheersen...

  Dat we het zo 'lastig' vinden om deze gedachte simpelweg toe te laten, toont aan hoe diep het kapitalistisch denken 'ingebed' is in onze denkkaders. En hoe wij dat prachtige geschenk dat 'ons leven' is, zelf herleiden tot 'een economisch middel', onder andere door mee te gaan in de ratrace die dit systeem mee in stand houdt.

  Velen komen hierdoor terecht in een modus van 'overleven'. Precies daarin schuilt de toxiciteit van ons gebrek aan bewustzijn over de gevaren van het kapitalisme als ideologie.

  Maar er is gelukkig ook goed nieuws: een postkapitalistische economie kan rechtvaardiger, zorgzamer en aangenamer zijn.

  Want door minder te 'nemen', kunnen we als mens meer 'zijn', zonder in te boeten op ons mens-zijn...

   

  Kate Raworth: tijd om economie als 'planetair huishouden' te beschouwen...

  Waarom 'welzijn op het werk' niet werkt

  Waarom 'welzijn op het werk' niet werkt

  Waarom 'welzijn op het werk' niet werkt

  Elke zichzelf respecterende organisatie trekt volop de gezondheids- en welzijnskaart. Ook de overheid blijft niet achter. Cursussen mindfulness, stoelmassages tijdens lunchbreaks, opleidingen rond perfectionisme en e-learnings rond burn-out rijzen de pan uit.

  Kijkend naar cijfers over hoe het gesteld is met het algemeen welbevinden van medewerkers, stel ik toch vast dat het weinig zoden aan de dijk zet.

  Hoe komt het toch dat 'welzijn op het werk' niet blijkt te werken? 

  Wat niet weet, niet deert

  welzijn op het werk
  • Toon mij de eerste perfectionist die van zichzelf weet dat hij worstelt met een toxisch patroon
  • Vind mij een workaholic die spontaan lid wil worden van de AVD-club (Afkicken van drukverslaving)
  • En hoeveel dominante leiders ken jij die spontaan op zoek gaan naar een opleiding 'dienend leiderschap'?

  Zolang psychisch welbevinden en persoonlijke groei geen prioriteiten zijn voor jou, ga je niet aan de slag met jezelf en blijft het aanbod rond welzijn op het werk dode letter.

  Zolang je onbewust onbekwaam bent, stel je geen bewuste daden om je te bekwamen want je hebt een blinde vlek

  Zelfs als het inzicht er wél is, vraagt het heel wat kwetsbaarheid en dus moed om je eigen groeipotentieel te durven uitspreken en aanpakken. Zeker als je weet dat het aanbod in bedrijven vaak om groepssessies gaat, waarbij je samen met collega's of je baas 'aan jezelf gaat werken'.

  Belemmerende meningen, aannames en overtuigingen

  Weet je dat mensen die zelf kampen met burn-out zelf stevige vooroordelen hebben over 'mensen die uitvallen met burn-out'?

  'Ik ben niet zoals zij’ vertellen ze mij dan.

  Waarbij ‘zoals zij’ gelijk staat aan lui, zwak, te gevoelig, geen werkethiek, profiteurs, imposters, loosers.

  Van zodra ze ZELF in staat zijn te erkennen dat ze opgebrand zijn en aan den lijve ervaren wat het is, stellen ze hun beeld bij, maar dan is het kwaad al geschied.

  Wie op die manier denkt, ziet het nut niet in van preventie om burn-out te vermijden. Die beschouwt zichzelf als 'immuun'. Terwijl niets minder waar is want burn-out is niet enkel een individueel gegeven, maar ook een relationeel. Waar één persoon uitvalt met BO, is er iets mis met de context, de omgeving. En volgen er meestal meerdere.

  Zolang jij een zaakvoerder, leidinggevende of manager hebt - of een familielid of partner of vrienden for that matter - die claimen dat burn-out een verzinsel is van luie mensen die niet willen werken, of 'een ziekte van de tijd', durven mensen zich niet luidop vragen stellen bij hun eigen mentaal welzijn: je kijkt wel uit om niet over die kam geschoren te worden...

  Ik zou de artsen de kost niet willen geven die wél hun patiënten aanmanen om tijdig rust te nemen, terwijl ze zelf constant in het rood gaan. Tot daar de geloofwaardigheid van zo'n arts.

  Welzijn als de nieuwste productiviteitstool?

  welzijn op het werk

  Daarnaast moeten we kritisch durven kijken of bedrijven en onze overheid wel oprecht zijn over waarom ze met ‘welzijn van medewerkers’ aan de slag gaan.

  Sinds geweten is dat 'gelukkige koeien meer melk geven', is ‘welzijn’ een welgekomen nieuwe productiviteitstool...

  Naast ‘duurzaamheid en diversiteit’ staat ‘het welbevinden van onze medewerkers’ tegenwoordig in elk mission statement. Die boodschap doet het namelijk goed bij potentiële sollicitanten en past in het kader van employer branding, belangrijk in tijden van schaarste aan goede kandidaten.

  Is dat fout dan?

  Neen, op zich is het niet verkeerd om als organisatie uit te pakken met het feit dat je investeert in het welzijn van je medewerkers.

  Maar steeds vaker blijkt er een groot verschil tussen ‘wat we zeggen dat we doen’ en ‘hoe we ons echt gedragen'.

  Hoed je voor greenwashing

  Echt pijnlijk wordt het wanneer bevlogen middlemanagers – gevangen tussen ambities van een hoger management en beperkte mogelijkheden van de medewerkers in hun team - voelen dat zij aan het vastlopen zijn. En er, terwijl ze worstelen met dat energieverlies, er nog schuldgevoelens bovenop krijgen omdat de organisatie wel claimt een welzijnsbeleid te voeren...

  Zo ontstaan loyauteitsconflicten waar je op een heel andere manier mee om moet gaan dan via het lineaire 'peoplemanagement' dat aan de oorsprong ligt van veel programma's rond 'welzijn op het werk'.

  Zo mag 'welzijn monitoren' tegenwoordig 'bon ton' zijn in een moderne HR-aanpak, degene die bepaalt wat er precies gemonitord wordt kan maar beter goed beslagen op het ijs komen.

  HR medewerkers, diversiteits-en inclusiemanagers, interne well-beingconsultants, chief hapiness officers, maar ook externe preventie-adviseurs waken er maar beter over dat zij niet ingezet worden als 'excuustruus' voor meer productiviteit

  Want niet zelden zijn zij de eerste slachtoffers van dergelijke evolutie.

  Kan het anders?

  Zeker.

  Levensloopbaanbegeleiding maakt hét verschil, zowel voor individuele medewerkers, als voor HR medewerkers of zaakvoerders die oprecht een fijne context met meer welzijn voor hun medewerkers willen creëren:

  1. Als individueel medewerker

  Als individueel medewerker in een bedrijf of organisatie kan jij in gelijk welke rol en op gelijk welk niveau je persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen door te onderzoeken waar jij nood aan hebt om je plek in het geheel op een fijne manier in te kunnen nemen, door het volgen van individuele levensloopbaanbegeleiding.

  Samen met je levensloopbaanbegeleider ga je op zoek naar oplossingen die rekening houden met jouw individuele talenten, waarden en professionele dromen én met die van de organisatie waarvoor je werkt én met het groter geheel, de wereld waarin wij leven en werken.

  Daarbij hou je rekening met:

  • jouw levensfase
  • je gezondheid
  • financiële situatie
  • relationele context binnen gezin en familie

  Van zodra helder is waar jij nood aan hebt, ga je de dialoog aan met je werk-of opdrachtgever. Samen weten jullie meer dan ieder apart.

  Welzijn kan maar ontstaan in een context waar er verbinding en vertrouwen is tussen alle actoren...

  2. Als HR vertegenwoordiger of zaakvoerder

  De arbeidsmarkt is een grillig beestje en bepaalt mee hoe mensen zich als individu verhouden tegenover 'hun' werkgever.

  Bizar genoeg lijkt elk perspectief uit te gaan van 'schaarste': gebrek aan goede kandidaten - volgens de werkgevers - tekort aan 'n fijne werkgever of bedrijfscultuur volgens de werknemers. Met als resultaat een patstelling tussen die twee.

  Terwijl het nog maar de vraag is of die vermeende schaarste een probleem dan wel een opportuniteit is... 

  Dankzij de meerzijdig partijdige blik van een ervaren levensloopbaanbegeleider, kan jij als HR professional leren kijken door een andere bril waardoor jouw perspectief verruimt en jij de behoeften van de verschillende actoren in jouw organisatie op zo'n manier verbindt met elkaar dat er nieuwe, onontgonnen paden richting gedeeld welzijn zichtbaar worden.

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Richting en rust in loopbaan en leven

  Mentaal voorbereid op pensioen in 9 vragen

  Je eindeloopbaan of pensioen is iets waar ook jij ooit mee geconfronteerd wordt, als je geluk hebt tenminste... 

  Het verplicht pensioen van een aantal VRT-monumenten zoals Michel Wuyts, Frank Raes, Linda De Win en Martine Tange, maakte pijnlijk duidelijk dat het einde van je loopbaan een kantelpunt van formaat is.

  Dat kan je dus maar beter goed voorbereid aanpakken...  (*)

  De beste start aan je pensioen geef je zelf...

  De eenvoudigste manier om je optimaal voor te bereiden op jouw eindeloopbaan?

  Een levensloopbaancoach onder de arm nemen die je helpt bij het verwoorden, verbeelden én realiseren van jouw gedroomde toekomst.

  Want wanneer de ene deur zich sluit, gaat een andere weer open...

  Samen gaan we aan de slag met het vinden van antwoorden op vragen zoals je hieronder leest, zodat jij mentaal voorbereid op pensioen vertrekt en ook echt kan GENIETEN van die heerlijke, niet-beroepsactieve tijd in je leven.

  Radicale zachtmoedigheid

  Tuurlijk kan je ook in je eentje je analyse maken, zonder coach. Als je klikt op het beeld hierboven kan je de vragen downloaden en voor jezelf printen.

  Maar hoed je voor:

  • blinde vlekken
  • een gebrek aan diepgang bij je introspectie
  • én je eigen uitstelgedrag om hiermee aan de slag te gaan...

  Toch liever professionele begeleiding? Voel je dan welkom bij coachingspraktijk Kantelpunt in Lier.

  (*) Ben jij al op pensioen en valt het tegen? Het is nooit te laat om aan een nieuw begin te werken...

  Klik op de knop, hierboven!